ULASAN RPH KEMAHIRAN MEMBACA

NOR A’FIFAH BT MUHAMMAD YUSOF MURNI HAYATI BT SHUKARI SHANGARI A/P SIVABALAN SITI FATIMAH BT ISHAK

Ini dijalankan pada langkah kedua di mana murid dikehendaki untuk menyusun dan menulis ayat mengikut urutan .Ini digunakan pada langkah 1 2.Membaca dan menerangkan kandungan teks yang tersurat dan tersirat . FOKUS UTAMA .HASIL PEMBELAJARAN 1.Membaca kuat dengan menggunakan intonasi yang betul. FOKUS SAMPINGAN . .

OBJEKTIF • Guru menggunakan objektif pertama pada langkah 1 iaitu membaca petikan ‘Keluarga Lina’ dengan kuat secara beramai-ramai mengikut intonasi dan sebutan uang betul. • Pada objektif kedua murid dikehendaki mencari maklumat yang tersurat dan tersirat melalui pembacaan mereka. kata adjektif dan ayat tunggal dalam petikan. . kata hubung. • Murid perlu mengenal pasti kata nama khas. am.

SEMASA.Guru tersebut memberikan arahan dengan jelas .LANGKAH-LANGKAH SEBELUM.Guru juga memberi bahan ransangan untuk meransang pengetahuan sedia ada murid . SELEPAS • SEBELUM .Guru juga menyediakan bahan yang sesuai .

. SQ3R dan lain-lain.Guru tidak mengaplikasikan teknik membaca dalam pembelajaran seperti KWLH.• SEMASA .Guru membuat kesimpulan pengajaran dengan permainan teka silang kata. .Guru tidak berbincang mengenai petikan ‘Keluarga Lina’ bersama murid-murid • SELEPAS .

MEMBINA DANG MENGGUNAKAN BBM • Petikan ‘Keluarga Lina’ sesuai dengan tajuk pembelajaran • Permainan teka silang kata menarik dan mampu meransang minat murid • Menyeronokkan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful