Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

Hari Subjek Tema Topik : ISNIN Tahun : 5 CEKAL : PENDIDIKAN ISLAM : PELAJARAN JAWI Modul: (Kosongkan) : MEMBINA DAN MENULIS JENIS AYAT AYAT SERU Tarikh : 4/2/2013 : 11.05 11.35 Masa

OBJEKTIF / KEMAHIRAN
Standard Kandungan: Menulis pelbagai jenis ayat Ayat Seru

STRATEGI / AKTIVITI / BAHAN


1. Penerangan guru Ayat Seru dan contoh ayat. 2. Murid membaca petikan Kebakaran di Kampung Saya dengan intonasi yang betul. 3. Perbincangan kumpulan mengenalpasti ayat seru dalam petikan. 4. Murid membina 3 ayat seru berdasarkan petikan, dan beberapa orang ahli kumpulan

HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES


Aras 1 Membaca Teks Kebakaran di Kampung Saya dengan lancar. Aras 2 Membina 3 ayat seru dengan betul. Aras 3 Menulis 3 contoh ayat seru dengan betul.

Standard Pembelajaran:

menulis contoh ayat seru di kertas mahjong. 5. Murid menampal hasil perbincangan kumpulan di papan hitan dan latih tubi membaca contoh ayat seru 6. Penilaian guru - hasil kerja murid. 7. Gerak kerja penulisan / murid lemah dibimbing guru. Pedagogi

IMPAK / REFLEKSI
20/32 orang murid dapat membina dan menulis 5 contoh ayat seru dengan memuaskan.

1. Perbincangan kumpulan
Objektif Murid dapat membina dan menulis 3 ayat seru dengan betul. 2. Latih tubi BBB Petikan Kebakan di Kampung saya , kertas mahjong, pen marker , lembaran kerja. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) -

12/32 orang murid akan diberi bimbingan susulan.

Nilai dan sikap: Menghargai nyawa sendiri