Anda di halaman 1dari 2

Lembaran Kerja 2

Isi huruf yang sesuai di tempat kosong untuk membina perkataan berdasarkan aktiviti membaca flash kad.

Gambar

Perkataan

_ dang _ _ tak buru _ _ mo_ _ _ _