ULASAN RPH KEMAHIRAN MEMBACA

NOR A’FIFAH BT MUHAMMAD YUSOF MURNI HAYATI BT SHUKARI SHANGARI A/P SIVABALAN SITI FATIMAH BT ISHAK

.Membaca kuat dengan menggunakan intonasi yang betul.Ini dijalankan pada langkah kedua di mana murid dikehendaki untuk menyusun dan menulis ayat mengikut urutan .Ini digunakan pada langkah 1 2.HASIL PEMBELAJARAN 1. FOKUS UTAMA . FOKUS SAMPINGAN .Membaca dan menerangkan kandungan teks yang tersurat dan tersirat .

• Pada objektif kedua murid dikehendaki mencari maklumat yang tersurat dan tersirat melalui pembacaan mereka. am. . kata hubung. kata adjektif dan ayat tunggal dalam petikan. • Murid perlu mengenal pasti kata nama khas.OBJEKTIF • Guru menggunakan objektif pertama pada langkah 1 iaitu membaca petikan ‘Keluarga Lina’ dengan kuat secara beramai-ramai mengikut intonasi dan sebutan uang betul.

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM.Guru juga menyediakan bahan yang sesuai . SEMASA. SELEPAS • SEBELUM .Guru tersebut memberikan arahan dengan jelas .Guru juga memberi bahan ransangan untuk meransang pengetahuan sedia ada murid .

.• SEMASA .Guru membuat kesimpulan pengajaran dengan permainan teka silang kata. .Guru tidak berbincang mengenai petikan ‘Keluarga Lina’ bersama murid-murid • SELEPAS . SQ3R dan lain-lain.Guru tidak mengaplikasikan teknik membaca dalam pembelajaran seperti KWLH.

.MEMBINA DANG MENGGUNAKAN BBM • Petikan ‘Keluarga Lina’ sesuai dengan tajuk pembelajaran • Permainan teka silang kata menarik dan mampu meransang minat murid • Menyeronokkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful