Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK

PEMBINAAN PELAN STRATEGIK

BIDANG/UNIT: MATEMATIK
VISI MISI MENJADIKAN SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI 1: MEMASTIKAN KECEMERLANGAN MATEMATIKDARI TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6
MISI 2: BERUSAHA MENINGKATKAN KECEMERLANGAN MATEMATIK DI DALAM UPSR

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR PRESTASI ATAU Faktor Kritikal Kejayaan CSF) OBJEKTIF

MISI 3: BERUSAHA MENCAPAI 100% LULUS DI DALAM MATEMATIK UPSR MISI 4: BERUSAHA MENINGKATKAN KUALITI DAN KUANTITI GURU DAN MURID MENGUASAI P & P DI DALAM MATEMATIK Pencapaian dan penguasaan matematik di dalam UPSR 100% lulus 1. Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR dari segi kualiti 40% & kuantiti 100% 2. Memastikan semua murid menguasai konsep asas matematik. 3. Sekurang-kurangnya 90% murid tahun 1 hingga tahun 5 lulus minimum C di dalam setiap ujian dan peperiksaan 1. 40% pencapaian A dan 100% lulus minimum C bagi UPSR. 2. Memastikan 90% murid dari tahun 1 hingga tahun 5 lulus . 3. 100% murid menguasai konsep matematik 1. Meningkatkan pencapaian A Matematik kepada 40% dan lulus Minimum C 100% pada tahun 2009. 2. Menguasai operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi 3. Menguasai kemahiran menulis angka, membilang dan menyatakan nilai tempat dan nilai digit dengan betul 4. Dapat menjawab soalan mudah secara sepontan
1. Sentiasa menghafal dan membawa kad sifir 2. Aktiviti congak 5 minit sebelum P&P. 3. Menggalakkan penggunaan kamus ketika menjawab soalan selesaikan masalah 4. Banyakkan latihan pemeriksaan buku tulis atau tunjukcara ketika menjawab soalan secara individu di dalam kelas 5. Penggunaan BBM yang sesuai dan mempamerkan di sudut matematik

STRATEGI

PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL SUBJEK MATEMATIK

INDIKAT PELAN OR KONTIGE PRESTA NSI / SI CATATA N 1. Program GPK 1 Janu Novem Murid % murid Semua membaca & ari ber hafal menguasa guru sifir semua memba i fakta Matematik guru ca sifir asas matema meningka tik t 2. Bulan GPK 1 4 29 Mei Menari % minat Semua kecemerla dan Mei k minat matemati guru ngan guru terhada k matematik matema p (Bulan tik Matem kecemerlan atik gan matematik) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM SUBJEK MATEMATIK 2009 MATEMATIK Matlamat Nombor 01 Meningkatkan 40% pencapaian A dan 100% lulus minimum C bagi UPSR. Meningkatkan pencapaian lulus 80% C di peringkat minimum. Strategi Nombor 01 Program Membaca Sifir. Bulan kecemerlangan Matematik NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: MEMBACA SIFIR. OBJEKTIF OPERASI : 1. MEMAHIRKAN SEMUA MURID MENGHAFAL SIFIR DAN DAPAT MENGAPLIKASIKAN DI DALAM MENJAWAB SOALAN BERDASARKAN TAMBAH, TOLAK, DARAB DAN BAHAGI. 2. MENINGKATKAN PENCAPAIAN KUALITI UPSR DAN KUANTITI LULUS 100% LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. Mesyuarat guru-guru matematik Semua guru 1 hari 1.1 Perlantikan Penyelaras danAJK matematik program. 1.2 Cadangan program & aktiviti 1.3 Perbelanjaan 1.4 Penentuan tarikh-tarikh dan tempat 2. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1, Ketua tentang status program Panitia & 1 hari AJK

BIL

PELAN TAKTIKA L

T/JAW AB

TEMPOH (MULA AKHIR)

KOS /SUMB ER

OUTP UT

4.

Hari Program : Ketua Panitia 1 hari GPK 1 4.1 Taklimat kepada murid yang dipilih oleh Penyelaras Program 4.2 Pengiktirafan kepada murid yang menyertai dan penutup program Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) BULAN KECEMERLANGAN OBJEKTIF OPERASI: 1. MENAMBAHMINAT SEMUA MURID DI DALAMAKTIVITI MATEMATIK LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1. Mesyuarat guru-guru matematik Semua guru 1 hari 1.1 Perlantikan Penyelaras danAJK matematik Bulan Mei program. 1.2 Cadangan program & aktiviti y Bijak sifir y Bijak Matematik y Congak Matematik y Kuiz Matematik 1.3 Perbelanjaan 1.4 Penentuan tarikh-tarikh dan tempat 2. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1, Ketua tentang status program Panitia & 1 hari AJK 4. Hari Program : Ketua Panitia 1 hari GPK 1 4.1 Taklimat kepada murid yang dipilih oleh Penyelaras Program 4.2 Pengiktirafan kepada murid yang menyertai dan penutup program Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan)
Posted by Cikgu Nor Hayati Abdul Wahab at 20:

Anda mungkin juga menyukai