RPH Sains Tahun 5

Tarikh Masa Kelas Bil murid : 28 Mei 2011 : 8.45 hingga 9.45 : 5 Anggun : 30 orang

Tajuk : Tenaga elektrik. Objektif pembelajaran : 2.2, Memahami litar bersiri dan litar selari.

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat:1. 2. Membina litar bersiri dan litar selari Membanding kecerahan mentol dalam litar selari dan bersiri.

Abm : mentol,beteri, wayar,suis,pemegang bateri dan lampu suluh.

Fasa / masa

Aktiviti

Isi kandungan

Fasa 1. Nyalaan lampu Guru meminta seorang murid untuk Set induksi membuka dan menutup suiz lampu suluh. suluh. 5 minit. Guru bersoaljawab dengan murid untuk merangsang idea murid berkaitan dengan tajuk yang akan diajar. Soalan:1. Apa yang kamu perhatikan apabila suiz lampu suluh dibuka ? 2. Kenapa mentol menyala?

Fasa 2. Pencetusan Guru menunjukkan 2 gambarajah litar,

Gambarajah litar. Gambar

Guru membimbing murid membina litar bersiri dan litar selari. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan. Demonstrasi-kecerahan mentol bertukar “Learning is not the product of teaching. selari dan besiri lalu mengemukakan A( Selari ) soalan :Gambar B 1. experiment-buat litar 6.murid pakai label komponen bt litar. 20 minit.idea. 2. isi tempat kosong (litar) dengan gambarajah komponen / simbol komponen 4. Apa perbezaan yang kamu Nampak pada ( Bersiri ) 2 gambarajah ini ? 2. idea Guru mengedarkan bahan kepada setiap 15 minit kumpulan. Learning is the product of the activity of learners. litar bersiri dan an semula litar selari. Mentol manakah nyalaannya lebih terang ? Fasa 3 Guru menerangkan litar selari dan litar Mengeksperimen Penstruktur bersiri. Aplikasi idea. convert gambar litar sebenar jadi litar simbol 5. puzzle 3.. 1. Menjawab soalan kuiz. Fasa 5 Refleksi 10 minit Guru berbincang jawapan dan membuat kesimpulan. Murid mengakses aktiviti 1 dan 2 di laman blog. 10 minit. Fasa 4.” – John Holt . simulasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful