ULASAN RPH KEMAHIRAN MEMBACA

NOR A’FIFAH BT MUHAMMAD YUSOF MURNI HAYATI BT SHUKARI SHANGARI A/P SIVABALAN SITI FATIMAH BT ISHAK

FOKUS SAMPINGAN .Membaca kuat dengan menggunakan intonasi yang betul.Membaca dan menerangkan kandungan teks yang tersurat dan tersirat . FOKUS UTAMA .HASIL PEMBELAJARAN 1.Ini digunakan pada langkah 1 2.Ini dijalankan pada langkah kedua di mana murid dikehendaki untuk menyusun dan menulis ayat mengikut urutan . .

• Pada objektif kedua murid dikehendaki mencari maklumat yang tersurat dan tersirat melalui pembacaan mereka.OBJEKTIF • Guru menggunakan objektif pertama pada langkah 1 iaitu membaca petikan ‘Keluarga Lina’ dengan kuat secara beramai-ramai mengikut intonasi dan sebutan uang betul. kata adjektif dan ayat tunggal dalam petikan. kata hubung. am. . • Murid perlu mengenal pasti kata nama khas.

Guru juga menyediakan bahan yang sesuai .LANGKAH-LANGKAH SEBELUM.Guru juga memberi bahan ransangan untuk meransang pengetahuan sedia ada murid . SELEPAS • SEBELUM .Guru tersebut memberikan arahan dengan jelas . SEMASA.

Guru tidak berbincang mengenai petikan ‘Keluarga Lina’ bersama murid-murid • SELEPAS .Guru tidak mengaplikasikan teknik membaca dalam pembelajaran seperti KWLH.Guru membuat kesimpulan pengajaran dengan permainan teka silang kata. SQ3R dan lain-lain.• SEMASA . . .

MEMBINA DANG MENGGUNAKAN BBM • Petikan ‘Keluarga Lina’ sesuai dengan tajuk pembelajaran • Permainan teka silang kata menarik dan mampu meransang minat murid • Menyeronokkan. .