RPH Sains Tahun 5

Tarikh Masa Kelas Bil murid : 28 Mei 2011 : 8.45 hingga 9.45 : 5 Anggun : 30 orang

Tajuk : Tenaga elektrik. Objektif pembelajaran : 2.2, Memahami litar bersiri dan litar selari.

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat:1. 2. Membina litar bersiri dan litar selari Membanding kecerahan mentol dalam litar selari dan bersiri.

Abm : mentol,beteri, wayar,suis,pemegang bateri dan lampu suluh.

Fasa / masa

Aktiviti

Isi kandungan

Fasa 1. Nyalaan lampu Guru meminta seorang murid untuk Set induksi membuka dan menutup suiz lampu suluh. suluh. 5 minit. Guru bersoaljawab dengan murid untuk merangsang idea murid berkaitan dengan tajuk yang akan diajar. Soalan:1. Apa yang kamu perhatikan apabila suiz lampu suluh dibuka ? 2. Kenapa mentol menyala?

Fasa 2. Pencetusan Guru menunjukkan 2 gambarajah litar,

Gambarajah litar. Gambar

Murid diagihkan kepada 6 kumpulan. litar bersiri dan an semula litar selari. Murid mengakses aktiviti 1 dan 2 di laman blog. Learning is the product of the activity of learners. Fasa 5 Refleksi 10 minit Guru berbincang jawapan dan membuat kesimpulan. 20 minit. Menjawab soalan kuiz. 1.idea. experiment-buat litar 6. Apa perbezaan yang kamu Nampak pada ( Bersiri ) 2 gambarajah ini ? 2. puzzle 3. simulasi . selari dan besiri lalu mengemukakan A( Selari ) soalan :Gambar B 1. convert gambar litar sebenar jadi litar simbol 5.” – John Holt . Demonstrasi-kecerahan mentol bertukar “Learning is not the product of teaching. Mentol manakah nyalaannya lebih terang ? Fasa 3 Guru menerangkan litar selari dan litar Mengeksperimen Penstruktur bersiri. 2. isi tempat kosong (litar) dengan gambarajah komponen / simbol komponen 4. 10 minit. idea Guru mengedarkan bahan kepada setiap 15 minit kumpulan. Aplikasi idea. Guru membimbing murid membina litar bersiri dan litar selari.murid pakai label komponen bt litar. Fasa 4..