Ruj. Kami: PJTM 40/5/K.

2 (110) Bertarikh : 27 Zulhijah 1429H 23 Disember, 2008M

Puan Siti Fatimah Mardiah bt Hamzah Koordinator Latihan Industri Ijazah Sarjana Muda Sistem Pengurusan Pejabat (Kepujian)(OM221) Universiti Teknologi Mara Terengganu 23000 Dungun Terengganu.

Puan, PENGESAHAN LATIHAN PRAKTIKAL
Nama Pelajar Kursus : Nor Haffiza Ibrahim : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) (OM 221)

No. KP Pelajar: 2006837749 Tempoh : 23 Nov 2008 – 24 Dis 2008 (1 bulan)

2.

Sepanjang tempoh beliau berada di sini, beliau telah menunjukkan komitmen

yang tinggi, kematangan dan sifat–sifat kepimpinan di dalam menjalankan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada beliau. Pihak kami yakin bahawa pengalaman yang ditimbanya di Pejabat Tanah Jajahan Tanah Merah serta sifat-sifat positif beliau akan membantu di dalam apa jua tugasan yang di hadapinya di masa hadapan. 3. Sekiranya pihak tuan/puan memerlukan penjelasan lanjut, pihak tuan/puan boleh

menghubungi kami seperti butiran di atas.

Sekian, terima kasih MEMBANGUN BERSAMA ISLAM Yang menurut perintah,

(AMINUDDIN BAKI BIN SHAFII) Ketua Penolong Ketua Jajahan ( Khidmat Pengurusan) b/p Ketua Jajahan Tanah Merah