Anda di halaman 1dari 13

SCE 3108 TOPIK 7 KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO

SET INDUKSI

PENGENALAN
Definisi pengajaran mikro menurut :

Mok Soon Sang (2008) -Teknik pengajaran dalam masa di antara 5-15 untuk mengajar sesuatu kemahiran.
Sharifah Alwiah (1986) -Teknik pengajaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran guru dalam aspek set induksi, penyoalan, variasi ransangan,penggunaan papan kapur,alat bantu mengajar,pengukuhan dan penutup.

Set induksi penutup

Perbincangan hasil eksperimen

Bahan bantu mengajar

KOMPONEN PENGAJARAN MIKRO DALAM PENGAJARAN SAINS

Variasi ransangan

Peneguhan Penerangan

Penyoalan

PROSES PENGAJARAN MIKRO


1.MERANCANG

5.MENGULAS SEMULA

2.MENGAJAR

4.MERANCANG SEMULA

3.MENGULAS

Set induksi
Definisi set induksi menurut : Mook Soon Sang (1992) Bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran yang bertujuan membina aliran pemikiran serta menimbulkan minat murid.

Moore (1989) Satu aktiviti yang dilakukan pada permulaan pengajaran untuk membangkitkan minat pelajar.
Sharifah Alwiah (1983) Satu kumpulan tindakan atau aktiviti untuk memperkenalkan sesuatu.

Membantu murid mengikuti pelajaran dengan mudah

Menarik perhatian murid Membina aliran fikiran murid

objektif set induksi

Mengaitkan pengetahuan dan pengalaman lepas murid

Memotivasikan murid

Prinsip-prinsip dalam perlaksanaan set induksi

Aktiviti Aktiviti Aktiviti hendaklah hendaklah hendaklah bersesuaian dikaitkan dikaitkan dengan dengan isi dengan pengalaman pelajaran pengetahuan dan yang hendak sedia ada kebolehan disampaikan murid murid.

Aktiviti hendaklah dapat menarik minat dan perhatian murid

Aktiviti hendaklah disampaikan dan mencapai tujuannya dalam tempoh masa yang singkat.

Komponen-komponen set induksi


1 Menarik perhatian Nada suara yang sesuai Guna alat bantu mengajar Guna gerakan, isyarat, kontek mata dan sebagainya. Aktiviti yang menarik Mebangkitkan rasa ingin tahu Menggunakan aktiviti bercerita Menceritakan sesuatu yang berguna Menggunakan soalan yang mencabar Menggunakan soalan berkaitan Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas Menyatakan aktiviti, tugas atau projek Mengaitkan dengan pelajaran baru Mengaitkan dengan minat dan pengalaman murid Mengaitkan pengetahuan lepas murid

Mewujudkan motivasi

Membuat perkaitan

Mestruktur

Bercerita

Menggunakan bahan bantu mengajar

Bagaimanakah caranya?

Aktiviti menarik seperti lakonan, nyayian dan simulasi

Menggunakan pelbagai isu-isu yang mencabar pemikiran murid

Contoh penulisan set induksi dalam rancangan pengajaran harian


Fasa/masa
Orientasi (5 minit)

Kandungan
Memahami fasa-fasa bulan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


-Guru menayangkan video nyayian lagu bertajuk Bulan. -Kemudian murid disuruh menyanyikan bersamasama lagu Bulan berpandukan kepada lirik yang diedarkan kepada murid dan juga senikata pada video -Murid ditanya apakah lirik lagu yang mereka nyanyikan itu. -Guru memperkenalkan tajuk yang hendak diajar dan diplajari hari ini.

catatan
BBM Video lagu Bulan Lampiran lirik lagu bulan.

1.Meningkatkan motivasi murid dan mereka akan menunjukkan tanda bersedia terhadap pelajaran yang disampaikan 2.Membolehkan guru menjalankan aktviti pengajaran dengan lancar. 3.Membolehkan murid menggunakan pengetahuan lepasnya untuk membina konsep baru dengan lebih mudah dan bermakna.

Kesan kemahiran set induksi ke atas pengajaran dan pembelajaran

4. Murid akan berusaha menjalankan tugas atau aktiviti yang diberikan oleh guru.
5. Menimbulkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. 6. Mengurangkan masalah disiplin kerana murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Video 1-contoh set induksi simulasi

Video 2-contoh set induksi nyayian