KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING/ARAHAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KEPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN
(Tahun 1999, 2000 dan 2001)

JABATAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MALAYSIA

ii

KPKT(02) 799/6 Klt.5(26) 31 Julai 2002

Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semenanjung Malaysia Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Semua Pihakberkuasa Tempatan Malaysia PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/N/Bil. 3/2001 Y.B/Y.Bhg. Dato’/Tuan, KOLEKSI PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN BAGI TEMPOH 1999 HINGGA 2002 Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. Syukur Alhamdulillah, Kementerian ini melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah sekali lagi berjaya mengeluarkan koleksi surat-surat pekeliling yang telah dikeluarkan kepada semua pihak berkuasa negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di seluruh negara bagi tempoh tahun 1999 hingga 2001. Koleksi ini adalah penting sebagai rujukan kepada semua PBT dalam usaha untuk meningkatkan prestasi masing-masing dalam menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai. 3. Justeru itu, koleksi kali ini juga merupakan kumpulan keputusan/arahan Mesyuarat Jemaah Menteri, Mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan (MNKT) dan keputusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri yang bersabit dengan pelbagai perkara dan isu Kerajaan Tempatan. 4. Semoga koleksi pekeliling-pekeliling ini akan dapat membantu PBT untuk menunaikan tanggungjawab dengan lebih efisien lagi berkesan. Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

t.t. (DATO ’ LOKMAN HAKIM BIN MOHD JASAN) Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

iii

iv

9/99 21 22 23 26 5. Laporan Tatatertib Perkhidmatan Persekutuan dan Negeri Tahun 2000 C. 6. B. 4. Kulit Kelapa Dan Barang-Barang Buruk Di Bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 1999–Pindaan kepada Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan JKT:JM Bil. Kulit Kelapa Dan Barang-Barang Buruk Di Bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 1999 Aktiviti Perfileman Dari Barat Yang Dibuat Dalam Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Pemasangan Bendera Dan Lambang Parti Politik Sikap Untuk Terus Berusaha Meningkatkan Kualiti Dalam Semua Bidang Kegiatan Serta Kehidupan Seharian Pusat Latihan Snuker Dan Billiard Dikeluarkan Daripada Kategori Hiburan Kawalan Pengimportan Bahan-Bahan Buangan Seperti Kulit Durian. 3. 8. Negeri dan Daerah Penerusan Melaksanakan Aktiviti Kempen Anti Nyamuk Dan Kempen Kebersihan Nasional Pembuangan Sampah Di Kawasan Pantai dan Pulau Peranginan 3 7 12 19 DASAR AWAM 1. Garis Panduan Ekspo Perdagangan/Pesta Jualan 17. 9. Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Mengenai Penggunaan Sistem Pam Tandas Yang Menjimatkan Air 14. 7. 3. GERAN DAN KEWANGAN 1. Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Mengenai Penggunaan Sistem Pam Tandas Yang Menjimatkan Air 13. Memanjangkan Tempoh Operasi Pusat-Pusat Hiburan Penggunaan Sistem Metrik Bagi Spesifikasi-Spesifikasi Projek-Projek Kawalan Terhadap Pusat Siber Kawalan Pengimportan Bahan-Bahan Buangan Seperti Kulit Durian.KANDUNGAN Muka Surat I. Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Berhubung Tindakan-tindakan Membanteras Permainan Video Haram 16. 4. ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI: ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN 1. Pemasangan Bendera Oleh Parti Politik Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan 11. 2. Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Pada Menangani Masalah Petempatan Haram Oleh Pendatang-Pendatang Asing 12. A. Kawalan Pembendungan Wabak Penyakit Japanese Encephalitis (JE) Penyelarasan Tindakan Aktiviti Pembendungan Wabak Denggi Di Seluruh Negara Di Peringkat Kebangsaan. Garis Panduan Pengenaan Kadar Taksiran Ke Atas Bangunan-Bangunan Yang Didirikan Oleh PLUS v 53 55 59 63 66 70 75 80 82 . 2. Garis Panduan Pelaksanaan Konsep Pegawai Khas (Area Officer) 15. 34 35 36 40 45 10.

5. ARAHAN/KEPUTUSAN MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN 1. GERAN DAN KEWANGAN KERJA TANAH/AWAM KESELAMATAN 1. Memperbaiki dan Mempertingkatkan Perkhidmatan Kebersihan dan Pengurusan Sisa Pepejal di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Tindakan Jangka Pendek Yang Perlu Diambil Bagi Menangani Isu Kebersihan Dalam Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (Pindaan) 2000 Akta A1086 95 98 103 B. PEKELILING AM A. ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN 1. 3. Koleksi Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan Bagi Tahun 1998 Perubahan Format Laporan Tunggakan Proses Pengeluaran Pelbagai Lesen/Permit/Sijil/Surat Akuan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan Pembangunan Pelancongan Bil. 3. Syor-Syor Kawalan Pembangunan Di Kawasan Banjir 89 II. E. Menurunkan Banting-Banting. 2. Bhd. 4. DASAR/AM 1. 7. “Guidelines On Buildings Requirements For Disabled Persons” 121 vi . D. 2. KESELAMATAN 1. KERJA TANAH/AWAM 1. 6. 1/2001 Laporan Tunggakan Proses Pengeluaran Lesen/Sijil/Permit/Surat Akuan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Cadangan Supaya Pihak Berkuasa Tempatan Membeli Mesin Letak Kereta Keluaran Tempatan 109 110 111 112 114 115 119 C. Poster-Poster dan Papan-Papan Tanda Mengenai Acara-Acara Yang Telahpun Berlalu 87 E.Muka Surat D. Pindaan Perundangan Subsidiari Di Peringkat Negeri Berkaitan Dengan Bekalan Air Bagi Mewajibkan Pemasangan Sistem Pam Menjimatkan Air 92 III. Koleksi Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan Bagi Tahun 1984 hingga 1997 Pemberian Kerja Kepada Kumpulan IKRAM Sdn.

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING/ARAHAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN KEPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN (Tahun 1999. 2000 dan 2001) JABATAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MALAYSIA vii .

IA: ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI: ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN .

IB: ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI: DASAR AWAM .

IC: ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI: GERAN DAN KEWANGAN .

ID: ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI: KERJA TANAH/AWAM iv .

IE: ARAHAN/KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI: KESELAMATAN v .

II: ARAHAN/KEPUTUSAN MAJLIS NEGARA BAGI KERAJAAN TEMPATAN vi .

IIIA: PEKELILING AM: ALAM SEKITAR DAN KESIHATAN vii .

IIIB: PEKELILING AM: DASAR/AM viii .

IIIC: PEKELILING AM: GERAN DAN KEWANGAN ix .

IIID: PEKELILING AM: KERJA TANAH/AWAM x .

IIIE: PEKELILING AM: KESELAMATAN xi .

Bangunan Dato’ Mahmud Mat. Sabri b. Wahid) 1 . (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25. Aras 3. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Jalan Dato’ Abdul Malek. Izehar b Hj. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Wisma Negeri.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.: Tn.: En. 70503 Seremban. Hassan b. Said) Y. 05503 Alor Setar. 75503 MELAKA (u. KEDAH (u. Md. PERAK (u. NEGERI SEMBILAN (u. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.p. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C.: Tn. Blok A. Kami Tarikh : : : KPKT(02) 561/6 (15) 29 Januari 1999 Y. Noor b. Hj. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Hj. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bahagian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Abd. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. 40000 Shah Alam. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.: En. Hj.p.: Pn.p.p.p. 10502 PULAU PINANG (u.B. 01000 Kangar.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. 30000 Ipoh. Abdul Ghani b. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Wisma Darul Aman. PERLIS (u. Rahman b. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Sri Negeri. SELANGOR (u. Tuan Ruj.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Tan Lee Lee) Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ahmad) Y.p.: Tn.p.Ruj. bangunan KOMTAR.B. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 17.: En.B. Zainuddin) Y. Hj. Mobin) Y.B. Hashim) Y. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Hj.

(Jabatan Ketua Menteri) Tingkat 20. Tingkat 6. Sidek) 2 . (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Darul Iman.p.: En. KELANTAN (u. (Bahagian Kerajaan Tempatan) 15502 Kota Bharu.B. Mohd. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. JOHOR (u.B. 93502 Kuching. Wisma Bapak Malaysia. TERENGGANU (u. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Aziz b.p.: En.: Tn. Petra Jaya 93502 Kuching SARAWAK (u. 20503 Kuala Terengganu. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4. Mamat) Y. SARAWAK (u.p. Mohamed) Y. Mustafa b. Tingkat 2. Robert Tnay) Setiausaha Tetap. Bahagian Kemajuan Sumber dan Organisasi.: En. Pengesanan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Jaffar b. Awang) Y. Hj. Blok B. Tingkat 8.p. Wisma Bapak Malaysia. Petra Jaya. 25503 Kuantan.Y.p. Jol) Setiausaha Tetap. Wisma Sri Pahang.p. Wisma Tun Fuad Stephen.p. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan Sabah. Blok C. Afandi) Y. Unit Penyelarasan. Bujang Mohidin b. PAHANG (u.B. Kamarulzaman b. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.: En. 80503 Johor Bahru. Rahim b. Bangunan Sultan Ibrahim. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. 88999 Kota Kinabalu. SABAH (u.: En. Kementerian Alam Sekitar Sarawak.: En. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.B.B. Hj.

Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s. Ringkasan maklumat penyakit adalah sebagaimana lampiran yang disertakan. Kementerian telah diundang berbincang bersama Kementerian Kesihatan Malaysia. kolam dan lain-lain bekas takungan air yang telah tercemar dengan kekotoran binatang khinzir. 2. Sekian. Di samping itu PBT perlu juga meningkatkan perkhidmatan kebersihan di sekitar kampung/kawasan yang berhampiran dengan ladang. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah t. JASAN ) Jabatan Kerajaan Tempatan b. terima kasih. terutamanya PBT yang terdapat di dalam kawasannya ladangladang ternakan khinzir ataupun kampung/kawasan perumahan yang berhampiran dengannya (dalam lingkungan 2-5km). Nyamuk atau vektor yang terlibat adalah daripada jenis ‘Culex’ tertentu yang biasa menggigit manusia pada waktu petang hingga tengah malam. tindakan perlulah diambil terhadap mereka yang melakukan kesalahan ini. Penyakit ini dijangkiti hanya melalui gigitan nyamuk yang ‘infected’ dengan ‘virus’ sahaja. Dimaklumkan bahawa beberapa kejadian kes penyakit ini telah dilaporkan di beberapa buah kampung di Perak dan Negeri Sembilan. Usaha-usaha seumpama ini perlu dilakukan sebagai langkah awal sebelum berlakunya kes di kawasan masing-masing. adalah diminta membuat pemeriksaan dan mengarahkan penternak membersihkan kawasan dan sekitar kawasan dengan sempurna dan sekiranya gagal berbuat demikian.p.t. Terdapat juga jenis nyamuk ‘culex’ yang terlibat di sawah padi dan taliair. Y. lopak. Ia mudah membiak di dalam longkang dan parit yang kotor. Semenjak 1998 sehingga awal bulan Januari 1999. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/T/BIL. 4. Justeru itu. Kampung-kampung yang menjadi sasaran adalah yang di sekitar ladang ternakan khinzir. PBT yang berkaitan.Tuan. (DATO ’ L OKMAN HAKIM BIN MOHD. 6. 5. Tindakan-tindakan terperinci yang perlu dijalankan adalah sepertimana yang disebutkan di dalam lampiran. Jabatan Veterinar dan Persatuan Penternak Malaysia untuk mewujudkan satu kaedah pendekatan yang bersepadu bagi menangani masalah dengan serta-merta. Kementerian ini telah diminta menyelaraskan tindakan aktiviti kawalan bersama di peringkat PBT.k. pihak kementerian memohon tuan memaklumkan perkara ini kepada semua PBT dan menyelaras aktiviti-aktiviti pembendungan penyakit yang perlu dijalankan. 2/99 KAWALAN PEMBENDUNGAN WABAK PENYAKIT JAPANESE ENCEPHALITIS (JE) Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara yang di atas. Dato’ KSU/KPKT TKP/JKT SUSK/YBM 3 . Sebagai makluman penyakit ini disebabkan oleh ‘virus’ dan perumah pengganda (amplifier host) adalah khinzir. 3. seramai 13 orang telah menjadi mangsa kematian kepada jangkitan penyakit ini.Bhg.

(c) Mewujudkan ahli Lembaga Jawatankuasa Tetap Tindakan Wabak di daerah masing-masing bagi menilai tahap kebersihan dan aktiviti kesihatan awam yang dijalankan oleh PBT. 4 . alat penyembur. Lain-lain kawasan PBT (a) PBT hendaklah meningkatkan aktiviti pembersihan-pembersihan terutamanya dalam penyenggaraan kebersihan parit longkang. 1. Tindakan jangka panjang (a) PBT perlu mengkaji mengenai kaedah rancangan menempatkan semula kawasan/ladang ternakan khinzir di satu kawasan yang lebih sesuai bagi menjamin apa-apa pengurusan kebersihan dan aktiviti kesihatan awam dijalankan dengan lebih teratur dan sempurna. racun. Persatuan Penternak dan lain-lain agensi. maka kerja-kerja pengabusan (fogging) hendaklah dijalankan.2 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): (a) PBT perlu meningkatkan perkhidmatan kebersihan perbandaran di sekitar kawasan yang dilanda wabak dan kawasan keutamaan yang telah dikenalpasti mengikut keutamaan. khususnya kepada penyenggaraan kolam dan saliran untuk air najis.1. 3. (b) Setiap PBT diminta menubuhkan sekurang-kurang satu pasukan kesihatan (mengandungi 2 orang pekerja am) yang dilengkapi dengan kelengkapan dan kemudahan seperti mesin fogging. parit/ longkang. mencuci tebing kolam. buangan dan lain-lain kekotoran bagi mengelakkan ia menjadi sasaran pembiakan nyamuk ‘culex’ iaitu dengan: (a) mengurus/menjaga. Veterina. bantuan dan lain-lain aktiviti penyelarasan bersama lain-lain agensi terlibat dalam pembendungan wabak seperti Jabatan Kesihatan.1 Penternak: (i) hendaklah memastikan bahawa sekitar kawasan ladang dan binatang ternakan dijaga bersih dengan sempurna secara berkala. jika didapati kajian (survey) kedapatan nyamuk culex adalah tinggi. (b) menyembur/membubuh. di samping memastikan mereka menjaga kebersihan kawasan sekeliling perumahan masing-masing dengan baik.Lampiran PANDUAN ASAS MENGAWAL DAN MENCEGAH PENYAKIT ‘JAPANESE ENCEPHALITIS (JE)’ DI KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 1. (b) menjalankan/membantu kerja-kerja pengasapan (fogging) di kawasan yang telah dikenalpasti mempunyai kepadatan (density) nyamuk ‘culex’ yang tinggi. racun-racun serangga di dalam kolam. (c) meningkatkan aktiviti pendidikan awam mengenai penyakit dan lain-lain program kebersihan dan kesihatan awam. Tempat/kawasan keutamaan 1.1 Ladang/kawasan ternakan khinzir 1. ubat-ubatan serangga. lopak-lopak air yang menjadi sasaran pembiakan nyamuk. pungutan sampah sarap. (c) memastikan bahawa pekerja dan penduduk di sekitar kawasan ladang dan perumahan dalam lingkungan 2 km daripada mana-mana ladang ternakan khinzir mendapat suntikan pelalian JE. parit/longkang dengan baik supaya aliran air mengalir dengan memuaskan.1. ‘disinfectant’ dan lain-lain keperluan bagi menjalankan tindakan/membantu pencegahan wabak di kawasan masing-masing. (b) PBT hendaklah bekerjasama membantu memberi kemudahan perkhidmatan. 2.

5 . ia membawa bersama virus Japanese Encephalitis Selepas 14 hari nyamuk ini berupaya untuk menyebarkan virus Japanese Encephalitis kepada perumah baru (khinzir) Manusia dan kuda boleh mendapat jangkitan Japanese Encephalitis jika digigit oleh nyamuk Culex yang membawa virus. TANDA-TANDA PENYAKIT JAPANESE ENCEPHALITIS • • • • • • • • Demam Sakit kepala Lemah anggota badan (malaise) Resah dan meracau (confusion) Mengantuk (drowsy) Sawan (convulsion/fits) Lumpuh (Paralysis) Tidak sedar diri (Coma) BAGAIMANA PENYAKIT JAPANESE ENCEPHALITIS MEREBAK • • • • • Penyakit Japanese Encephalitis tidak boleh merebak dari manusia kepada manusia Penyakit ini tidak boleh merebak dengan memakan daging khinzir Virus Japanese Encephalitis membiak di dalam tubuh khinzir (perumah pengganda).APAKAH PENYAKIT JAPANESE ENCEPHALITIS? Japanese Encephalitis (JE) adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Culex. Apabila nyamuk betina Culex menghisap darah khinzir. Namun manusia dan kuda adalah perumah terakhir (dead end host).

Aras 3.B. Dato’ Haji Hashim Meon Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 14-19.B. Tingkat 1. Dato’ Haji Baharuddin b Ismail Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.B. Dato’ Abdul Habib Mansur Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab Bangunan Darul Ridzuan 30000 IPOH PERAK Y.B. Dato’ Haji Ismail b Haji Shafie Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok C. Haji Shahir B Nasir Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Aras 4. Bangunan KOMTAR 10503 PULAU PINANG PULAU PINANG Y.Ruj.B. Dato’ Haji Wan Hashim Wan Daud Setiausaha Kerajaan Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok 2. Tuan : Ruj.B. Dato’ Jamaluddin B Haji Ahmad Damanhuri Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 25. Kami : Tarikh : KPKT(02)(S)561/3KLT10(9) 12 Februari 1999 Y.B.B. Bangunan Sultan Ibrahim 80503 JOHOR BAHRU JOHOR Y. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 SHAH ALAM SELANGOR Y. Dato’ Dr. Kota Darulnaim 15503 KOTA BHARU KELANTAN Y. Wisma Darul Aman Jalan Tunku Bendahara 05003 ALOR SETAR KEDAH Y. Dato’ Haji Abdul Ghani b Sulaiman Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Wisma Sri Pahang 25503 KUANTAN PAHANG Y. Wisma Darul Iman 20503 KUALA TERENGGANU TERENGGANU 6 .

4. gotong royong membersihkan di sekitar kawasan yang menghadapi masalah penyakit dan aedes bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang ramai.B. penyakit Demam Denggi yang dilapurkan bagi tahun 1998 di seluruh negara adalah sebanyak 27. Dato’/Tuan sedia maklum. Kementerian ini mengesyorkan supaya Kerajaan Negeri terus mempergiatkan lagi penyelarasan semua tindakan pembendungan wabak di peringkat negeri dan PBT melalui tindakan bersama Jawatankuasa Bertindak Pembenterasan Wabak Denggi yang sediada.1997. (iv) meningkatkan kerja-kerja pengawasan (surveillance) di kawasan yang telah dikenalpasti sebagai ‘priority 1’ (iaitu kawasan yang didapati berlaku kes dan kepadatan aedes yang tinggi) serta menjalankan tindakan pembendungan vektor secara berkala seperti aktiviti pengakabusan. Dato’/Tuan. pemeriksaan di dalam/di luar premis kediaman. Ibu Pejabat Kerajaan negeri Perlis 01000 KANGAR PERLIS Y. (v) memberi keutamaan serta mempergiatkan aktiviti publisiti. Dalam hal ini. Datuk Haji Mohamad Shaid b Mohd Taufek Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Tuan Haji Abdul Latif b Omar Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. kommersial dan lain-lain kawasan/ tempat yang telah dikenalpasti.B. Sebagaimana yang pihak Y. dimana bilangan ini adalah yang tertinggi pernah dilapurkan di negara ini. tapak binaan. (iii) menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi bayaran elaun pekerja/buruh yang menjalankan kerja lebih masa. Dato’ Abdul Aziz Omar Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sri Negeri 75503 MELAKA MELAKA Y. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT : JM/T/BIL.370 kes.B. Berdasarkan kepada rekod tahunan kes semenjak 1991 .Y.B. Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Y. 4/99 PENYELARASAN TINDAKAN AKTIVITI PEMBENDUNGAN WABAK DENGGI DI SELURUH NEGARA DI PERINGKAT KEBANGSAAN. (ii) mempastikan semua PBT mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) pasukan kecil kawalan denggi dengan peralatan semburan/racun serangga yang mencukupi (iaitu minima bagi satu pasukan kecil ialah 2 orang buruh dan 1 mesin fogging). NEGERI DAN DAERAH Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara yang diatas.Bhg. 7 . pendidikan awam. termasuk pembelian alat peralatan semburan dan racun serangga. 3. 2. beberapa perkara utama wajar diberi perhatian dan diambil tindakan segera oleh pihak Kerajaan Negeri bersama PBT seperti berikut: (i) mengerakkan semula Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Wabak di peringkat Negeri dan Daerah yang sediada sekurang-kurangnya sekali setiap 3(tiga) bulan bagi menilai situasi kes dan keberkesanan tindakan pembendungan yang dijalan di peringkat daerah. Wisma Negeri. adalah didapati purata 85% jumlah kes keseluruhannya berlaku di dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sepertimana yang tertera dilampiran (a) dan bilangan kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran (b) berkembar. Sehubungan dengan itu.

Bhg. pihak Kerajaan Negeri diminta mempastikan semua PBT meneruskan penghantaran lapuran dwi-mingguan tindakan pembendungan aktiviti denggi kepada Kementerian. Datuk Amar Hj.B Dato’/Tuan dalam perkara ini. Terhadap kerjasama Y.B. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Edaran dalaman: SUSK/YMB SUSK/YBTM 1 SUSK/YBTM 11 Y.p. Bhg. Bukit Damansara 50490 KUALA LUMPUR Y.(vi) menguatkuasakan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan di kawasan berlakunya wabak penyakit dan kepadatan vektor yang tinggi bagi mencegah tempat/kawasan daripada menjadi punca penyakit dan sarang pembiakan aedes serta menjalankan lain-lain tindakan yang sesuai bagi mengatasi masalah.Kerjasama Y. Sekian ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. (DATO ’ L OKMAN HAKIM BIN MOHD. Kompleks Pejabat-Pejabat Jalan Dungun. Bangunan DBKL Jalan Raja Laut 50350 KUALA LUMPUR Y.B. Datuk Seri Panglima (Datu) Khalil b Datu Haji Jamalul Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Tingkat 26. Datuk adalah dipohon untuk mengambil tindakan yang sama.Kerjasama Y. didahului dengan ucapan terima kasih. Ketua Setiausaha. Pada masa yang sama. Bangunan Yayasan Sabah 88502 KOTA KINABALU SABAH .B. Dato’ TKSU/KPKT Edaran luaran: Y. J ASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Hamid Bugo Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Jabatan Ketua Menteri Tingkat 20. Y. 5. t.t. Dato’ adalah dipohon untuk mengambil tindakan yang sama. Petra Jaya 93502 KUCHING SARAWAK . Bhg. Tan Sri Dato’ Kamaruzzaman Shariff Datuk Bandar Kuala Lumpur Tingkat 29. Bhg. Dato’ Tee Ah Sian Pengarah. 8 .B. Blok E. Wisma Bapak Malaysia. Dato’ KSU/KPKT Y. Cawangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Kementerian Kesihatan Malaysia Tingkat 2.

.TABURAN KES DEMAM DENGGI MENGIKUT KAWASAN DI MALAYSIA 9 Nota: Peratusan taburan kes bagi tahun 1998 masih dalam proses pengumpulan maklumat.

5% 5.0% 1.8)% 58.1% 3.9% 3.2% 5. PINANG 729 0 PERAK 930 0 SELANGOR 4720 0 10 W.5% 3.4% 18.3)% 53.2% 6.8% 26.8% 5.8% 9.6% 7.3% 0 1 1 0 13 3 0 2 14 0 3 3 1 6 38 528 817 964 4856 6121 959 369 1759 690 551 630 310 633 19225 Demam Denggi Demam Denggi Berdarah Peratus Pencapaian Menurun (-) Menaik (+) Demam Denggi Berdarah Kes Mati 0 1 1 0 13 3 0 1 14 0 3 3 1 4 44 3 23 88 34 136 73 37 6 167 7 42 123 11 44 794 TAHUN Demam Denggi NEGERI Kes Mati PERLIS 35 0 KEDAH 505 0 P.6% 273.1% 19.6% 42.7% 4.3% 47 100% 211 966 26237 0 4 0 0 5 169 37 155 80 19 38 1133 3 0 24 0 5 5 0 2 53 5150 7340 1484 527 1595 2626 2060 1029 230 1004 27370 Mati 0 1 0 5 9 0 3 0 24 0 5 9 0 2 58 Peratus 0.3% 297. SEMBILAN 922 0 MELAKA 363 1 JOHOR 1592 0 PAHANG 683 0 TERENGGANU 509 0 KELANTAN 507 0 SABAH 299 0 SARAWAK 589 2 MALAYSIA 18431 3 .0% 55.0% 25.2% 2.6% 2.8% 3.8% 0.7% 42.7% 2. PERSEKUTUAN 6048 0 N.3% 31.9% 9.8% 5.3% (25.2% (15.7% 100..Lampiran (b) BILANGAN NOTIFIKASI KES DEMAM DENGGI DAN DEMAM DENGGI BERDARAH DI SELURUH NEGARA UNTUK TAHUN 1997/1998 BAGI MINGGU BERAKHIR 2 JAN 1999 1997 1998 Jumlah Jumlah Kes 59 2097 692 1477 9 0 39 22 0 0 1905 949 1.6% 3.2% 7.3)% 280.9% 5.9% 63.9% 54.4% 1.8% (9.4% Kes Mati Peratus Kes Mati Kes Mati 3 0 1 0 4 28 57 37 168 281 0 0 0 1 0 0 0 0 56 2069 635 1440 4982 7059 1445 505 1426 2589 0.

Hj. Aras 4. 80503 Johor Bahru. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.B. Dato’ Hj. Hj.Ruj. Y.B.B. Blok 2. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Hamid Bugo Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Dato’ Hj. Aras 3. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Y. Mat Said. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Dato’ Dr.B. Shafie. Jamalul. (Bahagian Pentadbiran) Tingkat 25. JOHOR. Bangunan Sultan Ibrahim. Datu Hj. Wisma Darul Aman. 11 : 3 Mac 2000 . Hj. Y. Wan Daud. 05503 Alor Setar. Bangunan Darul Ridzuan. Blok C. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. (Jabatan Ketua Menteri) Tingkat 20. Kami : KPKT(02)524/7/Klt. PAHANG. 4(52) Tarikh Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Datuk Amar b. Nasir. Pengesanan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. Unit Penyelarasan. Y. 30000 Ipoh. Hj. Dato’ Zainal Abidin b. KEDAH. Wan Hashim b. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Tuan : Ruj. PERAK. Setiausaha Kerajaan Kelantan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Y. Hussein. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Ismail b. Wisma Sri Pahang. Datuk Seri Panglima (Datu) Khalil b. Y.B. 25503 Kuantan. Hj. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bangunan Yayasan Sabah. Blok B.B. Shahir b. Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya 93502 Kuching SARAWAK. Dato’ Abdul Majid b. 88520 Kota Kinabalu SABAH. Tingkat 2. Bahagian Kemajuan Sumber dan Organisasi. Kota Darulnaim 15505 Kota Bharu KELANTAN.B. Hj.

pendidikan awam dan pelbagai yang lain. Wisma Darul Iman. Abdul Latib b.B. Dato’ Jamaluddin b. penguatkuasaan serta penilaian ke atas impak dan keberkesanan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) seperti kebersihan premis dan penjaja makanan. hendaklah dilaporkan kepada pihak Kementerian pada setiap bulan dengan mengisi maklumat seperti di dalam borang di lampiran berkembar. 2. (Kempen 1-1a/99). 20503 Kuala Terengganu. Mohd. Hasil tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh PBT itu.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. khususnya kepada penurunan bilangan kes-kes denggi di seluruh negara. Dato’/Tuan.Y. Mazlan b. Y. Omar Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Dato’/Tuan juga diminta menyelaras semua mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Pemandu di peringkat Negeri yang sedia ada dan Jawatankuasa Tindakan di peringkat Pihakberkuasa 12 .B. Kementerian ini memohon kerjasama pihak Y. Ahmad Damanhuri. Wisma Negeri. Di samping itu. Omar. Dato’ Abdul Aziz b. 10502 PULAU PINANG. Abd. Hj. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Jalan Dato’ Abdul Malek. Tingkat 25. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Perlis 01000 Kangar. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. pelaksanaan. Ali b.B. pelupusan sampah sarap. 70503 Seremban. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Buang. NEGERI SEMBILAN. Tuan Hj. PERLIS. TERENGGANU.B. (Kempen1-2a/99) dan (Kempen1-3a/99). PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT:JM/T/BIL. Hashim. Samad.B. Y. Dato’ Senara Muda Dato’ Hj. Bangunan KOMTAR. Sehubungan dengan perkara itu. 40000 Shah Alam.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. 75503 MELAKA. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Dato’/Tuan meneruskan segala perancangan. aktiviti pembendungan denggi. pihak Y. memandangkan kesan yang positif telah dicapai. Y. Y. Y. Sri Negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.B. Ambrin b. Bhg. Tuan Hj. 2/2000 PENERUSAN MELAKSANAKAN AKTIVITI KEMPEN ANTI NYAMUK DAN KEMPEN KEBERSIHAN NASIONAL Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk perkara di atas dan sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Februari 2000 telah bersetuju supaya aktiviti-aktiviti kempen di atas ini diteruskan. Dato’ Hj. Y. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Tingkat 17. SELANGOR. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Jalan Gapam. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s. Adam. Bhg. Dato’/Tuan. Ketua Setiausaha. Zawawi b.B. Kerjasama pihak Y. Ayer Keroh. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Aras 3. YB Setiausaha Kerajaan Johor. t. Datuk Bandar Kuala Lumpur.p.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. (Bahagian Kerajaan Tempatan). Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 80503 Johor Bahru. 3. Dato’ Ismail b. Bangunan DBKL. Aras 4. 05503 Alor Setar. Tan Sri Dato’ Kamaruzzaman b. Jaffar b. Shariff. Hj. 75450 MELAKA. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B. Jabatan Ketua Menteri.: Tuan Hj.p. Jalan Raja Laut. Dato’/Tuan disusuli dengan ribuan terima kasih. Abdul Rahman bin Hj.Tempatan/Daerah. Sekian. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Seri Negeri.p. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C.p. Tingkat 29. Y.B. Awang) Y. Hj. Jalan Cenderasari 50480 KUALA LUMPUR. 50350 KUALA LUMPUR. JOHOR. hendaklah dikemukakan kepada Urusetia Kempen Anti Nyamuk dan Kempen Kebersihan Nasional di peringkat Negeri untuk dikumpul dan disusun sebelum dikemukakan kepada pihak Kementerian pada setiap bulan.k. JASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Bangunan Sultan Ibrahim.: Tn. sebelum minggu pertama pada bulan berikutnya. Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai makluman Y. Mohd. (u. Ghazali) 13 . Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. (u. KEDAH.t. Bhg. Wisma Darul Aman. Ahmad) Y. (u. MOHD. semua hasil aktiviti yang dilaksanakan oleh PBT itu.: Tuan Hj.B.: Y.

B. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan.p.: En. PERLIS. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis.B. SELANGOR.: Cik Tan Lee Lee) Y.p. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.p. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 70503 Seremban. Hj. 10000 PULAU PINANG. Asfari bin Suri) Y. NEGERI SEMBILAN. Jalan Gambut. (u. (u. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Tengku Hamid) Y. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Wisma Darul Iman. (u. 40503 Shah Alam.Y. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25.: Tn. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Tengku Radin b.: Tuan Hj.B. Setiausaha Kerajaan Pulau Pinang. PERAK. Unit Penyelarasan. 01990 Kangar. Abd Mobin) Y. Blok B. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bangunan KOMTAR. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Ibu Pejabat Kerajaan Negeri.: YM. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 14-19. Md Nor b. Sabri b.p.B. Wisma Sri Pahang. Aziz bin Mamat) 14 .p. 30000 Ipoh.p. Tingkat 2. Mustafa bin Afandi) Y. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. (u. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. (u. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSAAS). (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 4.: En. TERENGGANU. Said) Y. Pengesanan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. Hj. 25503 Kuantan. (u. Blok D. Wisma Negeri.B.B.: Tuan Hj. 20503 Kuala Terengganu. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 9. PAHANG. (u.p.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

p. Setiausaha Kerajaan Kelantan.B. 15505 Kota Bharu. Wisma Negeri Jalan Simpang Tiga 93300 Kuching SARAWAK.Y. Dato’ TKSU/KPKT TKP/JKT 15 . Jol) Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Blok C. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok 2. Bujang Mohidin b. (u.Bhg. Abdul Rahim b.: En.: En.p. Sidek) (Kerjasama semua Setiausaha Tetap dan Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) adalah diminta untuk menyelaras dan mengumpul semua maklumat daripada Pihak Berkuasa Tempatan dan mengemukakannya kepada Kementerian ini sebagaimana masa yang disebutkan) Semua Y. Bhg. Ting 2-6 Wisma Tun Fuad Stephens 88999 Kota Kinabalu SABAH. (u. Bhg.p. KELANTAN. Nik Yusof) Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam Sarawak Tingkat 4 & 5. Datuk Bandar Dewan/Majlis Bandaraya Semua Yang DiPertua/Presiden dan Pengerusi Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah Edaran Dalaman: Y. (u. Kota Darulnaim. Nik Kazim b. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.: Tuan Hj. Dato’ KSU/KPKT Y. Hj.

......... Bulan ...Kempen 1-1a/99 KEMPEN ANTI-NYAMUK DAN KEMPEN KEBERSIHAN NASIONAL Aktiviti Pembersihan dan Pemusnahan Nyamuk dan Tempat Pembiakan Di Kawasan PBT Negeri .................................. TINDAKAN MAHKAMAH DIAMBIL (C) Semasa BILANGAN ARAHAN BERHENTI KERJA DIKELUARKAN (D) BILANGAN PREMIS DISEMBUR (FOGGING) (E) Semasa BILANGAN PREMIS DIBUBUH UBAT (F) Semasa (1) (2) PBT (Senaraikan) BILANGAN TEMPAT PEMBIAKAN DIPERIKSA BILANGAN PREMIS POSITIF BILANGAN PEMERIKSAAN PREMIS DILAKUKAN Semasa 16 JUMLAH ............................ (3) (4) (5) TINDAKAN BILANGAN KOMPAUN DIKELUARKAN (A) Semasa Semasa Semasa Semasa Semasa AMAUN KOMPAUN DIKUTIP (RM) (B) BIL...............

.............. Bilangan Bilangan Gotong.. Aduan 17 JUMLAH .....Bilangan Bilangan Aduan Tindakan Royong Aduan Tindakan Atas Diambil Masalah Penyeliaan Aktiviti Kutipan Sampah Pembuangan Sampah Secara Haram Bilangan Bilangan Aduan Tindakan Bil............... Bulan ........................ Aduan Bil. Pengurusan Tapak Pelupusan Sampah Kebersihan Kemudahan Asas (Tandas Awam) Jarak Parit Dicuci (M) Bil. Kompaun/ Amaun Kutipan Kebersihan Saman Kompaun/ Dikeluarkan Saman PBT (senaraikan) Bilangan Tindakan Bil. Tindakan Kebersihan Parit/ Longkang Jumlah Kompaun Penilaian Bil...........Lampiran 1-2a/99 Kempen Anti Nyamuk Dan Kempen Kebersihan Nasional Bagi Aktiviti Pengawasan Pengutipan Dan Pelupusan Sampah Di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri ..................

.... DIKELUARKAN JUMLAH KOMPAUN DIKUTIP (RM) Semasa Semasa Semasa Semasa JUMLAH DIBAWA KE MAHKAMAH Semasa BIL... JUMLAH PREMIS DIPERIKSA BIL...................... PBT (SENARAIKAN) 18 JUMLAH ...... PREMIS DITUTUP Semasa BIL.....Kempen 1-3a/99 KEMPEN ANTI-NYAMUK DAN KEMPEN KEBERSIHAN NASIONAL Aktiviti Promosi Kebersihan Gerai Dan Premis Makanan Di Kawasan PBT Negeri .............. Bulan .... KOMPAUN........... AMARAN DIKELUARKAN BIL........................

Sekian.Ruj. Sehubungan dengan itu. 1.t. : KPKT(02)882/7klt. Bersamasama disertakan borang laporan dan sukacita laporan tersebut dihantar sebelum 20 Mac 2000. 4. Dato’ KP/JKT PN/JKT 19 . Y. 5/2000 Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas. MOHD NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Bhg. t. (SITI SALMAH BT. Adalah dimaklumkan bahawa berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 Januari 2000 supaya isu-isu yang berkaitan dengan masalah pembuangan sampah oleh penduduk setempat di kawasan pantai dan di pulau-pulau peranginan sama ada di darat atau di laut diberi perhatian kerana ianya boleh mencemarkan perairan pulau-pulau peranginan yang merupakan tumpuan para pelancong. 3. 2.k. 2. s. Kami: Tarikh Edaran seperti di lampiran Tuan. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KUALA LUMPUR.p. Kementerian memohon pihak tuan memaklumkan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkenaan mengambil maklum mengnai perkara tersebut di atas dan mengemukakan laporan ke Kementerian langkah-langkah yang telah dan akan diambil seperti mengadakan gotongroyong. Tuan : Ruj. Kerjasama dan perhatian pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.11(40) 9 Mac 2000 PEMBUANGAN SAMPAH DI KAWASAN PANTAI DAN PULAU PERANGINAN: PEKELILING JKT : JM/T/BIL. ceramah tentang pengurusan sisa pepejal dan lain-lain bagi memastikan pantai dan pulau peranginan di kawasan PBT berada dalam keadaan bersih dan selamat untuk dikunjungi. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

AKTIVITI KEBERSIHAN DI KAWASAN PANTAI DAN PULAU PERANGINAN NAMA PBT : NAMA PULAU/PANTAI : NEGERI : LOKASI AKTIVITI KEBERSIHAN KEKERAPAN AKTIVITI CATATAN DARAT LAUT SUNGAI PANTAI 20 .

t. Jabatan Perdana Menteri. 4. terima kasih. Walau bagaimanapun Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) hendaklah meningkatkan penguatkuasaan ke atas pusat-pusat hiburan yang berkenaan. sukacita kiranya pihak tuan dapat mengarahkan semua PBT di bawah pentadbiran tuan untuk melaksanakannya di kawasan masingmasing. 1/99 MEMANJANGKAN TEMPOH OPERASI PUSAT-PUSAT HIBURAN Saya dengan hormatnya diarah merujuk perkara di atas. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: MJM/D/Bil. 3. MOHD.00 pagi seperti mana yang dipohon oleh Dewan-Dewan Perniagaan Cina. 2.p. Tuan.2(28) 13 Januari 1999 Semua Y. Di samping itu tindakan membanteras pusat-pusat hiburan yang beroperasi tanpa lesen hendaklah dipertingkatkan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 21 . Setiausaha Kerajaan di Semenanjung Malaysia Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Salinan kepada Ketua Setiausaha.B. Sekian. Berdasarkan kepada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri itu. khususnya berkaitan dengan penglibatan remaja-remaja di bawah umur. NOR. Kesenian dan Pelancongan. pengusaha-pengusaha pusat hiburan dan penjaja kaum Cina. Pihak kementerian amat berterima kasih sekiranya tuan dapat memberikan maklum balas perlaksanaan arahan ini selewat-lewatnya pada 30 Januari 1999 bagi membolehkan pihak kementerian menyampaikan maklumbalas tersebut kepada Bahagian Kabinet. Sukacita dimaklumkan bahawa Jemaah Menteri di dalam mesyuaratnya pada 2 Disember 1998 telah bersetuju dengan pandangan bahawa adalah wajar pusat-pusat hiburan yang berlesen dibenarkan beroperasi sehingga jam 3.KPKT(02)(S)8/37 Klt.t. SITI SALMAH BT. Kementerian Kebudayaan. Jabatan Kerajaan Tempatan. Ketua Setiausaha. b.

PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT : JM/B/BIL. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Putrajaya Holding Sdn. J ASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Akibatnya keluli yang digunakan oleh pihak-pihak itu terpaksa diimpot. 2. Sehubungan dengan itu. misalnya Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). walaupun Mesyuarat Jemaah Menteri pada 12 Ogos 1998 telah memutuskan supaya semua pihak yang terlibat dalam industri pembinaan menggunakan sistem metrik dalam spesifikasi projek-projek. Perdana Menteri seterusnya mencadangakan supaya semua jabatan dan agensi kerajaan menggunakan sistem metrik dan tidak lagi sistem imperial bagi spesifikasi projek-projek mereka.B. t. Berhad (PHSB) yang menggunakan sistem imperial (British Standard) bagi spesifikasi projek-projek mereka. Setiausaha Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia Datuk Bandar Kuala Lumpur Salinan Kepada Semua Pihakberkuasa Tempatan Tuan.p. Perdana Menteri melalui pemerhatiannya mendapati masih terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam industri pembinaan.B. 3/99 PENGGUNAAN SISTEM METRIK BAGI SPESIFIKASI-SPESIFIKASI PROJEK-PROJEK Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur 22 .t (DATO ’ L OKMAN HAKIM BIN MOHD. Sukacita dimaklumkan bahawa Y. 3.A. Sekian.Ruj. pihak tuan adalah diminta mengambil maklum mengenai pandangan dan cadangan ini dan seterusnya memaklumkan kepada semua PBT di bawah pentadbiran pihak tuan bagi tujuan penguatkuasaan dan pelaksanaan.A. Y. Kami : KPKT(02)799/10(16) Tarikh : 5 Februari 1999 Semua YB. terima kasih. Penggunaan sistem imperial di dalam spesifikasi projek menyebabkan keluli (steel) keluaran tempatan yang menggunakan sistem metrik tidak boleh digunakan dalam projek-projek pihak-pihak tersebut kerana tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.

B.Ruj. 8/99 KAWALAN TERHADAP PUSAT SIBER Saya dengan hormatnya diarah merujuk perkara di atas. MOHD . Terima Kasih. Sesalinan pekeliling ini juga dihantar kepada PBT-PBT di bawah pentadbiran tuan. 3(45) : 5 Mei 1999 PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/D/BIL.p. Setiausaha Kerajaan di Semenanjung Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Presiden Majlis Perbandaran Labuan Salinan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga. Bersama-sama ini disertakan Pekeliling JKT:JM/D/Bil. Jabatan Kerajaan Tempatan. (SITI SALMAH BT. Sekian. NOR).t. Ketua Setiausaha. Kami Tarikh Semua Y. 23 . b. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. t.8/99 yang bertajuk “Kawalan Terhadap Pusat Siber” untuk perhatian dan tindakan tuan. : KPKT(02)(S)8/37 Klt. Komunikasi dan Multimedia Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia Semua Pihakberkuasa Tempatan Tuan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. PEMBATALAN Dengan ini maka surat Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan. Berikutan dengan itu pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah memutuskan bahawa pusat siber tidak akan ditakrifkan di bawah Enakmen Hiburan Seragam yang sedang disediakan oleh KPKT dan oleh itu ianya tidak boleh dilesenkan di bawah Enakmen Hiburan. JKT: AM/D/Bil. Terima kasih. KAWALAN TERHADAP PUSAT SIBER Kawalan terhadap pusat-pusat siber hanyalah melalui lesen-lesen premis yang dikeluarkan oleh PBT di bawah Undang-Undang Kecil Establisymen Makanan.p Ketua Setiausaha.PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/D/BIL. TARIKH BERKUATKUASA Surat Pekeliling ini adalah berkuatkuasa mulai 15 Mei 1999. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B. Ini juga bermakna bahawa pusat siber tidak dibenarkan beroperasi bersekali dengan aktiviti-aktiviti hiburan seperti permainan video dan sebagainya di dalam premis yang sama. Undang-Undang Kecil Tred. Tarikh: 5 Mei 1999 24 . 24/98 bertarikh 3 Disember 1998 yang bertajuk “Kawalsedia Ke Atas Cyber-Café” adalah dibatalkan.1 Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 10 Mac 1999 telah memutuskan untuk tidak mengenakan sebarang bentuk penapisan terhadap “internet” dan mengarahkan sebarang bentuk sekatan dan peraturan yang dikenakan ini terhadap operasi pusat siber hendaklah ditarik balik. 2. 8/99 KAWALAN TERHADAP PUSAT SIBER 1. Perniagaan dan Perdagangan atau mana-mana undang-undang kecil lain yang relevan. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berhubung kawalan terhadap pusat siber. 4. 5. b. t. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sekian. MOHD.t.2 3. LATAR BELAKANG 2. 2. JASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan.

05503 Alor Setar. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 17. 30000 Ipoh. Hassan b. Aras 3. En.p. Rahman b. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan. Izehar bin Hj.p. NEGERI SEMBILAN (u. Suri) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Abd. Kami : KPKT(02)(S) 538/5(6) Tarikh YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Bahagian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Blok A. Hj. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C. Ahmad) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang.p. Wahid) 25 : 27 April 1999 . Abd.Ruj. En. Hj.p. Tuan Hj. Mobin) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Tuan : Ruj. Hashim) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.p.p. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25. Jalan Dato’ Abdul Malek. Cik Tan Lee Lee) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Asfari b. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bangunan Dato’ Mahmud Mat 01000 Kangar PERLIS (u. En. En. Noor b. 40503 Shah Alam. PERAK (u. Bangunan KOMTAR. KEDAH (u. 10503 PULAU PINANG (u. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Wisma Darul Aman. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Md. Tn Hj. 75503 MELAKA (u. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.p. 70503 Seremban. Said) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Sabri b. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. SELANGOR (u. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Sri Negeri. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Negeri.

1 Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pihak Berkuasa Tempatan berhubung penurunan kuasa kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk mengeluarkan permit/kebenaran bagi pengimportan bahan-bahan buangan (selain dari sisa-sisa radioaktif dan bahan-bahan yang disenaraikan dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 1989 ke Semenanjung Malaysia. Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan. Pengesanan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 20503 Kuala Terengganu. 80503 Johor Bahru. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bangunan Sultan Ibrahim. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4. Tingkat 2.p. KELANTAN (u. Blok B.p. Awang) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Mamat) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Tuan Hj. kulit kelapa dan barang-barang buruk dari luar negara adalah dibenarkan dengan syarat mendapat permit/kebenaran dari Kementerian Perumahan 26 . Mustafa b.YB Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Aziz b. Kamarulzaman b. PAHANG (u. Mohamed) PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT : JM BIL. En. 9/99 KAWALAN PENGIMPORTAN BAHAN-BAHAN BUANGAN SEPERTI KULIT DURIAN. (Bahagian Kerajaan Tempatan) 15503 Kota Bharu. Afandi) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu.1 Selaras dengan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 1999 di bawah Akta Kastam 1967 (Akta 235) yang berkuatkuasa pada 12 Januari 1999. Jaffar b. KULIT KELAPA DAN BARANG-BARANG BURUK DI BAWAH PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 1999 1. En. 2. JOHOR (u. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Unit Penyelarasan. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Darul Iman. TUJUAN 1.p. pengimportan masuk bahanbahan buangan seperti kulit durian. Arahan tersebut terkandung di dalam Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 1999 yang berkuatkuasa mulai 12 Januari 1999. Hj. Mohd. TERENGGANU (u. LATAR BELAKANG 2.p. En. Bahagian Pembangunan Negeri.

1 Surat Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 12 Januari 1999. Kulit Kelapa dan Barang-barang Buruk ke Malaysia beserta contoh Borang KPKT/PK1/99 untuk kemudahan rujukan. Kebenaran yang diberikan adalah berdasarkan kes demi kes dan bagi Semenanjung Malaysia. 3. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan hanya akan meluluskan permohonan bagi bahan-bahan buangan untuk kitarsemula setelah berpuashati bahawa tiada alternatif lain yang lebih baik bagi mendapatkan bekalan bahanbahan tersebut. 3.2 3.2 Secara dasarnya.4 Borang yang telah disahkan oleh PBT perlu dikembalikan kepada pemohon untuk dikemukakan kepada Kementerian ini bersama-sama dokumen sokongan yang diperlukan untuk proses yang selanjutnya. MOHD. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. TARIKH BERKUATKUASA 4. Sekian. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B. 2. Borang ini boleh diperolehi dari Jabatan Kerajaan Tempatan.5 4.3 3. 3. Pihak Berkuasa Tempatan adalah diminta untuk membuat pemeriksaan ke atas kilang/ premis yang akan menerima dan memproses bahan buangan tersebut bagi mempastikan bahawa: (a) kilang/premis yang berkenaan adalah berdaftar dengan PBT . Pemohon dikehendaki mengisi borang permohonan dengan lengkap dan mendapatkan pengesahan berhubung dengan kilang/premis yang akan menerima bahan buangan ini dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkaitan. Bersama-sama ini disertakan Garispanduan Bagi Pengimportan Bahan-Bahan Buangan Seperti Kulit Durian. PROSEDUR PERMOHONAN 3. (b) kilang/premis berkenaan mempunyai kemudahan untuk menyimpan bahan buangan yang dibawa masuk. tt.p.1 Semua permohonan untuk mengimport buangan tersebut perlu dikemukakan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) menggunakan Borang KPKT/PK1/99 bersamasama dokumen-dokumen sokongan.dan Kerajaan Tempatan di Semenanjung Malaysia atau Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah atau Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak bagi negeri-negeri yang berkenaan. JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. dan (c) kilang/premis berkenaan mempunyai kemudahan untuk memproses bahan buangan yang dibawa masuk. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 27 . adalah dipersetujui bahawa permit hanya boleh dikeluarkan bagi pengimportan bahan-bahan buangan yang mempunyai kepentingan ekonomi kepada negara sahaja seperti untuk tujuan kitarsemula. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

28 .1 Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan prosedur bagi memohon dan memproses permohonan bagi mengimpot bahan-bahan buangan (selain dari sisa-sisa radioktif dan bahanbahan yang disenaraikan dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 1989) ke Malaysia.3 1. pengangkutan dan laluannya.4 2. (x) nama-nama negara persinggahan (jika berkenaan).2 1. pengangkutan dan lain-lain tugas berkaitan. (v) justifikasi untuk mengimport. pengimportan masuk bahanbahan buangan seperti kulit durian.0 PROSEDUR PERMOHONAN 2. 1.0 PENDAHULUAN 1. (vii) maklumat peribadi (curriculum vitae) kakitangan yang mengawasi pungutan. Bagi Semenanjung Malaysia. Prosedur ini mesti meliputi penerangan tentang tindakan operasi pembersihan tumpahan dan peralatan yang digunakan. pembungkusan. Selaras dengan Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 1999 di bawah Akta Kastam 1967 (Akta 235) yang berkuatkuasa pada 12 Januari 1999. Kebenaran yang diberikan kepada pemohon adalah berdasarkan kes demi kes. (ix) perjanjian bertulis antara pengeluar buangan dengan pengendali buangan. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan hanya akan meluluskan permohonan bagi bahan-bahan buangan untuk kitar semula setelah berpuashati bahawa tiada alternatif lain yang lebih baik bagi mendapatkan bekalan bahan-bahan tersebut. Cara pengendalian ini hendaklah mengikuti kod amalan antarabangsa. (viii) prosedur kecemasan yang akan diambil oleh pihak berkenaan semasa tumpahan/ kemalangan/kebakaran yang mungkin berlaku semasa pengangkutan (darat. (iii) ciri-ciri fizikal. dan (xi) salinan dokumen perlindungan insurans. (ii) jenis dan kuantiti bahan-bahan buangan. laut dan udara) dari premis pengeluar bahan-bahan buangan ke pintu masuk negara ini dan juga destinasi akhir penerima. laut dan udara) dan pihak penerima buangan. pembungkusan. kulit kelapa dan barang-barang buruk dari luar negara adalah dibenarkan dengan syarat mendapat permit/kebenaran dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Semenanjung Malaysia atau Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah atau Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak bagi negeri-negeri yang berkenaan. agen pengangkutan (darat. Garis panduan ini adalah sebagai tambahan dan bukan menggantikan undng-undang bertulis yang lain. Perjanjian hendaklah menjelaskan pihak yang akan menerima kembali buangan sekiranya negara pengimport tidak membenarkan mengimport atau semasa kecemasan berlaku.GARIS PANDUAN PENGIMPORTAN BAHAN-BAHAN BUANGAN SEPERTI KULIT DURIAN. (vi) cara pengendalian termasuk pungutan. pelabelan. (iv) ciri-ciri kimia.1 Permohonan untuk mengimport buangan tersebut perlu dikemukakan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan menggunakan Borang KPKT/PK1/99 bersama-sama antara lain maklumat-maklumat sebagaimana senarai yang disertakan di Lampiran B seperti yang berikut: (i) nama dan alamat pengimport dan pengeluar bahan-bahan buangan. KULIT KELAPA DAN BARANG-BARANG BURUK KE MALAYSIA 1.

permohonan ini akan ditolak dan pemohon akan dimaklumkan berhubung dengan penolakan ini secara rasmi.3 4. Jaminan Bank (Bank Guarantee) yang sah bagi proses penghantaran buangan berkenaan perlu dikemukakan kepada KPKT bila diminta. 4.1 Pihak yang bercadang untuk mengimport bahan-bahan buangan perlu mendapatkan Borang Permohonan daripada Jabatan Kerajaan Tempatan.5 4.0 SYARAT-SYARAT KELULUSAN 3. 4.2 3. Sesalinan surat kelulusan ini akan diberikan kepada PBT bagi membolehkan PBT memantau syarat-syarat kelulusan yang diberikan. Permohonan ini seterusnya akan dikemukakan untuk pertimbangan Jawatankuasa Kelulusan Pengimportan Bahan-Bahan Buangan KPKT. PBT juga perlu memaklumkan kepada KPKT berhubung dengan ketidakpatuhan tersebut. KPKT seterusnya akan memperakukan penerimaan permohonan dari pemohon.9 4. Jaminan Bank tersebut akan dikembalikan setelah semua syarat penghantaran dipatuhi. Sekiranya borang yang diterima didapati tidak lengkap.3 3. Peti Surat 12579. Jaminan Bank yang dikemukakan akan dipulangkan kepada pemohon. 3. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.4 4.11 Ringkasan permohonan dan proses mengimport bahan-bahan buangan ini adalah seperti di Lampiran A. Blok K. Aras 5.4 4. Borang yang telah lengkap diisi perlu dikembalikan kepada Ketua Setiausaha. Pemohon dikehendaki mengisi borang permohonan dengan lengkap dan mendapatkan pengesahan berhubung dengan kilang/premis yang akan menerima bahan buangan ini dari Pihakberkuasa Tempatan yang berkaitan. Pusat Bandar Damansara.8 4.0 PROSES PERMOHONAN 4. Sekiranya syarat-syarat yang dikenakan ini dipatuhi. Setiap borang yang diterima akan disemak oleh KPKT. Pihak penerima mestilah mempunyai kemudahan yang dilesenkan untuk mengendali dan memproses semula bahan-bahan buangan yang dibawa masuk. 50782 Kuala Lumpur bersama-sama Jaminan Bank.7 4.3.2 4.10 Semua permohonan yang diterima akan diproses dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. surat kelulusan akan disediakan dan dikemukakan kepada pemohon. Semua dokumen seperti perjanjian dan kelulusan yang dikemukakan hendaklah dalam salinan asal atau salinan yang disahkan sahaja.1 Permohonan untuk mengimport buangan tersebut perlu dikemukakan kepada KPKT tiga (3) bulan sebelum tarikh penghantaran. PBT perlu mengeluarkan notis pematuhan dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan perkara ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sekiranya Jawatankuasa bersetuju dengan permohonan tersebut. 29 . Sekiranya pemohon didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang diberikan.6 4.

........ ............................................................................................................C......................................................... No........................................... Faks II......... (Kepilkan salinan sijil pendaftaran) Jawatan No.......................... No...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... BUTIR BAHAN BUANGAN: (a) Nama Bahan Buangan : ................................................................................................................................................... (Sertakan lampiran jika ruangan tidak mencukupi) (g) Port of entry : ...............................................................................................................................................................KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN BORANG KPKT/PK1/99 PERMOHONAN PENGIMPORTAN BAHAN-BAHAN BUANGAN KE MALAYSIA Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 1999 I............................................................................................................... ................................................................................................................ (e) Nama dan alamat syarikat yang mengeluarkan buangan ini: ............................................................................. (Kepilkan salinan sijil pendaftaran) (c) Nama orang yang bertanggungjawab : ............................. : ................................................ (c) Kuantiti setiap import : ................ Telefon No........................................................................................................................... .................................................................................................................................... (b) No........................................................................................................................ : .......................................... Passport : ............................................................................................................ : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (h) Mode of entry : ....... ............................................ . (f) Justifikasi bagi mengimport buangan ..................... : ...... Kuantiti setiap bulan (d) Negara Asal : .................. BUTIR-BUTIR PEMOHON: (a) Nama Pengimport (Syarikat) : ........................................................................................................................................................................ (b) Alamat : ......................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... : .................... ............................................ I............................................................................................................P......... Kod Kastam : ......................................... 30 ..................................../K.......................................................................................................................................................................................................................................................

