xxx

Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalammatapelajaran Pendidikan Jasmani. Perkembangan kecergasan terutamaaktiviti yang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting keranaaktiviti tersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakitkronik.

Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannya kesihatanyang baik sehingga dewasa.

Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terusbergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokandan kepuasan kepada mereka.

Pergerakan fizikal merupakan aspek yang dititik beratkan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. Perkembangan kecergasan terutama aktivitiyang melibatkan kapasiti aerobik dan kekuatan adalah penting kerana aktivititersebut boleh mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit-penyakitkronik. Biasanya kanak-kanak yang cergas akan dapat mengekalkannyakesihatan yang baik sehingga dewasa.

Manusia akan terangsang untuk menyertai aktiviti-aktiviti rekreasi dan terusbergiat cergas sepanjang hayat jika aktiviti itu mendatangkan keseronokandan kepuasan kepada mereka