Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

Tajuk
1.0 Pengenalan

Muka Surat
1

2.0 Usaha-Usaha Kerajaan Untuk Mengeratkan Hubungan Etnik 2.1 Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (JPNIN) 2.2 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan 2.3 Sekolah Wawasan 2.4 Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 2.5 Rukun Negara 2.6 Dasar-Dasar Kerajaan 2.6.1 Dasar Ekonomi Baru 2.6.2 Dasar Kebudayaan Kebangsaan 2.6.3 Dasar Pendidikan Kebangsaan 2.6.4 Dasar Pembangunan Nasional 2.6.5 Dasar Wawasan Negara 2.7 Gabungan Parti-Parti Politik Melalui Barisan Nasional 2.8 Integrasi Antara Wilayah 2.9 Perspektif Wawasan 2020 2.10 Gagasan 1 Malaysia

3 3 4 5 8 8 9 9 10 11 12

15 15 17

3.0 Punca-Punca Perpaduan Lambat Berkembang

19

4.0 Rumusan 5.0 Senarai Rujukan 6.0 Refleksi

24 25 26