Anda di halaman 1dari 5

YANAH BINTI SANTONG DPLI-BAHASA MELAYU (SR)

SK. ST. FRANCIS CONVENT (M)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk Objektif

: 31 Januari 2013 : 5 Ros : 37 orang : 11.20 pagi - 12.20 pagi (1 jam) : Bahasa Melayu : Institusi Pelajaran : Usaha Tidak Henti, Kejayaan Menanti : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

1. Membaca lancar perkataan, frasa dan ayat dari teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. membina ayat tunggal berdasarkan kata ganda yang diberi 3. menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

Hasil Pembelajaran : Fokus utama 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 (i):

Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta

gaya yang sesuai.

8.2 membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 (i): membina ayat tunggal dan majmuk berdasarkan tajuk.

Fokus Sampingan 9.3 menyusun maklumat secara kohesi daripada nota ataupun catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 2 (i): menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

YANAH BINTI SANTONG DPLI-BAHASA MELAYU (SR)

SK. ST. FRANCIS CONVENT (M)

Kemahiran bahasa : Mendengar membaca dan menulis.

Sistem Bahasa

: Intonasi - membaca ayat, ayat tunggal, kata ganda

Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai Murni : Bahasa melayu, sastera : Sabar, berusaha, kasih sayang, kesyukuran

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan pelbagai : Menghubung kait , membanding beza : Menghubung kait amalan : Verbal linguistik,intrapersonal, interpersonal, muzik

Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mengumpul maklumat, memproses maklumat, kemahiran membuat persembahan

Pengetahuan Sedia Ada kepada ibubapa.

Murid pernah memberikan buku rekod mereka

Bahan Bantu Belajar : buku teks, video Gagak yang bijak, lembaran kerja, speaker, laptop.

Isi Pelajaran

Aktiviti

Catatan

Murid ditayangkan dengan video cerita Gagak yang Bijak.

Induksi Set (5 minit) 1. murid diminta untuk bersiap sedia bagi memulakan sesi pengajaran.

Bahan Bantu Belajar video

Kemahiran Berfikir 2. murid kemudiannya menonton cerita Gagak yang bijak. Menghubung kait. Belajar Cara Belajar: Menonton dengan aktif Kecerdasan Pelbagai

3. guru mengaitkan cerita video tadi dengan topik pada hari ini.

YANAH BINTI SANTONG DPLI-BAHASA MELAYU (SR)

SK. ST. FRANCIS CONVENT (M)


Intrapersonal Intrapersonal Verbal linguistik

Langkah 1 ( 15 minit) 1. murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.

Bahan Bantu Belajar Buku teks Pembelajaran

2. setiap kumpulan terdiri daripada 67 orang murid.

kontekstual

Belajar Cara Belajar 3. murid diminta membaca petikan dalam buku teks mengikut kumpulan dengan kuat dan mengikut intonasi yang betul. Nilai Murni 4. murid yang lain dikehendaki meneliti teks sambil memahami petikan tersebut. Pendekatan Teknik Tunjuk cara. Bercerita Komunikatif Kerjasama Sabar Berdisiplin. Memproses maklumat

YANAH BINTI SANTONG DPLI-BAHASA MELAYU (SR)

SK. ST. FRANCIS CONVENT (M)

Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Langkah 2 (15 minit) 1. secara berkumpulan, murid diminta menyenaraikan kata ganda pada lembaran kerja yang diberikan berpandukan petikan teks di dalam

Bahan Bantu Belajar Petikan teks: Cara Selamat Menunggang Basikal. (Lampiran 1) Teknik:

Kata ganda: 1. anai-anai 2. kata-kata 3. teingat-ingat 4. perlahan-lahan 5. kerja-kerja 6. sungguh-sungguh

buku teks.

2. murid diminta untuk membina ayat dari kata ganda tersebut.

Pembentangan Nilai Murni

3. wakil setiap kumpulan diminta membentangkan jawapan mereka di hadapan kelas.

Sabar. Teliti Berdisiplin

4. guru merumuskan jawapan setiap murid. Belajar Cara Belajar Menjana idea Mengumpul maklumat

Langkah 3 (22 minit) Aktiviti dalam buku teks muka surat 25. 2. murid diminta membaca dan memahami maklumat di dalam buku teks muka surat 25. BBB: buku teks, Nilai: sabar, yakin 1. murid diberi lembaran kerja. BCB: mengenal pasti

lembaran kerja 3. murid dikehendaki menyusun semula maklumat tersebut mengikut urutan yang betul. Pendekatan: mengalami dan menghayati.

4. guru dan murid sama-sama membincangkan jawapan yang murid perolehi.

YANAH BINTI SANTONG DPLI-BAHASA MELAYU (SR)

SK. ST. FRANCIS CONVENT (M)

Aktiviti pengukuhan: Murid menjawab latihan dalam buku kerja muka surat 9 Aktiviti pengayaan: Murid menjawab soalan di dalam buku teks muka surat 27. BBB: Buku kerja

BBB: buku teks

Nilai murni: 1. tidak mudah putus asa 2. yakin dan berusaha 3. usaha tangga kejayaan

Penutup ( 3 minit) Guru bersoal jawab dengan murid tentang nilai murin yang terdapat dalam petikan tadi.

Anda mungkin juga menyukai