ULASAN RPH KEMAHIRAN MEMBACA

NOR A’FIFAH BT MUHAMMAD YUSOF MURNI HAYATI BT SHUKARI SHANGARI A/P SIVABALAN SITI FATIMAH BT ISHAK

Ini dijalankan pada langkah kedua di mana murid dikehendaki untuk menyusun dan menulis ayat mengikut urutan . FOKUS UTAMA .Membaca dan menerangkan kandungan teks yang tersurat dan tersirat .HASIL PEMBELAJARAN 1.Membaca kuat dengan menggunakan intonasi yang betul. . FOKUS SAMPINGAN .Ini digunakan pada langkah 1 2.

kata hubung. • Murid perlu mengenal pasti kata nama khas.OBJEKTIF • Guru menggunakan objektif pertama pada langkah 1 iaitu membaca petikan ‘Keluarga Lina’ dengan kuat secara beramai-ramai mengikut intonasi dan sebutan uang betul. . • Pada objektif kedua murid dikehendaki mencari maklumat yang tersurat dan tersirat melalui pembacaan mereka. kata adjektif dan ayat tunggal dalam petikan. am.

Guru juga menyediakan bahan yang sesuai . SELEPAS • SEBELUM .Guru tersebut memberikan arahan dengan jelas .LANGKAH-LANGKAH SEBELUM.Guru juga memberi bahan ransangan untuk meransang pengetahuan sedia ada murid . SEMASA.

.Guru membuat kesimpulan pengajaran dengan permainan teka silang kata.• SEMASA .Guru tidak mengaplikasikan teknik membaca dalam pembelajaran seperti KWLH.Guru tidak berbincang mengenai petikan ‘Keluarga Lina’ bersama murid-murid • SELEPAS . . SQ3R dan lain-lain.

MEMBINA DANG MENGGUNAKAN BBM • Petikan ‘Keluarga Lina’ sesuai dengan tajuk pembelajaran • Permainan teka silang kata menarik dan mampu meransang minat murid • Menyeronokkan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful