MESIN RINGKAS

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran. Menyatakan 3 daripada 5 jenis-jenis mesin ringkas. . 2. Memberikan sekurang-kurangnya 5 contoh mesin ringkas yang terdapat di sekeliling mereka. murid dapat: 1.

Bahasa Inggeris Inclined plane Lever Pulley Screw Simple machine Wheel Istilah: Bahasa Melayu Satah condong Tuas Takal Skru Mesin ringkas Roda .

ARAHAN: Lihat tayangan video. . Senaraikan jenis-jenis mesin ringkas beserta contoh yang terdapat di dalam video.

Jenis mesin ringkas: Roda Takal Satah condong Skru Tuas Baji .

CONTOH mesin ringkas: Jenis Satah condong Takal Tuas Roda Skru Baji Contoh Gelungsur Perigi Gunting Basikal Skru Kapak .

ARAHAN: Secara berkumpulan. . bincangkan contoh lain bagi mesin ringkas yang terdapat dalam kehidupan seharian.

\SEKIAN TERIMA KASIH .