Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN AKTIVITI

a) MAKLUMAT PROGRAM / AKTIVITI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nama Program / aktiviti : Guru Penasihat Tarikh : Masa : Tempat : Peringkat Perlaksanaan Program / Aktiviti (sekolah, daerah atau negeri) 7. 8. 9. 10. Latar belakang Program Matlamat : Objektif : Penyertaan: a. b. 11. 12. jumlah perserta analisis perserta berasakan kaum, jantina dan usia

Jadual pengelolaan/Pelaksanaan dan arahan Pentadbiran Keputusan-keputusan yang diperolehi (Khususnya acara-acara yang dipertandingkan)

13.

Analisis perkakasan dan peralatan yang digunakan.

14.

Analisis pendapatan dan perbelanjaan.

15.

Analisis penilaian oleh perserta (Borang penilaian oleh perserta dilampirkan)

16.

Cadangan-cadangan penambahbaikan.

Disediakan Oleh

Disahkan Oleh :

--------------------------------------(NAMA ) Setiausaha

-----------------------------(NAMA Guru Penasihat