Minggu Ihtifal At- Tolabah Sek. Men.

Imtiaz Kemaman Borang Pemarkahan Pertandingan Hafazan 2012 Nama Peserta : Usrah Nama Juri : :
Pemarkahan Hafazan Kelancaran Tajwid Lahjah/Tarannum Jumlah
( 50markah)

Soalan 1 (20markah) (10markah) (20markah)

Soalan 2

Soalan 3

Soalan 4

Soalan 5

Jumlah keseluruhan
Tandatangan juri,

100

……………………………………………