PEMETAAN KURIKULUM STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI

Topik Benda Hidup & Benda Bukan Hidup Standard Pembelajaran • Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup • Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup • Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Manusia • Mengenal pasti bahagian tubuh manusia • B1D2E1 • B2D2E1 • B3D1E1 • B5D2E1 • B6D1E1 Modul 30 &31 Instrumen Instrumen Instrumen Instrumen Instrumen Band • B1D1E1 • B2D1E1 • Pedagogi RPH Modul Instrumen Modul 4 & 5 Instrumen Pedagogi Instrumen

• B5D1E1

• Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh
manusia

• Mencerita tentang kepentingan bahagian
tubuh manusia • Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan • Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang Haiwan • Mengenal pasti haiwan di sekeliling • Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan • Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-aiwan • Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza • Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan • Mengajuk bunyi pelbagai haiwan • Menunjukkan cara haiwan bergerak • Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan Tumbuhan • Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling • Mengenal pasti bahagian tumbuhan • Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan • Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza • Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan • Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan • Menceritakan tentang hasil ciptaan • Meramalkan keadaan di muka bumi jika

• B1D3E1 • B2D3E1 • B3D2E1 • B4D2E1 • B5D3E1 • B3D2E2 • B3D2E3 • B6D1E2 • B1D4E1 • B2D4E1 • B3D3E1 • B4D3E1 • B5D4E1 • B6D1E4 • B6D1E5

Modul(30&31) Modul (48&49) Modul (63-64) Modul(63-64)

Modul 43 & 44 Modul 62 Modul 66 Modul 67 Instrumen

Pedagogi Pedagogi Pedagogi

Instrumen Instrumen Instrumen

Modul 68&69 Modul 75 & 77

Modul 70&71 Modul 73 Modul 78 Modul 79 Modul 81

Modul 82 Pedagogi Pedagogi

1

penulisan atau lisan • RASA o Kenal pasti deria rasa o Mengelaskan bahan makanan berdasarkan rasa o Menaakul kepentingan deria rasa dan rasa o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. saiz o Menaakul kepentingan warna dan saiz o Menggabung objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza o Menceritakan tentang ciptaan o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. halus dll) o Mengelaskan bahan berdasarkan ciri o Menaakul kepentingan ciri bahan o Menjelaskan pemerhatian melalui • B6D1E3 Pedagogi • B1D5E1 • B2D5E1 • B3D4E1 • B4D4E1 • B5D5E1 Modul 83 Modul 83 Tiada RPH Pedagogi Modul 89 Instrumen Instrumen Hasilkan projek B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 • B5D5E1 • B1D5E1 • B2D5E3 • B4D4E3 • B3D4E3 • B5D5E1 • B1D5E1 • B2D5E4 • B2D5E4 • B4D4E4 • B3D4E4 • B5D5E1 • B1D5E1 • B2D5E5 • B4D4E5 • B3D4E5 • B5D5E1 2 .terdapat hanya satu tumbuhan Deria • PENGLIHATAN o Kenal pasti deria penglihatan o Kenal pasti warna. TMK. penulisan atau lisan • SENTUH o Kenal pasti deria sentuh o Membezakan ciri bahan (panas. bentuk. TMK. TMK. penulisan atau lisan • BAU o Kenal pasti deria bau o Menjelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau o Menaakul kepentingan deria bau dan bau o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.

penulisan atau lisan • MENGGUNA SEMUA DERIA o Mengaplikasi pengetahuan tentang deria o Menghargai organ deria Timbul dan Tenggelam • Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam • Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam • Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. penulisan atau lisan • Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D) • Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D) • Menaakul kepentingan pelbagai bentuk • Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. TMK. Reka Bentuk TMK. penulisan atau lisan • B6D1E5 • MENDENGAR o Kenal pasti deria pendengaran o Mengenalpasti pelbagai bunyi o Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan o Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan • B6D1E6 • B5D7E1 Pedagogi Pedagogi • B3D5E1 • B6D1E6 • B4D5E1 • B6D1E6 • B5D6E1 • • • B6D1E5 3 . TMK.lakaran.