Anda di halaman 1dari 3

SEKTOR ISU STRATEGIK

: UNIT KURIKULUM PANATIA BAHASA MELAYU : PENGUASAAN DAN PENCAPAIAN MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PENULISAN. MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PERATUS LULUS DAN BILANGAN A BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU. BIL OBJEKTIF KPI SASARAN TOV 1. Meningkatkan peratus lulus bagi mata pelajaran Bahsa Melayu Penulisan. 95% lulus dalam peperiksaan. 85% 2011 95% 1. Sehari sepatah kata 2. Benkel Penulisan 3. Bulan Bahasa (INISIATIF) STRATEGIK

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM

PELAN TINDAKAN MATLAMAT STRATEGIK 1.1 AKTIVITI 1.1.1 Bengkel Penulisan : Meningkatkan peratus lulus dan bilangan A bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. OBJEKTIF Memantapkan bidang penulisan Bahasa Melayu. SUMBER TENAGA Guru Besar, Guru Penolong kanan, Ketua Panitia dan Guru Bahasa SASARAN Murid-murid yang lemah. JANGKA MASA Mac Oktober INDIKATOR KEJAYAAN Murid lulus dan mencapai sasaran dalam peperiksaan.

HURAIAN / JUSTIFIKASI Ketua Panitia, Guru Bahasa Melayu adalah personel yang terlibat secara langsung dalam menjalankan aktiviti ini.

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM

PELAN OPERASI AKTIVITI 1.1.1 OBJEKTIF KHUSUS BIL HURAIAN AKTIVITI Menyediakan kertas kerja : BENGKEL PENULISAN BAHASA MELAYU : MEMANTAPKAN BIDANG PENULISAN BAHASA MELAYU PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Setiausaha ANGGARAN KOS TEMPOH PELAKSANAAN 1 hari TARIKH PELAKSANAAN Januari INDIKATOR PELAKSANAAN Kejayaan kertas kerja diterima dalam mesyuarat pengurusan sekolah. Pakej lulus CATATAN

1.

2.

Menyediakan pakej aktiviti Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti

Pengerusi dan Setiausaha Jawatankuasa Organisasi

RM50

1 hari

Januari

3.

1 hari

Januari

Kesepakatan tercapai hasil keputusan yang dibuat Penilaian murid pada tahap baik dan cemerlang Semua pelaporan aktiviti didokumen

4.

Pelaksanaan Aktiviti

Jawatankuasa Organisasi

RM50

1 hari

Mac Oktober

PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM