RPH Sains Tahun 5

Tarikh Masa Kelas Bil murid : 28 Mei 2011 : 8.45 hingga 9.45 : 5 Anggun : 30 orang

Tajuk : Tenaga elektrik. Objektif pembelajaran : 2.2, Memahami litar bersiri dan litar selari.

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat:1. 2. Membina litar bersiri dan litar selari Membanding kecerahan mentol dalam litar selari dan bersiri.

Abm : mentol,beteri, wayar,suis,pemegang bateri dan lampu suluh.

Fasa / masa

Aktiviti

Isi kandungan

Fasa 1. Nyalaan lampu Guru meminta seorang murid untuk Set induksi membuka dan menutup suiz lampu suluh. suluh. 5 minit. Guru bersoaljawab dengan murid untuk merangsang idea murid berkaitan dengan tajuk yang akan diajar. Soalan:1. Apa yang kamu perhatikan apabila suiz lampu suluh dibuka ? 2. Kenapa mentol menyala?

Fasa 2. Pencetusan Guru menunjukkan 2 gambarajah litar,

Gambarajah litar. Gambar

. simulasi . Demonstrasi-kecerahan mentol bertukar “Learning is not the product of teaching. Fasa 4. Fasa 5 Refleksi 10 minit Guru berbincang jawapan dan membuat kesimpulan. experiment-buat litar 6. litar bersiri dan an semula litar selari. puzzle 3. 10 minit.murid pakai label komponen bt litar. Aplikasi idea. Menjawab soalan kuiz. 2. Learning is the product of the activity of learners.idea. Mentol manakah nyalaannya lebih terang ? Fasa 3 Guru menerangkan litar selari dan litar Mengeksperimen Penstruktur bersiri. convert gambar litar sebenar jadi litar simbol 5. Apa perbezaan yang kamu Nampak pada ( Bersiri ) 2 gambarajah ini ? 2.” – John Holt . Guru membimbing murid membina litar bersiri dan litar selari. 1. selari dan besiri lalu mengemukakan A( Selari ) soalan :Gambar B 1. isi tempat kosong (litar) dengan gambarajah komponen / simbol komponen 4. Murid mengakses aktiviti 1 dan 2 di laman blog. Murid diagihkan kepada 6 kumpulan. 20 minit. idea Guru mengedarkan bahan kepada setiap 15 minit kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful