Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual Mata pelajaran Tarikh Hari Tahap Tahun Masa Jumlah pelajar

Bidang Konsep utama Kegiatan Tajuk Objektif eksplisit


i. ii.

: Pendidikan Seni Visual : 12 Februari 2012 : Isnin : Dua : Empat : 8.00 pagi-9.00 pagi : 8 orang : Membuat corak dan rekaan : Menghasilkan corak dengan menggunakan teknik renjisan : Renjis dan percik ke atas stenselan bunga ros : Pembalut hadiah : Di akhir pembelajaran, murid dapat :

Menyatakan konsep renjisan dan teknik-teknik untuk menghasilkannya Menghasilkan corak dengan menyusun motif mengikut susunan

iii.

Mengaplikasikan corak yang dihasilkan dengan teknik renjisan untuk dijadikan pembalut hadiah Meningkatkan kemahiran motor halus dalam aktiviti stensilan iaitu mengeluarkan rupa bentuk motif Mengamalkan kerja secara teratur,berdisiplin dan bersungguh-sungguh : i) Memahami konsep renjisan Ii )Menikmati hasil karya sebagai hiasan/ pembalut hadiah/pembalut buku.

iv.
v.

Objektif implisit

Pengetahuan Sedia ada

: i ) Murid pernah melihat corak terancang pada pembalut hadiah,buku dan sebagainya. ii ) Murid mengenali corak yang ada pada pembalut hadiah .

Kemahiran KBKK

: i ) Menghubungkaitkan ii ) Menggabungjalingkan iii ) Mengikut urutan

Penerapan Nilai Persediaan Murid Persediaan guru Alat Bantu Mengajar

: Kasih sayang,kebersihan fizikal dan mental,kreatif,keseronokan, ketelitian, bersungguh-sungguh : Berus gigi,palet,sikat, warna air, air, kertas lukisan,cutter, : Contoh hasil kerja teknik renjisan ,gambar bunga ros, kertas lukisan,cutter : LCD, komputer,gambar bunga ros,pembalut hadiah,hadiah

Langkah /Masa Set induksi ( 5 minit ) 8.00am-9.00am

Isi pelajaran Rangsangan isi pelajaran Fokus isi pelajaran Memperdengarkan lagu Selamat Hari Lahir 1) Hadiah berbalut

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


1. Guru memainkan lagu Selamat Hari Lahir. 2. Murid menyanyi bersama-sama dengan muzik yang

Starategi /ABM/KBKK / Nilai Strategi : Kontekstual ABM : 1.Radio, 2. Kaset, 3. Pembalut Hadiah 4.Hadiah KBKK : 1.Membandingbeza 2. Menghubungkait Nilai : 1.Kasih sayang 2.Harga diri 3.Prihatin

dimainkan.
3. Guru bersoal jawab dengan murid. -

Siapakah yang pernah mendapat hadiah pada hari lahir?

4. Murid menjawab soalan yang ditanya guru. 5. Guru menunjukkan hadiah yang berbalut dan tidak

berbalut. 6. Murid membezakan hadiah mana yang lebih cantik 2) Hadiah tidak berbalut
7. Guru menunjukkan beberapa contoh pembalut

hadiah kepada murid.


8. Murid memberikan perhatian terhadap pembalut

hadiah yang ditunjukkan.


9. Guru menerangkan kegunaan pembalut hadiah.

10.Murid mendengar penerangan yang diberikan guru.

Pembalut hadiah