Anda di halaman 1dari 6

PAPAN CERITA

PENGENALAN
Objektif

UNIT 1

Mengetahui konsep carta alir dalam pembinaan produk multimedia. Mengetahui dan memahami konsep dan elemen-elemen yang terdapat pada papan cerita.

Pendahuluan Proses pembangunan produk mutimedia yang teratur akan membantu menghasilkan sesuatu perisian dengan lebih mudah dan cepat terutamanya bagi pembangun produk perisian yang baru. Terdapat empat proses utama dalam pembangunan produk mutimedia: Menentukan kandungan perisian Memilih kaedah penyampaian/persembahan yang sesuai Melakarkan carta alir Penulisan papan cerita

Carta Alir. Sebelum sesuatu produk multimedia itu dibangunkan, satu idea keseluruhan bagi pembangunan produksi tersebut perlu difikirkan. Proses ini biasanya dilakukan secara berkumpulan oleh pasukan pembangun produk multimedia melalui perkongsian dan saranan idea secara kolektif. Konsep idea keseluruhan ini boleh diterjemahkan dalam bentuk carta alir.

Carta alir adalah gambarajah berasaskan nod-nod geometri yang dibina bagi menunjukkan aliran aktiviti/proses yang dirancangkan dalam sesuatu penghasilan produk multimedia. Carta alir akan memberikan gambaran keseluruhan kepada pasukan pembangun produk multimedia bagaimana aliran proses berlaku samada secara jujukan atau cabangan dari mula hingga tamat. Papan Cerita Berpandukan carta alir, perincian idea-idea ini kemudiannya perlu diterjemahkan secara lebih khusus melalui proses lakaran dan penulisan yang dikenali sebagai papan cerita. Papan cerita

biasaannya dilakarkan dan ditulis di atas helaian kertas mengikut format tertentu. Penghasilan papan cerita yang baik akan membantu pembangun produk mutimedia:

i. ii. iii.

menggambarkan reka bentuk antaramuka setiap paparan yang akan dibina. menentukan aliran navigasi keseluruhan menentukan interaksi antara pengguna dengan produk mutimedia (interaktiviti).

Elemen elemen pada papan cerita mengandungi perkara berikut Tajuk No. Skrin Imej Animasi Klip Video Audio/Suara latar Teks Warna/ warna latar Nota Arahan Skrip

4.0 Konsep Carta Alir. Carta alir ialah gambarajah aliran aktiviti/proses dalam produk mutimedia. Ia menunjukkan bagaimana sesuatu aktiviti/proses berlaku dari mula hingga tamat. Gambarajah di bawah adalah contoh carta alir proses interaksi maklumat dan aktiviti. Carta Alir pembangunan Perisian Multimedia Untuk Tajuk Operasi Asas Matematik MENU UTAMA

OLAHAN TAMBAH

OLAHAN TOLAK

OLAHAN DARAB

OLAHAN BAHAGI

KELUAR

MAKLUMAT

MAKLUMAT

MAKLUMAT

MAKLUMAT

AKTIVITI/ LATIHAN

AKTIVITI/ LATIHAN

AKTIVITI/ LATIHAN

AKTIVITI/ LATIHAN

KE MENU UTAMA

KE MENU UTAMA

KE MENU UTAMA

KE MENU UTAMA

5.0 Contoh Papan Cerita ( Story Board) CONTOH REKA BENTUK PAPAN CERITA APLIKASI MULTIMEDIA TAJUK NO. SKRIN IMEJ

ANIMASI

VIDEO

AUDIO/ SUARA LATAR

Tentukan kedudukan teks dalam paparan skrin berdasarkan perkara berikut. Ada Warna Teks Jenis Font Saiz Font Perenggan Imej / Grafik Warna Latar Animasi Audio Video Tiada

CATATAN UMUM

SKRIP / SUMBER TEKS ADA

PAPAN CERITA
TAJUK: PANDUAN MENULIS PAPAN CERITA
Objektif

UNIT 2

Mengetahui dan memahami konsep penulisan papan cerita. Dapat menghasilkan lakaran papan cerita.

Sebelum sesebuah produk multimedia dibangunkan, lakaran dan penulisan papan cerita perlu dilaksanakan sebagai panduan untuk pembangunan sesuatu produk multimedia tersebut. Proses lakaran dan penulisan tersebut boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk mengikut kesesuaian seperti proses penulisan, lakaran, penandaan dan sebagainya. Lakaran kasar ini akan menjadi panduan yang amat berguna kepada pembangun perisian.

Contoh lakaran/ penulisan pada papan cerita TAJUK: ASAS MATEMATIH THP 1 NO. SKRIN: A 1 (Menu Utama) IMEJ / GRAFIK Imej Pegun

(Ruangan penulisan/lakaran/penandaan)

OPERASI TOLAK
ANIMASI Pergerakan operator mate KlIP VIDEO Sumber: persekitaran bilik darjah Masa: berterusan hingga arahan dilaksanakan AUDIO / SUARA LATAR Sumber: koleksi drp MP3 yg sesuai Masa: berterusan hingga arahan dilaksanakan
OPERASI TAMBAH OPERASI TAMBAH

OPERASI DARAB OPERASI BAHAGI

KELUAR
Tentukan kedudukan elemen yang disenaraikan di bawah padapaparan skrin . Warna Teks Jenis Font Saiz Font Pelbagai Pelbagai Pelbagai Perenggan Imej / Grafik Warna Latar tiada ada ada Aniimasi Audio Video Ada Tiada

CATATAN : Ini adalah antara muka menu utama perisian

SKRIP / SUMBER TEKS

ADA TIADA

Anda mungkin juga menyukai