PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia ARAS 8, BLOK E8

Level 8, Block E8,

KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Federal Government Administrative Centre

62604 PUTRAJAYA

Tel: 03-8884 6077 Fax: 03-8889 4548 Laman web: http: www.moe.gov.my.

KP(BS-Dsr)/2017002/1(4. ) V 9 Julai 2008

Semua Pengarah Pelajaran Negeri Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2008 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)

Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan ini, satu penilaian yang standard yang di kenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008. 2. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah rendah dan menengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu 2.1
2.2

Pengiraan Indeks Jisim Badan
Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit

2.3 2.4 2.5

Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Jangkauan Melunjur

3. Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) hendaklah 3.1 mengikut Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia; ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 sahaja; ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu persekolahan; semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang BSSR untuk sekolah rendah dan Borang BSSM untuk sekolah menengah; dan data yang diperoleh dari ujian SEGAK perlu direkodkan di dalam Sistem Maklumat Murid (SMM) mulai tahun 2009.

3.2 3.3

3.4

3.5

4. Dengan ini, dimaklumkan juga bahawa sebahagian daripada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1988 berkaitan dengan Ujian Daya Tenaga Asas adalah dibatalkan. 5. Kerjasama Y. Bhg. Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pejeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.B. Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua-Ketua Bahagian. Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia Y. Dr.B. Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Perhubungan Awam. 7.B. Penasihat Undang-Undang. 9. 3. Y. 10.k. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia . Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Y. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha. Ir. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Nazir Sekolah. 8. 1. 2. 4. Dato' Razali Ismail Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha.s.

. TEL..... STATUS KESIHATAN MURID 8HINGGA11 MARKAH D KURANG CERGAS Pengecualian Ambil Ujian Jika Ya.......... Nyatakan Kecacatan Fizikal: Jika Ya.. . BIL. 4HINGGA7 MARKAH E PERLU TINGKATKAN KECERGASAN .. SIJIL BERANAK: NO.. 12HINGGA14 MARKAH C 3 BINTANG Tahun 6 4...... TAHUN Tahun 4 KELAS BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI 1.. PENJAGA: ......... JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PERNYATAAN SKALA MARKAH KESELURUHAN 18HINGGA20 MARKAH A 5 BINTANG 2....... YA/TIDAK 5...STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH Borang BSSR (Sekolah Rendah) NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: ....... Nyatakan : : : YA/TIDAK ...... JANTINA: L / P NO. 15HINGGA17 MARKAH B 4 BINTANG Tahun 5 3..

SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1 NaikTurun Bangku Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR 2 Tekan Tubi Rengkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU . Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil.STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Rendah B1L JENIS UJIAN TAHUN 4 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 5 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 6 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) Bil.

........ STATUS KESIHATAN MURID 8HINGGA11 MARKAH D KURANG CERGAS Pengecualian Ambil Ujian Jika Ya. TEL....... 18HINGGA20 MARKAH A 5 BINTANG 2.STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH MENENGAH Borang BSSM (Sekolah Menengah) NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: ... PENJAGA TAHUN Tahun 4 Tahun 5 : BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI KELAS 1. Nyatakan Kecacatan Fizikal: Jika Ya. 4HINGGA7 MARKAH E PERLU TINGKATKAN KECERGASAN . 15HINGGA17 MARKAH B 4 BINTANG 3.... BIL...... JANTINA: L / P NO............ Nyatakan : : : YA/TIDAK . 12HINGGA14 MARKAH C 3 BINTANG Tahun 6 4. .... YA/TIDAK 5..... JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PERNYATAAN SKALA MARKAH KESELURUHAN SIJIL BERANAK/KP: NO...........

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Menengah BIL JEWS UJIAN TAHUN 1 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 2 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 3 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) SKOR Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR 2 Tekan Tubi RengkukTubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU . Ulangan/ Masa/ Jarak 1 Naik Turun Bangku Bil.

