Digraf: DEFINISI ng, kh, sy, ny - dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi, dwihuruf, dwilambang CONTOH ladang, pisang

,balang, tolong, khabar syif, syabas, syarikat nyanyi, nyonya

ng kh sy ny Konsonan bergabung

DEFINISI kr, st, bl, dr,br,… kr st bl dr br - dua huruf konsonan hadir berturut-turut dan mewakili satu bunyi. CONTOH aiskrim stor, stesen blok draf brek

Kelaskan perkataan berikut: khabar trak Digraf 1. 2. 3. 4. 1. 2. krayon bangku nyamuk payung straw skarf

Konsonan bergabung 3. 4.

8. 3. 6. NIBONG . 5. 8. SG. 10. 7. 5. Diftong ChanYS_SJK(C) KWANG HWA. 4. 3.Kelaskan perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding bermain limau daun memakai hiasan sebuah kaloi pau buang gerai buah keldai bahagia amboi keluarga berpeluang menjual pandai Vokal berganding 1. 7. 6. 2. 4. 9. 1. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful