Anda di halaman 1dari 12

Karya Mandau Hari Mencoba Memposting Doa Kanzul Arazi Ini, Dan Kasiat Nya Kasiatny Adalah : Jika

Anda Sering Membaca Do,a Kanzul Arasy Ini Insy Allah Segala Hajat Dan Doa Akan Dikabulkan Allah Dan Semua Cita - Cita Nya Akan Tercapai Dan Anak Cucu Nya Akan Mendapat Berkah Dan Dimurahkan Rezekinya, Karna Doa Kanzul Arazi Ini Adalah Raja Dari Segala Doa,. Dan Tak Terhitung Keutamaan Faedah Nya.

Doa Kanzul Arazi Arab Latin Dibawah Ini ! Bismillaahir Rahmanir Rahiim Dengan menyebut nama allah yang maha pemuran lagi maha penyayang Laa ilaaha illallaahu subhaana malikil qudduus Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah,mahasuci raja yang mahaqudus. Laa ilaaha illallaahu subhaana `aziizil jabbaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa Laa ilaaha illallaahu subhaana rauufir rahiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha ssuci tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang Laa ilaaha illallaahu subhaana ghafuurir rahiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang Laa ilaaha illallaahu subhaana kariimil hakiim

Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahamulia lagi mahabijaksana Laa ilaaha illallaahu subhaana qawiyyil wafiy Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuat lagi maha memenuhi Laa ilaaha illallaahu subhaana lathiifil khabiir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahahalus lagi mahamengetahui Laa ilaaha illallaahu subhaana shamadil ma`buud Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi yang disembah Laa ilaaha illallaahu subhaana ghafuuril waduud Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha pecinta. Laa ilaaha illallaahu subhaana wakiilil kafii Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penolong lagi maha pelindung Laa ilaaha illallaahu subhaana raqiibil hafizh Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengawasi lagi maha memelihara Laa ilaaha illallaahu subhaana daa-imil qaa-imi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang kekal lagi mengurus mahluk nya Laa ilaaha illallaahu subhaana muhyil mumiit Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menghidupkan lagi yang mematikan. Laa ilaaha illallaahu subhaana hayyil qayyuum Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus mahluk nya Laa ilaaha illallaahu subhaana khaaliqil baari-I Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi menjadikan Laa ilaaha illallaahu subhaana aliyyil azhiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar

Laa ilaaha illallaahu subhaana waahidil ahadi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang satu lagi esa Laa ilaaha illallaahu subhaana mu-minil muhaimini Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memberikan keamanan lagi maha memelihara Laa ilaaha illallaahu subhaana khabiibisy syahiid Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mencintai lagi maha memyaksikan Laa ilaaha illallaahu subhaana haliimil kariim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyantun lagi maha mulia Laa ilaaha illallaahu subhaana awwalil qadiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang pertama lagi maha terdahulu Laa ilaaha illallaahu subhaana awwalil aakhir Pertama lagi yang terakhir Laa ilaaha illallaahu subhaana zhaahiril baathini Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang lahir lagi yang batin (nyata lagi tersembunyi) Laa ilaaha illallaahu subhaana kabiiril muta`aali Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadhil haajaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memenuhi semua keperluan Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil `arsyil `azhiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguasai arsyi yang besar Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanir rahiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbiyal a`laa Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi

Laa ilaaha illallaahu subhaanal burhaanis sulthaan Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki bukti lagi kekuasaan Laa ilaaha illallaahu subhaanas samii`il bashiir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mendengar lagi mahamelihat Laa ilaaha illallaahu subhaanal waahidil qahhaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang satu lai yang maha mengalahkan Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aliimil hakiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mahamengetahui lagi maha bijaksana Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril ghaffaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi kesalahan lai maha pengampun Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanid dayaani Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha membalas Laa ilaaha illallaahu subhaanal kabiiril akbar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha agung lagi maha besar Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aliimil `allaam Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui lagi maha memeriksa Laa ilaaha illallaahu subhaanasy syaafil kaafii Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menyembuhkan lagi maha mencukupi Laa ilaaha illallaahu subhaanal `azhiimil baaqii Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi kekal Laa ilaaha illallaahu subhaanash shamadil ahadi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu lagi esa Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil ardhi was samaawaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguasai bumi dn langit

Laa ilaaha illallaahu subhaana khaaliqil makhluuqaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan prncipta semua mahluk Laa ilaaha illallaahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan malam dan siang hari Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaaliqir razzaaq Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi yang memberi rizki Laa ilaaha illallaahu subhaanal fattaahil `aliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha memberi keputusan lagi maha mengetahui Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil ghaniyyi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kaya Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghafuurisy syakuur Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengampun lagi maha mensyukuri Laa ilaaha illallaahu subhaanal `azhiimil `aliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil mulki wal malakuut Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki kerajaan bumi dan langit Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil `izzati wal`azhamah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kebesaran Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil haibati wal qudrah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kebesaran Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril `azhiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi

kesalahan lai maha besar Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aalimil ghaibi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mengetahui hal yang ghaib Laa ilaaha illallaahu subhaanal khamiidil majiid Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia Laa ilaaha illallaahu subhaanal khakiimil qadiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terdahulu Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadiris sattaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha menutupi Laa ilaaha illallaahu subhaanas samii`il `aliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil `azhiimi Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha besar Laa ilaaha illallaahu subhaanal `allaamis salaam Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui lai maha sejahtera Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikin nashiir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menjadi raja lagi maha penolong Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyir rahmaan Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha pemurah Laa ilaaha illallaahu subhaanal qariibil hasanaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang dekat kebaikan kebaikan nya Laa ilaaha illallaahu subhaanal waliyyil hasanaat Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menguaai kebaikan kebaikan

Laa ilaaha illallaahu subhaanash shabuuris sattaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyabar lagi maha menutupi kesalahan Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaaliqin nuur Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan nur Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil mu`jiz Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha mengalahkan Laa ilaaha illallaahu subhaanal fadhilisy syakuur Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mulia lagi maha mensyukuri Laa ilaaha illallaahu subhaanal ghaniyyil qadiim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kaya lagi maha terdahulu Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil jalaalil mubiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai keagungan lagi maha menerangkan Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaalishil mukhlish Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang murni lai memurnikan Laa ilaaha illallaahu subhaanash shaadiqil wa`di Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang benar janji nya Laa ilaaha illallaahu subhaanal khaqqil mubiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hak lagi yang menerangkan Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil quwwatil matiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai kekuatan lagi maha kokoh Laa ilaaha illallaahu subhaanal qawiyyul `aziiz Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa Laa ilaaha illallaahu subhaanal khayyil ladzii laa yamuut Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang hidup lagi tidak mati Laa ilaaha illallaahu subhaanal `allaamil ghuyuub Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha mengetahui semua

yang ghaib Laa ilaaha illallaahu subhaanas sattaaril `uyuub Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha menutupi semua cacat (aib) Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil ghufraanil musta`aan Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai ampunan lagi dimintai pertolongan Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil `aalamiin Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan semesta alam Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahmaanis sattaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pemurah lagi maha menutupi Laa ilaaha illallaahu subhaanar rahiimil ghaffaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha penyayang lai maha pengampun Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil wahhab Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha pemberi karunia Laa ilaaha illallaahu subhaanal qaadiril muqtadir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi memberi kekuasaan Laa ilaaha illallaahu subhaanadzil ghufraanil haliim Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki ampunan lagi maha penyantun Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikil mulki Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang memiliki semua kerajaan Laa ilaaha illallaahu subhaanal baari-il mushawwir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang menciptakan lagi memberi bentuk Laa ilaaha illallaahu subhaanal `aziizil jabbaar Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha perkasa lagi maha kuasa Laa ilaaha illallaahu subhaanal jabbaari mutakabbir Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha kuasa lagi maha

agung Laa ilaaha illallaahu subhaanallaahi `amma yashifuun Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci allah dari apa yang digambarkan oleh mereka (orang orang musyrik) Laa ilaaha illallaahu subhaanal qudduusis subuuh Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan dalan dzat dan sifat nya Laa ilaaha illallaahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan para malaikat dan ruh Laa ilaaha illallaahu subhaana dzil aalaa-I wan na`maa Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang mempunyai tanda tanda kebesaran dan nikmat Laa ilaaha illallaahu subhaanal malikil maqshuud Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci raja yang menjadi tujuan Laa ilaaha illallaahu subhaanal hannaanil mannaan Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, maha suci Tuhan yang maha pengasih lagi maha pemberi anugerah Laa ilaaha illallaahu subhaana Aadamu shafiyyullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, adam pilihan allah Laa ilaaha illallaahu subhaana Nuuhu najiyyullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, nuh orang yang diselamatkan oleh allah Laa ilaaha illallaahu subhaana Ibraahiimu khaliilullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ibrahim kekasih allah Laa ilaaha illallaahu subhaana Ismaa`iilu dzabiihullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, ismail yang disembelih allah Laa ilaaha illallaahu subhaana Muusaa kalimullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, musa orang yang diajak berbicara oleh allah Laa ilaaha illallaahu subhaana Daawuudu khaaliifatullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, daud khalifah yang diangkat oleh allah Laa ilaaha illallaahu subhaana `Iisaa ruuhullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, isa adalah ruh ciptaan allah Laa ilaaha illallaah, Muhammadur rasuulullaah Tiada Tuhan yang berhak disembah selain allah, muhammad utusan allah

Allahummar hamnaa bibarakati Tauraati Muusaa wainjiili `iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillaahi shallallaahu `alaihi wasallama birahmatika yaa arhanar raahimiiin ya allah, rahmatilah kami berkat taurat musa, injil isa, zabur daud dan al quran muhammad Saw utusan allah, dengan rahmatmu wahai yang mah penyayang diantara para penyayang Wal hamdu lillaahi rabbil `aalamiin Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam 1. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 2. Laa ilaaha illallahu subhaana malikil qudduus 3. Laa ilaaha illallahu subhaanal aziizil jabbaar 4. Laa ilaaha illallahu subhaanar rauufir rahiim 5. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurir rahiim 6. Laa ilaaha illallahu subhaanal kariimil hakiim 7. Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil wafiy 8. Laa ilaaha illallahu subhaanal lathiifil khabiir 9. Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil mabuud 10. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuuril waduud 11. Laa ilaaha illallahu subhaanal wakiilil kafiil 12. Laa ilaaha illallahu subhaanar raqiibil hafiizh 13. Laa ilaaha illallahu subhaanad daa-imil qaa-imi 14. Laa ilaaha illallahu subhaanal muhyil mumiit 15. Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil qayyuum 16. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqil baari-i 17. Laa ilaaha illallahu subhaanal aliyyil azhiim 18. Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil ahadi 19. Laa ilaaha illallahu subhaanal mu-minil muhaimini 20. Laa ilaaha illallahu subhaanal habiibisy syahiid 21. Laa ilaaha illallahu subhaanal haliimil kariim 22. Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil qadiim 23. Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil aakhir 24. Laa ilaaha illallahu subhaanazh zhaahiril baathini 25. Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril mutaaal 26. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadhil haajaat 27. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil arsyil azhiim 28. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanir rahiim 29. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbiyal alaa 30. Laa ilaaha illallahu subhaanal burhaaniis sulthaan 31. Laa ilaaha illallahu subhaanas samiiil bashiir 32. Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil qahhaar 33. Laa ilaaha illallahu subhaanal aliimil hakiim 34. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ghaffaar

35. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanid dayyaan 36. Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril akbar 37. Laa ilaaha illallahu subhaanal aliimil allaam 38. Laa ilaaha illallahu subhaanasy syaafil kaafii 39. Laa ilaaha illallahu subhaanal azhiimil baaqii 40. Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ahadi 41. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ardhi was samawaat 42. Laa ilaaha illallahu subhaana khaaliqil makhluuqaat 43. Laa ilaaha illallahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar 44. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqir razzaaq 45. Laa ilaaha illallahu subhaanal fattaahil aliim 46. Laa ilaaha illallahu subhaanal aziizil ghaniyyi 47. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurisy syakuur 48. Laa ilaaha illallahu subhaanal azhiimil aliim 49. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil mulki wal malakut 50. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil izzati wal azhamah 51. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil haibati wal qudrah 52. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut 53. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril azhiim 54. Laa ilaaha illallahu subhaanal aalimil ghaib 55. Laa ilaaha illallahu subhaanal hamiidil majiid 56. Laa ilaaha illallahu subhaanal hakiimil qadiim 57. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiris sattar 58. Laa ilaaha illallahu subhaanas samiii aliim 59. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil azhiim 60. Laa ilaaha illallahu subhaanal allaamis salaam 61. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikin nashiir 62. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyir rahmaan 63. Laa ilaaha illallahu subhaanal qariibil hasanaat 64. Laa ilaaha illallahu subhaanal waliyyil hasanaat 65. Laa ilaaha illallahu subhaanash shabuuris sattaar 66. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqin nuur 67. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil mujiz 68. Laa ilaaha illallahu subhaanal faadhilisy syakuur 69. Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil qadiim 70. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil jalaalil mubin 71. Laa ilaaha illallahu subhaanal khaalishil mukhlish 72. Laa ilaaha illallahu subhaanash shaadiqil wadi 73. Laa ilaaha illallahu subhaanal haqqil mubiin 74. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil quwwatil matiin 75. Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil aziiz 76. Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil ladzii laa yamuut 77. Laa ilaaha illallahu subhaanal allamil ghuyuub 78. Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril uyuub 79. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil mustaaan 80. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil alamiin

81. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanis sattaar 82. Laa ilaaha illallahu subhaanar rahiimil ghaffaar 83. Laa ilaaha illallahu subhaanal aziizil wahhab 84. Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiril muqtadir 85. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil haliim 86. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil mulki 87. Laa ilaaha illallahu subhaanal baari-il jabbaar 88. Laa ilaaha illallahu subhaanal jabbaaril mutakabbir 89. Laa ilaaha illallahu subhaanallaahi ammaa yashifuun 90. Laa ilaaha illallahu subhaanal qudduusis subbuuh 91. Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh 92. Laa ilaaha illallahu subhaana dzil aalaa-i wan namaa 93. Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil maqshuud 94. Laa ilaaha illallahu subhaanal hannaanil mannaan 95. Laa ilaaha illallahu Aadamu shafiyyullah 96. Laa ilaaha illallahu Nuuhu najiyyullah 97. Laa ilaaha illallahu Ibraahiimu khalilullah 98. Laa ilaaha illallahu Ismaaiilu dzabiihullah 99. Laa ilaaha illallahu Muusaa kaliimullah 100. Laa ilaaha illallahu Daawuudu khaliifatullah 101. Laa ilaaha illallahu Iisaa ruuhullah 102. Laa ilaaha illallahu Muhammadur rasuulullah 103. Allahummar hamnaa bibarakati tauraati muusaa, wa injiili iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillahi shallallahu alaihi wasallama birahmatika yaa arhamar raahimiin 104. Wal hamdu lillahi rabbil aalamiin