BIL JENIS UJIAN TAHUN 4 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 5 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Naik Turun Bangku Tekan Tubi Rengkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 2 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU . SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1 Bil.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MEI 2007 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM .

berdaya tahan. kekuatan. berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan yang optimum. 3. SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. 2. dan 5. . mengetahui tahap kecergasan kendiri. Ujian yang dijalankan secara sistematik wajib diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Selaras dengan itu. mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga. menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal kendiri. berdaya kuasa. obesiti dan pelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Menurut Falls (1980). Matlamat Murid sentiasa peka. merancang dan melakukan tindakan susulan. Murid akan lebih bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020. Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Pelaporan hasii SEGAK akan menjadi komponen kecergasan kepada penilaian berasaskan sekolah. mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf berdasarkan prestasi semasa. Objektif Murid dapat: 1. Dengan ini. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya kepada murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 mulai sesi persekolahan tahun 2008. 4.Pengenalan Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) ini dirancang selari dengan tunjang kecergasan yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung. kemahiran dan sebagainya. satu penilaian yang standard dapat diukur. Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari.

Melaporkan hasil ujian dalam buku rekod kemajuan murid . Radio CD 8. Pengukurtinggi 2. Merancang tarikh ujian 2. Menganalisa hasil ujian 8. Pita ukur 13.5 cm 12.Peralatan 1. Metronom 50 dsm 14. Pita lekat bersaiz 2. Menyediakan tempat. alatan dan borang 3. Tilam senaman 11. Pelapikgetah 15.Ketinggian 30. Merekod ujian dalam sistem maklumat murid 7. Mentadbir ujian 5. Alat pengukur jangkauan Nota Untuk Guru 1. Jam Randik 6. Mengesahkan hasil ujian 6. Rakaman metronome (96 detik seminit) 7. lidi atau straw minuman 16. Penimbang berat 3. Bangku . Kawasan lapang dan rata. 9. Memastikan aspek keselamatan 4.5 cm (1 kaki) 5. Borang skor 4. 10. Span ( 5 cm lebar x 15 crn panjang x 10 cm tinggi). Penanda 15 cm seperti pensel.

2 .24.21.0 15.2 >20.Ukuran: Indeks Jisim Badan (BMI-for-age) Tujuan: Menilai komposisi badan Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 17.8 >24.2 . Prosedur: 1.2 >21.4 17.2 <17.6 14.28.0 .8 .4 .24. Lelaki Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kurang berat <14.6 <15.18.2 >25.6 .4 <16. Borang skor Pengurusan dan organisasi: Pengukuran ini hendaklah dilakukan sebelum bateri ujian kecergasan dilaksana.2 15.6 >24.2 >22.0 >23. Pengukurtinggi 18.22.6 16.2 17.0 .26. Kiraan indeks jisim badan berdasarkan formula berikut: Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m) 3.6 .2 >21.27.0 <16.2 .0 .6 <17.6 .8 .22.2 >23.6 >28.2 <14.8 • >27.0 <15.24.4 14.8 Normal 14.4 .8 Berisiko Berat Berlebihan >18.0 >19.21.2 .20.2 Berat berlebihan >21.19.21.26.2 >24.25.2 >26.0 >22.8 .0 .4 .0 <14.23.2 .6 . Murid dikehendaki menimbang berat badan dan mengukur ketinggian dalam ukuran metrik. 2.23. Penimbang berat 19.8 16.0 >26. Rujuk jadual di bawah untuk mengenal pasti indeks jisim badan dan risiko yang berkaitan.

22.8 >22.0 >25.2 .0 16.24.21.2 >27.6 (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion.6 .8 <17.8 <14.8 .Perempuan Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kurang be rat <14.26. 2000) .0 <14.25.2 14.20.29.22.5 15.2 >26.9 .2 >23.19.8 >19.5 .4 .0 >24.0 .8 14.9 >20.6 Berat berlebihan >21.8 <16.0 >28.3 .2 Berisiko Berat Berlebihan >19.19.8 .5 17.2 >28.2 .3 .24.0 >21.21.8 <15.5 .27.6 15.3 <15.8 >29.9 >24.2 >22.2 .25.2 16.24.28.9 14.8 .2 >24.4 <14.8 .8 .8 >25.23.3 .3 <16.3 Normal 14.0 .28.

Bangku . Jam Randik 3. 6. Prosedur: 1.5 cm (1 kaki) 2. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai.) 3. Borang Skor 4. Guru atau murid mengambil kadar denyutan nadi.Ketinggian 30. 4. . 7.Ujian 1: Naik Turun Bangku Tujuan: Untuk menilai daya tahan kardiovaskular Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Rakaman metronome (96 detik seminit) 5. Miller (2006. Keseluruhan tapak kaki mesti memijak permukaan bangku. 10. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta. skor murid ini dibatalkan. 8. Radio CD Permulaan Naik Turun Bangku Pengurusan dan organisasi: 1. Penguji akan memberikan isyarat 'mula'. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti. Murid melakukan pergerakan naik dan turun bangku (kaki kiri naik. 5. Kira kadar denyutan nadi selepas 5 saat tamat perlakuan. kemudian kaki kanan naik dan seterusnya). 3. Aktiviti dijalankan berpasangan. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (yang mana sesuai) diletakkan di atas bangku. kaki kanan turun diikuti kaki kiri turun. 9. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit.(Pastikan bangku tidak bergerak semasa ujian dijalankan. 2. 2. Ujian ini diambil daripada YMCA 3-Minute Step Test. Sumber: David K. Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit.

Jam Randik. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia .Lakuan Lurus Tangan Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986). 5. Pengurusan dan organisasi: 1.gambar B. 4. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit.gambar A. 2.Lakuan Bengkok Siku C . Sumber: David K. Kiraan satu ulangan lakuan. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan 1 hingga 3. 6. 3. Measurement by the physical educator: (5th ed). Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm . Miller (2006. Why and how 7 . skor diambil kira setakat murid berhenti. Prosedur: 1. Ujian dilaksanakan secara berpasangan. 2. 3.gambar C. Skor dikira sekiranya murid melengkapkan prosedur 1 hingga 3. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat.Sokong Hadapan B . Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan jari-jari kaki. Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi). 2. Badan diluruskan .Ujian 2a: Tekan Tubi Tujuan: Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki Alatan dan kemudahan: 1. A . Kawasan lapang dan rata.

Bersedia B . 2. 3. Tilam senaman Pengurusan dan organisasi: 1. Kiraan satu ulangan lakuan. Miller (2006. 5. 6. Badan diluruskan . Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan dua kali berturut-turut. A .Lakuan Bengkok Siku C . skor diambil kira setakat murid berhenti. Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi). 2. Skor dikira sekiranya murid melengkapkan prosedur 1 hingga 3. Prosedur: 1. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit. Sumber: David K. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi. Kawasan lapang dan rata. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan lurus lutut bengkok dan kaki disilang. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat. 4. 4. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm . 3.gambar C. Ujian dilaksanakan secara berpasangan.gambar A. Jam randik. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia .Ujian 2b: Tekan Tubi Suaian Tujuan: Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Perempuan Alatan dan kemudahan: 1. 8 . Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed).Lakuan Lurus Tangan Kiraan Satu Ulangan Lakuan Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986). 2.gambar B.

Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh penanda pertama gambar A. Murid B mengira ulangan perlakuan.2 Jari tidak menyentuh penanda kedua. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid A :9. 9. 6. 9. Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai. Jarak antara kedua-dua penanda ialah 10 cm. Bahagian bawah/belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan asal gambar C. 2. bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua tangan menggelunsur hingga menyentuh penanda kedua .gambar B. 5. (ulang prosedur 4) sebelum melakukan ulangan yang seterusnya. 3.5 cm Pita ukur Jam randik Metronom 50 dsm Pelapik getah Penanda 15 cm seperti pensel.1 Berhenti melakukan ujian. 3. . Lekatkan penanda dengan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan pelaku. 9. Pita lekat bersaiz 2.4 Tidak dapat mengikut rentak rakaman metronom dua kali berturut-turut. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman metronom dengan kadar 50 detik seminit selama 1 minit. lidi atau straw minuman Pengurusan dan organisasi: 1.3 Tumit diangkat. 9. 4. 7. 2. Buka kaki seluas bahu. 8. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tapak kaki sentiasa menyentuh lantai.Ujian 3: Ringkuk Tubi Separa Tujuan : Untuk menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan : 1. 6. 5. 4. Pada setiap lakuan ringkuk. Prosedur: 1. 2.

Sumber: David K. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). 2002). Miller (2006. 10 .Kedudukan Asal Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C Ujian ini diambil daripada The President's Challenge (Preseident's Council on Physical Fitness and Sports.C .

5. Pengurusan dan organisasi: 1. Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak mengganggu pelaku. Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. Physical Education. Murid duduk melunjur tanpa kasut. 1980. 11 . Tidak perlu merekod dalam titik perpuluhan. Prosedur: 1. 4. Ujian ini diambil daripada American Association For Health. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan hujung jari tengah hendaklah sama. 2. Tapak kaki di letak di belakang penanda 23 cm. 6. Murid diberi tiga percubaan berturut-turut. 3. Miller (2006). Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. Borang skor. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). 7. paha dan sendi pinggul (lower back and posterior thighs) Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Percubahan terbaik diambil kira sebagai skor.Ujian 4: Jangkauan Melunjur Tujuan: Untuk mengukur fleksibiliti bahagian belakang badan. Gunakan alat pengukur jangkauan yang disediakan. Alat pengukur jangkauan 2. Sumber: David K. Recreation and Dance (AAHPERD). Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita pengukur. Dagu rapat ke dada. Rakan memegang lutut.

NORMA SEGAK LELAKI 10TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKANTUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 79 ke bawah 1 5 ke atas 1 8 ke atas 37 ke atas 4 80-101 13-14 15-17 32-36 3 102-125 9-12 11-14 25-31 2 126-148 7-8 8-10 19-24 1 149 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 1 8 ke bawah PEREMPUAN10TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 84 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 35 ke atas 85-108 17-20 15-17 30-34 3 109-133 13-16 11-14 24-29 2 134-158 9-12 8-10 18-23 1 1 59 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 1 7 ke bawah LELAKI 11 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 78 ke bawah 1 6 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 79-101 13-15 16-18 32-38 3 102-124 9-12 12-15 25-31 2 125-147 7-8 8-11 18-24 1 148 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah PEREMPUAN 11 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 86 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 36 ke atas 111-87 17-20 15-17 31-35 3 112-136 13-16 11-14 25-30 2 137-161 9-12 8-10 19-24 1 162 8 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah LELAKI 12 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 77 ke bawah 1 8 ke atas 20 ke atas 39 ke atas 4 78-100 15-17 16-19 32-38 3 101-123 11-14 12-15 25-31 2 124-146 8-10 8-11 19-24 1 147 ke atas 7 ke bawah 7 ke bawah 1 8 ke bawah PEREMPUAN 12TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 83 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 38 ke atas 4 84-107 18-20 15-17 32-37 12 3 108-132 13-17 11-14 25-31 2 133-156 9-12 8-10 20-24 1 1 57 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah .1 9 ke bawah .

LELAKI 13TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 76 ke bawah 25 ke atas 21 ke atas 42 ke atas 77-98 21-24 17-20 34-41 3 99-121 15-20 13-16 25-33 2 122-143 11-14 9-12 16-24 1 144 ke atas 10 ke bawah 8 ke bawah 15 ke bawah PEREMPUAN13TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 82 ke bawah 22 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 4 83-106 18-21 16-18 33-38 3 107-130 13-17 11-15 26-32 2 131-154 9-12 8-10 20-25 1 1 55 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 1 9 ke bawah LELAKI 14TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 76 ke bawah 27 ke atas 22 ke atas 44 ke atas 4 98-77 22-26 18-21 35-43 3 99-121 17-21 13-17 26-34 2 122-143 12-16 9-12 17-25 1 1 44 ke atas 1 1 ke bawah 8 ke bawah 1 6 ke bawah PEREMPUAN14TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 81 ke bawah 22 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 82-104 19-21 16-18 33-38 3 105-128 14-18 11-15 27-32 2 129-152 10-13 8-10 21-26 1 1 53 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah LELAKI 15TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 75 ke bawah 30 ke atas 23 ke atas 46 ke atas 4 76-97 24-29 19-22 37-45 3 98-120 18-23 14-18 27-36 2 121-142 13-17 10-13 17-26 1 143 ke atas 12 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN 15TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 80 ke bawah 23 ke atas 1 9 ke atas 40 ke atas 4 81-104 19-22 16-18 34-39 13 3 105-128 14-18 11-15 27-33 2 129-151 10-13 8-10 21-26 1 1 52 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah .

