TATACARA PERMOHONAN BAGI URUSAN TEMU DUGA KE JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 BAGI

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) MULAI TAHUN 2013
Bagi pengguna/pemohon yang masih belum mendaftar atau tidak mempunyai akaun di JobsMalaysia, sila Klik Di sini. Bagi pengguna/pemohon yang sudah mendaftar atau mempunyai akaun di JobsMalaysia, sila ikuti langkah-langkah berikut: Peringatan: Sekiranya pengguna/pemohon terlupa kata laluan, sila Klik Di sini atau hubungi Jabatan Tenaga Kerja (JTK) yang berhampiran.

1. Log Masuk, di ruangan Pilihan Sektor Kerajaan pilih Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dan tekan butang Kemaskini, rujuk Rajah 1 dibawah;

Rajah 1

2. Pilih Pusat Temu Duga yang berhampiran, pilih Kelayakan :Berkhidmat/KPSL/PPPLD dan jawatan yang ingin dipohon (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41) dan tekan butang Berikut, Rujuk Rajah 2.

Rajah 4 . pilih butang Saya setuju setelah anda baca dan fahami kenyataan di ruangan tersebut.Rajah 2 3. Lengkapkan Maklumat Perkhidmatan anda sekarang seperti di Rajah 3. Di bahagian perakuan seperti di Rajah 4. Rajah 3 4.

5. Sekian. Pengemaskinian anda telah selesai sekiranya skrin memaparkan kenyataan sepertimana di Rajah 5 di bawah. Klik cetak sekiranya mempunyai sambungan pada mesin pencetak. Rajah 5 .