................................... I............................... Tandatangan Nama No................................................ .................. ............................ ( ) (h) Tempat stor bahan buangan di Malaysia ................ No........... (PEMOHON) (SAKSI) VI........................................ Telefon No................ ........... Faks : : : : : .. Faks : ............................000 Sijil No....................................... ( ) Tahun lalu ........................................................ ........................................ Tandatangan Nama No................... disertakan V................... (b) Alamat : ............................................ (g) Kuantiti yang pernah diterima: Tempoh Tempoh 3 tahun yang lalu ...................................... ........................................................................................................................... ( ) Bulan lalu ................................................ Tandatangan Nama No...................... ................................................. (b) Kilang/premis* mempunyai kemudahan untuk menyimpan bahan buangan yang dibawa masuk....................................III............................................ ............................................... JAMINAN BANK RM10... ( ) Minggu lalu .......................... Faks : : : : : ....................................................... PENGAKUAN Saya sahkan bahawa maklumat tersebut di atas adalah benar............... SYARIKAT YANG MENERIMA BUANGAN INI: (a) Nama : ...................................................... (c) Nama Pegawai Bertanggungjawab : .......................................... .......... Cop Rasmi PBT * Potong yang tidak berkenaan.............C............................................................... Telefon No............................... Telefon No....... (e) No................................................................................... Telefon : ..................... (c) Kilang/premis* mempunyai kemudahan untuk memproses bahan buangan yang dibawa masuk..................... 31 ........................... PENGESAHAN DARI PBT Adalah disahkan bahawa kilang/premis* yang akan menerima sisa ini telah diperiksa dan didapati bahawa: (a) Kilang/premis* berkenaan adalah berdaftar dengan .............................................................................. ....................... .................. No.............. .......................................... ................... ................................................................... I..................... Faks : : : : : .................................C........................C..................................................................................................... (f) No........................................................................................................ ............................................ ...................................... (Peta lakaran disertakan) IV................................. (d) Jawatan : ........................... ................................... No................ .................... I.........................................................................

w TAMAT 32 . TINDAKAN PEMOHON TINDAKAN KPKT Kembalikan borang kepada pemohon untuk dilengkapkan. w w TAMAT w Pemohon mengembalikan Borang Permohonan beserta pengesahan dari PBT dan maklumat-maklumat sokongan kepada KPKT. TIDAK w YA Adakah permohonan lengkap diterima? w w w KPKT memperakukan penerimaan permohonan dari pemohon. Tolak permohonan dan maklumkan kepada pemohon.LAMPIRAN A CARTA ALIR PROSEDUR PENGIMPORTAN BAHAN-BAHAN BUANGAN Dapatkan garispanduan dan Borang Permohonan dari KPKT. Tolak permohonan dan maklumkan kepada pemohon. w Isikan Borang Permohonan dengan lengkap serta dapatkan pengesahan dari PBT yang berkenaan. PBT memantau syarat-syarat kelulusan yang diberikan. w TIDAK YA Adakah syarat-syarat yang diberikan dipatuhi? w w Pulangkan Jaminan Bank kepada pemohon. TIDAK LULUS w PBT akan membuat pemeriksaan berhubung dengan kilang/premis yang akan menerima sisa. w Rujukkan kepada Jawatankuasa Kelulusan Pengimportan BahanBahan Buangan KPKT. TIDAK YA w Adakah permohonan diluluskan? w w TAMAT w w Sediakan surat kelulusan. w Keluarkan notis pematuhan dan ambil tindakan susulan.

4. 2. 7. Peratusan dari sisa (residue) yang terhasil dari perkara 7 di atas dan kaedah pelupusannya. 9. Surat pemberitahuan dari Agensi Yang Berkenaan di negara pengeksport. Maklumat teknikal mengenai proses perolehi kembali/guna semula/kitarsemula bahan-bahan buangan. PERKARA Surat permohonan rasmi Borang Permohonan * Maklumat berhubung pengeluar bahan buangan (sumber bahan-bahan buangan) Maklumat penerima bahan-bahan buangan Maklumat mengenai sisa Justifikasi untuk mengimport Jaminan Bank (asal) (RM10. 33 .000) ADA TIADA NOTA * * * * 3. 11. 6. Maklumat pengangkut bahan buangan Perjanjian Kontrak : (dokumen asal) (a) Pengimport & Pengeluar (b) Pengimport & Penerima (c) Pengimport & Pengangkut 5. Carta alir perkara 7 di atas. 10. 8. Maklumat peribadi (curriculum vitae) orang yang bertanggungjawab menguruskan bahan-bahan buangan. Kebenaran dari negara transit (jika berkaitan).LAMPIRAN B SENARAI SEMAKAN BAGI PERMOHONAN IMPORT No. 1. Keterangan berhubung operasi pembersihan tumpahan.

Dato’/Tuan/Puan mengenai perkara di atas. Sehubungan dengan itu. Bhg. 2.3(33) Tarikh : 7 April 1999 Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Salinan kepada semua PBT Y. t. Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 10 Mac 1999 telah membuat keputusan bahawa aktivitiaktiviti perfileman dari barat seperti penggambaran filem ‘Anna and The King’ sekarang hendaklah diberi bantuan sepenuhnya dalam semua aspek agar mereka berminat datang lagi pada masa hadapan dan juga mendorong syarikat-syarikat perfileman lain dari negara-negara barat untuk datang membuat penggambaran di Malaysia. Kami : KPKT(02)799/6 Klt. Bhg. 10/99 AKTIVITI PERFILEMAN DARI BARAT YANG DIBUAT DALAM KAWASAN PBT Dengan hormatnya saya menarik perhatian Y. Bhg.Ruj. JASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Aktiviti penggambaran seperti itu juga memberi manfaat kerana mereka banyak berbelanja di negara ini sambil memberi peluang kepada penduduk tempatan mendapat pengalaman dalam hal ehwal perfileman. 3. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/N/BIL. Bhg. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 34 .p.t. Dato’/Tuan/Puan. Dato’/Tuan/Puan adalah diminta mengambil tindakan-tindakan yang perlu dalam usaha mempermudahkan segala urusan bersabit dengan penggambaran filem tersebut dan filem-filem lain dari barat yang dilaksanakan dalam kawasan PBT. Seterusnya syarikat itu akan meninggalkan banyak alat perkakas perfileman (props) di negara ini setelah menamatkan kerja-kerja penggambaran kelak. Y. Ini termasuklah mempercepat dan mempermudahkan kelulusan lesen/permit/surat kebenaran dan lain-lain di samping menghulurkan bantuan yang perlu bagi memastikan urusan penggambaran filem tersebut di kawasan PBT berjalan lancar tanpa menghadapi masalah serta meninggalkan imej yang baik dan kenangan manis terhadap PBT berkenaan. MOHD. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B. Perhatian dan kerjasama Y. 4. Dato’/Tuan/Puan dalam perkara ini sangatlah dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.

4. Dato’/Tuan/Puan dalam perkara ini sangatlah dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih. 11/99 PEMASANGAN BENDERA DAN LAMBANG PARTI POLITIK Dengan hormatnya saya menarik perhatian Y. Peruntukan undang-undang kecil ini hanya membenarkan perkara-perkara tersebut dipasangkan pada sepanjang tempoh kempen untuk pilihan raya kecil dan pilihan raya umum sahaja. kain rentang dan lambang parti-parti politik dipasang di atas bangunan. Bhg.Ruj. tepi jalan raya. poster.p. kawasan lapang. Pemasangan bendera dan sebagainya itu secara sewenang-wenangnya adalah menyalahi peruntukan Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya yang dikuatkuasakan oleh pihakberkuasa tempatan. Bhg. Dato’/Tuan/Puan. JASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan b. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.t. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 35 . Y. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/N/BIL. Perhatian dan kerjasama Y. 4(5) Tarikh : 26 Mei 1999 Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Salinan kepada semua PBT Y. t. Dato’/Tuan/Puan adalah diminta mengambil tindakan tegas mengikut undang-undang yang berkaitan terhadap pihak-pihak yang memasang bendera. 2. pada tiang lampu jalan dan tiang telefon. Bhg. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B. Dato’/Tuan/Puan sewajarnya. di bandar dan di kampung. Bhg. Dato’/Tuan/Puan mengenai perkara di atas. Kami : KPKT(02)799/6 Klt. Bhg. atas pokok dan kenderaan. MOHD. Sehubungan dengan itu. rumah kediaman. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 April 1999 telah membuat pemerhatian bahawa pada masa ini terdapat banyak bendera. kain rentang dan lambang-lambang parti politik di tempat awam dalam kawasan pihakberkuasa tempatan di kawasan pentadbiran Y. 3.

12/99 SIKAP UNTUK TERUS BERUSAHA MENINGKATKAN KUALITI DALAM SEMUA BIDANG KEGIATAN SERTA KEHIDUPAN SEHARIAN Saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas. Kami : Tarikh : KPKT(02)799/10(20) 14 Jun 1999 Semua YB. MOHD. 2.Ruj. Satu salinan ini juga telah dihantar kepada Pihak Berkuasa-Pihak Berkuasa Tempatan di bawah pentadbiran tuan. terima kasih.t. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur 36 . Sekian.p. 12/99 yang bertajuk “Sikap Untuk Terus Berusaha Meningkatkan Kualiti Dalam Semua Bidang Kegiatan Serta Kehidupan Seharian” untuk perhatian dan tindakan tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” t. (S ITI SALMAH BT. Setiausaha Kerajaan Negeri di Semenanjung Salinan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Malaysia Semua Pihakberkuasa Tempatan Tuan PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/B/BIL. Bersama-sama ini disertakan pekeliling JKT: JM/B/Bil. NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b.

PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/B/BIL.2 2. MOHD. Y.p. Perdana Menteri dapat dilaksanakan sepenuhnya. tetapi syarikat Honda telah mengatasi Amerika Syarikat dengan mencipta kereta yang mempunyai piawaian yang lebih tinggi lagi.A. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur 14 Jun 1999 37 . Walau bagaimanapun. Di samping itu Y.3 2. malah cuba berusaha mencapai tahap kualiti yang lebih tinggi. Tarikh Berkuatkuasa 3. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B.1 Dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Mac 1999. penyelarasan penyenggaraan yang melibatkan aspek-aspek yang berkaitan antara Pihak Berkuasa Tempatan di bawah penyeliaan pihakberkuasa negeri dengan Jabatan Kerja Raya adalah diperlukan.B. kualiti dan taraf penyenggaraan binaan-binaan seperti lebuh raya dan jambatan atau jejambat di atas lebuh raya di negara ini kini adalah memuaskan. bagi memastikan saranan Y. Oleh yang demikian.B. Sehubungan dengan itu.t.A. terima kasih. Hanya dengan pencapaian sedemikian negara kita akan disanjung dan dihormati oleh orang asing. kita rakyat Malaysia perlu mencontohi daya kerja orang Jepun yang bukan sahaja dapat menyamai piawaian negara-negara maju. Latarbelakang 2.1 2. Tujuan 1.1 Pekeliling ini adalah berkuatkuasa dengan serta merta. tetapi jalan-jalan dalam kawasan bandar dan pekan masih perlu diperbaiki. Perdana Menteri dalam pemerhatiannya menyatakan bahawa taraf kualiti kebersihan Bandaraya Kuala Lumpur secara keseluruhannya adalah masih di tahap kurang memuaskan. dinaiktaraf serta disenggara dengan baik.B. Bagi tujuan tersebut kerjasama pihakberkuasa negeri adalah diperlukan bagi memaklumkan kepada pihakberkuasa tempatan di bawah pentadbiran masing-masing berkaitan pelaksanaan saranan ini. Pekeliling ini bertujuan memaklumkan kepada semua Pihak Berkuasa Tempatan berhubung dengan sikap untuk terus berusaha meningkatkan kualiti kegiatan serta kehidupan seharian. terutama dari segi kebersihan dan penyenggaraan yang melibatkan kawasan-kawasan awam. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah t.4 3. 12/99 SIKAP UNTUK TERUS BERUSAHA MENINGKATKAN KUALITI DALAM SEMUA BIDANG KEGIATAN SERTA KEHIDUPAN SEHARIAN 1. Amerika Syarikat telah menetapkan piawaian menghalang pencemaran (anti-pollution standard) bagi kereta-kereta keluarannya. infrastruktur dan bangunan. 2. Sekian.A. Sebagai contohnya. Perdana Menteri telah membangkitkan isu berkaitan sikap yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia yang melibatkan peningkatan kualiti dalam semua bidang kegiatan serta kehidupan seharian dengan merujuk kepada sikap dan amalan orang Jepun yang sentiasa mahu berusaha untuk membuat sesuatu produk atau kerja yang lebih baik dan lebih tinggi kualitinya dari produk negara-negara barat. JASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan b.

Setiausaha Kerajaan Kedah. Hj. Blok B.p. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Unit Perumahan Kerajaan Tempatan) Tingkat 4. Setiausaha Kerajaan Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok 2.p. 75350 MELAKA (u. Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek. Noor b. Pengesanan dan Kawalan PBT Tingkat 2. Said) Y.p. Kota Darulnaim 15505 Kota Bharu KELANTAN (u. 05503 Alor Setar. Mohd. Sri Negeri.p. Setiausaha Kerajaan Melaka. KEDAH (u.B. Abd Mobin) 38 : KPKT(02)(S)8/37Klt. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Perak (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh PERAK (u.p.Ruj. Blok D. Jaffar b. Kamarulzaman b.: En. Sabri b. Kami : Tarikh Y.B.B. Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru JOHOR (u. 70503 Seremban NEGERI SEMBILAN {u. Setiausaha Kerajaan Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4.: Tuan Hj. Mohamed) Y.B.p. Md.: Tuan Hj. Wahit) Y. Hassan b.4(17) 25 Jun 1999 .B. Afandi) Y.: En. Wisma Darul Aman.p. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerjaan Negeri Unit Penyelarasan. Awang) Y.: En.B. Wisma Sri Pahang Jalan Gambut 25503 Kuantan PAHANG (u.: Tuan Hj. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Perumahan/Kerajaan Tempatan) Blok A.B. Mustafa b.: En. Pejabat Setiausaha Kerajaan Kedah (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C. Rahman b. Aras 3. Hj. Hj. Ahmad) Y.

p.p.: Tuan Hj. Setiausaha Kerajaan Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 9.: Tuan Hj. Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam Tingkat 4 & 5.: En.B.: En. Setiausaha Kerajaan Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Ibu Pejabat Kerajaan Selangor Tingkat 17.B. Bujang Mohidin b. Asfari b. Setiausaha Kerajaan Pulau Pinang. Mamat) Setiausaha Tetap.p. Setiausaha Kerajaan Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok A. Tingkat 6. Bangunan SSAAS 40503 SELANGOR (u. Jol) Setiausaha Tetap. SABAH (u.p. Izehar b Hj. 01000 Kangar. Rahim b.Y. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Paras 25.B.: Cik Tan Lee Lee) Y. 10000 PULAU PINANG (u. Suri) Y. Aziz b. 88999 Kota Kinabalu. Wisma Tun Fuad Stephen. Bangunan Dato’ Mahmud Mat. KOMTAR.p. Wisma Negeri Jalan Simpang Tiga 93300 Kuching SARAWAK (u.p. Hj. Hashim) Y. Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu TERENGGANU (u. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Blok C. Sidek) Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bangunan DBKL Jalan Raja Laut 50350 KUALA LUMPUR Presiden Majlis Perbandaran labuan Peti Surat 235 Wilayah Persekutuan Labuan 87008 LABUAN 39 . PERLIS (u.B.: Tuan Hj.

Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Jalan Dato’ Onn 50546 KUALA LUMPUR Semua PBT Seluruh Malaysia 2. Edaran Dalaman: 1. 4 40 . Dato’ TKSU/KPKT Y. MOHD. t. 14/99 yang bertajuk “Pusat Snuker dan Billiard Dikeluarkan Daripada Kategori Hiburan” untuk perhatian dan tindakan tuan. 3. Dato’ KP/JKT PD/JKT KPKT (02) 799/6 klt.p. Y.Bhg. 2.: 1. Bersama-sama ini disertakan Pekeliling JKT: JM/D/Bil. Jabatan Kerajaan Tempatan b. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Dato’ KSU/KPKT Y. Terima kasih.Bhg. Satu salinan pekeliling ini juga dihantar kepada PBT-PBT di bawah pentadbiran tuan.t. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/D/Bil. N OR. 4. Sekian. 14/99 PUSAT LATIHAN SNUKER DAN BILLIARD DIKELUARKAN DARIPADA KATEGORI HIBURAN Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada perkara di atas.Bhg.Tuan.k. 2. 5. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s. S ITI SALMAH BT.

41 .2 3. KEPUTUSAN JEMAAH MENTERI 3. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pihak Berkuasa Tempatan mengenai keputusan Jemaah Menteri berhubung pusat-pusat latihan snuker dan billiard. 14/99 PUSAT LATIHAN SNUKER DAN BILLIARD DIKELUARKAN DARIPADA KATEGORI HIBURAN 1. MOHD JASAN. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tarikh 22 Jun 1999. Keadaan ini telah menyebabkan usaha-usaha bagi menggalakkan lebih ramai remaja menceburi sukan snuker dan billiard tidak akan tercapai. Kementerian Belia dan Sukan telah mencadangkan kepada Jemaah Menteri supaya pusat snuker dan billiard dikeluarkan daripada kategori hiburan.p. Jabatan Kerajaan Tempatan. PELAKSANAAN Semua Kerajaan Negeri dan PBT adalah diminta mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya bagi melaksanakan keputusan Jemaah Menteri berkenaan. Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 2 Jun 1999 telah bersetuju supaya Kerajaan-Kerajaan Negeri dan PBT-PBT mengambil sikap berhati-hati dalam melaksanakan keputusan Jemaah Menteri pada 26 Mei 1999 itu. Ini bermakna mereka yang berumur di bawah 18 tahun tidak boleh memasuki premis-premis berkenaan. dan pusat-pusat snuker dan billiard yang mempunyai kemudahan-kemudahan hiburan yang lain hendaklah dikekalkan sebagai pusat hiburan yang perlu dilesenkan di bawah Enakmen Hiburan. Justeru itu. Sekian dan terima kasih. LATAR BELAKANG 2. Ketua Setiausaha. 2. 4.1 Mengikut amalan sekarang. DATO ’ LOKMAN HAKIM B.2 walau bagaimanapun. 5. semua pusat snuker dan billiard dikategorikan sebagai pusat hiburan dan perlu dilesenkan di bawah Enakmen Hiburan. TARIKH MULA BERKUATKUASA Surat Pekeliling ini adalah berkuatkuasa mulai dari 15 Julai 1999.PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/D/Bil. 3. t.1 Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 26 Mei 1999 telah memutuskan: i. Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 2 Jun 1999 telah mengambil maklum akan pandangan bahawa keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 Mei 1999 yang bersetuju supaya pusat-pusat snuker dan billiard dikeluarkan daripada kategori permainan hiburan yang dilesenkan di bawah Enakmen Hiburan untuk menarik lebih ramai remaja memain permainan itu boleh menimbulkan keadaan yang menggalakkan perjudian di kalangan remaja. ii. b.t. 2. supaya pusat-pusat snuker dan billiard yang hanya mempunyai kemudahan permainan snuker dan billiard sahaja adalah dikeluarkan daripada kategori hiburan dan tidak lagi dilesenkan di bawah Enakmen Hiburan.

p. Bangunan KOMTAR 10503 PULAU PINANG (u. Rahman b. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam SELANGOR (u. Bangunan Dato’ Mahmud Mat 01000 Kangsar PERLIS (u. Cik Tan Lee Lee) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh PERAK (u. Said) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Sri Negeri 75503 MELAKA (u. Asfari bin Suri) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban NEGERI SEMBILAN (u. Noor b.p. Aras 3. Kami : 22 Ogos 1999 Tarikh : 21 August 1999 YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Bahagian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Blok A.p. Sabri b. Tuan Hj Izehar bin Hj Hashim) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C. Hassan b. Hj Ahmad) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25. Tuan Hj Abd. Mohd.En. En. Mobin) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 17. Wisma Darul Aman 05503 Alor Setar KEDAH (u. En. Abd.Ruj Tuan : KPKT(02)(S) 538/5(52) Ruj. Wahit) 42 . Hj.En.p.p.p.p.

Kamarulzaman b. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT:JM/T BIL. Jabatan Kerajaan Tempatan. En. Ketua Setiausaha. terima kasih.t. Pengesanan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. 15/99 Saya dengan segala hormatnya diarah merujuk kepada perkara seperti yang tersebut di atas. Sekian. Bersama-sama ini disertakan pekeliling JKT:JM/T/Bil.YB Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4. En. Awang) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bahagian Pembangunan Negeri Tingkat 2. MOHD. Mustafa Afandi) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu TERENGGANU (u. Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan PAHANG (u. En. (SITI SALMAH BT. b.p. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Blok B. Jaffar b.p.p. Hj. 15/99 untuk perhatian dan tindakan tuan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.p. Kerjasama tuan juga adalah dipohon untuk memanjangkan kandungan surat pekeliling ini kepada Pejabat-Pejabat Daerah di bawah pentadbiran tuan. Unit Penyelarasan. Tuan Hj. KUALA LUMPUR 43 . t. NOR). Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru JOHOR (u. 2. Aziz b Mamat) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) 15503 Kota Bharu KELANTAN (u.p. Timbalan Ketua Pengarah. Mohamed) Tuan. Mohd.

3. Dato’ TKSU/KPKT Y. 2. Dato’ KSU/KPKT Y. Y. Bhg. 8. Bhg. 7. Bhg. 9. 4. Dato’ KP/JKT PT/JKT PP/JKT PD/JKT PN/JKT PB/JKT Fail KPKT (02) 799/6 44 .Salinan Kepada 1. 5. 6.

PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/T/BIL. Kementerian ini mendapati bahawa pindahan perlu dibuat kepada Borang KPKT/PK1/99 (Permohonan Pengimportan Bahan-Bahan Buangan Ke Malaysia) bagi membolehkan PBT/pihak yang berkenaan melaporkan kepada Kementerian ini akan hasil pemeriksaan yang telah dijalankan ke atas kilang/premis yang berkenaan. Kementerian ini mendapati bahawa terdapat permohonan yang melibatkan kilang/premis yang terletak di luar kawasan PBT dan ini menyebabkan PBT tidak dapat mengesah dan memeriksa kilang/premis yang berkenaan. 9/99.1 Pengesahan Kilang/Premis Yang Menerima Bahan-Bahan Buangan Di Luar Kawasan Pentadbiran PBT 3.1. TUJUAN Pekeliling ini adalah tambahan kepada Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan JKT:JM Bil. Walau bagaimanapun. Di samping itu juga. 2.2 2. 15/99 KAWALAN PENGIMPORTAN BAHAN-BAHAN BUANGAN SEPERTI KULIT DURIAN. dan (iii) kilang/premis berkenaan mempunyai kemudahan untuk memproses bahan buangan yang dibawa masuk.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kelulusan Pengimportan Bahan-Bahan Buangan (Selain Dari Sisa Berjadual dan Sisa Radioaktif) Bilangan 2/99 yang bermesyuarat pada 21 Jun 1999 telah memutuskan bahawa permohonan bagi mengimport bahan-bahan buangan bagi kilang/premis yang terletak di luar kawasan pentadbiran PBT perlu dirujukkan kepada Pejabat Daerah yang berkenaan untuk pengesahan. Pihakberkuasa-Pihakberkuasa Negeri adalah diminta untuk memaklumkan kepada Pejabat-Pejabat Daerah yang berkenaan untuk membuat pemeriksaan ke atas kilang/premis yang akan menerima sisa dan bahan-bahan buangan tersebut bagi memastikan bahawa: (i) kilang/premis yang berkenaan mempunyai lesen perniagaan/operasi yang sah.1. 9/99 bertarikh 27 April 1999 bertajuk Kawalan Pengimportan Bahan-Bahan Buangan Seperti Kulit durian. 3.3 3. semua permohonan adalah diminta untuk mendapatkan pengesahan dari Pihakberkuasa Tempatan (PBT) yang berkenaan bagi memastikan bahawa kilang/premis penerima bahan-bahan buangan adalah berdaftar dengan PBT serta mempunyai kemudahan untuk menyimpan/memproses bahan buangan yang dibawa masuk. TAMBAHAN/PINDAAN KEPADA PEKELILING JKT:JM 9/99 3. (ii) kilang/premis berkenaan mempunyai kemudahan untuk menyimpan bahan buangan yang dibawa masuk. 1. KULIT KELAPA DAN BARANG-BARANG BURUK DI BAWAH PERINTAH KASTAM (LARANGAN MENGENAI IMPORT) (PINDAAN) 1999—PINDAAN KEPADA PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT:JM BIL. 2. 9/99 bertarikh 27 April 1999. Kulit Kelapa dan Barang-Barang Buruk Di Bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import)(Pindaan) 1999.1 Berdasarkan kepada prosedur pengimportan masuk bahan-bahan buangan yang ditetapkan oleh Kementerian ini dalam Borang KPKT/PK1/99 yang telah diedarkan bersama Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan JKT:JM Bil.2 Sehubungan dengan itu. LATAR BELAKANG 2. 45 .

2 Pindahan kepada Borang KPKT/PK1/99 3.1 Surat pekeliling ini berkuatkuasa mulai 21 Jun 1999. b. Ketua Pengarah.2 Sehubungan dengan itu.2.t. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. penggunaan Borang KPKT/PK1/99 adalah dibatalkan dan diganti dengan Borng KPKT/PK1/99 (Pindaan).3. 4.3 Bersama-sama ini juga disertakan contoh Borang KPKT/PK1/99 (Pindaan) dan Carta Alir Prosedur Pengimport Bahan-Bahan Buangan (Lampiran A1) untuk kemudahan rujukan. semua permohonan selepas 21 Jun 1999.2.p. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 21 Ogos 1999 46 . hendaklah dibuat menggunakan Borang KPKT/PK1/99 (Pindaan). Jabatan Kerajaan Tempatan. Ketua Setiausaha. t.2. JASAN). terima kasih. 3. 3.3. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B.1 Selaras dengan keputusan yang tersebut di atas dan masalah yang telah dinyatakan di para 2. Sekian. MOHD. TARIKH BERKUATKUASA 4.

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN BORANG KPKT/PK1/99 (PINDAAN) PERMOHONAN PENGIMPORTAN BAHAN-BAHAN BUANGAN KE MALAYSIA Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) (Pindaan) 1999

BORANG INI HENDAKLAH DIISI DALAM EMPAT (4) SALINAN I. BUTIR-BUTIR PEMOHON: a) Nama Pengimport (Syarikat) :

b)

Alamat

:

(Kepilkan salinan sijil pendaftaran) c) Nama orang yang bertanggungjawab : No. I.C./K.P. No. Passport Jawatan No. Telefon No. Faks II. : : (Kepilkan salinan sijil pendaftaran) : : :

BUTIR BAHAN BUANGAN: a) b) c) Nama Bahan Buangan : No. Kod Kastam :

Kuantiti setiap import : Kuantiti setiap bulan : Negara Asal :

d) e)

Nama dan alamat syarikat yang mengeluarkan buangan ini:

f)

Justifikasi bagi mengimport buangan:

(Sertakan lampiran jika ruangan tidak mencukupi) 47

g) h) III.

Port of entry : Mode of entry :

SYARIKAT YANG MENERIMA BUANGAN INI: a) b) Nama Alamat : :

c) d) e) f) g)

Nama Pegawai Bertanggungjawab : Jawatan :

No. Telefon : No. Faks : : Tempoh Tempoh 3 tahun yang lalu Tahun lalu Bulan lalu Minggu lalu ( ( ( ( — — — — ) ) ) )

Kuantiti yang pernah diterima

h)

Tempat stor/kilang bahan buangan di Malaysia

(Peta lakaran disertakan) IV. JAMINAN BANK RM 10,000 (Tidak perlu dikemukakan bersama permohonan ini. Sila kemukakan apabila diminta kelak). Sijil No. V. PENGAKUAN Saya sahkan bahawa maklumat tersebut di atas adalah benar. Tandatangan Nama No. I.C No. Telefon No. Faks Tarikh : : : : : : (PEMOHON) Tandatangan : Nama No. I.C No. Telefon No. Faks Tarikh : : : : : (SAKSI) disertakan

48

VI.

PENGESAHAN DARI PBT/PEJABAT DAERAH (Bagi kilang/premis terletak di luar kawasan PBT, pengesahan hendaklah diperolehi dari Pejabat Daerah yang berkenaan). Adalah disahkan bahawa kilang/premis * yang akan menerima sisa ini telah diperiksa dan didapati bahawa: (a) Kilang/premis * berkenaan adalah berdaftar/tidak berdaftar * dengan
(nama Pihakberkuasa Tempatan) Nota: Bagi premis di luar kawasan PBT, Pejabat Daerah perlu memastikan bahawa kilang/premis mempunyai lesen perniagaan/operasi yang sah.

(b) Kilang/premis * mempunyai/tidak mempunyai * kemudahan untuk menyimpan bahan buangan yang dibawa masuk. (c) Kilang/premis * mempunyai/tidak mempunyai * kemudahan untuk memproses bahan buangan yang dibawa masuk. Tandatangan Nama No. I.C Jawatan No. Telefon No. Faks Tarikh : : : : : : :

Cap Rasmi PBT/Pejabat Daerah*
* Potong yang tidak berkenaan.

49

CARTA ALIRAN PROSIDUR PENGIMPORTAN BAHAN-BAHAN BUANGAN

TINDAKAN PEMOHON

Dapatkan garispanduan dan Borang Permohonan dari KPKT.

w

Isikan Borang Permohonan dengan lengkap serta dapatkan pengesahan dari PBT yang berkenaan.

w

PBT akan membuat pemeriksaan berhubung dengan kilang/premis yang akan menerima sisa.

w

Pemohon mengembalikan Borang Permohonan beserta pengesahan dari PBT dan maklumat-maklumat sokongan kepada KPKT.

TINDAKAN KPKT Kembalikan borang kepada pemohon untuk dilengkapkan. TIDAK

w
YA

Adakah permohonan lengkap diterima?

w

w

w
KPKT memperakukan penerimaan permohonan dari pemohon.

w

Rujukkan kepada Jawatankuasa Kelulusan Pengimportan BahanBahan Buangan KPKT.

Tolak permohonan dan maklumkan kepada pemohon.

TIDAK YA

w

Adakah permohonan diluluskan?

w
w
TAMAT

w w

Sediakan surat kelulusan.

PBT memantau syarat-syarat kelulusan yang diberikan.

w
Keluarkan notis pematuhan dan ambil tindakan susulan.

w
TIDAK YA

Adakah syarat-syarat yang diberikan dipatuhi?

w

w
Pulangkan Jaminan Bank kepada pemohon.

w
TAMAT

50

dikemukakan setelah permohonan diluluskan 3. (b) Pengimport & Penerima (c) Pengimport & Pengangkut 5. * Maklumat penerima bahan-bahan buangan. 2. 10. Maklumat teknikal mengenai proses perolehi kembali/guna semula/kitarsemula bahan-bahan buangan. 1. Borang Permohonan * Maklumat berhubung pengeluar bahan buangan (sumber bahan-bahan buangan). Perjanjian Kontrak: (dokumen asal) (a) Pengimport & Pengeluar. * Maklumat mengenai sisa * Justifikasi untuk mengimport.LAMPIRAN B SENARAI SEMAKAN BAGI PERMOHONAN IMPORT No. Pengakuan dan keterangan berhubung operasi pembersihan tumpahan. 8. Maklumat pengangkut dan pembungkusan bahan buangan. * Jaminan Bank (RM 10. ADA TIADA NOTA 4. Carta alir perkara 7 di atas Peratusan dari sisa (residue) yang terhasil dari perkara 7 di atas dan kaedah pelupusannya. 6. * Maklumat peribadi (curriculum vitae) orang yang bertanggungjawab menguruskan bahan-bahan buangan. 51 .000) (asal) . 9. 7. PERKARA Surat permohonan rasmi. Kebenaran dari negara transit (jika berkaitan) Surat pemberitahuan dari Agensi Yang Berkenaan di negara pengeksport.

Hj. Mobin) Y. Asfari bin Suri) Y. Ahmad) Y. Hj. Wisma Darul Aman 05503 Alor Setar.B. Perak (u. Noor bin Abd. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C. Zawawi bin Hj.p. Jalan Gapam 75503 Melaka (u. 2(7) 11 Mac 2000 Tarikh : Y. Perlis (u.p. Selangor (u. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Perlis 01000 Kangar . Aras 3. Abdul Rahman bin Hj.B. Sabri bin Hj.B. Tn.p.p. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40000 Shah Alam. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban .p. Tengku Radin bin Tengku Hamid) Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Bahagian Kerajaan Tempatan Tingkat 25. Cik Tan Lee Lee) Y.p.B. En. Ghazali) 52 . Tn.B. Hj.B. Kedah (u. En. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Sri Negeri. Tuan : Ruj. Negeri Sembilan (u. Tn.B. Md. Said) Y.p.Ruj. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 17. Bangunan KOMTAR 10502 Pulau Pinang (u. Kami: KPKT/BKT(19)(S) 8/13/1 Klt. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh.

Tn. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Unit Penyelarasan. En. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok 2. Mohd Jaffar bin Awang) Y. Pahang (u. Untuk makluman Tuan/Puan.p. Jemaah Menteri telah mengambil maklum bahawa terdapat partiparti politik yang mengambil kesempatan memasang bendera-bendera parti masing-masing di sepanjang jalan semasa menyambut ketibaan orang-orang kenamaan dan juga semasa merayakan sesuatu sambutan. 4/2000 PEMASANGAN BENDERA OLEH PARTI POLITIK DI KAWASAN PBT Saya dengan segala hormatnya diarah menarik perhatian Tuan/Puan kepada perkara di atas. Terengganu (u. Johor (u. Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru. Mustafa bin Afandi) Y.Y. Aziz bin Mamat) Y. Nik Kazim bin Nik Yusoff) Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Sarawak Tingkat 4 & 5 Wisma Negeri Jalan Simpang Tiga 93300 Kuching. Pengesanan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan) Tingkat 2. Sarawak (u. Kota Darulnaim 15503 Kota Bharu.p. Sabah. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tampatan) Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT : JM/D/BIL. Tn.B.p. 2.p. Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan.p. En. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4.p. (u. Encik Sia Yu Leong) Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Sabah Tingkat 6 Blok C Wisma Tun Fuad Stephen 88999 Kota Kinabalu. Tindakan ini adalah tidak digalakkan dan berkemungkinan akan mendatangkan implikasi yang kurang 53 . Hj.B.B. Blok B. Abdul Rahim bin Sidek) Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jalan Raja Laut 50527 KUALA LUMPUR Tuan/Puan. Hj. Tn. Hj. Kelantan (u.B.

sihat. Dato’ KSU/KPKT SUSK/YBM Semua Pihak Berkuasa Tempatan 54 . kerjasama pihak Tuan/Puan adalah dipohon untuk meminta semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Mengambil tindakan menurunkan segala bentuk propaganda parti-parti politik yang tidak termasuk dalam aturcara sambutan tersebut. JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. Sehubungan itu. Bhg. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Jasabaik pihak Tuan/Puan juga diharap bagi memastikan bahawa perkara ini tidak berulang di masa-masa akan datang 3.t. Y. (DATO ’ LOKMAN HAKIM BIN MOHD.k. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s. Sekian. Perhatian awal Tuan/Puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. t.p.

namun pihak-pihak itu tidak menjalankan tanggungjawab mereka bagi memastikan peraturan dan undang-undang di bawah bidang kuasa masing-masing dipatuhi. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/N/BIL. 6/2000 KEPUTUSAN MESYUARAT JEMAAH MENTERI PADA MENANGANI MASALAH PETEMPATAN HARAM OLEH PENDATANG-PENDATANG ASING Dengan hormatnya saya diarah merujuk keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 16 Februari 2000 mengenai perkara di atas. Balakong dan Tasik Ampang Dalam serta di seluruh negara amat membimbangkan dan boleh menjejaskan kedaulatan dan keselamatan negara jika tidak dibendung. (ii) adalah tidak wajar mereka ini dibiarkan berterusan menjalankan perniagaan dan membuka gerai tanpa pengawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkenaan. Perkara ini telahpun dibentangkan dalam Mesyuarat Penyelarasan Antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dengan Kerajaan-Kerajaan Negeri Mengenai Kerajaan Tempatan pada 25 Mac 2000 dan dipersetujui supaya Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mengambil tindakan seperti berikut: (a) langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihakberkuasa negeri: (i) masalah penempatan haram oleh pendatang asing ini dijadikan sebagai salah satu agenda tetap dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerajaan Tempatan. (b) keputusan (i) adalah wajar kontraktor-kontraktor binaan disyaratkan membina shanty atau tempat tinggal sementara bagi pekerja asing yang digajikan. dan ini telah menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang berkenaan.Bhg. Dato’/Tuan. dan (ii) dikaji kemungkinan melantik pegawai khas (area officer) bagi setiap kawasan untuk memantau pencerobohan dan penempatan secara haram oleh pendatang asing di seluruh negara. Sepang. Jemaah Menteri. 2. Dalam mesyuarat tersebut. dan (iii) walaupun pentadbiran sesuatu kawasan itu adalah di bawah bidang kuasa PBT dan kegiatan tertentu itu di bawah bidang kuasa jabatan-jabatan yang berkenaan.KPKT/JKT(19)(S)989(54) 27 Mac 2000 Datuk Bandar Dewan/Majlis Bandaraya Yang DiPertua Majlis Perbandaran Yang DiPertua Majlis Daerah Y. yang boleh dirobohkan apabila kerja-kerja di tapak pembinaan berkenaan selesai. 3. dan 55 . antara ianya telah membuat pemerhatian dan keputusan yang menyentuh kerajaan tempatan seperti berikut: (a) pemerhatian: (i) bilangan penempatan haram pekerja-pekerja asing secara besar-besaran seperti yang berlaku di Kampung Limau Manis.

Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan 56 .p. 4. pihak Kementerian ini akan mengaturkan satu mesyuarat khas dengan semua PBT terlibat untuk merangka satu tindakan yang berkesan. Dato’/Tuan adalah diperlukan untuk sama-sama menangani isu ini dengan mengambil tindakan yang sewajarnya. (iii) syarat-syarat lesen kepada kontraktor-kontraktor binaan diperketatkan termasuk mengenakan syarat-syarat nyata di mana mereka perlu membina shanty atau menyediakan tempat tinggal sementara bagi pekerja-pekerja asing yang digaji dan merobohkannya apabila kerja-kerja di tapak pembinaan selesai.B. Sekian. Sehubungan dengan itu. dan (v) PBT mengenakan penalti tertentu kepada pemaju dan kontraktor yang tidak mematuhi syarat yang dinyatakan seperti di perenggan (iii) tersebut.Bhg. t. kerjasama pihak Y.(ii) KPSU(KT) diminta memantau tindakan semua PBT di bawah jagaannya dalam menangani isu ini dan seterusnya melaporkan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan juga Jawatankuasa Keselamatan Negeri. pegawai-pegawai penguatkuasa PBT perlu mengambil tindakan secara tegas. (b) langkah-langkah yang boleh diambil di peringkat PBT: (i) isu penempatan haram oleh pendatang asing ini dijadikan salah satu agenda tetap dalam mesyuarat Majlis masing-masing. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sk. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. menyeluruh dan berterusan ke atas gerai atau perniagaan oleh pendatang asing termasuk tindakan tegas terhadap pemilik-pemilik lesen yang menyewakan lesen mereka kepada pendatang asing. terima kasih.t (DATO ’ LOKMAN HAKIM MOHD JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. 5. Bagi melicinkan lagi usaha ini. (iv) sewaktu menguatkuasa akta dan peraturan yang berkuatkuasa. (ii) ahli-ahli majlis diberikan zon-zon tertentu untuk diawasi di mana mereka akan memantau dan melaporkan perkara ini kepada mesyuarat Majlis.

Jalan Sultan Salahuddin 50654 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Blok 10. Tuan (your ref. Wisma Damansara Jalan Semantan 50668 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Utama Tingkat 6-8. Kami (our ref. Tingkat 15.) : Ruj. Jalan Duta 50622 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Blok J. 2 (10) Tarikh (date) : 13 Julai 2000 Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Jalan Dato’ Onn 50546 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar Blok C. Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian Tingkat 4. Wisma Perdana Jalan Dungun.Ruj.) : KPKT (02) 799/10 Klt. Blok 9. Jalan Duta 50592 Kuala Lumpur 57 . D & E. Menara Dayabumi Jalan Sultan Hishamuddin 50654 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Kompleks Kerja Raya. Kompleks Kerajaan. 50606 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Tingkat 7. Kompleks Pejabat Kerajaan. Wisma Tani. Komunikasi dan Multimedia Tingkat 1. Jalan Sultan Salahuddin 50624 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Perbendaharaan Malaysia Tingkat 15. Kompleks-Kompleks Kerajaan Bukit Perdana. Jalan Dato’ Onn. Damansara Heights 50616 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga.

Wisma Bapak Malaysia. Menara Maybank. Jalan Raja Laut 50562 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Tingkat 2. Sarawak Tingkat 8. Blok B Utara. Angkasapuri 50610 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Kebudayaan. Wisma Bumi Raya. Petra Jaya 93503 Kuching. Jalan Tun Ismail 50692 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Tingkat 20 dan 21.Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Tingkat 40. Pusat Bandar Damansara 50530 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Sains. Kesenian dan Pelancongan Tingkat 21. Bangunan Medan MARA. Jalan Tun Perak 50050 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Jalan Cenderasari 50590 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan Malaysia Tingkat 7. 34-36. Jalan Raja Laut 50662 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi Wisma Tanah. Jalan Raja Laut 50652 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Tingkat 26. Menara Dato’ Onn Pusat Dagangan Dunia Putra 45. Sarawak 58 . Jalan Semarak 50574 Kuala Lumpur Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Wisma Putra 50602 Kuala Lumpur Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar. Wisma Sime Darby. Teknologi dan Alam Sekitar Tingkat 14.

Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur 59 . PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/B/BIL. Sekian. 7/2000 KEPUTUSAN MESYUARAT JEMAAH MENTERI MENGENAI PENGGUNAAN SISTEM PAM TANDAS YANG MENJIMATKAN AIR Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Blok C. Tan Sri/Dato’/Datuk/Tuan. Bersama-sama ini disertakan Pekeliling JKT:AM/B/Bil. 2.B. terima kasih./Y.B.Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. (SITI SALMAH BT.Bhg. Wisma Tun Fuad Stephens 88999 Kota Kinabalu. Tan Sri/Dato’/Datuk/Tuan. Sabah Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Y. MOHD NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b.p.t./Y. t. Tingkat 2-6. 7/2000 untuk perhatian dan tindakan Y.Bhg.

B.1 Sejajar dengan keputusan Jemaah Menteri. 3. 2. terima kasih.1 Jemaah Menteri pada 7 Jun 2000 telah memutuskan supaya pemasangan pam tandas yang boleh menjimatkan penggunaan air diwajibkan bagi semua bangunan dan rumah baru atau rumah yang diubahsuai semula. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua kementerian dan agensi kerajaan berhubung dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri supaya semua bangunan Kerajaan yang baru dibina atau diubahsuai menggunakan sistem pam tandas yang menjimatkan air. Bagi sistem tersebut. tindakan hendaklah diambil untuk memastikan pam tandas yang menjimatkan air dipasang walaupun arahan pindaan kerja perlu dilaksanakan. PAM TANDAS YANG MENJIMATKAN AIR 3.1 Pam tandas yang menjimatkan air yang dimaksudkan ialah sistem pam tandas yang menggunakan sistem dua simbahan (dual flush) atau sistem satu simbahan dengan kuantiti air setiap simbahan tidak melebihi 6.3 Peralatan yang termasuk di dalam sistem pam tandas yang menjimatkan air mestilah direkabentuk dan dibuat mengikut speksifikasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berkenaan dan mendapat kelulusan daripada SIRIM.2 Jemaah Menteri juga bersetuju buat permulaan semua bangunan kerajaan yang baru dibina atau yang diubahsuai yang melibatkan penggantian semula pam tandas.t. Dato’/Tuan diminta untuk memastikan penggunaan pam tandas yang menjimatkan penggunaan air bagi semua projek bangunan dan rumah baru kerajaan serta pengubahsuaian bangunan kerajaan yang melibatkan penggantian semula pam tandas. mangkok tandas mestilah direkabentuk untuk berfungsi dengan berkesan sejajar dengan kuantiti air yang disimbah daripada sistem.2 Kementerian ini telah memaklumkan kepada semua pengeluar pam tandas tempatan supaya mengeluarkan jenis sistem pam tandas baru yang menjimatkan air tersebut. LATAR BELAKANG 2. 7/2000 PENGGUNAAN SISTEM PAM TANDAS YANG MENJIMATKAN AIR 1.0 liter. 4. t. Sekian.2 Bagi projek-projek bangunan kerajaan yang telah ditandatangani kontraknya tetapi pam tandas belum dipasang. TARIKH BERKUATKUASA Arahan ini berkuatkuasa serta merta. kerjasama Y. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH KEMENTERIAN DAN AGENSI KERAJAAN 4. 4.PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/B/BIL. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 60 . 3. menggunakan sistem pam tandas yang menjimatkan air dengan segera. 4. 2. (DATUK KHALID BIN HJ HUSIN) Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 10 Julai 2000. 5.

Salinan dalaman: Fail: KPKT (02) 799/6 Klt. 4 edaran luar: Semua Pihak Berkuasa Tempatan 61 .

Kami (our ref.B. Johor Y.B.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 25. Aras 3.B. Tuan (your ref. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok C. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 15. 2 (16) 12 Ogos 2000 Y. Bangunan Sultan Ismail 80503 Johor Bahru. Tingkat 1.Ruj. Negeri Sembilan Y. Kelantan Y. Selangor Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Selangor Tingkat 19. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban.B. Terengganu Y. Kedah Y.B.B. Perak Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan.B. Jalan Hang Tuah 75503 Melaka 62 .) : Ruk. Bangunan SSAAS 40503 Shah Alam. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Aras 1. Bangunan KOMTAR 10503 Pulau Pinang Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pejabat Ketua Menteri Sri Negeri.) : Tarikh (date) : KPKT (02) 799/10 Klt. Kota Darulnaim 15503 Kota Bharu. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bangunan Darul Ridzuan Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab 30000 Ipoh. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok 2. Pahang Y. Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu. Wisma Darul Aman Jalan Tunku Bendahara Alor Setar.

B. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Perlis 01990 Kangar./Y. terima kasih.Bhg.4 63 . 2. Perlis Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/B/BIL. 8/2000 untuk perhatian dan tindakan Y.B. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur Salinan Kepada: 1. Sekian.B. Tan Sri/Dato’/Datuk/Tuan./Y. 8/2000 KEPUTUSAN MESYUARAT JEMAAH MENTERI MENGENAI PENGGUNAAN SISTEM PAM TANDAS YANG MENJIMATKAN AIR Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas. t. 62502 PUTRAJAYA Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur Y. 2. Bersama-sama ini disertakan Pekeliling JKT:AM/B/Bil. (SITI SALMAH BT. Tan Sri/Dato’/Datuk/Tuan.Bhg. Semua Pihakberkuasa Tempatan Fail: KPKT (02) 799/6 Klt. MOHD NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.p.t.Y.

2. kerjasama Y.1 Bangunan Kerajaan Negeri 4.1 Pemasangan pam tandas yang menjimatkan air di bangunan persendirian dan pihak swasta akan diwajibkan mulai 1 Jun 2002. 2.3 Pindaan Kaedah Bekalan Air Negeri 4.B. 8/2000 PENGGUNAAN SISTEM PAM TANDAS YANG MENJIMATKAN AIR 1. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH KERAJAAN NEGERI 4. PAM TANDAS YANG MENJIMATKAN AIR 3.1. mangkok tandas mestilah direkabentuk untuk berfungsi dengan berkesan sejajar dengan kuantiti air yang disimbah daripada sistem.1 Jemaah Menteri pada 7 Jun 2000 dan 14 Julai 2000 telah memutuskan supaya pemasangan pam tandas yang boleh menjimatkan penggunaan air dilaksanakan sepenuhnya dalam tempoh 2 (dua) tahun bagi semua bangunan dan rumah baru atau rumah yang diubahsuai semula yang melibatkan penggantian semula pam tandas. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kerajaan Negeri berhubung dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri ke atas penggunaan sistem pam tandas yang menjimatkan air. Bagi sistem tersebut.PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/B/BIL. 3. 64 .2. LATAR BELAKANG 2.0 liter.2 Jemaah Menteri juga bersetuju buat permulaan semua bangunan kerajaan yang baru dibina atau yang diubahsuai yang melibatkan penggantian semula pam tandas. 3.2 Bagi projek-projek bangunan kerajaan negeri yang telah ditandatangani kontreknya tetapi belum dipasang sistem pam tandas yang menjimatkan air.2 Kementerian ini telah memaklumkan kepada semua pengeluar pam tandas tempatan supaya mengeluarkan jenis sistem pam tandas baru yang menjimatkan air tersebut. tindakan hendaklah diambil untuk mempastikan sistem tersebut dipasang walaupun arahan pinda kerja perlu dikeluarkan.1 Pam tandas yang menjimatkan air yang dimaksudkan ialah sistem pam tandas yang menggunakan sistem dua simbahan (dual flush) atau sistem satu simbahan dengan kuantiti air setiap simbahan tidak melebihi 6. 4.1. 4. menggunakan sistem pam tandas yang menjimatkan air dengan segera.2 Bangunan Persendirian dan Pihak Swasta 4.1 Sejajar dengan keputusan Jemaah Menteri supaya semua bangunan Kerajaan (termasuk Kerajaan Negeri) yang baru atau diubahsuai menggunakan sistem pam tandas yang menjimatkan air dengan kadar segera.1 Pelaksanaan sistem ini melibatkan pindaan kepada Kaedah-Kaedah Bekalan Air. Walaubagaimanapun pihak Kerajaan Negeri boleh menggalakkan sektor swasta memasang peralatan tersebut sebelum tarikh penguatkuasaan.3. 4. 4. Dato’/Tuan diminta untuk memastikan penggunaan sistem tersebut bagi semua projek bangunan dan rumah baru kerajaan negeri serta pengubahsuaian bangunan kerajaan negeri yang melibatkan penggantian semula pam tandas.

TARIKH BERKUATKUASA Arahan ini berkuatkuasa serta merta. 4 edaran luar Semua Pihak Berkuasa Tempatan 65 . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.p.t. salinan dalaman Fail: KPKT (02) 799/6 Klt. Sekian. t. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 12 Ogos 2000. NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan. b. MOHD. (SITI SALMAH BT. terima kasih.5.

KPKT/JKT(19)(S)989(54) bertarikh 27 Mac 2000 adalah juga berkaitan. Surat kementerian ini bil. Sebelum itu.Ruj. terima kasih. Semua Y. Datuk KSU Y. Adalah diharap bahawa garis panduan yang diedarkan ini dapat membantu Y. Sukacita dimaklumkan bahawa garis panduan tersebut telah dibawa ke perhatian Mesyuarat Penyelarasan Antara Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Dengan Kerajaan-Kerajaan Negeri Mengenai Kerajaan Tempatan Bil.p. 2/2000 yang telah diadakan di Johor Bahru pada 18 Ogos 2000 dan telah dipersetujui untuk diterima pakai oleh semua negeri. Kami : Tarikh Datuk Bandar Dewan/Majlis Bandaraya Yang DiPertua Majlis Perbandaran Yang DiPertua Majlis Daerah Y.Bhg. Perak. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/N/BIL.Bhg.k.t.B. 3.Bhg.Bhg. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s. (DATO ’ LOKMAN HAKIM MOHD JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah t. Setiausaha Kerajaan Negeri Edaran Dalaman Y. Tuan : Ruj. 2. Dato’ TKSU TKP/JKT PB/JKT PN/JKT PD/JKT PT/JKT PK/JKT PP/JKT 66 . Dato’/Tuan melaksanakan konsep Pegawai Khas dengan lebih berkesan lagi. 9/2000 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KONSEP PEGAWAI KHAS (AREA OFFICER) Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Dato’/Tuan. 4(38) 21 Ogos 2000 Sekian. garis panduan ini juga telah diedarkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Majlis-Majlis Daerah Bagi Tahun 2000 yang diadakan pada 4-5 Ogos 2000 di Lumut. 4. : KPKT(02)799/6 Klt.

Penyelarasan Aktiviti Penyelarasan aktiviti ini di peringkat jabatan/agensi adalah seperti berikut: Ketua jabatan/agensi hendaklah: i. Jabatan/agensi Yang Terlibat Semua jabatan/agensi yang beroperasi di peringkat tempatan. iii. Tujuan Garis Panduan ini adalah bertujuan untuk menjelaskan konsep Pegawai Khas (Area Officer) dan menghuraikan langkah dan tindakan yang perlu diambil di peringkat jabatan/agensi. ketua jabatan/agensi hendaklah menjadikan aktiviti pemantauan oleh Pegawai Khas ini sebagai agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan jabatan. menyelaras dan mempastikan semua laporan/aduan yang diterima daripada pegawai/kakitangan jabatan/agensinya diambil tindakan. termasuk PBT bagi melaksanakannya. Tugas ini dilaksanakan oleh pegawai/kakitangan tersebut sebagai tugas tambahan kepada tugas mereka yang sedia ada. bertanggungjawab menyediakan maklumbalas dan laporan mengenai perkara ini dari semasa ke semasa. Tugas dan tanggungjawabnya ialah: • • • • • menentukan kawasan yang perlu diliputi oleh seseorang pegawai/kakitangan. sebagai pegawai penghubung antara jabatan/agensinya dengan jabatan/agensi lain dan Pegawai Daerah. 2. Tugas Dan Tanggungjawab Pegawai Khas Tugas utama Pegawai Khas ialah untuk memantau dan melapor kepada pihak berkuasa yang berkenaan mengenai perkara-perkara yang disenaraikan dalam skop aktiviti seperti di perenggan 5 mengikut kawasan/lokasi yang ditetapkan. 3. aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh jabatan/agensi. Pelaksanaan tugas Pegawai Khas ini tidak melibatkan tambahan jawatan atau pewujudan jawatan baru. melantik seorang pegawai di peringkat kumpulan pengurusan dan profesional sebagai pegawai penyelaras jabatan. ii. kegiatan dan petempatan pendatang asing. pergerakan. 4. 6. menerima. kewujudan dan kegiatan setinggan tempatan. keadaan infrastruktur dan kemudahan awam di sesuatu kawasan dan penjagaannya. menyediakan format laporan/aduan yang mudah dan praktikal tetapi berkesan. 67 . dan v. Kategori Pegawai/Kakitangan Yang Terlibat Semua peringkat pegawai dan kakitangan yang difikirkan sesuai untuk menjalankan tugas tersebut. dan ii. iv. aspek-aspek kebersihan kawasan. 5. Skop Dan Aktiviti Pegawai Khas adalah dikehendaki memantau dan melapor perkara-perkara berikut: i.GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KONSEP PEGAWAI KHAS (AREA OFFICER) 1.

bangkai haiwan di jalan/tempat awam/kawasan rekreasi. • parit dan longkang. • lampu trafik. 7. tanah lapang. • kemudahan telefon. 7.1 Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Khas Tugas utama Pegawai Khas ialah untuk memantau dan melapor kepada pihak berkuasa yang berkenaan mengenai perkara-perkara yang disenaraikan dalam skop aktiviti seperti di perenggan 7. Dalam hal ini. ii. tandas awam. ahli-ahli majlis yang dilantik juga boleh melaksanakan tugas Pegawai Khas mengikut zon-zon yang ditetapkan. dan • pili bomba.3 mengikut kawasan/lokasi yang ditetapkan dalam kawasan PBT. • kemudahan di kawasan rekreasi dan padang permainan. Pelaksanaan tugas Pegawai Khas ini tidak melibatkan tambahan jawatan atau pewujudan jawatan baru. tempat pelupusan sampah. • tiang dan pendawaian elektrik. sungai. • tempat kumbahan. keadaan infrastruktur dan kemudahan awam di sesuatu kawasan dan penjagaannya yang meliputi: • jalan dan lorong.3 Skop dan Aktiviti Pemantauan dan aduan/laporan adalah merangkumi aspek-aspek berikut: i. parit dan longkang. Pelaksanaan Konsep Pegawai Khas Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 7. perhentian pengangkutan awam. dan najis haiwan di jalan/tempat awam/kawasan rekreasi. • lampu jalan dan lorong. • ‘manhole’. kawasan rekreasi. • empangan. 68 . gerai makanan. • tiang dan pendawaian telefon.7. tapak pembinaan.2 Kategori Pegawai/kakitangan Yang Terlibat Semua peringkat pegawai dan kakitangan yang difikirkan sesuai untuk menjalankan tugas tersebut sebagai tambahan kepada tugas mereka yang sedia ada. • lif bangunan awam. kebersihan kawasan PBT yang meliputi: • • • • • • • • • • • • • jalan-jalan utama. pasar. • pencawang elektrik.

9. 8. dan • • ii. kewujudan dan kegiatan setinggan tempatan. menyelaras dan mempastikan semua laporan/aduan yang diterima daripada pegawai/kakitangan majlis yang bertindak sebagai Pegawai Khas diambil tindakan. menerima. Penyelarasan Aktiviti Di peringkat Daerah i. menjadikan aktiviti pemantauan oleh Pegawai Khas ini sebagai agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan jabatan dan juga dalam Mesyuarat Majlis. ia bukan sahaja akan membantu dalam mempertingkatkan keberkesanan jabatan/agensi tetapi juga akan menanamkan rasa kesedaran dan tanggungjawab bersama di semua peringkat pegawai dan kakitangan. v. Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Julai 2000 69 . Penyelarasan Aktiviti Penyelarasan aktiviti ini di peringkat PBT adalah seperti berikut: Datuk Bandar/Yang Dipertua/Pengerusi Majlis hendaklah: i. pembuangan sisa pepejal secara haram (illegal dumping). iv.4 pembakaran terbuka (di kawasan lapang/rumah kediaman/premis perniagaan). berterusan dan dengan penuh komitmen. Penutup Pelaksanaan konsep Pegawai Khas adalah merupakan satu usaha tambahan sebagai sambungan kepada tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pegawai/kakitangan di jabatan/agensi. ii. Tugas dan tanggungjawabnya ialah: • • • menentukan kawasan yang perlu diliputi oleh seseorang pegawai/kakitangan. dan sebagainya. Aktiviti Pemantauan Pegawai Khas ini dijadikan agenda tetap dalam mesyuarat jawatankuasajawatankuasa tersebut dan semua jabatan/agensi di peringkat daerah dikehendaki memberi laporan secara tetap mengenai hasil aktiviti pemantauan oleh jabatan/agensi masing-masing. termasuklah: • • • 7. dan pemotongan bukit. kegiatan dan petempatan pendatang asing. aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh majlis. pergerakan. bertanggungjawab ke atas penyediaan maklumbalas dan laporan mengenai perkara ini dari semasa ke semasa. dan sebagai pegawai penghubung antara majlis dengan jabatan/agensi lain dan Pegawai Daerah. melantik seorang pegawai di peringkat kumpulan pengurusan dan profesional sebagai pegawai penyelaras jabatan. Sekiranya tugas ini dilaksanakan secara teratur. Penyelarasan akan dijalankan oleh Pegawai Daerah selaku Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dan Jawatankuasa Keselamatan Daerah. menyediakan format laporan/aduan yang mudah dan praktikal tetapi berkesan.iii.

A. Y.B.Bhg. Tan Sri/Datuk/Dato’/Tuan.p.Bhg.B. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Diedarkan Kepada: Y./Y.A. (DATO ’ ROSLI BIN IBRAHIM) Timbalan Ketua Setiausaha b. KOMTAR 10000 PULAU PINANG. 5 13 Oktober.B. Tan Sri/Datuk/Dato’/Tuan diminta mengambil perhatian bahawa Keputusan Jemaah Menteri yang telah diumumkan oleh Y. Ahmad Badawi. Dato’ Seri Abdullah Hj. Timbalan Perdana Menteri ini berkuatkuasa mulai 4 Oktober 2000. Y. Tuan Haji Abdul Latib bin Omar Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Perlis 01990 Kangar PERLIS INDERA KAYANGAN.B.B.B./Y. t. 2. Dato’ Haji Ismail bin Haji Shafie Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok A. Sekian. Y./Y. Tan Sri/Datuk/Dato’/Tuan mengenai perkara tersebut di atas. Tan Sri/Datuk/Dato’/Tuan.Bhg. Wisma Darul Aman Jalan Tunku Bendahara 05503 Alor Setar KEDAH DARUL AMAN. 70 . 2000 Y.B.B. Kementerian ini telah diarah oleh Jemaah Menteri untuk menyampaikan Keputusan Jemaah Menteri pada 4 Oktober 2000 sebagaimana yang telah diperjelaskan di dalam Kenyataan Media oleh Y.Bhg. 3. Dato’ Khalid bin Ramli Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Paras 25. TINDAKAN-TINDAKAN MEMBANTERAS PERMAINAN VIDEO HARAM Dengan segala hormatnya saya di arah menarik perhatian Y. Timbalan Perdana Menteri pada 4 Oktober 2000 seperti di lampirkan./Y. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Ketua Setiausaha. Aras 1.t. untuk perhatian dan tindakan Y. Sehubungan dengan perkara ini.B. terima kasih.(73)KPKT(02)(S)8/37 Klt.

Dato’ Haji Ambrin bin Buang Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 19. Tingkat 5. Kota Darul Naim Jalan Kuala Krai 15503 Kota Bharu KELANTAN DARUL NAIM.B.B.B. Y.B. Tingkat 2.Y. 71 . Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan PAHANG DARUL MAKMUR.B. Y. Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. Haji Shahir bin Nasir Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Aras 1.B. Ali bin Abdul Samad Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok A. Datuk Wira Haji Abdul Aziz bin Omar Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Ketua Menteri Bangunan Seri Negeri Jalan Gapam 75450 AYER KEROH MELAKA.B. Y. Y. Dato’ Haji Wan Hashim bin Haji Wan Daud Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok 2. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN. Datuk Haji Abdul Aziz bin Haji Husain Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Jabatan Ketua Menteri Tingkat 20. Dato’ Zainal Abidin bin Haji Mat Said Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok A. Tingkat 1. Dato’ Haji Mohd. Dato’ Dr. Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya 93502 Kuching SARAWAK. Dato’ Abdul Majid bin Haji Hussein Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh PERAK DARUL RIDZUAN.B. Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru JOHOR DARUL TAKZIM. Y. Y. Y.

Bhg. Y. Bhg. Edaran Dalaman: Y. Menteri 72 .B. Tan Sri Kamaruzzaman bin Sharif Datuk Bandar Kuala Lumpur Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bangunan DBKL Jalan Raja Laut 50350 KUALA LUMPUR. Bhg. Dato’ Senara Muda Dato’ Haji Mazlan bin Hashim Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 15. Datuk K.Y.Y. Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu TERENGGANU DARUL IMAN.B. Datuk KSU Y.B. Y. Dato’ KP/JKT SUSK/Y. Mustafa Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Jabatan Ketua Menteri 88502 Kota Kinabalu SABAH.

KENYATAAN MEDIA OLEH YAB TIMBALAN PERDANA MENTERI DATO’ SERI ABDULLAH HJ. AHMAD BADAWI, TIMBALAN PERDANA MENTERI MERANGKAP MENTERI HAL-EHWAL DALAM NEGERI 4 OKTOBER 2000 Memandangkan betapa berbahaya dan besarnya masalah sosial yang dicetuskan oleh video permainan (video game), KABINET yang bersidang pada hari ini, 4 Oktober 2000, memutuskan BAHAWA: 1. Mulai sekarang Kerajaan tidak membenarkan lesen baru berkaitan video permainan dikeluarkan. 2. Mana-mana lesen video permainan yang telah dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa setakat ini akan ditarik balik dalam tempoh 2 bulan dari tarikh kenyataan ini DAN kenyataan ini hendaklah dianggap sebagai notis mencukupi untuk tujuan ini. Jika sekiranya selepas tempoh 2 bulan tersebut mana-mana penghuni atau pemilik premis atau mana-mana pihak masih meneruskan operasi video haram, tindakan tegas undang-undang akan diambil oleh pihak berkuasa. 3, Pihak-pihak Berkuasa hendaklah meningkatkan lagi tindakan undang-undang dan penguatkuasaan terhadap kegiatan atau operasi video permainan di tempat-tempat awam. 4. Pihak-pihak Berkuasa Kerajaan adalah diarah melaksanakan keputusan ini.

Dikeluarkan oleh Pejabat Timbalan Perdana Menteri 4 Oktober 2000

73

KPKT(02)(S)704/54 Klt. 6( ) April 2001 YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok A, Aras 1, Wisma Darul Aman Jalan Tunku Bendahara 05503 Alor Setar, Kedah YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Aras 1, Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru, Johor YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok A, Tingkat 2, Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan, Pahang YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh, Perak YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 19, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam Selangor YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Perlis 01990 Kangar, Perlis YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok A, Tingkat 5, Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban Negeri Sembilan YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Paras 25, KOMTAR 10000 George Town Pulau Pinang YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Ketua Menteri Bangunan Seri Negeri Jalan Gapam 75450 Ayer Keroh Melaka YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Blok 2, Tingkat 1, Kota Darul Naim Jalan Kuala Krai 15503 Kota Bharu Kelantan 74

YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 15, Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu Terengganu YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Jabatan Ketua Menteri Tingkat 20, Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya 93502 Kuching Sarawak YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Jabatan Ketua Menteri 88502 Kota Kinabalu Sabah Y.Bhg. Datuk Bandar Kuala Lumpur Tingkat 29, Bangunan DBKL Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur YB/Y.Bhg./Datuk/Dato’/Tuan/Puan, PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/D/BIL. 2/2001 GARIS PANDUAN EKSPO PERDAGANGAN/PESTA JUALAN Adalah saya dengan segala hormatnya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 21 Mac 2001 telahpun meluluskan satu garispanduan yang standard untuk digunapakai secara seragam oleh semua Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan bagi menimbangkan permohonan mengadakan ekspo perdagangan dan pesta jualan. 3. Dalam hubungan ini Jemaah Menteri juga berpandangan bahawa ekspo perdagangan/pesta jualan tidak wajar diadakan terlalu kerap dan tidak diadakan pada musim menjelang sesuatu perayaan kerana ia akan memberi saingan kepada peniaga-peniaga yang sedia ada. Ini kerana peniaga yang mengambil bahagian dalam ekspo perdagangan/pesta jualan juga menjual barang-barang runcit. 4. Sehubungan dengan itu Kementerian berharap YB/Y. Bhg./Datuk/Dato’/Tuan/Puan dapat memastikan keputusan Jemaah Menteri berkenaan dipatuhi oleh semua Pihak Berkuasa Tempatan. Bersama-sama ini disertakan Garispanduan Ekspo Perdagangan/Pesta Jualan seperti di Lampiran A untuk panduan dan rujukan YB/Y. Bhg./Datuk/Dato’/Tuan/Puan. Kerjasama YB/Y. Bhg./Datuk/Dato’/Tuan/Puan dalam perkara ini diucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Sekian sahaja dimaklumkan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ ‘PROGRAM KITAR SEMULA-FIKIR DAHULU SEBELUM BUANG’ Saya yang menurut perintah, t.t. (SITI SALMAH BINTI MOHD. NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 75

Edaran Dalaman Y.Bhg. Dato’ KSU/KPKT Y.Bhg. Dato’ KP/J

76

iii. Kementerian ini memohon kerjasama tuan/puan bagi memberikan maklumat yang diperlukan seperti berikut bagi membantu kementerian menyediakan satu garispanduan yang seragam.Semua Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan. Undang-undang/peraturan yang dipakai. Tuan/Puan. Kementerian dahului dengan ucapan terima kasih. PENYEDIAAN GARISPANDUAN BAGI PERMOHONAN EKSPO PERDAGANGAN Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk perkara tersebut di atas. ii. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Edaran Dalaman Dato’ 77 . (jika ada).t. Pihak berkuasa/pelesen yang bertanggungjawab menimbang/meluluskan permohonan ekspo perdagangan di dalam kawasan PBT atau di luar PBT. NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b. t. Satu salinan proses/prosedur kerja menimbang permohonan (jika ada). 3. Diharapkan pihak tuan/puan dapat mengemukakan maklumat yang dinyatakan di atas kepada Kementerian ini 2 minggu daripada tarikh surat ini. Pada amalan sekarang.p. Contoh garispanduan sedia ada. iv. kuasa menimbang dan meluluskan permohonan tersebut terletak sama ada di bawah kuasa Pegawai Daerah ataupun Yang Dipertua PBT. 2. terdapat pula Pihak Berkuasa Negeri menggunapakai undang-undang/peraturan seperti Akta/Enakmen Hiburan oleh kerana ekspo perdagangan didefinasikan sebagai hiburan. Sekian sahaja dimaklumkan ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Di atas perhatian dan kerjasama tuan/puan. Selain itu. Sehubungan itu. Kementerian mendapati pihak berkuasa yang menimbang dan meluluskan permohonan bagi tujuan mengadakan ekspo perdagangan adalah berbeza dan bagi sesetengah negeri. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian ini diarah membuat kajian untuk menyediakan satu garispanduan mengenai permohonan mengadakan ekspo perdagangan yang seragam bagi digunapakai oleh Pihak Berkuasa Tempatan. (jika ada). (SITI SALMAH BINTI MOHD. Definasi/maksud ekspo perdagangan. 4. i. v.

t. Kesalahan-kesalahan berkenaan adalah seperti tidak hadir bertugas. Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan dalam mesyuaratnya kali ke 2/2001 pada 7 Jun 2001 telah bersetuju dengan syor Laporan Tatatertib Perkhidmatan Persekutuan dan Negeri Tahun 2000 yang disedia dan dibentangkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “KEMPEN KITAR SEMULA-FIKIR DULU SEBELUM BUANG” Saya yang menurut perintah. 7/2001 LAPORAN TATATERTIB PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI TAHUN 2000 Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk perkara tersebut di atas. Jabatan ini berharap tuan dapat mengemukakan Laporan Maklumbalas dalam masa satu bulan dari tarikh pekeliling ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 78 . Sukacita kiranya tuan dapat mengedarkan keputusan ini kepada semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di bawah pentadbiran tuan dan memastikan ianya dipatuhi dan dilaksanakan. engkar perintah dan tidak amanah. 5. Sekian. 4(49) 6 September 2001 SENARAI EDARAN SEPERTI LAMPIRAN Tuan. supaya sentiasa membuat pemantauan terhadap kedudukan disiplin dan tatatertib supaya pelanggaran tatatertib seperti ini dapat dikawal. 2.t. ii. dan iii. Di antara perkara utama yang diberi perhatian oleh Jawatankuasa Kabinet tersebut ialah mengenai kesalahan serius yang masih lagi didapati tinggi dan boleh menjejaskan imej perkhidmatan awam. Seterusnya tindakantindakan susulan secara berterusan perlu diambil terhadap perkara-perkara berikut: i. terima kasih. 4. menyegerakan pelaksanaan tindakan tatatertib supaya kes tatatertib yang tertangguh dapat diselesaikan dengan segera.KPKT (02) 799/6 Klt. menjalankan dan menggiatkan langkah-langkah pengukuhan nilai-nilai murni dan agama serta program latihan dan pembangunan insan supaya kes tatatertib dapat dikurangkan. Bersama-sama ini disertakan sepenuhnya syor laporan tersebut yang telah dipersetujui seperti di Lampiran A untuk tindakan tuan selanjutnya.p. kegiatan penyalahgunaan dadah. 3. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/N/BIL. (S ITI SALMAH BINTI MOHD NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b.

Dato’ KP/JKT TKP 1 TKP 2 PN PP PD PB PT PK PPN 1 PPN 2 79 . Dato’ TKSU Y. Bhg.Edaran Dalaman Y. Bhg. Dato’ KSU/KPKT Y. Bhg.

(d) Ketua-ketua Jabatan perlu juga mengadakan perjumpaan dengan pegawai dan kakitangan mereka supaya dapat mengetahui dengan lebih dekat lagi masalah anggota-anggota mereka di samping menyampaikan apa-apa amanat atau nasihat yang perlu untuk meningkatkan motivasi dan produktiviti mereka.LAMPIRAN A LAPORAN TATATERTIB PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI TAHUN 2000 YANG TELAH DIPERSETUJUI OLEH MESYUARAT JAWATANKUASA KHAS KABINET MENGENAI KEUTUHAN PENGURUSAN KERAJAAN KALI KE 2/2001 PADA 7 JUN 2001 38. (h) Kursus-kursus pengurusan tatatertib perlu diterap dan dilaksanakan oleh semua Ketua-Ketua Jabatan supaya tindakan tatatertib dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. 80 . (g) Kursus-kursus dan ceramah yang mempunyai objektif bagi meninggikan lagi motivasi dan menerapkan nilai-nilai murni perlulah dipergiatkan lagi. (e) Mengujudkan peraturan tatatertib yang lengkap dan teratur bagi semua Pihak Berkuasa Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan. (c) Kementerian/Jabatan perlulah mengadakan latihan-latihan. (f) Ketua Jabatan perlulah mengujudkan satu suasana persekitaran kerja yang menarik dan kondusif kepada pegawai dan kakitangan agar dapat menaikkan semangat mereka untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Berdasarkan penemuan-penemuan yang terdapat dalam laporan ini. (b) Ketua-ketua Jabatan perlulah segera melaksanakan tindakan tatatertib terhadap pegawaipegawai mereka yang didapati sentiasa melanggar peraturan-peraturan dan menjatuhkan imej perkhidmatan supaya perkara ini tidak berpanjangan dan menyukarkan tindakan tatatertib diambil. cekap dan berkesan terutama bagi agensi-agensi di bawah penyeliaan mereka. adalah disyorkan supaya tindakan-tindakan susulan seperti berikut diperkemaskan dan dipetingkatkan lagi: (a) Ketua-ketua Jabatan terutamanya yang mempunyai cawangan-cawangan di negeri-negeri dan daerah perlulah memastikan bahawa pemantauan tatatertib dijalankan dengan lebih teratur dan kerap terhadap cawangan-cawangan yang terdapat di bawah jabatan mereka. kursus dan sebagainya berkaitan dengan pengurusan tatatertib supaya anggota-anggota organisasi lebih memahami peraturan dan kod etika dan tatakelakuan yang ditetapkan di dalam peraturan-peraturan tatatertib supaya dapat menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan tatatertib.

Tingkat 2. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4. Wisma Sri Pahang. Bangunan Sultan Ibrahim. NEGERI SEMBILAN. Hj. Noor bin Abd. (u. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Mohd. Tuan : Ruj. En. 70503 Seremban.B.p. Hassan bin Wahit) Y. Izehar bin Hj. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. PERLIS. Pengesanan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. JOHOR. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Abdul Rahman bin Hj. Tn. Sabri bin Hj. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. (u. Hj. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Negeri. Hj. KEDAH. En. Aras 3. 30000 Ipoh. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Mohd Jaffar bin Awang) Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan. (u. Jalan Dato’ Abdul Malek. 25503 Kuantan. Kami : Tarikh Y. En. Ahmad) Y. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.B. Mustafa bin Afandi) Y. Hashim) 81 : KPKT(02) 799/6 Klt. Tn. 80503 Johor Bahru.Ruj.B. Tn. 01000 Kangar.p. 4(21) 30 Ogos 1999 . (u.p. Mobin) Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Sri Negeri. PERAK. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Blok B.p. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 05503 Alor Setar. 75503 MELAKA . (u.B.p.B.p. PAHANG.B.p. Tn. Wisma Darul Aman.B. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Unit Penyelarasan. Said) Y. Hj. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Perlis. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. (u. (u.

Bhg. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 17/99 GARISPANDUAN PENGENAAN KADAR TAKSIRAN KE ATAS BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIDIRIKAN OLEH PLUS Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas. Satu Salinan pekeliling ini juga dihantar kepada Pihak Berkuasa-Pihak Berkuasa Tempatan di bawah pentadbiran tuan. En. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT : JM /P/BIL. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah t. SELANGOR. Sekian. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 17. Tan Lee Lee) Y. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 82 . Bersama-sama ini disertakan Pekeliling JKT: JM/P/Bil. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Datin Robiah binti Dato’ Abdul Kadir) Tuan.B. Menara Perbadanan Jalan Tengku Petra. (u.p. 40000 Shah Alam. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Darul Iman. TERENGGANU. 17/99 yang bertajuk “Garispanduan Pengenaan Kadar Taksiran ke atas Bangunan-Bangunan yang didirikan oleh PLUS” untuk perhatian dan tindakan tuan.p. (u.p.p. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.p.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Bangunan KOMTAR.Y. Suri) Y. (S ITI SALMAH BINTI MOHD NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Y. Asfari b. Cik. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor.t. 2. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Di atas kerjasama pihak tuan diucapkan ribuan terima kasih. Semerak 15000 Kota Bharu KELANTAN. (u. En. 10502 PULAU PINANG. (u. 20503 Kuala Terengganu. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25.B. Aziz bin Mamat) Pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan Darul Naim (Unit Penyelarasan Pelaksanaan) Jabatan Perdana Menteri Tingkat 11-14.

Dato’ KP/JKT PB/JKT PP/JKT PD/JKT PN/JKT PT/JKT PK/JKT 83 .s.Bhg. Dato’ TKSU/KPKT Y. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Semua PBT di Semanjung Malaysia Edaran Dalaman Y.Bhg.Bhg.k. Dato’ KSU/KPKT Y.

gerai minuman. dan mesyuarat MenteriMenteri Besar dan Ketua-Ketua Menteri pada 9 Oktober 1997. (d) Papan iklan perdagangan 3. rekreasi.00 sebulan. peniaga-peniaga kecil (small traders) dan seumpamanya tidak wajar dikenakan bayaran kadar taksiran yang berkenaan.2 Garispanduan ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berhubung dengan pengenaan kadar taksiran ke atas bangunan-bangunan yang didirikan oleh PLUS selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 6 Mac 1996. tempat rehat pengguna lebuhraya. terdapat ketidakseragaman tindakan oleh PBT-PBT ke atas premis-premis perniagaan di mana bangunan yang dikenakan berbeza-beza dan begitu juga kadar-kadar taksiran yang dikenakan berbezabeza dari satu kawasan dengan kawasan lain.1) restoran adalah termasuk kompleks perniagaan yang menempatkan gerai-gerai makan.3 2.2 2. Penyewa premis perniagaan ini dikenakan sewa melebihi RM300. Sungguhpun demikian daripada maklumbalas yang diperolehi daripada pihak PLUS. Begitu juga bangunanbangunan lain yang didirikan di kawasan PLUS dan dikenakan sewa yang tinggi seperti menara telekomunikasi dan lain-lain.4 3. Perkara ini telah menimbulkan tidak puas hati dan kekeliruan di pihak PLUS. BANGUNAN-BANGUNAN YANG PERLU/TIDAK PERLU DIKENAKAN KADAR TAKSIRAN 3. tetapi kemudahan-kemudahan awam misalnya pondok tol plaza. jejantas. Di samping itu terdapat juga aduan diterima di mana PLUS enggan membayar cukai taksiran kepada PBT kerana PLUS mempunyai tafsiran tersendiri kepada keputusan Jemaah Menteri tersebut. 2.PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/P/Bil. gerai kraftangan dan lain-lain premis perniagaan. Secara prinsipnya. khairat. TUJUAN 1. manakala pondok tol dikecualikan kadar taksiran sebagai satu pertimbangan khas oleh Pihakberkuasa Negeri (PBN). sosial atau kebajikan dikecualikan daripada kadar taksiran. 2. restoran-restoran di atas paras jalan serta papan iklan perdagangan wajar membuat bayaran kadar taksiran kepada PBT.1 Berdasarkan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri yang bersidang pada 6 Mac 1996 bangunanbangunan yang dikenakan pembayaran kadar taksiran adalah bangunan-bangunan untuk tujuan komersial seperti: (a) Stesyen minyak (b) Restoran (c) Restoran di atas paras jalan dan. Jemaah Menteri juga memutuskan bahawa kemudahan awam yang bukan tempat mendapat keuntungan seperti tempat sembahyang. LATAR BELAKANG 2. sebagaimana yang terdapat di kawasan Restoran dan Rehat (R & R). 84 .2 Daripada senarai bangunan-bangunan di atas (3. 17/99 GARISPANDUAN PENGENAAN KADAR TAKSIRAN KE ATAS BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIDIRIKAN OLEH PLUS 1.1 Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Mac 1996 telah memutuskan bahawa bangunan yang terdapat di kawasan PLUS yang digunakan bagi tujuan komersial misalnya stesyen minyak. Keputusan Jemaah Menteri mengenai perkara ini telah mendapat maklum semua PBT untuk diambil tindakan. cukai taksiran dikenakan kepada bangunan-bangunan yang dibina untuk diguna secara komersial termasuklah bangunanbangunan yang digunakan sebagai pejabat oleh PLUS.

Secara prinsipnya cukai taksiran dikecualikan kepada bangunan-bangunan yang dibina untuk kemudahan awam termasuklah pondok-pondok tol dan gerai-gerai kecil yang dibina terpisah dari bangunan R & R. kraftangan dan lain-lain.3) gerai peniaga-peniaga kecil yang dikecualikan daripada bayaran kadar taksiran ialah gerai-gerai kecil yang terpisah daripada kompleks perniagaan dan digunakan untuk menjual buah-buahan.1 4. Ketua Setiausaha. KAEDAH PERKIRAAN CUKAI DAN BAYARAN KADAR CUKAI TAKSIRAN 4. Walau bagaimanapun pihak tuanpunya bangunan boleh mengemukakan rayuan kepada PBT yang berkaitan mengenai nilai tahunan yang dikenakan dan perlu mematuhi kehendak-kehendak Akta 171 sebelum rayuan dipertimbangkan. Sebarang keraguan mengenai garispanduan ini hendaklah dirujukkan kepada Jabatan Kerajaan Tempatan.3. Bayaran cukai taksiran dijelaskan di PBT-PBT berkenaan dengan menggunakan kaedahkaedah tertentu.3 4.5 5.4 4. Penetapan tarikh bayaran cukai taksiran adalah mulai daripada tarikh kelulusan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Mac 1996. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Jabatan Kerajaan Tempatan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. t.t.4 Daripada senarai bangunan-bangunan di atas (3.1 Adalah disyorkan garispanduan pengenaan kadar taksiran ke atas bangunan-bangunan yang didirikan oleh PLUS sebagaimana yang diputuskan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Mac 1996 ini digunapakai oleh semua Pihak Berkuasa Tempatan. terima kasih. 4. SYOR 5. Jumlah Cukai taksiran yang dikenakan pada masa ini adalah berpandukan kepada nilai tahunan bangunan-bangunan berkenaan.2 Kaedah perkiraan kadar cukai taksiran adalah perpandukan kepada Akta Kerajaan Tempatan 171. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 30 Ogos 1999 85 . DATO ’ LOKMAN HAKIM B.3 Berkaitan dengan bangunan-bangunan yang dikecualikan bayaran kadar taksiran pula mesyuarat Jemaah Menteri telah membuat keputusan seperti berikut: (a) Tempat untuk sembahyang (b) Tempat untuk Khairat (c) Tempat untuk Rekreasi (d) Tempat untuk Sosial atau kebajikan (e) Pondok Tol Plaza (f) Jejantas (g) Tempat rehat pengguna-pengguna lebuhraya (h) Gerai peniaga-peniaga kecil dan seumpamanya 3. dan perlu mendapat kelulusan Pihakberkuasa Negeri. b. Biasanya gerai ini didirikan secara bermusim dan berbentuk sementara. 4.p. MOHD JASAN. Sekian.

86 .

Dato’/tuan supaya pihak Majlis dapat mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera. Sekian. Setiausaha Kerajaan Negeri Di Semenanjung Malaysia Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Y. Sukacita dimaklumkan bahawa Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 2 Jun 1999 telah membuat keputusan supaya semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di seluruh negara menurunkan banting-banting. 3. Dato’/tuan didahului dengan ucapan terima kasih. POSTER-POSTER DAN PAPAN-PAPAN TANDA MENGENAI ACARA-ACARA YANG TELAHPUN BERLALU Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas. 2. (DATO ’ LOKMAN HAKIM BIN MOHD JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. : KPKT(02) ( 18 Jun 1999 ) 799/6Klt. Dato’/Tuan. t.Bhg. Sehubungan dengan itu. 13/99 MENURUNKAN BANTING-BANTING.p. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 87 . Kami : Tarikh Semua Datuk Bandar/Yang DiPertua Pihakberkuasa Tempatan Salinan Kepada Semua Y. Kerjasama pihak Y.4(9) PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: JM/N/Bil.Ruj.Bhg. poster-poster dan papan-papan tanda mengenai acara-acara yang telahpun berlalu. 4. Saya yang menurut perintah.Bhg.t.B. Kementerian ini memohon kerjasama pihak Y.

88 .

Seperti yang Y. 4. Sekian. Perkara ini boleh diperolehi daripada agensi-agensi yang memang ditugaskan untuk mengumpulkan data-data itu seperti Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS). Pembangunan yang tidak terancang telah membebankan sistem perparitan sedia ada. terima kasih. Tuan : Ruj. Ini dapat mengelakkan kelulusan pembangunan di kawasan yang sering dilanda banjir. Dato’/Tuan sedia maklum. Kami : KPKT(02)(S)712/9 Klt. Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 23 Ogos 2000 telah membincangkan mengenai perkara ini dan memberikan beberapa syor kepada PBT untuk memperkukuhkan tahap kesediaan mereka dalam menghadapi masalah banjir di kawasan masing-masing: a. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT:JM/T/BIL. dan c. 3. dan seterusnya menyebabkan berlakunya banjir. PBT juga diingatkan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 23 Februari 2000 di mana mereka harus memastikan pemaju projek mengemukakan pelan topografi yang jelas menunjukkan sistem semula jadi yang sedia ada sebelum pembangunan diluluskan. 5 (34) Tarikh Datuk Bandar Dewan/Majlis Bandaraya Yang DiPertua Majlis Perbandaran Yang DiPertua Majlis Daerah Y. PBT perlu mengguna pakai pelan/foto “remote sensing” bagi kawasan yang sering mengalami banjir. 2. Memandangkan musim hujan telah bermula. Bhg. masalah banjir merupakan satu isu yang sering dihadapi oleh PBT. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 89 : 28 September 2000 .p. diharapkan syor-syor dan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan banjir dilaksanakan segera dan menghasilkan manfaat kepada semua pihak. 5. Sukacita dimaklumkan perkara yang sama telah termaktub dalam Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172 Seksyen 21A) tentang Laporan Cadangan Pemajuan yang harus dipatuhi oleh semua PBT. b. 10/2000 SYOR-SYOR KAWALAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANJIR Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Bhg. (DATO ’ LOKMAN HAKIM BIN MOHD JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. semua PBT adalah diingatkan supaya tidak meluluskan apa-apa pembangunan di kawasan dataran banjir (flood plain).Ruj. Dato’/Tuan.

Bhg. Datuk KSU Y.sk. Semua Y.B.Bhg. Dato’ TKSU TKP/JKT PB/JKT PN/JKT PD/JKT PT/JKT PK/JKT PP/JKT 90 . Setiausaha Kerajaan Negeri Edaran Dalaman Y.

B.B. Negeri Sembilan Y. Jalan Hang Tuah 75503 Melaka 91 .Ruj. Selangor Y. Johor Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan. Terengganu Y.B.B. Bangunan Sultan Ismail 80503 Johor Bahru. Tuan (your ref. Kota Darulnaim 15503 Kota Bharu. Kedah Y.B. Tingkat 1. Kelantan Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 25. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Aras 1. Perak Y.B. Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pejabat Ketua Menteri Sri Negeri. Aras 3.B. Bangunan SSAAS 40503 Shah Alam. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok 2. Bangunan KOMTAR 10503 Pulau Pinang Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Tingkat 15. Kami (our ref.) : Ruj.B.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bangunan Darul Ridzuan Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab 30000 Ipoh. 2 (20) 27 Jun 2001 Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Selangor Tingkat 19. Wisma Darul Aman Jalan Tuanku Bendahara Alor Setar.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban.) : Tarikh (date) : KPKT(02)799/10 Klt. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Blok C. Pahang Y.

terima kasih. Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Majlis Negara Kerajaan Tempatan (MNKT) pada 4 Mei 2001 telah mengambil keputusan supaya perundangan subsidiari di peringkat negeri yang berkaitan dengan bekalan air dipinda bagi mewajibkan pemasangan sistem pam menjimatkan air di tandas. PN Fail: KPKT(02) 799/6 Klt./Tan Sri/Dato’/Datuk/Tuan. Pindaan perundangan tersebut akan berkuatkuasa mulai 1 Jun 2002. Oleh yang demikian kerjasama Y. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur Salinan dalaman: 1. t. 3. 4. Datuk/Tuan kepada perkara di atas. PB Salinan kepada: 1. 92 . Bersama-sama ini disertakan Lampiran A yang mengandungi contoh kandungan cadangan pindaan perundangan berkenaan untuk rujukan Y. 2. Jalan Raja Laut. Dato’/Tuan dalam menyusuli pindaan perundangan berkenaan adalah diharapkan. Dengan hormatnya saya diarah menarik perhatian Y.B.p. Sekian. 2. 2.B.Y. TKP I/JKT TKP II/JKT PD 4. 3.Bhg. Semua Pihak Berkuasa Tempatan Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. KEPUTUSAN MESYUARAT MAJLIS NEGARA KERAJAAN TEMPATAN MESYUARAT KE 49 PADA 4 MEI 2001. Perlis Y.t. 4 5. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Negeri Perlis 01990 Kangar. 50350 Kuala Lumpur. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “KEMPEN KITAR SEMULA-FIKIR SEBELUM BUANG” Saya yang menurut perintah.B. PINDAAN PERUNDANGAN SUBSIDIARI DI PERINGKAT NEGERI BERKAITAN DENGAN BEKALAN AIR BAGI MEWAJIBKAN PEMASANGAN SISTEM PAM MENJIMATKAN AIR. 5. Dato’/Tuan.B. (DATO ’ MOHAMAD BIN SAIB) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b.

p.p.: Tn. Hj. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam SELANGOR (u.: En. Abd.: En Md. Said) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Sri Negeri. 01000 Kangar PERLIS (u.p. Tn.p. Hj. Ahmad) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25. Bangunan KOMTAR 10503 PULAU PINANG (u. Kami Tarikh : : KPKT(02) (S) 882/7 KLT. Hassan bin Wahid) 93 . Tuan Ruj. Mobin) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 17.p.p. Hashim) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C.: Cik Tan Lee Lee) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh PERAK (u. Noor bin Abd.Ruj. Bangunan Dato’ Mahmud Mat. 10 (48) : 18 Februari 1999 YB Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Blok A. Sabri b.: En.: Tuan Hj.p. Wisma Darul Aman 05503 Alor Setar KEDAH (u. Rahman bin Hj. Aras 3. Hj. 75503 MELAKA (u. Izehar bin Hj. Abdul Ghani bin Zainuddin) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Wisma Negeri Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban NEGERI SEMBILAN (u.

Hj.: En Robert Tnay) Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Tingkat 8.p.: En.: Tn. Jaffar bin Awang) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kemajuan Sumber dan Organisasi.: En. Mamat) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) 15503 Kota Bharu KELANTAN (u.YB Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4. Kamarulzaman b. Mustafa bin Afandi) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu TERENGGANU (u. Hj.: En. 25503 Kuantan. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Jabatan Ketua Menteri) Tingkat 20. Blok C.p. Wisma Tun Fuad Stephen 88999 Kota Kinabalu SABAH (u.p. Mohd. Wisma Bapak Malaysia Petra Jaya 93502 Kuching SARAWAK (u. Aziz b. Sidek) 94 .: Encik Rahim b.p. Pengesanan dan Kawalan Pihak Berkuasa Tempatan Tkt.p.p.p. Jol) Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Tingkat 6. Blok B. Mohamed) Y. 2. Wisma Sri Pahang. Unit Penyelarasan.: En. Hj.B. Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru JOHOR (u. PAHANG (u. Bujang Mohidin b. Wisma Bapak Malaysia Petra Jaya 93502 Kuching SARAWAK (u.

terima kasih. bagi PBT yang menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal secara sendiri. 2. prestasi perkhidmatan yang diberikan oleh mereka perlulah diperbaiki. (DATO ’ L OKMAN HAKIM BIN MOHD JASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan. (ii) menjalankan aktiviti penguatkuasaan ke atas pengguna dan orang awam yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal khasnya kepada mereka yang membuang sampah merata-rata tempat dan melakukan kerja-kerja “illegal dumping”. Didapati masalah tersebut berpunca antaranya daripada aktiviti penguatkuasaan yang kurang berkesan oleh pegawai-pegawai PBT di bawah bidang-bidang yang berkaitan. Secara umumnya pihak Kementerian telah menyediakan panduan kepada PBT bagi menjalankan kawalselia dan penguatkuasaan demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan yang diberikan seperti berikut: (i) menyelaras. aktiviti kawalselia dan penguatkuasaan hendaklah dipertingkatkan. Perdana Menteri telah membangkitkan dan memberi teguran mengenai masalah kebersihan dan pengurusan sisa pepejal di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang kurang memuaskan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KUALA LUMPUR 95 . 3. (iii) menjalankan penilaian ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh pihak Kontraktor dan Konsortium dan menegur serta memberi amaran kepada mereka yang tidak menjalankan tugas dengan sempurna. Sekian. Adalah dimaklumkan bahawa Y. Kementerian ini berharap mendapat kerjasama dan perhatian yang sewajarnya daripada pihak Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menjaga kebersihan di kawasan masing-masing. memeriksa dan mengawasi aktiviti pihak Kontraktor dan Konsortium supaya dijalankan sebagaimana peruntukan dan tanggungjawab di bawah perjanjian kontrak. (iv) mengambil tindakan ke atas aduan-aduan yang dikemukakan oleh pengguna dan orang awam.Tuan/Puan. 5.A. (v) menjalankan aktiviti pendidikan awam dengan kerjasama pihak Kontraktor atau Konsortium bagi menyedarkan orang awam akan pentingnya menjaga kebersihan di kawasan PBT. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/T/BIL. Bagi PBT yang menjalankan kerja-kerja itu secara kontrak sama ada kontraktor tempatan atau pihak Konsortium yang dilantik oleh Kerajaan.t. t. Dalam hubungan ini. 5/99 MEMPERBAIKI DAN MEMPERTINGKATKAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN DAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DI KAWASAN PBT Saya dengan hormatnya diarah menarik perhatian tuan/puan kepada perkara tersebut di atas.B.p. Berikutan daripada masalah kekotoran tersebut. pihak Kementerian telah diminta untuk berusaha supaya keadaan kebersihan dan pengurusan sisa pepejal dapat diperbaiki dan dipertingkatkan. 4. b.

k. Dato’ KSU/KPKT 96 . Datuk Bandar Dewan/Majlis Bandaraya Yang Dipertua Majlis Perbandaran Yand DiPertua Majlis Daerah Edaran dalaman: Y.Bhg.s.

NEGERI SEMBILAN. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. PERAK. 70503 Seremban.B. 40000 Shah Alam. Wisma Negeri. Hj Ahmad) Y. Hassan Wahit) Y. Abd. 4(24) 23 September 1999 Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Jalan Dato’ Abdul Malek.p: Tn. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. (u.p: En. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.B. 01000 Kangar. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Sri Negeri. Hj Abd. Bangunan Dato’ Mahmud Mat. Wisma Darul Aman.B. Rahman b. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Hj Izehar bin Hj Hashim) Y.p: En.B. 05503 Alor Setar. Md. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Mobin) Y.p: Cik Tan Lee Lee) Y. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.B.B. Aras 3. Bangunan KOMTAR.p: En. PERLIS. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. (u.p: En. 30000 Ipoh. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C. Hj. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis.B. Asfari bin Suri) Y. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25. (u. Sabri b. 75503 MELAKA. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. (u. Said) 97 . (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan. Noor b. Bahagian Kerajaan Tempatan.p: Tn. KEDAH. Blok A. SELANGOR. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.KPKT(02)799/6 Klt. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. (u. 10502 PULAU PINANG. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 17. (u. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. (u.

Mustafa Afandi) Y.p: En.p: Tn. PAHANG. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Darul Iman. Blok C Wisma Tun Fuad Stephens 88999 Kota Kinabalu SABAH. Awang) Y. Hj. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. JOHOR. 80503 Johor Bahru.p: En. 25503 Kuantan. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu.Y. Wisma Sri Pahang. Wisma Bapak Malaysia Petra Jaya 93502 Kuching SARAWAK. (u. Unit Penyelarasan.B. (u. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4.p: En.B. TERENGGANU. Mohamed) Y.B. Mohd. Kamarulzaman Hj. Tingkat 2. Bahagian Kemajuan Sumber dan Organisasi. (Bahagian Kerajaan Tempatan) 15503 Kota Bharu KELANTAN. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Pengesahan dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. SURAT PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/N/BIL. (u. Blok B. 20503 Kuala Terengganu. (u. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.p: Tuan Haji Bujang Mohidin Hj Jol) Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Tingkat 2-6. Abdul Rahim Sidek) Tuan. (u.B. 18/99 TINDAKAN JANGKA PENDEK YANG PERLU DIAMBIL BAGI MENANGANI ISU KEBERSIHAN DALAM KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas. Aziz b Mamat) Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Tingkat 8. (u. Jaffar b. 98 .p: En. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Bangunan Sultan Ibrahim. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. t.t.p.2. 18/99 bertajuk “Tindakan Jangka Pendek Yang Perlu Diambil Bagi Menangani Isu Kebersihan Dalam Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan” untuk perhatian dan tindakan tuan di mana berkenaan. (SITI SALMAH MOHD NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan. Ketua Setiausaha. Semua Pihak Berkuasa Tempatan 99 . Sukacita bersama-sama ini disertakan pekeliling JKT:AM/N/Bil. b.k. terima kasih. Sekian. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s.

tegas. kebersihan premis makanan dan penjaja. pasar.2 5. kawasan lapang dan perparitan). aktiviti penguatkuasaan tidak dijalankan secara strategik. kebersihan premis industri. kubur. 3. 18/99 TINDAKAN JANGKA PENDEK YANG PERLU DIAMBIL BAGI MENANGANI ISU KEBERSIHAN DALAM KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TUJUAN 1. setinggan dsb.1 kesedaran dan pengetahuan. dan kebersihan tempat awam dan kemudahan awam. 100 7. pengurusan sisa pepejal. Dalam mengurus dan menjaga kebersihan bagi kawasan PBT. konsisten dan berterusan. kebersihan sungai. ISU-ISU DAN MASALAH 7. program menjaga kebersihan yang sedang dilaksanakan oleh PBT merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: 5. sikap dan tingkah laku orang awam mengenai kebersihan masih lagi di tahap yang rendah.5 5. Ia adalah fungsi wajib PBT sebagaimana diperuntukkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Akta Parit.PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT:AM/N/BIL.1 5.2 7. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama pihakberkuasa negeri (PBN) bagi mempertingkatkan tahap kebersihan dalam kawasan PBT tetapi berdasarkan bilangan aduan yang diterima setiap hari dalam media massa serta teguran-teguran pihak atasan ternyata ia masih belum memuaskan. Dengan itu beberapa tindakan segera dan jangka pendek perlu diambil sebagai usaha tambahan dalam rangka pelan tindakan mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dalam kawasan PBT seluruh negara.6 6.3 5. LATAR BELAKANG 2. pembetungan. penjagaan alam sekitar (ekosistem yang mapan. 5. komitmen pengurusan atasan yang tidak seragam dan konsisten dalam pengurusan kebersihan. 4. kebersihan parit. ia hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira empat aspek utama iaitu penyediaan dan penjagaan kemudahan asas (jalan. mengenalpasti dan mengurus agen-agen pengotor (penjaja. tandas awam.) dan penyediaan perkhidmatan perbandaran (pengurusan sisa pepejal. rumah ibadat. Jalan dan Bangunan 1974 (Akta 133).4 5. Berasaskan penilaian KPKT.3 . Tujuan pekeliling ini ialah untuk memaklumkan kepada semua pihakberkuasa tempatan (PBT) di seluruh negara tentang keputusan kerajaan supaya diambil tindakan segera sebagai langkah jangka pendek untuk mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dalam kawasan PBT ke arah mewujudkan kualiti hidup yang lebih baik bagi penduduk. Berasaskan perkara tersebut. terdapat beberapa isu dan kelemahan dalam pengurusan dan penjagaan kebersihan yang antaranya adalah seperti berikut: 7. longkang dan jalan. komunikasi dan perhubungan). kilang-kilang kecil. stesen pengangkutan awam dan gerai makan). sungai.

mempastikan kerja-kerja pembersihan parit dan longkang dijalankan mengikut keperluan. c.8 8. 8. kawasan setinggan. 7. c. b. b. dan sungai dan tebing-tebing sungai. d. jalan-jalan protokol dan laluan kereta api. mempertingkatkan lagi penglibatan orang awam dalam aktiviti penjagaan kebersihan kawasan mereka melalui aktiviti-aktiviti gotong-royong dengan melibatkan ketua-ketua masyarakat tempatan. dan memasukkan isu-isu kebersihan dalam ucapan-ucapan perasmian atau majlis-majlis rasmi.9 menyediakan tong sampah yang mencukupi di tempat-tempat yang strategik. tegas. membuat pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa. mempertingkatkan penyelenggaraan kemudahan awam seperti tandas awam.6 8. g.2 menilai semula cara dan pendekatan penguatkuasaan yang ada supaya lebih strategik. kawasan penjaja. 8. mengenalpasti tempat-tempat utama yang perlu diberi perhatian seperti: a. penglibatan pengurusan atasan PBT sendiri secara konsisten dan berterusan dalam isu-isu kebersihan yang antaranya: a. dan ketiadaan tafsiran dan piawaian yang nyata dan seragam dalam aktiviti penjagaan kebersihan kecuali bagi aktiviti kebersihan premis makanan dan penjaja. h.7. 8.5 7.3 isu kebersihan dibincangkan sebagai agenda tetap dalam mesyuarat pengurusan PBT. perhentian bas dan lain-lain. konsisten dan berterusan.5 8.4 penyelarasan antara jabatan-jabatan dalam melaksanakan tanggungjawab mengenai kebersihan kurang kemas dan kurang berkesan.1 melaksanakan arahan dan pekeliling yang telah dikeluarkan oleh KPKT pada 12 Oktober 1998 berhubung pelan tindakan untuk mengatasi masalah kekotoran di tempat-tempat awam dalam kawasan PBT. mempergiatkan lagi aktiviti-aktiviti kempen kesedaran awam seperti mengedar risalah-risalah dalam pelbagai bahasa mengenai kebersihan di samping menggalakkan pasar-pasar raya menyediakan kain rentang iklan yang memuat mesej kebersihan. e. industri-industri kecil. f.7 8.4 8. Sementara perkara-perkara dasar serta beberapa langkah dan tindakan jangka panjang sedang dipertimbangkan oleh KPKT.10 mengenakan syarat dalam memberikan kelulusan pemasangan papan tanda (bill board) supaya memasukkan mesej kebersihan di mana sesuai. keupayaan PBT yang terhad akibat daripada kekurangan tenaga pekerja. 101 . 8. pasar dan pasar malam. peruntukan dan peralatan. tempat-tempat menarik dan tumpuan ramai. pihak PBT dicadangkan mengambil tindakan segera sebagai langkah jangka pendek seperti berikut: 8. taman permainan kanak-kanak. badan-badan bukan kerajaan dan pihak swasta. kawasan lapang.6 TINDAKAN JANGKA PENDEK YANG PERLU DIAMBIL 8.

Sekian. Indikator yang dikenalpasti itu bolehlah dikemukakan kepada PBN dan KPKT sebagai makluman. 102 . Memandangkan perkara berkaitan kebersihan ini masih memerlukan perhatian yang serius.9. t. Pekeliling ini berkuatkuasa dengan serta-merta.p. Selain daripada itu. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. PELAKSANAAN 10.t. TARIKH BERKUATKUASA 11. PBT adalah diminta memikirkan indikator yang sesuai yang dapat membantu menilai keberkesanan usaha-usaha yang diambil berkaitan dengan kebersihan awam dalam kawasan masing-masing. (DATO ’ LOKMAN HAKIM MOHD JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan MALAYSIA 23 September 1999. KPKT berharap PBT akan terus berusaha dengan gigih melaksanakan semua cadangan di atas di samping mencari cara-cara penyelesaian lain yang terbaik dan berkesan dalam mempertingkatkan lagi tahap kebersihan di kawasan masing-masing. terima kasih.

Berhubung dengan perkara ini. (ENGKU AZMAN TUAN M AT) Jabatan Kerajaan Tempatan b. t. 2. pihak Jabatan ingin memaklumkan bahawa surat KPKT(02)561/ 3/Klt. Ketua Setiausaha.Ruj. 1/2001 Tuan. AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT (PINDAAN) 2000 AKTA A1086 Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat KPKT(02)(S)561/3/Klt. Dato’ KP/JKT TKP/JKT 103 . bertarikh 31 Disember 2000 mengenai penetapan tarikh permulaan kuat kuasa Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (Pindaan) 2000. seperti di lampiran berkembar sebagai makluman tuan. Sekian. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan SENARAI EDARAN: Semua Datuk Bandar Dewan/Majlis Bandaraya Semua Yang DiPertua/Presiden dan Pengerusi Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah Edaran Dalaman: Y. 10(43) bertarikh 24 Februari 2001 adalah berkaitan. Kami : KPKT(02)(S)561/3/Klt. bertarikh 24 Februari 2001 yang tersebut di atas telah didaftarkan sebagai Pekeliling Jabatan Kerajaan Tempatan. 10(43). 1/200.t.Bhg. Tuan : Ruj. terima kasih. JKT: AM/T/Bil. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ‘KEMPEN KITAR SEMULA-FIKIR DULU SEBELUM BUANG’ Saya yang menurut perintah.10(52) Tarikh : 24 April 2001 SENARAI EDARAN SEPERTI DI LAMPIRAN PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/T/Bil.p. Juga bersama-sama ini disertakan Warta Kerajaan Jilid 44.

s. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 14-19. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Asfari b. Wisma Negeri. 01990 Kangar. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 40503 Shah Alam.p: En. NEGERI SEMBILAN. (u. 30000 Ipoh. SELANGOR.B. Mobin) Y. Wisma Darul Aman.p: Tuan Haji Md Noor b.p: Tuan Haji Sabri b.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Saleh) Y. Mohd Sakri b. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25. Y. Aras 3. (u. 10000 PULAU PINANG. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C.p: Cik Tan Lee Lee) Y. (u.B.p: En. 70503 Seremban. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. (u.p: Tuan Haji Abdul Rahman b. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Jalan Cenderasari. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. 50584 KUALA LUMPUR. KEDAH. Jabatan Kesihatan Awam. Ahmad) Y. PERAK. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Haji Said) 104 . (u. Suri) Y. 05503 Alor Setar.B. Kementerian Kesihatan Malaysia. Bangunan KOMTAR.B. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Ibu Pejabat Kerajaan Negeri. Blok D. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 4.k: Pengarah Cawangan Penyakit Bawaan Vektor. (u. PERLIS. Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (SSAAS).

KELANTAN. Ahmad) Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.B. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok 2. Jabatan Ketua Menteri. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Seri Negeri. Bangunan Sultan Ibrahim. Pengesanan Dan Kawalan Pihakberkuasa Tempatan. Alias b. (u. (u. Jalan Gambut. Lee Ah Seng) YB Setiausaha Kerajaan Johor. JOHOR. Wisma Sri Pahang. 75450 Ayer Keroh. Wisma Darul Iman. Blok B.Y. Unit Penyelarasan. 25503 Kuantan. Jumali b. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka. Aras 4.p: En. (u. PAHANG. Ting 2-6 Wisma Tun Fuad Stephens 88999 Kota Kinabalu SABAH. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Sia Yu Leong) Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Blok C.p: Mr. 20503 Kuala Terengganu. (u. (u. Tingkat 2.B. Jalan Gapam. Nik Yusof) Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam Sarawak Tingkat 4 & 5.p: En. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.p: Tuan Haji Ujang b. Wisma Negeri Jalan Simpang Tiga 93300 Kuching SARAWAK. TERENGGANU. MELAKA. 80503 Johor Bahru.p: Mr.B. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 15505 Kota Bharu. (Bahagian Kerajaan Tempatan). (u. (u. (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 9. Kota Darulnaim. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Haji Sulani) 105 . Abdullah) Y.p: Tuan Haji Nik Kazim b.p: Tuan Haji Aziz b. Mamat) Y.

U. Dated 20 November 2000. [KP/LPPDN/50. Bertarikh 20 November 2000.U. AKTA PERKAPALAN SAUDAGAR (PINDAAN) 1998 P ENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 1(2) Akta Perkapalan Saudagar (Pindaan) 1998 [Akta A1014]. (B) 463. 26 31hb Disember 2000 TAMBAHAN NO. 81 PERUNDANGAN (8) P.MALAYSIA Warta Kerajaan SERI PADUKA BAGINDA DITERBITKAN DENGAN KUASA HIS MAJESTY’S GOVERNMENT GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY Jil. LING LIONG SIK Minister of Transport P. LING LIONG SIK Menteri Pengangkutan MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) ACT 1998 APPOINTMENT OF DATE OF COMING INTO O PERATION IN exercise of the powers conferred by subsection 1(2) of the Merchant Shipping (Amendment) Act 1998 [Act A1014 ]. Menteri menetapkan 1 Januari 2001 sebagai tarikh seksyen 3 Akta ini mula berkuat kuasa. 106 . [KP/LPPDN/50. AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT (PINDAAN) 2000 P ENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA P ADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 1(2) Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (Pindaan) 2000 [Akta A1086]. (B) 466. PN(U2)2051] DATO ’ SERI DR. the Minister appoints 1 January 2001 as the date on which section 3 of the Act comes into operation. PN(U2)2051] DATO ’ SERI DR. 44 No.

10 Bhg. 2186 Menteri menetapkan 1 Januari 2001 sebagai tarikh Akta itu hendaklah mula berkuat kuasa. Dated 14 December 2000.U. 10 Bhg. PN(U 2)2048] DATO ’ CHUA JUI M ENG Menteri Kesihatan DESTRUCTION OF DISEASE-BEARING INSECTS (AMENDMENT) ACT 2000 APPOINTMENT OF D ATE OF COMING INTO OPERATION IN exercise of the powers conferred by subsection 1(2) of the Destruction of Disease-Bearing Insects (Amendment) Act 2000 [Act A1086]. Bertarikh 14 Disember 2000. 3.P. CAWANGAN KUALA LUMPUR 107 . the Minister appoints 1 January 2001 as the date on which the Act shall come into operation. (B) 466. [KK(S)-484 Sk. [KK(S)-484 Sk. 3. PN(U 2)2048] DATO ’ CHUA JUI M ENG Minister of Health DICETAK OLEH PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD.

108 .

Bhg. 3 (30) Tarikh : 15 Mac 1999 YB Setiausaha Kerajaan-Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan Di Semenanjung Malaysia Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Semua Pihakberkuasa Tempatan Y. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/DA/N/Bil. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 109 . Dato’/Tuan. 6/99 KOLEKSI PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN BAGI TAHUN 1984-1997 Dengan hormatnya saya merujuk perkara tersebut di atas. 2.t.Bhg. (DATO ’ L OKMAN HAKIM BIN MOHD JASAN) Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan b. terima kasih. t. Sekian. Dato’/Tuan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Semoga dengan adanya buku ini akan memudahkan pihak Y. Sukacita bersama-sama ini disertakan sesalinan buku “Pekeliling/Arahan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (sehingga Disember 1997)” untuk rujukan dan simpanan Y. 3.Bhg. terutamanya arahan-arahan yang telah lama.p. Kami : KPKT(02) 799/6 Klt.Ruj. Dato’/Tuan untuk merujuk kepada mana-mana arahan yang telah dikeluarkan sebelum ini.

(DATO ’ LOKMAN HAKIM BIN MOHD JASAN) Jabatan Kerajaan Tempatan. 12 Tahun 1998. geoteknik.p. Sehubungan dengan masalah disebut di atas. 2. Bhd. Bhd. t. BHD. Bhd.2 Arahan Perbendaharaan Bil.1 3. 7/99 PEMBERIAN KERJA KEPADA KUMPULAN IKRAM SDN. LATAR BELAKANG 2.PEKELING-PEKELING KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/B/BIL.4 3. Bersama-sama ini disertakan Pekeliling Perbendaharaan tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima daripada Kementerian Kerja Raya Malaysia.8 juta setahun. Bhd. 12 Tahun 1998 berkuatkuasa mulai 20 Oktober 1998. kekurangan nilai berkenaan terpaksa dibayar oleh Kerajaan. Perjanjian tersebut telah menetapkan Kerajaan Malaysia supaya menggunakan perkhidmatan IKRAM Sdn. penyiasatan tapak dan penyelidikan serta pembangunan. Bhd. b. 2. TUJUAN Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pihak Berkuasa tempatan berhubung arahan Kementerian Kewangan yang mewajibkan semua agensi kerajaan untuk menggunakan perkhidmatan Kumpulan Ikram Sdn. Arahan tersebut terkandung di dalam surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. TARIKH BERKUATKUASA 3.2 2. 1. pengujian struktur dan bahan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 23 Mac 1999 110 . 4 Tahun 1996 (SPP 4/1996). penyiasatan tapak dan penyelidikan serta pembangunan. Sekian. geoteknik. yang telah digunakan oleh agensi-agensi kerajaan tidak mencapai sasaran yang dipersetujui dalam perjanjian penswastaan. didapati nilai perkhidmatan IKRAM Sdn. bernilai RM348 juta selama 10 tahun pada kadar RM34.1 Institut Kerja Malaysia (IKRAM) yang dahulunya di bawah pentadbiran Jabatan Kerja Raya Malaysia telah diswastakan pada tahun 1996 dan dalam perjanjian penswastaan Kerajaan Malaysia terikat untuk menggunakan perkhidmatan IKRAM Sdn. Ketua Setiausaha. dalam perlaksanaan latihan kakitangan. pengujian struktur dan bahan. 12 Tahun 1998 (SPP 12/1998) dan Bil. yang merangkumi latihan.t. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah dihubungi oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR) untuk memaklumkan kepada semua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mengenai keperluan mematuhi arahan Kerajaan Persekutuan seperti yang termaktub dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. Kerajaan pusat terpaksa membayar secara percuma nilai kekurangan kerja kepada IKRAM Sdn. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Akibat daripada itu.3 2. Sekiranya kerajaan gagal menggunakan perkhidmatan tersebut ke tahap nilai yang ditetapkan.

Syukur Alhamdulillah. Mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan (MNKT) dan keputusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri yang bersabit dengan pelbagai perkara dan isu kerajaan tempatan. Setiausaha Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar Sarawak Semua Pihakberkuasa Tempatan Malaysia Y.B. Koleksi ini adalah penting sebagai rujukan kepada semua PBT dalam usaha untuk meningkatkan prestasi masing-masing dalam menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai./Y. 3.Bhg. 4. (DATO ’ KHALID BIN H J. Kami : Tarikh Semua Y.Ruj. koleksi kali ini juga merupakan kumpulan keputusan/arahan Mesyuarat Jemaah Menteri. terima kasih. HUSIN) Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 111 . 2. Semoga koleksi pekeliling ini akan dapat membantu PBT untuk menunaikan tanggungjawab dengan lebih berkesan lagi. Seperti mana terbitan terdahulu. Sekian. Kementerian ini melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah sekali lagi berjaya mengeluarkan koleksi surat-surat pekeliling yang telah dikeluarkan kepada semua pihak berkuasa negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di seluruh negara bagi tempoh tahun 1998. t. 16/99 KOLEKSI PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN TAHUN 1998 Dengan hormatnya saya merujuk perkara tersebut di atas.t.B. : KPKT(02)799/6/Klt. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 4(19) 27 Ogos 1999 PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/N/Bil. Dato’/Tuan.

2. Dato’/Tuan.k. 3. dipohonkan kerjasama pihak Y. Setiausaha Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia (Bahagian Kerajaan Tempatan) 112 . Walau bagaimanapun. Dato’/Tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih.Bhg.t. Sokongan dan kerjasama pihak Y. 1/2000 Perubahan Format Laporan Tunggakan Proses Pengeluaran Pelbagai Lesen/Permit/Sijil/Surat Akuan Oleh Pihakberkuasa Tempatan (PBT) Dengan hormatnya saya diarah merujuk surat Kementerian ini KPKT(02)(S)704/99Klt.3(3) bertarikh 12 Mei 1999 mengenai perkara tersebut di atas. 4. hanya sembilan (9) jenis lesen/permit/sijil yang dianggap memberikan kesan yang ketara kepada perkembangan ekonomi yang perlu dilaporkan oleh Majlis Perbandaran dan Majlis Bandaraya (sila rujuk Lampiran A). “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. pihak Kementerian ini telah memutuskan bahawa laporan tersebut hanya perlu diteruskan oleh PBT yang bertaraf Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran sahaja. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s.: Semua Y. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/N/BIL. Sukacita dimaklumkan bahawa memandangkan keadaan ekonomi negara sudah beransur pulih. 5.Datuk Bandar Majlis-Majlis Bandaraya Yang DiPertua Majlis-Majlis Perbandaran Yang DiPertua Majlis-Majlis Daerah di Semenanjung Malaysia Y.p. Sehubungan dengan itu. t. Majlis Daerah tidak perlu meneruskan lagi laporan ini untuk tahun 2000. semua PBT adalah dipohon untuk mengemukakan semua tunggakan yang masih belum dihantar bagi tempoh sehingga hujung tahun 1999. Bagi laporan suku tahunan untuk tahun 2000. (S ITI SALMAH MOHD NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Dato’/Tuan agar laporan suku tahun berkenaan itu nanti dapat dihantar segera ke Kementerian ini dengan salinannya kepada kerajaan negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan).Bhg.Bhg.B. Sekian.

Lesen Hiburan 18....LAMPIRAN A LAPORAN TUNGGAKAN PROSES PENGELUARAN PELBAGAI LESEN/PERMIT/SIJIL/SURAT AKUAN MAJLIS: ..... TUNGGAKAN @ LULUS TOLAK JENIS LESEN/ PERMIT/SIJIL PERMOHONAN DITERIMA DALAM SUKU TAHUN SEMASA JUMLAH PERMOHONAN UNTUK DIPROSES DIBAWA DARI SUKU TAHUN SEBELUM * CATATAN 1..... Sijil Layak Menduduki Sementara (TCFO) 15.. SUKU TAHUN: .................. Lesen Pengendalian Makanan 113 12... Permit Bangunan Sementara JUMLAH * # @ Tunggakan dan kes KIV yang telah diterima maklumat untuk diproses semula Belum melewati piagam pelanggan (belum tamat tempoh) Bilangan tunggakan yang tidak dapat diselesaikan kerana masalah tertentu (seperti kekurangan kakitangan atau kelemahan sistem) Nota: no asal jenis (kod) lesen dikekalkan supaya tidak mengubah koding dalam sistem komputer .... PERMOHONAN YG DIPUTUSKAN DALAM PROSES & KIV # BIL. Lesen Establisymen Makanan 13............ BIL........ Sijil Layak Menduduki (CFO) 14.................. Lesen Penjaja 5... Perniagaan & Perindustrian 3........... Lesen Tred. Lesen Iklan 9.............

2. 3. Dato’/Tuan/Puan dalam menyampaikan maklumbalas yang dipinta itu saya dahului dengan ribuan terima kasih. “BERKHIRMAT UNTUK NEGARA” “KEMPEN KITAR SEMULA-FIKIR DULU SEBELUM BUANG” Saya yang menurut perintah. NOR) b. Kesenian dan Pelancongan.k. Dato’/Tuan/Puan PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/N/BIL. Y. iii. Penubuhan Kumpulan Kebudayaan dan Kesenian secara dalaman oleh Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk mengadakan persembahan kepada pelawat. iv.Bhg. antara lainya telah membuat keputusan melibatkan kerajaan tempatan seperti berikut: i. 2.Bhg. Kerajaan Negeri melalui PBT diminta mewujudkan suasana berkarnival di sepanjang masa di bandar-bandar besar dengan menjaga kebersihan. (S ITI SALMAH BT. Mencadangkan agar diwujudkan Jabatan Pelancongan di PBT supaya pembangunan produk dan aktiviti pelancongan dapat dilaksanakan dengan lebih khusus dan cekap.Bhg.00 sejam. Sukacita juga sekiranya Y.Bhg. Mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan Pembangunan Pelancongan Bil.2004 di Labuan.p. Dato’/Tuan/Puan dapat memberi maklumbalas mengenai tindakan yang telah diambil supaya dapat disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan. Dato’/Tuan/Puan mengenai perkara yang tersebut di atas. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s. 1/2001 pada 3.KPKT(02)(S)809/1/10 Klt. Dato’/Tuan/Puan adalah diminta memberi perhatian terhadap keputusan mesyuarat tersebut dan mengambil tindakan yang sewajarnya. 3/2001 KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KEBANGSAAN PELANCONGAN BIL.Bhg. 4. ii. MOHD. mencantikkan lanskap dan dihiasi serta diterangi dengan lampu berwarna-warni di waktu malam. 1/2001 PEMBANGUNAN Dengan hormatnya saya menarik perhatian Y. Dato’ KP/JKT 114 . 7( ) 2 Mei 2001 Senarai edaran di lampiran Y.Bhg. Mencadangkan agar PBT menjadi Ahli Majlis Tindakan Pelancongan Negeri supaya keputusan dapat dilaksanakan segera. Di atas kerjasama Y. Istana Budaya mempunyai seramai 72 jurulatih yang boleh memberi latihan dengan bayaran sebanyak RM70. Y.

p. Sehubungan dengan ini. Sukacita dimaklumkan kini PBT terlibat tidak lagi perlu mengemukakan laporan bagi perkara tersebut.k. 4. 3. Di atas kerjasama Tuan/Puan dalam perkara ini saya dahului dengan ribuan terima kasih. kerjasama pihak tuan/puan adalah dipohon agar dapat memaklumkan perkara ini kepada semua PBT terlibat di bawah kawalan masing-masing. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “KEMPEN KITAR SEMULA-FIKIR DULU SEBELUM BUANG” Saya yang menurut perintah. NOR) b. Dato’ KP/JKT 115 . salah satu langkah yang diminta oleh MTEN untuk menangani kegawatan ekonomi. Pada mulanya semua PBT di Semenanjung telah diminta berbuat demikian tetapi bilangan ini kemudiannya telah dikurangkan kepada PBT yang bertaraf Majlis/Dewan Bandaraya dan Majlis Perbandaran sahaja.Bhg. (SITI SALMAH BT. adalah supaya semua PBT diminta mengemukakan laporan berkala bagi membolehkan Kementerian ini menyalurkan maklumat yang berkaitan kepada pihak tersebut. Sekian. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan s. 5( ) Mei 2001 Senarai Edaran Di lampiran Tuan/Puan. Y. Sebagaimana Tuan/Puan sedia maklum. 4/2001 LAPORAN TUNGGAKAN PROSES PENGELUARAN LESEN/SIJIL/PERMIT/SURAT AKUAN OLEH PIHAKBERKUASA TEMPATAN (PBT) Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.KPKT(02)(S)704/99 Klt. MOHD. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/N/BIL. 2.

Mahmud) YB Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Unit Kerajaan Tempatan) Wisma Negeri.p: En. Jumali b. Abdul Rahman Hj. Ramli b. Said) YB Setiausaha Kerajaan Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan Sri Negeri 75503 Melaka (u. Mohd Sakri b.p: En.p: En. Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan (u. Hamzah) YB Setiausaha Kerajaan Selangor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 40503 Shah Alam (u.p: En. Ahmad Kamaruzzaman b. Pengesahan dan Kawalan Pihak Berkuasa Tempatan Tingkat 2 Blok B.p: Puan Tan Lee Lee) YB Setiausaha Kerajaan Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Kedah Bahagian Kerajaan Tempatan Blok C Aras 3 Wisma Darul Aman 05503 Alor Setar (u.p: En.p: En. Ahmad) YB Setiausaha Kerajaan Pahang Unit Penyelarasan. Sabri Hj. Alias b. Abdullah) 116 . Lee Ah Seng) YB Setiausaha Kerajaan Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan Aras 4 Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru (u. Ahmad) YB Setiausaha Kerajaan Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh (u.SENARAI EDARAN YB Setiausaha Kerajaan Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Blok A Bangunan Dato’ Mahmud Mat 01000 Kangar (u.p: En.p: Tuan Hj. Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban (u. Salleh) YB Setiausaha Kerajaan Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan 10503 Pulau Pinang (u.

p: Tuan Hj. Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu (u. Aziz b.YB Setiausaha Kerajaan Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 9.p: En. Jafri Hairan) 117 .p: Tuan Hj. Mamat) YB Setiausaha Kerajaan Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Kerajaan Tempatan 15503 Kota Bharu (u. Nik Yusoff) Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jabatan Bendahari Jalan Raja Laut 50350 Kuala Lumpur (u. Hj. Nik Kazim b.

Aras 3. Nik Kazim b. Sabri Hj. Hj. Mohd. Ali) YB. Perlis (u/p: En. Sakri b. Tuan : Ruj. Perak (u/p: En. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Sri Pahang 25503 Kuantan. Hamzah) YB. Mohd. Jalan Dato’ Abdul Malek 70503 Seremban. Kedah (u/p: Tn. Nik Yusoff) YB. Negeri Sembilan (u/p: En. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Blok C. Abdullah) YB. Alias b. Mohd. Kami : Tarikh YB. Lee Ah Seng) YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Wisma Negeri. Said) YB.Ruj. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) 15503 Kota Bharu. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Ibu Pejabat Kerajaan Perlis 01000 Kangar. Saleh) 118 : KPKT(02)799/10 Klt. Ahmad Kamruzzaman b. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Bangunan Darul Ridzuan 30000 Ipoh. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Aras 4 Bangunan Sultan Ibrahim 80503 Johor Bahru. Wisma Darul Aman 05503 Alor Setar. Ahmad) YB. 2(22) 9 Julai 2001 . Kelantan (u/p: Tn. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Sri Negeri 75503 Melaka (u/p: En. Pahang (u/p: Tn. Hj. Hj. Puat b. Johor (u/p: En. Hj. Jumali b.

Sekian. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Kuala Lumpur Salinan kepada Semua Pihak Berkuasa Tempatan 119 . Bangunan SSAAS 40503 Shah Alam. Aziz bin Mamat) Datuk Bandar Kuala Lumpur Tingkat 29. Bangunan KOMTAR 10503 Pulau Pinang (u/p: Cik Tan Lee Lee) YB. 1/2001 pada 21 Mei 2001 telah memaklumkan akan pemerhatian kerajaan bahawa sebuah syarikat tempatan Kejuruteraan Elektrik Suria (M) Sdn. Ramli b. PEKELILING JABATAN KERAJAAN TEMPATAN JKT: AM/B/BIL. (SITI SALMAH BINTI MOHD. NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Adalah dimaklumkan bahawa Y. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 9. yang dikenali sebagai PM 200. t. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara dalam Mesyuarat Ketua Jabatan Persekutuan Bil. terima kasih. Sehubungan dengan itu adalah disarankan PBT dapat memberi kerjasama kepada syarikat berkenaan dan syarikat-syarikat tempatan lain sejajar dengan kempen kerajaan bagi menggunakan barangan keluaran tempatan. telah berjaya menghasilkan meter letak kereta elektronik. Bhd.t. 4. Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (Bahagian Kerajaan Tempatan) Tingkat 25.p. Walau bagaimanapun syarikat berkenaan menghadapi masalah untuk meyakinkan pihak-pihak berkuasa tempatan bagi menggunakan meter keluaran syarikatnya. 3.Bhg. Bangunan DBKL Peti Surat 11022 Jalan Raja Laut 50530 Kuala Lumpur Tuan.YB. Terengganu (u/p: Tn. Mahmud) YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (Bahagian Kerajaan Tempatan) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Ibu Pejabat Kerajaan Selangor Tingkat 14-19. 2. 6/2001 CADANGAN SUPAYA PIHAK BERKUASA TEMPATAN MEMBELI MESIN LETAK KERETA KELUARAN TEMPATAN Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Wisma Darul Iman 20503 Kuala Terengganu. Hj. Selangor (u/p: En.

120 .

Kerjasama Y. 19/99 Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara tersebut di atas. Tingkat 2-6 Wisma Tun Fuad Stephens 88999 KOTA KINABALU.Bhg. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Y. Setiausaha Tetap Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam Tingkat 4 & 5 Wisma Negeri Jalan Simpang Tiga 93300 KUCHING. NOR) Jabatan Kerajaan Tempatan b. Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan garispanduan “Guidelines On Buildings Requirements For Disabled Person” tersebut.2(2) 30 November 1999 “GUIDELINES ON BUILDINGS REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS” JKT: AM/B/BIL. Sukacita dapat sekiranya pihak Y. : KPKT(02) 799/10 Klt. (SITI SALMAH BINTI MOHD. SARAWAK.Bhg. Kami : Tarikh Kepada Y. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.Ruj. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KUALA LUMPUR Salinan kepada: Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Blok C. Tan Sri/Dato’/Tuan mengenai perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.B. 121 . SABAH. Oleh yang demikian. bagi memudahkan pelaksanaan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Kementerian ini mendapati bahawa satu daripada masalah pelaksanaan adalah berpunca dari peruntukan Undang-undang Kecil berkenaan yang tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh OKU bagi sesuatu bangunan.t. 2. 4. Sekian. Tan Sri/Dato’/Tuan.p. 3. Tan Sri/Dato’/Tuan mengedarkan garispanduan ini kepada semua Pihakberkuasa Tempatan yang berkenaan untuk digunapakai. Dimaklumkan bahawa kementerian ini telah menjalankan kajian ke atas masalah pelaksanaan Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 berkaitan dengan peruntukan penyediaan kemudahan untuk “Orang Kurang Upaya” (OKU) di bangunan-bangunan.Bhg. t. kementerian ini telah menyediakan satu garispanduan berhubung dengan kemudahan-kemudahan OKU yang diperlukan bagi sesuatu jenis bangunan.

Bhg. Dato’ KP/JPBD Y. Dato’ KP/JPN 122 .Bhg. Dato’ TKSU/KPKT Y.Bhg. Dato’ KSU/KPKT Y.Bhg. Dato’ KP/JKT Y.Bhg.Edaran Dalaman: Y.Bhg. Dato’ KPJ/BPM Y.

19/99 Guidelines on Buildings Requirements For Disabled Persons Bahagian Kawalan Bangunan Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan November 1999 123 .JKT: AM/B/BIL.

FOREWARD

The International Year of the Disabled Persons subsequent to the UN Decade of Disabled Persons with its World Programme of Action saw Malaysia moving ahead with the various policies and programmes designated to improve the quality of life of disables persons. As signatory to the proclamation of Asia & Pacific Decade of Disabled Persons (1993-2002), Malaysia had further assured the disabled person’s right to the full participation in the mainstream of both economics and social development. Although Malaysia is in the forefront in legislating the access requirements into the Uniform Building By-Laws 1984, there is still a general lack of information and technical knowledge concerning barrier-free design among policy makers, urban planners, architects, designers and the local authority’s officers. It is the fervent hope of this Ministry that these detailed guidelines will be of the great assistance to all parties involved in the barrier-free design and construction that meet the needs of the disabled persons. Mal I express my gratitude to the committee members who have taken great effort to produce this guideline.

t.t. (DATO ’ LOKMAN HAKIM B. MOHD JASAN) Director General Local Government Department

124

Committee Representation The Consultative Committee on the preparation of this guideline consists of the following: Ministry of National Unity and Social Development Social Welfare Department Town and Country Planning Department Building Planning and Control Department, Kuala Lumpur City Hall Majlis Perbandaran Petaling Jaya University Malaya Master Builders Association Malaysia Malaysia Institute of Architects Institution of Engineers Malaysia Housing Developers’ Association Malaysia Malaysia Institute of Planners Gabungan Persatuan Orang Cacat Malaysia Disability Research Centre Association of Disabled Persons Malaysia Association of the Blind Malaysia Association of the Deaf Malaysia

The Technical working Committee on the guideline consists of the followings: Ir. Fong Tian Yong (Chairman) Anthony Arokia Chan Weng Hon Choo Gim Wah Chrystyn Lee Soon Kup Janett Jimenez Santos Naziaty Mohd Yaacob Ministry of Housing and Local Government, Malaysia. Persatuan Damai AIG Architect AIG Architect (Mexico) University of Malaya

Secretariat (Ministry of Housing and Local Government, Malaysia): Aminuddin Ahmad Razak Ahmad Tio Ah Suat

125

GUIDELINES ON BUILDING REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS

CONTENTS INTRODUCTION 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Purpose of Guidelines Legislative Requirements Malaysian Standards Matrix Guidelines for Access to Public Building Design Recommendation Modification of Existing Building Maintenance

Page iii 1 1 2 2 3 4 4

Appendix

A: B:

Uniform Building By-Laws (UBBL) 1974. Matrix Guide for Building requirments for the disabled persons. Design Recommendations.

C:

126

GUIDELINES ON BUILDING REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS

INTRODUCTION The Malaysian government is committed to the well-being of her disabled citizens. Over the years the government has introduced various policies and programmes to ensure disabled citizens of this country enjoy a truly meaningful life. The fostering of a caring society in Malaysia, being one of the nine challenges of Vision 2020 is significant to the ‘Asia Pacific Decade of Disabled Persons’. This challenge has paved the way for the provision of services and the integration of disabled persons into the Malaysian community. This challenge generates great potential in action and change for the benefit of disabled persons. Malaysia’s commitment to improve the quality of life among its disabled population was further entrenched through the signing of the Proclamation on the ‘Full Participation and Equality of People with Disabilities in the Asia Pacific Region’ on May 16, 1994. Three National Standards on the accessibility and mobility for disabled persons (DP) was introduced between 1990 and 1993. Legislation for the building requirements for DP was enacted in 1990 though the amendment of the Uniform Building By-Laws 1984 which was dully gazetted by all the state governments of West Malaysia including DBKL. Like other developing countries, the implementation fell short of the standards and needs of the DP qualitatively and quantitatively. A guideline that provides specific details with illustrative sketches is aimed at closing the gap. A building design that incorporates such facilities need not be a costly matter. The primary importance is to achieve clients satisfaction as a first step towards independent living for DP.

127

128 . (Appendix B). 4. 2. The regulating authorities— The Local Authorities. All existing buildings before coming into force of the legislation have to be modified as per requirement of the legislation. Construction Teams. deviation or exemption depending on the condition of the existing buildings. Generally. Builders. Encouraged. Optional.0 MATRIX GUIDELINES FOR ACCESS TO PUBLIC BUILDING The matrix guidelines have been prepared for consistency and uniformity for the plan approval and the implementation on site for all building categories. MS 1183: 1990 Code of Practice for means of escape for disabled persons.0 PURPOSE OF GUIDELINES This guideline on the Building requirements for disabled persons (DP) has been prepared to guide all parties involved in the implementation as well as to serve as reference material for interested groups namely: • • • • Designers. it detailed the type of buildings and the facilities that are required to provide for accessibility and mobility of DP. Trademen. The guidelines have taken into account the above MS and the basic requirements for accessibility and facilities for DP. (including Access Officers Other interest parties— Property Managers.0 LEGISLATIVE REQUIREMENTS Bylaw 34A of the Uniform Building By-Law (UBBL) 1984 stipulates that all new public buildings must be provided with access to enable DP to get into.0 MALAYSIAN STANDARDS The accessibility of building facilities are stipulated in Three Malaysian Standards (MS) shown below: • • • MS 1184: 1991 Code of Practice for Access for disabled persons to Public Buildings. which includes ‘inter-alia’— Developers. MS 1331: 1993 Code of Practice for access for disabled persons outside buildings. The required facilities are further classified as: • • • Mandatory. Policy makers. Material manufacturers. which includes ‘inter-alia’— Architects.1. The local authority may allow variation. Engineers. 3. Researchers. Planners. The guidelines shall be referred to by all involved as the basic requirements for accessibility and facilities for DP. Site supervisors. out and within the building and be provided with facilities for use by the DP (Appendix A).

0 Ramp. However. Vertical access. a difference of 5mm in levels of step ramp is sufficient to cause a wheel chair user to trip over. ramps or broken handrails could be hazardous to the DP. children and expectant mothers. which is the approving body should work jointly with the resource persons from the NGOs and the professionals for the best alternatives in such cases. For example. the elderly. 129 .0 MAINTENANCE It should be stressed that maintenance of the facilities is of utmost importance to the DP as they get acquainted and dependent on the facilities provided for free access. creativity and the caring nature of the owner which include electronic and multi-media gadgets to further enhance the comfort of DP. illustrations and sketches as a guide for the facilities in a building that are recommended to allow access for the DP (Appendix C). Damaged floor surface. The facilities are broadly grouped under the following: • • • • • • • 5. attempts should be made to follow the guideline as closely as possible. The local authority. Toilets. Facilities that are encouraged refer to facilities that are not mandatory but are encouraged so that the environment is conductive and caring for DP. Signage.0 MODIFICATION OF EXISTING BUILDING While existing building conditions can vary considerably. DESIGN RECOMMENDATION The designed recommendation provides detail specification. The guidelines provide the recommended minimum requirements. The mandatory requirements as detailed in the matrix guidelines should ne strictly enforced although the design recommended as per Appendix C may be relaxed to suit the individual case. Supervisors and trademen at site should be alerted to the final details in their supervision of the construction of these facilities. the builders or professionals are encouraged to provide more generous dimensions and comfort for easy access for DP. The incorproation of such facilities could be an image enhancement for the building and a convenience for DP. Audiovisual. Stairs. 7. Parking space. Facilities that are optional refers to faciltiies that are left to the initiative.Mandatory requirements refers to the facilities that DP require to have access to meet their basic needs. Details of such facilities are illustrated in the Design Recommendation as per appendix C or the cureent Malaysian Standards. A broad and gentle ramp at the main entrance of public buildings can complement the majesty of the design yet allows smooth movement of persons and trollied goods. 6.

APPENDIX A UNIFORM BUILDING BYLAW (UBBL) 1974 131 .

132 .

(6) The requirements of this by-law shall apply to any of the following buildings or any part thereof— (a) officers. are being erected or have not been erected but plans have been submitted and approved shall be modified or altered to comply with this by-laws within 3 years from the date of commencement of this by-law. Citation. its services or fixed plant or machinery. whose decisions shall be final. banks. Drainage and Building Act 1974. and (b) be design with facilities for used by disabled persons. The following new by-law 34A: “Building requirements for disabled persons. DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974 UNIFORM BUILDING (A MENDMENT) BYLAWS 1991 In exercise of the powers conferred by section 133 of the Street. maintenance or repair of the building. “disabled persons means people with a physical. (1) Any building or part thereof to which this bylaw applies shall— (a) be provide with access to enable disable persons to get into. the State Authority makes the following By-laws: 1.STREET. By-laws 2 of the UBBL 1984. hearing or sight impairment which affects their mobility or their use of buildings as referred to under by-laws 34A. except shophouses existing at the commencement of this bylaw. (3) Buildings to which this by-law applies and which on the date of commencement of this by-law have been erected. post officers. which in this by-laws is referred to as “the principal By-laws” is amended by inserting immediately after interpretation “detached building” the following interpretation.”. 133 . shops. supermarkets and other administrative and commercial buildings. 3. out of and within the building except for any part of the building for which access is provided wholly or mainly for the inspection. The principal By-laws is amended by inserting immediately after by-law 34. 34A . These By-laws may be cited as the Uniform Building (Amendment) By-laws (UBBL) 1991. deviations or exemptions as it may specify from any provisions of this by-law. New By-law. Amendment to By-laws. 2. Act 133. (2) The requirements of this by-law shall be deemed to be satisfied by compliance with Malaysian Standard MS 1184 and MS 1183. department stores. (5) Any person aggrieved by the decision of the local authority under paragraph (4) may within 30 days of the receipt of the decision appeal in writing to the State Authority. (4) Notwithstanding paragraph (3) the local authority may where it is satisfied that it is justifiable to do so– (a) allow an extension or further extensions of the period within which the requirements of this by-law are to be complied with: or (b) allow variations.

(b) rail, road, sea and air travel buildings and associated concourses, car parking buildings and factories; (c) hospitals, medical centres, clinics and other health and welfare buildings; (d) restaurants, concert halls, theatres, cinemas, conference buildings, community buildings, swimming pools, sports buildings and other refreshment, entertainment and recreation buildings; (e) Religious buildings; (f) Schools, colleges, universities, zoos, museums, art galleries, libraries, exhibition buildings and other educational, cultural and scientific buildings; and (g) Hostels, hotels and other residential buildings other than single family private dwelling houses.

134

LIST OF STATE GAZETTE NOTIFICATION ON AMENDMENT TO UBBL 1984 ON BUILDING REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS

No.

State

Gazette Date

Gazetted Document P.S. P.U. 2 — Pg. P.U.26 Pk. P.U. 26 Sel. C.U. 95 N.S. P.U. 1 — J.P.U. 14 — — Kn.P.U. 5/92 P.U.A. 305/92

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PERLIS KEDAH PULAU PINANG PERAK SELANGOR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN WILAYAH PERSEKUTUAN

3 Mac 1984 30 November 1992 11 November 1993 13 Mei 1994 20 Januari 1994 31 Januari 1991 22 Mei 1996 7 Mei 1992 28 Mac 1996 15 Disember 1993 3 Julai 1992 13 Ogos 1993

135

136

APPENDIX B

MATRIX GUIDE FOR BUILDING REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS

137

138 .

GUIDELINES OF THE MINIMUM BUILDING REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS (Refer To Areas Intended For Public Access Only) BY-LAWS RAMP TOILET *MECHANISED VERTICAL ACCESS STAIRS PARKING SPACE VISUAL SIGN CATEGORY OF BUILDING REQUIRED TO PROVIDE FACILITIES FOR DISABLED PERSONS AUDIO SIGNALS REMARKS 34A(6) (a) X X X X X X i) Offices: (a) less than 2000m2/floor (gross area) (b) more than 2000m2/floor (gross area) 139 ii) hotel (a) less than 100 rooms (b) more than 100 rooms iii) banks X X X X X X X X X X X X iv) post offices v) department stores & supermarkets vi) other administrative & commercial buildings. Not Applicable Disabled People = Mandatory = Encouraged X = Optical . Note: * NA DP May be exempted if accessible by ramp or other means of accessinbility already provided.

road. sea & air travel buildings & associated concourses ii) car parking buildings X iii) Factories 140 * NA DP Not Applicable Disabled People Heavy Light (a) where DP not employable (b) where DP is employable (c) i) hospitals/medical centres ii) clinics X iii) other health & welfare buildings Note: May be exempted if accessible by ramp or other means of accessinbility already provided.GUIDELINES OF THE MINIMUM BUILDING REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS (Refer To Areas Intended For Public Access Only) BY-LAWS RAMP TOILET *MECHANISED VERTICAL ACCESS STAIRS PARKING SPACE VISUAL SIGN CATEGORY OF BUILDING REQUIRED TO PROVIDE FACILITIES FOR DISABLED PERSONS AUDIO SIGNALS REMARKS vii) shopping complex >10. = Mandatory = Encouraged X = Optical .000 m2/floor (b) i) rail.

BY-LAWS RAMP TOILET *MECHANISED VERTICAL ACCESS STAIRS PARKING SPACE VISUAL SIGN AUDIO SIGNALS CATEGORY OF BUILDING REQUIRED TO PROVIDE FACILITIES FOR DISABLED PERSONS REMARKS (d) Building used exclusively for: i) restaurants ii) concert halls. theatres. art galleries & exhibition buildings iv) libraries v) other educational. hostels. entertainment & recreational buildings (e) religious buildings (f) i) schools. cinema & conference buildings iii) community buildings iv) public/communal swimming pools v) sports buildings 141 vi) other refreshment. colleges & universities ii) zoos iii) museums. cultural & scientific buildings .

142 = Mandatory = Encouraged X = Optical .GUIDELINES OF THE MINIMUM BUILDING REQUIREMENTS FOR DISABLED PERSONS (Refer To Areas Intended For Public Access Only) BY-LAWS RAMP TOILET *MECHANISED VERTICAL ACCESS STAIRS PARKING SPACE VISUAL SIGN CATEGORY OF BUILDING REQUIRED TO PROVIDE FACILITIES FOR DISABLED PERSONS NA NA AUDIO SIGNALS REMARKS 34A(7) i) shops used as public eating places at ground level or shop office ii) high rise residential buildings with lift. X Note: * NA Not Applicable Disabled People DP May be exempted if accessible by ramp or other means of accessinbility already provided.

APPENDIX C DESIGN RECOMMENDATIONS 143 .

144 .

Building Elements 2.6 windows 3.3 basin 4.2 toilet 4.3 pathway & corridor 2.5 bedrooms 4. Accessory 3.3 protruding objects 5.4 steps and stairs 2.2 tables 5.Design Recommendations 1.1 switches and outlets 6.4 bathroom 4.6 kitchen 4.4 wheelchair seating 6.1 ramps 2.3 alarm system 145 . General 1.5 signages 4. Space 4.1 lift 4.1 storage space 5.2 ground floor surfaces 3. Others 6.2 communication system 6.2 step ramps 2. Furniture 5.1 General Planning And Design Consideration 1.3 tactile surface/guiding blocks 3.2 Space Allowance 2.1 Handrails/Grab Bars 3.4 lighting 3.7 parking space 5.5 doorways 2.

146 .

DESIGN RECOMMENDATION 1. GENERAL 147 .

148 .

pass to an from. including disabled and elderly persons. including disabled and elderly persons can use and enjoy it.1 General Planning and Design Consideration 1. and make use of an are a and its facilities without undue difficulties. General 1. (e) Safety The built environment shall be so designed that all people. (d) Usability The built environment shall be designed so that all people.1. including disabled. enter. including disabled and elderly persons. including disabled and elderly persons. Needs of Disabled Persons This design recommendation covers the needs of persons with physical disabilities with regard to the guidelines for constructing. (c) Reachability Provisions shall be adopted and introduced into the built environment so that as many places and buildings as possible can be reached by all people. 1. (b) Access or Accessible This means that disabled people can.1 The basic guiding principles for the following recommendation is to enable the Disable Person to: (a) reach all places of the built environment wherever practical (b) enter all places within the built environment (c) use all facilities within the built environment The above requirements may be summarised as follows: (a) Accessibility The built enviroment shall be designed so that it is accessible for all people. without assistance. (f) Workability The built environment where people work shall be designed to allow people. without obstructions.1. can move about without undue hazard to life and health.DESIGN RECOMMENDATIONS 1. approach.2. maintaining and improving the facilities 149 . Constant reference to these basic requirements during the planning and design process of the built environment will help to ensure that the possibilities of creating an accessible environment will be maximized. (g) Barrier-free or Non-handicapping This means unhindered. to enable disabled persons free passage to and from and use of the facilities in the built environment. to fully participate in and contribute to the work force.

(e) Persons with impaired hearing Those who are totally or partially deaf. colour and texture to be incorporated in the built environment to assist them in moving around their surroundings. the following classifications are used: (a) Wheelchair users Those who use a wheelchair due to their physical conditions. However. (c) Persons with upper body disability Persons in this category have difficulty moving hands or fingers with precision often have a weak grip power. These persons rely on their sense of sight and touch and need signs. must assume that the user should be able to operate the wheelchair without help. A wheelchair may be operated by the user alone or with the helper/assistant. 150 . The built environment must therefore incorporate certain aspects of sound. internal ailments. For the purpose of those guidelines. texture and aroma to assist these persons in their surroundings.they use in daily life. etc. (b) Persons with impaired walking Those who have difficulty walking due to the use of a prosthetic appliance. touch and smell. Persons who are totally or partially blind or with low vision. (d) Visually-impaired/blind persons Those who rely on their sense of hearing. impaired muscular coordination. wheelchair design.

crutches and walkers.1e and 1. (Fig: 1.1a: Space allowance.1g) • The range of reach (forward and side. wheelchairs.1a.Facility: Space Allowance 1.g.1d. 1500 min Figure 1.1b: Space allowance. Note: All dimension in millimetre 151 . as well as those walking with the assistance of other persons. e.2 Adequate space for persons using mobility devices. (Fig: 1. 1. 1.1f) • Attention should be given to dimensions of wheelchairs used locally. Reference figure: 1200 min 750 min Figure 1. 1.1c.1b and 1. with or without obstruction) of a person in a wheelchair should be taken into consideration. • Adequate space should be allocated for persons using mobility devices.

1300 max 230 min Figure 1. 500 max TAUCH REACH 500 max GRASP REACH 1100 max Figure 1. 152 .1d: Forward reach over obstruction.Reference figure: 1300 max 380 min Figure 1.1c: Forward reach without obstruction.1e: Side reach without obstruction.

1g: Space allowance.1f: Side reach over obstruction. 153 1200 max 860 max . there should be no obstruction in this zone 300 920 Figure 1.Reference figure: 600 max TAUCH REACH 500 max GRASP REACH Figure 1.

DETECTION AREA 1200 1200 800 1800 900 800 150 150 600 Figure 1.1h: Space allowance. 154 900-1500 .

DESIGN RECOMMENDATION 2. BUILDING ELEMENTS 155 .

156 .

Outdoor grade 1/15 Indoor grade 1/12 1200 mm. min. 300 min. (Fig: 2. * Other requirements of handrails should comply with the guidelines for “Handrails/ Grab Bars”. 300 min. 1200 mm clear. * Handrails attached to ramps should be of at correct height which enables wheelchair users and crutch users to hold easily. Level landing Plan view of ramp 1500 min. Reference figure: 1500 mm. 300mm) * Ramp and landing surfaces should be slip-resistant.1a: Ramps 157 . 1500 min. 300 mm. and raised kerbs on open edges. 840-900 Side elevation of ramp 6000 max. * A ramped approach should have handrails continuously on both sides. min. Handrail Handrail 100 min. 1200 min. (min. Handrail 1500 mm.1 * A ramp should be of gentle gradient.Facility: Ramps 2. min. * The ramp width should be min.1a) * Handrails should extend horinzontally beyond the top and bottom of the ramp. * Ramps and landing surfaces should comply with the guidelines for “Ground and Floor Surfaces”. 6000 max. 300 min. 1200 Cross section of ramp Figure 2. with a landing maximum every 6 metres. min. 300 min.

2a: Step ramps (Private property) 2% 2% 2% Width of 2.5 m or more (slit type) (Driveway) Standard block Silt block Graded block (Private property) Silt block Standard block 2% 8% 2% 8% 2% Width of less than 2. * Slopes of step ramps should be gentle (e.5 m (entirely graded type) (Driveway) Figure 2. then the slope of the flared sides should not exceed 1:8 Figure 2. * The surface or kerb ramps should comply with the guidelines for “Ground and Floor Surfaces”. 158 . Reference figure: 1000 1000 Built up step ramp If x (1200.g: less than 1:8).2 * Step ramps should be provided wherever an accessible route crosses a step or kerb.Facility: Step Ramps 2.2b: Grading level differences at vehicle driveways.

(minimum clear turning space). * Space for headroom and protruding objects should comply with the guidelines for “Protruding Objects”.3a: Minimum clear width for two wheel chairs. * The surface of pathways or corridors should comply with the guidelines for “Ground and Floor Surfaces”.Facility: Pathways and Corridors 2. 1200 min.3b: Minimum clearance for 90 turn. (min. 1200 min.3 * Pathways and corridors should be wide enough for wheelchair users. . width) * If a corridor is less than 1500mm. Figure 2. 159 1500 min. turning space should be located at reasonable intervals. 1200 mm. Reference figure: Figure 2.

1200 min. Figure 2. 1500 min. 1200 min.Reference figure: 1200 min. 160 .3c: Turn around an obstruction. 1200 min.3d: Internal lobbles. Figure 2.

* Handrails for stair should extend beyond the top and bottom of the stairs. * A flight of stair should be of gentle gradient. * Nosings of stairs should project as little as possible. * Stair edges should be in bright contrasting colours. * Other requirements for handrails should comply with the guidelines for “Handrails”. * Handrails for stairs should be easily gripped at a suitable height from the stair going. Reference figure: 260-300 300 1000 15-25 Landing 840-900 300 1800 max 150 Figure 2. * A flight of stairs should have no open risers. * Stairs should be adequately illuminated.4a: Stairs 161 . * Handrails for stairs should be installed on both sides and continuously.4 * A flight of stairs should have uniform risers and treads. * The rise of flight between landings should be of an appropriate height. * Treads of stairs should comply with the guidelines for “Ground and Floor Surfaces”.Facility: Steps and Stairs 2.

Types of staircases 1300 1300 1300 300 Riser 170 Stair tread Non-slip tread caps 20 Stair dimensions Rise 20 Top and bottom of staircase 1300 150 1300 Floor information in braille Tactile surface incorporated into landing at top at stairs to extend 150mm at each side of stairs and to stop 400mm from nosing Overall view of staircase Legend recommended X not recommended Figure 2.4b: Stairs 162 .

handles should be usable from both sides).5 1200 min 200 min Figure 2. including sufficient space for moving past door handles. * Handles. an alternative wheelchair-accessible entrance must also be provided. movable ramp. * Glass doors must have a bright. * Swing door is preferable than sliding door. * Space to manoeuvre should be provided in front of doors. the handle should be useble from both sides. The slope may be a simple. coloured motif at eye level. minimum).Facility: Doorways * Doorways should be wide enough for wheelchair users (900mm. (When a sliding door is fully open. * The use of colour to distinguish doors from surrounding walls is very useful for people with visual impairments. Reference figure: 2. When a sliding door is to be used. * Lever handles and push type mechanisms are recommeded. 163 . * Where revolving doors or turnstiles are used. pulls and others opening devices are to have a shape and height that is easy for a person with reduced strength and dexterity to control. Raised threshold and floor level changes at doorways should be levelled off with a slope on each side of a threshold.5a: Sliding door. * Thresholds of doorways should not exceed 10 mm.

5c: Outside of door.Reference figure: 250 min 900 min 500 min 900 min 1200 min 1500 min 1250 min 450 min 900 min 100 min Front approach 900 min 100 min Latch side approach Figure 2. 300 900 1200 Door handle 1500 max 164 1200 min .5b: Doorways Information sign Door bell Kick plate Figure 2.

* Curtain or venetion blind controls/ropes should be accessible for wheelchair users.6a: Windows.6 Opening zone for wheelchair users 1200 1450 850 600 Glazing below this height and above floor level should be non-opening Figure 2. Reference figure: 2. 165 .Facility: Windows * A window should have handles/controls at a height permits use from wheelchairs. * A window should have an unobstructed viewing zone for wheelchair users.

166 .

DESIGN RECOMMENDATION 3. ACCESSORY 167 .

168 .

1a). Reference figure: 450 min 38-45 40-50 30-40 40-50 Figure 3. 3. clearance space between the walls and the grab bar should be provided.1a : Handrails/Grab bars.1a).Facility: Handrails/Grab Bars 3.1 • A handrail or grab bar should be of a diameter/width and strength so that it may easily be grabbed and used as a support (Fig. • Grab bars should be installed to resist a force of at least 1. the maximum depth and minimum height of the recess must be considered (Fig. • Handrails/grab should be in a colour that contrasts with a surrounding area. 169 .3 kn applied vertically or horizontally. without interruptions or obstructions that can break a hand hold. 3. • Handrails should have continuous gripping surfaces. • If handrails or grab bars are mounted in a recess. • If handrails or grab bars are mounted adjacent to a wall. • A small plate in Braile should be provided at the begining and at the end of each handril/grab bar to indicate its position to persons with visual impairments.

The surface texture and colour surrounding should be changed to indicate the approach to those items. ramps. drops or unexpected variation in levels. Reference figure: Long dimension to run at right angles to direction of travel Direction of travel 3/8’’ 9. stairs and kerb ramps) should be stable. 170 . they should be securely attached to it. Long. including floors.2 • Ground and floor surfaces (along accessible route and in accessible rooms spaces. trees.2a: Tactile position.5 Narrow dimension to run in direction of travel Figure 3. and (b) be placed so that the long dimension is across the dominant direction of travel as illustrated in figure 3.Facility: Ground and Floor Surfaces 3.2. • Changes in level less than and 13mm should be levelled of with a slope no greater than 1. • Street furniture. lighting and dustbins should be located on one side of pathways. thick rugs should not be laid in areas likely to be frequented by persons with mobility and sight impairments. • Edges of paths should be clearly defined by using different colours and textures. • Grating loacted along walking surfaces shall: (a) have spaces not greater than 13mm wide in one direction.2a. • In carpets or carpet tiles are used on a floor surface. firm and slip-resistant. walks. • Floor surfaces should not have any projections.

drop-offs or other harzards. * Dot-type block give a warning signal. and to indicate the approach to public places. .Sidewalk section of an approach road to a building. to discourage movement in an incorrect direction.3 * Place to install guiding block for persons with impaired vision: . .Entrance/exit at public transport terminals or boarding areas.3a: Types of guiding blocks.In front of an entrance/exit to and from a staircase or multi-level crossing facility.Guiding path from a public facility to the nearest public transport station. . . * Line-type blocks indicate the correct route to follow. stones of different sizes may be used to separate the road from the kerb. Reference figure: 300 300 300 300 25 5 35 25 5 35 25 5 30 50 25 20 5 32 Figure 3. 171 .In front of an area where traffic is present. Rural areas * In rural areas. and to warn of a corner or junction.Facility: Tactile Surfaces/Guiding Blocks 3. They are used to screen off obstacles.

172 . 300 300 300-600 300-600 Figure 3.3c: Stairs and crosswalk.3b: Diverse arrangements of guiding blocks.Reference figure: Arrangement of guiding blocks for persons with visual impairment EXAMPLE OF INTERSECTION EXAMPLE OF L-SHAPED INTERSECTION EXAMPLE OF T-SHAPED INTERSECTION Guiding path and approaching sidewalk to the building ENTRANCE 300 300 300 SIDEWALK 300-600 Figure 3.

4 * Adequate and well distributed lighting should be installed. Glare from excessively bright lights should be avoided.Facility: Lighting 3. * Circulation spaces should have adequate lighting. 173 .

* Simple symbols and contrasting colours which are universally recognized should be used.g. * The height of signs should comply with the guidelines for “Protruding Objects”. Directional signs should be placed at location along the route to designated areas. * Use system of signs throughout a building. e. and red for danger. 174 . green for safety or go.Facility: Signages 3. yellow or amber for risk or coution.5 * Signages should be in contrasting colours in distinct relief to allow visually impaired persons to obtain the information by touch.

safety or other notices and signs for ambulant users 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Acceptable zone for notices/signs for wheelchair users 1100 Eye level 175 0 . Acceptable zone for wall/door signs for standing users Minimum clearance for suspended or projecting signs 2000 1350 1200 750 Preferred height for notices/signs for wheelchair users preferred height for important door.Reference figure: Figure 3.5a: Sign posting.

176 .

DESIGN RECOMMENDATION 4. SPACE 177 .

178 .

* A voice indicator may be to installed to announce floor levels. and exit (Fig. * Where it is impracticable to provide a lift or ramp. * Call buttons in lift lobbies should be at a height that is within easy reach of and for use by wheelchair users (Fig.1a). * In lift lobbies.1b). a wheelchair stairlift or platform lift may be considered as alternative. 4. 1500 x 1500 unobstructed landing space 1200 900 1500 min tactile identification of floor level Figure 4. access and manoeuvring space for wheelchair users should be provided. * Lift door closing mechanisms should be adjusttable to give adequate entry time for people with disabilities. * Lift doors should be wide enough for wheelchair users (Fig. manoeuvre within reach of controls. 4. Reference figure: tactile identification of floor level selection 900 min. 179 . 1800 min.Facility: Lifts 4. 1800 min. 400 min.1b).1 * The floor space of lifts should be sufficient for wheelchair users to enter the lifts.1a and 4.1a: Space allowance in lifts. * Lift floor should always be level with the lift lobby floor. The installation of photo-electric sensor may be considered for controlling the closing of the lift door. 4. have raised numbers and have symbols to indicate “Open” and “Close”. * All control buttons should include Braille.

Reference figure: CONTROL PANEL CALL BUTTON HANDRAIL 900 .1b: Height of control panel and handrail in lifts.1000 Figure 4. 180 1000 850 .

* Floor finishes should be of non-slip material. such as soap dispenser. * WC or toilet compartments should have enough floor space for wheelchair users to enter and exit.g. * WC compartments should have support rails at a position and height suitable for wheelchair users and other persons with physical disabilities. * Fittings. Lock lever should be of the type that can be easily opened by person with weak grip power. should be low enough for a wheelchair user to use comfortably. wall hung) and in a position as to permit easy approach by wheelchair users. electric hand dryer and mirror. * The seat of the toilet bowl should be at the correct height for the wheelchair users. * Doors should be either of the sliding or outward-opening type. Any accessory seat pad on the toilet seat should be firmly secured. * Locks to toilet doors or cubicle should be a type that can be opened from outside in case of emergency. Upwardfolding support bars are recommended to allow lateral transfer from the wheelchair. 181 .Facility: Toilet 4. * A toilet paper dispenser should be so installed as to be easily used by a person with physical impairments sitting on the toilet. * The toilet bowl should be of a type (e.2 * Accessible public toilets should have the universally adopted symbol for wheelchair access displayed outside.

manouvering space outside the toilet to be provided) 450 900 MIRROR 700 .Reference figure: 700 .850 650 min.750 700 850 .2a: WC 182 400-450 .700 900 BASIN Figure 4.800 350 700 750 .700 2000 min. 800 (for door opening outward. 500 1500 min. 900 650 .

Facility: Basin 4. Reference figure: 400 min 230 min 200 min Foot clearance knee clearance 750 min.2 * The basin should be installed at a height and position for convenient access by wheelchair users. Figure 4.3a: Basin. * The basin should have appropriate knee clearance and foot clearance space for whellchair users. 650 min 183 700 . * Lever-type taps should be installed to wash basins.800 1200 min . * The mirror should be so installed as to permit its use by wheelchair users. * Sufficient clear space for wheelchair users should be provided in front or the basin.

18 00 1500 min. Plan Figure 4.Facility: Bathroom * Shower cubicles should have seats with width and height to facilitate easy transfer by wheelchair users. * Towel rail to be placed within reach of person sitting on shower seat at 12001300mm height. . 700 .4a: Roll-in shower stall for wheelchair user. Reference figure: 550-58 0 4. * Sufficient space should be provided beside shower cubicles for transfer by wheelchair users. Lock lever should be of the type that can be easily open by person with weak power. 184 1200 min. * Shower cubicles should have grab rails at a height and position that allow for easy gripping by wheelchair users. * Shower door should preferably be outward opening type. locks or catches should be of a type that can be opened from the outside in an emergency.4 750 900 min. * Shower doors.800 800 1000 1500 min. * Shower cubicles should have call buttons or other signal devices at a height and position easily reached in an emergency.

Figure 4. 185 1000 min. Reference figure: 1200 min. . * The space around the bed should be large enough for transfer by a wheelchair user. * The bed should be at a height from the ground that permits wheelchair users to transfer easily.5a: Bed room. or for a helper to assist in the transfer.5 * The space around the bed should be adequate for access by wheelchair users.Facility: Bedrooms 4. * There should be bed-side table at a suitable height and position that permits a person lying on the bed to reach it easily.

* Adequate knee room should be provided beneath worktops and sink. the needs of people using wheelchairs or crutches and blind people should be considered in designing for adequate operating space and safety. these should be installed at the front of the appliance and be easily and safely operated by people with diverse disabilities. * Where solid fuel stoves are used. sinks and cooking hobs should be at the same level and a height suitable to wheelchair users. 186 . sink and cooking stove. * Floor space should allow easy wheelchair movement between worktop. * Taps preferably should be of the mixer type. * Worktops. * Where cooking facilities have control taps or knobs.6 * Floor surfaces should be of a slip-resistant material. * Where appropriate.Facility: Kitchens 4. oven doors should hinge downwards. with lever handles.

* Reserved parking spaces for vehicles carrying persons with disabilities should be provided. and should be roofed wherever possible.7a: Parking. indicated by the universally accepted symbol. 187 . Reference figure: Type A Full with to suit wheelchair user is preferred Type A Market out shared space between 2 standard bays Type c Standard end bay with outer side safeguarded for assess 4800 flush kerb/edge here 3600 2400 1200 2400 2400 Figure 4. * Parking areas should have enough clear space around them so that disabled persons can get into and out of a car. * Access route from parking lots to the building should be accessible by wheel chair users.Facility: Parking Space 4.7 * Accessible parking spaces should be located on the shortest accessible route into a building or facility.

188 .

DESIGN RECOMMENDATION 5. FURNITURE 189 .

190 .

Reference figure: 300 . * Cupboard and drawer handles should be a shape which may be easily grasped by a person with limited gripping or pulling strength. * A refrigerator should be at a suitable height and depth for easy reach by wheelchair users.400 High reach Recommended zone 1100 Low reach 450 750 Figure 5.Facility: Storage Space 5. * A recessed space should be provided under storage units to accommodate the footrests of a wheelchair. 1200 1000 300 600 300 Figure 5. wardrobe rails.1a: Storage space. * Lockable drawers should be provided for each accupant in residential institutions. cupboards and drawers) should be appropriate height and depth reachable by people in wheelchairs. * Sufficient floor space should be provided for wheelchair users to manoeuvre around open doors of cupboards and refrigerators.1b: Wardrobe (fixed type) Figure 5.1 * Storage space of various kinds (shelves.1c: Wardrobe (lever type) 191 .

. * A space should be provided for wheelchair user access to and form tables.2a: Access to table 900 min.2b: Access to table Figure 5. SPACE FOR ACCESS Figure 5. 700-800 800-900 Figure 5.Facility: Tables 5.2c: Side view 192 650-700 900 max. 1700 min. 1400 min.2 * A space should be provided for wheelchair users at tables. Reference figure: 700-800 1400 min.

Barrier to protect from overhead hazards 2000 min. 5. or other circulation space should have clear head room to minimize the risk of accidents. * Walkways. cane detection area Figure 5. . passageways. halls.Facility: Protruding Objects 5. tree branches.3c). such as directional signs. (detection area) (Eg. 193 680 max. Overhanging obstruction) Reference figure: OBSTRUCTION 100 max NO LIMIT 2000 min 600 max 600 max cane detection area Figure 5. (Eg. benches and ornamental fixtures should installed with consideration of the range of a visually impaired person’s cane. corridors.3 * Protruding objects. aisles. public telephone booths. wires.3a: Protruding objects. guy ropes.3b: Overhead hazards. refuse bin and warning surfaces) * A barrier to warn blind or visually impaired persons shall be provided under stairways or escalators (Fig. detectable objects such as planter box.

4 * Applies to wheelchair spaces in galery like auditorium.4b: Space allowance in auditorium and theatre. * Wheelchair spaces to be allocated the ratio of 1 for every 100 seats with the minimum of 1 seat.Facility: Wheelchair Seating 5. Magnetic loops should preferably be installed on the floor surface. theatres. * Accessible seating space should be provided in a variety of locations to give persons with physical disabilities a choice of admission prices. 194 . maintain required aisie width Clear view Figure 5. * For hearing impaired person. Reference figure: EXIT 850 1200 EXIT ENTRANCE/EXIT Figure 5. a hearing aid broadcast system such as a magnetic loop or an FM transmitter/receiver may be installed. assembly halls.4a: Wheelchair space in auditorium. Seating area must be installed at position allowing ease of evacuation. sport centres and similar facilities.

OTHERS 195 .DESIGN RECOMMENDATION 6.

196 .

900 .1a: Switches and outlets. Reference figure: Switch Pull switch Push botton Outlet Figure 6.Facility: Switches and Outlets 6.800 197 .1 * Switches and outlets should be mounted at an appropriate height and position for easy by wheelchair users.1200 500 min. 700 .

* Assistive listening devices should be available for use in: . 198 . folding seats may be provided in telephone booths. * It is highly recommended that telephones have “hands-free” receivers. 6. commercial areas.Theatres. As an alternative to fixed seats. * Visual Notification Devices should be provided in offices. . * Telephones should have push button controls.Museums. * Pay-phones should be have volume controls. They include audio-induction loops. * TDD should be identified by the “TDD” symbol. hotel rooms and homes to alert hearing-impaired persons to in-coming telephone calls.Facility: Communications Systems 6. * A long cord from the telephone to the handset should be provided. radio frequency systems and infrared transmission devices. galleries and other places for public display. Facsimile * Facsimile machines are a valuable communication tool for persons with hearing impairments and should be readily available to them in post offices. stadiums and other places of cultural activity. * Knee space should be provided under telephones. as well as conference and meeting rooms should provide assistive listening devices for persons with hearing impairments. * The highest part of a telephone should be within reach of a seated person. * Pay-phones should be hearing-aid compatible. workplaces.2 Public Telephones * Sufficient floor or ground space for a forward or parallel approach by a wheelchair user should by provided near telephone booths (Fig.Zoos and amusement parks. Telecommunications Devices for Deaf Persons (TDD) * Telecommunications devices for deaf persons (TDD) should be installed adjacent to pay-phone booths. public places and their homes. * Various types of assistive listening systems are available on the market. concert halls. * Cubicle doors and fixed seats should not block approaches to and from telephones for people who use wheelchairs. . auditoriums.2a). Assistive Listening Devices * Assembly areas.

They need to be in sharp contrast to their background. Braille * Braille symbols and/or text in raised format should be provided in places frequented by persons with visual impairments. 650 min. 2000 min. * Text/symbols and the background of all signs should have a non-glare finish.Sign Language Interpretation * Adequate lighting. raised platforms and headphone sets should be provided for sign language interpreters. Reference figure: 1200 Figure 6.2a: Telephones. * “Talking signs” should be installed. 199 .

including vibrating underpillow devices. 200 JD104454—PNMB. * Sockets should be provided near beds to allow alarm systems. to be connected easily. * Visual alarm devices should be provided for persons with hearing impairments. are installed.Facility: Alarm Systems 6. K. they should include a means of warning for visually impaired persons. .g.L.. vibrating alarms and instructions for escape from danger: * If emergency warning systems. vibrating alarms or vocal alarms. e.3 Concerning vocal alarms.