LELAKI 16TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 74 ke bawah 30 keatas 23 ke atas 47 ke atas 75-96 25-29 19-22 37-46 3 97-119 19-24 14-18 27-36 2 120-140 13-18 10-13 17-26 1 141 ke atas 1 2 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN16TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 78 ke bawah 23 ke atas 1 9 ke atas 41 ke atas 79-100 19-22 16-18 35-40 3 101-124 14-18 11-15 28-34 2 125-146 10-13 8-10 21-27 1 1 47 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah LELAKI 17TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 70 ke bawah 31 ke atas 23 ke atas 48 ke atas 71-91 26-30 19-22 38-47 3 92-112 19-25 14-18 27-37 2 113-133 14-18 10-13 17-26 1 1 34 ke atas 1 3 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN 17 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 75 ke bawah 24 ke atas 1 9 ke atas 41 ke atas 76-97 20-23 16-18 35-40 3 98-120 15-19 12-15 28-34 2 121-142 10-14 8-11 22-27 1 143 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 21 ke bawah 14 .

8HINGGA11 MARKAH D 1 BINTANG TAHAP KECERGASAN Dl BAWAH NORMA TIDAK CERGAS 5. 15HINGGA17MARKAH B 3 BINTANG 3. BIL. SILA RUJUK KEPADA SKALA MARKAH KESELURUHAN UNTUK MENENTUKAN TAHAP KECERGASAN BAGI TUJUAN PEMARKAHAN. 4HINGGA7 MARKAH E TIADA BINTANG 15 . A 4 BINTANG TAHAP KECERGASAN SANGATTINGGI TAHAP KECERGASAN TINGGI CERGAS NORMA 2. 12HINGGA14MARKAH C 2 BINTANG 4. JUMLAH SKOR KESELURUHAN 18HINGGA20MARKAH GRED PENCAPAIAN PENYATAAN 1.KEPUTUSAN KESELURUHAN SETELAH MELAKUKAN 4 UJIAN.

16 . mendayung. merentas desa. V. mendayung. berbasikal. joging. merentas desa. joging. joging. naiktangga.H. tarian aerobik dan senamrobik Latihan bebanan dengan menggunakan alatan Berjalan.JENIS-JENIS LATIHAN DAN SENAMAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAP KECERGASAN FIZIKAL KOMPONEN JENIS LATIHAN CADANGAN AKTIVITI KECERGASAN FIZIKAL Daya tahan kardiovaskular Latihan aerobik Kekuatan dan daya tahan otot Latihan rintangan dan aerobik Berjalan. (1991). berbasikal. mendayung. naiktangga. naiktangga. merentas desa. Advanced Fitness Assesment & Exercise Prescription (2nd ed). tarian aerobik dan senamrobik Berjalan. tarian aerobik dan senamrobik Regangan statik dan regangan berintangan secara berpasangan (PNF .proprioceptive neuromuscular facilitation) Tai Chi dan latihan relaksasi secara progresif Komposisi Badan Latihan rintangan dan aerobik Fleksibiliti Latihan regangan Ketegangan dan stres neuromascular Latihan relaksasi yang menggunakan tenaga dan konsentrasi sederhana Sumber: Heyward. berbasikal.

17 .STANDARD KECERGASAN FIZIKAL MURID MALAYSIA JANTINA: LELAKI Naik Turun Umur Bangku (kiraan denyutan nadi) Tekan Tubi (kiraan ulangan) Ringkuk Tubi Separa (kiraan ulangan) 11 12 12 13 13 14 14 14 Jangkauan Melunjur (jarak dalam cm) 25 25 25 25 26 27 27 27 10tahun 11 tahun 12tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 125 ke bawah 1 24 ke bawah 123 ke bawah 121 ke bawah 121 ke bawah 120 ke bawah 1 1 9 ke bawah 1 1 2 ke bawah 9 9 11 15 17 18 19 19 JANTINA: PEREMPUAN Naik Turun Umur Bangku (kiraan denyutan nadi) Tekan Tubi (kiraan ulangan) Ringkuk Tubi Separa (kiraan ulangan) 11 11 11 11 11 11 11 12 Jangkauan Melunjur (jarak dalam cm) 24 25 25 26 27 27 28 26 10 tahun 11 tahun 12 tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 133 ke bawah 1 32 ke bawah 132 ke bawah 1 30 ke bawah 1 28 ke bawah 128ke bawah 1 24 ke bawah 120 ke bawah 13 13 13 13 14 14 14 15 Catatan: Standard ini berdasarkan skala C dalam ujian kecergasan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful