BORANG BERKELOMPOK KEPUTUSAN PENCAPAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2005 : NEGERI

SARAWAK : SEKOLAH SEK. KEB. KAMPUNG IRAN, SUBIS : PUSAT PEPERIKSAAN SM305 ANGKA GILIRAN 3051001 3051002 3051003 3051004 3051005 3051006 3051007 3051008 3051009 3051010 3051011 3051012 3051013 3051014 3051015 3051016 3051017 3051018 3051019 3051020 3051021 3051022 3051023 3051024 3051025 3051026 NO. SURAT BERANAK 01

(

) Calon berjaya : Faham dan boleh mengamalkannya dengan betul.

BIL. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

NAMA CALON

KOD PERKARA 02 03 04 05 06 08 09 10 12 13 15 -

KEPUTUSAN

Tandatangan Guru Besar :

Cop Sekolah :

3 06 07 08 A 6. Surat Beranak : Angka Giliran : Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kampung Iran Subis KOD 01 02 03 04 TAJUK Mengucap Dua Kalimah Syadah Rukun Islam Rukun Iman Beristinjak Membersihkan diri.2 A9.1 A9.2 L16.5 A10.4 L10.3 L15.2 A.Borang Individu Keputusan Pencapaian Perkara Asas Fardu Ain Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Tahun 2006 Nama :: No.1 L3.9.3 L16.4 15 16 Ihsan Kewajipan menutup aurat L15.3 L13.2 L4.2 KEPUTUSAN KESELURUHAN 05 LA5.2 L13.1 L16.1 L2.3 1.2 LA5.1 L12.1 L3.1 13 Adab terhadap ibubapa L13.1 A 7.1 L8.2 A9.1 L8.1 A/L9.1 LA5. Iqamah Jawapannya dan doa Selepas Azan dan Iqamah Solat Fardu KEPUTUSAN DARI TIAP-TIAP SOALAN L1.3 09 10 12 Puasa L12.2 L4.2 L15. pakaian dan tempat daripada najis Cara Berwudu' Tayamum Cara Mandi Wajib Azan.3 .1 L4.2 L12.1 L13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful