Anda di halaman 1dari 11

TOKOH PSIKOLOGI

Dr. FATIMAH WATI HALIM


PENSYARAH DAN PENYELARAS PUSAT PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGNISASI FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

wawacara

Masa dan Tempat : Selasa, 22 November 2012 Unit Khidmat Psikologi dan Kaunseling

PSIKOLOGI DALAM KERJAYA

N NA

DA

NUPUS

DI N

LATAR BELAKANG
Berasal dari Negeri Perak Darul Ridzuan tepatnya di Kuala

Kangsar Bandar Diraja. Lahir pada tarikh 13 Ogos 1970 Sarjana Muda dalam bidang psikologi di UKM pada tahun 1994 Mendapat beasiswa tutorship dari UKM untuk melanjutkan Sarjana di University of Whales Cardiff di UK selama 1.5 tahun. Berkhidmat di UKM pada tahun 1996 sebagai pensyarah sementara selama 2 tahun 2006 melanjutkan belajar pada peringkat phd di UKM. 2012 dianugerahkan kedoktoran dan mendapat tesis cemerlang. Berkhidmat di UKM selama 12 tahun. Mempunyai tiga cahaya mata dua lelaki dan seorang perempuan.

KESAN SELAMA BELAJAR DI LUAR NEGARA


Ada 3 aspek utama kesediaan dan cabaran :

1. Kesediaan kendiri individu tentang aspek kerohanian. 2. Penyesuaian kendiri dengan persekitaran yang melibatkan budaya, orang, makan minum dan urusan-urusan harian. 3. Aspek pembelajaran dalam penguasaan Bahasa Inggeris sepenuhnya untuk komunikasi dan menghasilkan penulisan.

PENCAPAIAN
Pencapaian yang telah dicapai oleh Dr. Fatimah wati

halim

1. Menerima anugerah sebagai penyelidik dan 2. 3. 4. 5.

perundingan cemerlang Menerima anugerah sebagai pengajar cemerlang (2009) Menerima hadiah kenaikan gaji Menerbitkan 30 jurnal berwasit diperingkat kebangsaan Menerbitkan 8 jurnal diperingkat antarbangsa (scopus)

ISI JURNAL
Salah satu Jurnal Dr. Fatimah wati halim yang

bertajuk stress dan kepuasan kerjaya yang menyebabkan penyimpangan tingkahlaku ditempat kerja. Apabila seseorang merasakan suatu huru hara ditempat kerja yang menyebabkan tingkahlaku devian dinamakan tekanan, tingkah laku devian merupakan tingkah laku yang tidak kita inginkan, kita mulakan dengan memburukkan nama organisasi dimata luar .Tingkah laku devian juga berlaku pada individu dalam aspek kerja dengan cara kerap mengambil MC, dia tidak datang ke tempat kerja.

PENCAPAIAN
Pencapaian yang belum tercapai hingga saat ini 1. Aspek

kecemerlangan penerbitan iaitu Ingin menerbitkan buku yang berkaitan dengan personaliti, prestasi dan motivasi dalam kerjaya 2. Aspek pengajaran Ingin menerbitkan jurnal ISO diperingkat antarbangsa 3. Aspek Khidmat masyarakat iaitu ingin menciptakan suatu alat personalti yang boleh digunakan oleh perbagai organisasi iaitu diharapkan dengan alat tersebut dapat menciptakan pekerja-pekerja yang berprestasi pada masa hadapan

SUMBANGAN
Aspek Pengajaran : Mengabdi hampir 12 tahun di

UKM. Aspek penerbitan : Jurnal,modul pengurusan psikologi, modul pemantapan personaliti untuk anak yatim. Aspek khidmat masyarakat: pembinaan ujian untuk MIMOS (pusat penyelidikan, iaitu suatu badan yang menghasilkan alat-alat ujian psikologi untuk digunakan dalam aspek pemulihan, Aspek pemilihan calon-calon dibahagian pendata sumber manusia, calon-calon jawatan untuk dipilih, juga menyumbang kepada elemen-elemen alat ujian sebagai peramal khusus personaliti sebagai peramal kepada pemilihan calon-calon disektor awam.

HARAPAN
Ingin menjadi seorang profesor yang hebat pada

bidang psikologi industri dan organisasi kerana profesor itu merupakan elemen ekstrinsik dalam dunia kerja. Ingin menyumbang sepenuhnya kepada bahagian sumber manusia untuk menghasilkan suatu alat pengukuran psikologi yang boleh mengenal pasti ciri-ciri pekerja yang cemerlang dan tidak cemerlang.

KERJAYA DAN KELUARGA


Secara teorinya, sebagai seorang pekerja dan ibu rumah tangga dalam kehidupan realiti tidak akan menjamin kesejahteraan jika tiada keseimbangan antara kerja dan keluarga. Pada prinsipnya, seorang pekerja yang sejahtera adalah jika dapat imbang antara keluarga dan kerjaya

SEKIAN TERIMA KASIH