PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia ARAS 8, BLOK E8

Level 8, Block E8,

KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
Government Complex Parcel E,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Federal Government Administrative Centre

62604 PUTRAJAYA

Tel: 03-8884 6077 Fax: 03-8889 4548 Laman web: http: www.moe.gov.my.

KP(BS-Dsr)/2017002/1(4. ) V 9 Julai 2008

Semua Pengarah Pelajaran Negeri Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan,
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2008 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)

Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan ini, satu penilaian yang standard yang di kenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008. 2. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah rendah dan menengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu 2.1
2.2

Pengiraan Indeks Jisim Badan
Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit

2.3 2.4 2.5

Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Jangkauan Melunjur

3. Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) hendaklah 3.1 mengikut Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia; ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 sahaja; ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu persekolahan; semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang BSSR untuk sekolah rendah dan Borang BSSM untuk sekolah menengah; dan data yang diperoleh dari ujian SEGAK perlu direkodkan di dalam Sistem Maklumat Murid (SMM) mulai tahun 2009.

3.2 3.3

3.4

3.5

4. Dengan ini, dimaklumkan juga bahawa sebahagian daripada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1988 berkaitan dengan Ujian Daya Tenaga Asas adalah dibatalkan. 5. Kerjasama Y. Bhg. Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pejeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Y. Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Perhubungan Awam. Penasihat Undang-Undang. Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua-Ketua Bahagian. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia.k. 8. Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Nazir Sekolah. Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia Y. Y.B. 9. Kementerian Pelajaran Malaysia . 1. 10.B.B. 4. Ir. Dato' Razali Ismail Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Setiausaha. 3. 7.s. 5. 6. Dr.

12HINGGA14 MARKAH C 3 BINTANG Tahun 6 4...... STATUS KESIHATAN MURID 8HINGGA11 MARKAH D KURANG CERGAS Pengecualian Ambil Ujian Jika Ya..... YA/TIDAK 5........... SIJIL BERANAK: NO. JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PERNYATAAN SKALA MARKAH KESELURUHAN 18HINGGA20 MARKAH A 5 BINTANG 2............. BIL. Nyatakan Kecacatan Fizikal: Jika Ya. TEL.... 15HINGGA17 MARKAH B 4 BINTANG Tahun 5 3...... JANTINA: L / P NO..... Nyatakan : : : YA/TIDAK ... 4HINGGA7 MARKAH E PERLU TINGKATKAN KECERGASAN . TAHUN Tahun 4 KELAS BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI 1..... PENJAGA: .STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH Borang BSSR (Sekolah Rendah) NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: .. ..

Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Bil. SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1 NaikTurun Bangku Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR 2 Tekan Tubi Rengkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU .STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Rendah B1L JENIS UJIAN TAHUN 4 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 5 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 6 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) Bil.

..... Nyatakan : : : YA/TIDAK . BIL........ 12HINGGA14 MARKAH C 3 BINTANG Tahun 6 4...... 15HINGGA17 MARKAH B 4 BINTANG 3. JUMLAH SKOR KESELURUHAN GRED PERNYATAAN SKALA MARKAH KESELURUHAN SIJIL BERANAK/KP: NO..... STATUS KESIHATAN MURID 8HINGGA11 MARKAH D KURANG CERGAS Pengecualian Ambil Ujian Jika Ya... 4HINGGA7 MARKAH E PERLU TINGKATKAN KECERGASAN .... YA/TIDAK 5............. Nyatakan Kecacatan Fizikal: Jika Ya...STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH MENENGAH Borang BSSM (Sekolah Menengah) NAMA SEKOLAH: NAMA MURID: .. 18HINGGA20 MARKAH A 5 BINTANG 2....... ... PENJAGA TAHUN Tahun 4 Tahun 5 : BERAT (KG) TINGGI (CM) BMI KELAS 1. TEL.. JANTINA: L / P NO...

Ulangan/ Masa/ Jarak 1 Naik Turun Bangku Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR 2 Tekan Tubi RengkukTubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU .STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Menengah BIL JEWS UJIAN TAHUN 1 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 2 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 3 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) SKOR Bil.

Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil.BIL JENIS UJIAN TAHUN 4 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) TAHUN 5 PENGGAL 1 (Mac) PENGGAL 2 (Ogos) Bil. SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1 Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ Jarak Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak SKOR Naik Turun Bangku Tekan Tubi Rengkuk Tubi Separa Jangkauan Melunjur JUMLAH SKOR 2 3 4 Gred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURU .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BUKU PANDUAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MEI 2007 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM .

kemahiran dan sebagainya. SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf berdasarkan prestasi semasa. mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal. berdaya tahan. Objektif Murid dapat: 1. Murid akan lebih bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020. satu penilaian yang standard dapat diukur. satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. dan 5. Menurut Falls (1980). Matlamat Murid sentiasa peka. 4. kekuatan. kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung. Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih.Pengenalan Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) ini dirancang selari dengan tunjang kecergasan yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. 2. Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari. berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan yang optimum. . Dengan ini. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya kepada murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 mulai sesi persekolahan tahun 2008. berdaya kuasa. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga. Selaras dengan itu. 3. menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal kendiri. Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Ujian yang dijalankan secara sistematik wajib diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. mengetahui tahap kecergasan kendiri. Pelaporan hasii SEGAK akan menjadi komponen kecergasan kepada penilaian berasaskan sekolah. obesiti dan pelbagai penyakit otot dan tulang. merancang dan melakukan tindakan susulan.

5 cm (1 kaki) 5. Kawasan lapang dan rata. Merekod ujian dalam sistem maklumat murid 7. Menganalisa hasil ujian 8. Penimbang berat 3. Pengukurtinggi 2. Borang skor 4. Rakaman metronome (96 detik seminit) 7.Ketinggian 30. Penanda 15 cm seperti pensel. Span ( 5 cm lebar x 15 crn panjang x 10 cm tinggi). Pelapikgetah 15. Merancang tarikh ujian 2. alatan dan borang 3. Bangku . Mengesahkan hasil ujian 6. Metronom 50 dsm 14. Memastikan aspek keselamatan 4. Tilam senaman 11. Jam Randik 6. Pita lekat bersaiz 2. Pita ukur 13.5 cm 12.Peralatan 1. Melaporkan hasil ujian dalam buku rekod kemajuan murid . Alat pengukur jangkauan Nota Untuk Guru 1. Radio CD 8. lidi atau straw minuman 16. 10. Mentadbir ujian 5. 9. Menyediakan tempat.

Ukuran: Indeks Jisim Badan (BMI-for-age) Tujuan: Menilai komposisi badan Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 17. Pengukurtinggi 18.6 .0 15.26.24.21.2 <14.21. Kiraan indeks jisim badan berdasarkan formula berikut: Indeks Jisim Badan = Berat badan (kg) Tinggi (m) x Tinggi (m) 3.24.6 14.8 .23. Lelaki Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kurang berat <14.2 >25.0 >19.2 .0 <15.4 14.6 <17. Borang skor Pengurusan dan organisasi: Pengukuran ini hendaklah dilakukan sebelum bateri ujian kecergasan dilaksana.2 >21. Murid dikehendaki menimbang berat badan dan mengukur ketinggian dalam ukuran metrik.6 16.4 .4 17.2 >21.18.6 .8 16.0 .2 Berat berlebihan >21.2 .19.0 >22.8 Normal 14.2 15.2 >22.0 <16.24.0 >23.0 .0 .2 .26. Rujuk jadual di bawah untuk mengenal pasti indeks jisim badan dan risiko yang berkaitan.2 17.2 .23.27.8 .25.4 <16.2 .21.0 >26.8 Berisiko Berat Berlebihan >18. Penimbang berat 19.2 <17.6 >28.6 .20.8 .6 >24.6 .22.8 • >27.22.0 <14.2 >26.6 <15.4 .2 >24.2 >23.8 >24.28. 2.2 >20.4 .0 . Prosedur: 1.

8 <17.5 .3 .20.24.8 <16.2 >27.9 14.2 >28.19.28.5 15. 2000) .8 .0 .24.5 17.4 <14.8 .28.8 >25.0 <14.21.9 >24.22.0 .25.3 <15.3 .5 .8 14.6 (Rujukan: National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion.27.2 .8 .3 .0 >28.8 >22.2 .22.3 <16.8 >19.23.2 Berisiko Berat Berlebihan >19.26.2 14.8 .21.8 .3 Normal 14.9 .0 >25.6 15.24.8 <14.29.0 >24.0 16.8 <15.2 >22.2 >26.4 .6 Berat berlebihan >21.0 >21.25.Perempuan Umur (Tahun) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kurang be rat <14.19.8 >29.2 16.9 >20.2 >24.2 .6 .2 >23.

skor murid ini dibatalkan. Murid melakukan pergerakan naik dan turun bangku (kaki kiri naik. Borang Skor 4.) 3. Sumber: David K. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). 6. 5. Keseluruhan tapak kaki mesti memijak permukaan bangku. Prosedur: 1. Ujian ini diambil daripada YMCA 3-Minute Step Test. Radio CD Permulaan Naik Turun Bangku Pengurusan dan organisasi: 1. Ujian dijalankan dengan murid memakai kasut sukan yang sesuai. 3. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman atau metronome dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit tanpa berhenti. 9. Penguji akan memberikan isyarat 'mula'. Jika murid tidak menamatkan lakuan selama 3 minit.Ketinggian 30. 7. Bangku . 2. Kadar nadi diambil dalam jangkamasa 1 minit. Murid berdiri tegak dengan kaki kanan atau kiri (yang mana sesuai) diletakkan di atas bangku. Kira kadar denyutan nadi selepas 5 saat tamat perlakuan. Miller (2006. Selepas tamat murid dikehendaki duduk serta merta. 8. .5 cm (1 kaki) 2. 10. Letakan bangku di atas lantai yang rata dan selamat. Aktiviti dijalankan berpasangan. Jam Randik 3. Guru atau murid mengambil kadar denyutan nadi.Ujian 1: Naik Turun Bangku Tujuan: Untuk menilai daya tahan kardiovaskular Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 1.(Pastikan bangku tidak bergerak semasa ujian dijalankan. kemudian kaki kanan naik dan seterusnya). Sediakan rakaman atau metronome rentak 96 detik seminit. 2. 4. Rakaman metronome (96 detik seminit) 5. kaki kanan turun diikuti kaki kiri turun.

Why and how 7 .gambar C. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit. skor diambil kira setakat murid berhenti. 2. Measurement by the physical educator: (5th ed). Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan 1 hingga 3. Prosedur: 1.gambar B.Sokong Hadapan B . 4. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia . Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan yang lurus dan jari-jari kaki. Miller (2006. Skor dikira sekiranya murid melengkapkan prosedur 1 hingga 3. Kawasan lapang dan rata. 5. Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi). Sumber: David K. Badan diluruskan . 3. 3.Ujian 2a: Tekan Tubi Tujuan: Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki Alatan dan kemudahan: 1.gambar A. Jam Randik. Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm . 6.Lakuan Bengkok Siku C . Ujian dilaksanakan secara berpasangan. 2. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi. Pengurusan dan organisasi: 1. 2. A .Lakuan Lurus Tangan Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986). Kiraan satu ulangan lakuan.

gambar A. 3. Ujian dilaksanakan secara berpasangan. Span ( 5 cm lebar x 15 cm panjang x 10 cm tinggi). Prosedur: 1. Luruskan tangan seperti kedudukan sedia . 4. 2. 3.Bersedia B . Kawasan lapang dan rata. skor diambil kira setakat murid berhenti. 2. Kiraan satu ulangan lakuan. Ujian akan ditamatkan jika murid tidak melakukan aktiviti secara sempurna mengikut arahan dua kali berturut-turut.Ujian 2b: Tekan Tubi Suaian Tujuan: Untuk menilai keupayaan daya tahan dan kekuatan otot tangan serta otot bahu Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Sekiranya murid tidak berupaya meneruskan tekan tubi.Lakuan Bengkok Siku C . Sumber: David K. Skor dikira sekiranya murid melengkapkan prosedur 1 hingga 3. 6. 2. 4. Tilam senaman Pengurusan dan organisasi: 1. A . Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). 5.Lakuan Lurus Tangan Kiraan Satu Ulangan Lakuan Ujian ini diambil daripada Johnson dan Nelson (1986). Miller (2006. Badan diluruskan . Murid A melakukan ujian dan murid B sebagai pencatat. Tekan tubi diteruskan sehingga satu minit. Jam randik. Mula dengan kedudukan sokong hadapan dengan berat badan disokong oleh tangan lurus lutut bengkok dan kaki disilang.gambar B.gambar C. Turunkan badan dengan membengkokkan siku sehingga dada menyentuh span yang tingginya 10 cm . 8 .

lidi atau straw minuman Pengurusan dan organisasi: 1.1 Berhenti melakukan ujian.4 Tidak dapat mengikut rentak rakaman metronom dua kali berturut-turut. 3. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid A :9. (ulang prosedur 4) sebelum melakukan ulangan yang seterusnya. Ujian ini dijalankan dengan murid memakai kasut yang sesuai. 7. . 9. 3. 6. Murid B mengira ulangan perlakuan. 2. 4.Ujian 3: Ringkuk Tubi Separa Tujuan : Untuk menguji daya tahan dan kekuatan otot abdomen Tahap : Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina : Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan : 1. Prosedur: 1. Buka kaki seluas bahu.3 Tumit diangkat.2 Jari tidak menyentuh penanda kedua. 2. Pada setiap lakuan ringkuk. 8. Bahagian bawah/belakang badan hendaklah rata dan jari tengah pada kedudukan asal gambar C.5 cm Pita ukur Jam randik Metronom 50 dsm Pelapik getah Penanda 15 cm seperti pensel. Kedua-dua belah tangan lurus di sisi dan hujung jari menyentuh penanda pertama gambar A. 9. 5. Murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman metronom dengan kadar 50 detik seminit selama 1 minit. Jarak antara kedua-dua penanda ialah 10 cm. bahu perlu diangkat supaya jari tengah kedua-dua tangan menggelunsur hingga menyentuh penanda kedua . 2. 4. 9. Murid A baring dengan lutut bengkok 90 darjah dan tapak kaki sentiasa menyentuh lantai. 5. Lekatkan penanda dengan pita pelekat secara selari pada lantai di kiri dan kanan pelaku. 6. 9.gambar B. Pita lekat bersaiz 2.

C . Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed).Kedudukan Asal Kiraan Satu Ulangan Lakuan Pada C Ujian ini diambil daripada The President's Challenge (Preseident's Council on Physical Fitness and Sports. 2002). Sumber: David K. Miller (2006. 10 .

Murid yang membantu memegang lutut pelaku tidak mengganggu pelaku. Rakan memegang lutut. Sumber: David K. Gunakan alat pengukur jangkauan yang disediakan. Borang skor.Ujian 4: Jangkauan Melunjur Tujuan: Untuk mengukur fleksibiliti bahagian belakang badan. Tidak perlu merekod dalam titik perpuluhan. Jangkaukan tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas pita pengukur. Pengurusan dan organisasi: 1. Prosedur: 1. Alat pengukur jangkauan 2. Ujian ini diambil daripada American Association For Health. Tapak tangan kanan ditindih di atas belakang tapak tangan kiri dalam keadaan hujung jari tengah hendaklah sama. paha dan sendi pinggul (lower back and posterior thighs) Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan perempuan Alatan dan kemudahan: 1. Murid diberi tiga percubaan berturut-turut. Miller (2006). Bacaan dikira pada sentimeter yang terhampir. Percubahan terbaik diambil kira sebagai skor. Tapak kaki di letak di belakang penanda 23 cm. 3. 6. Murid duduk melunjur tanpa kasut. Physical Education. 4. Recreation and Dance (AAHPERD). 11 . Kedua-dua kaki lurus sepanjang masa ujian. Dagu rapat ke dada. 1980. 5. 7. 2. Measurement by the physical educator: Why and how (5th ed). Jangkauan hendaklah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyentap.

NORMA SEGAK LELAKI 10TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKANTUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 79 ke bawah 1 5 ke atas 1 8 ke atas 37 ke atas 4 80-101 13-14 15-17 32-36 3 102-125 9-12 11-14 25-31 2 126-148 7-8 8-10 19-24 1 149 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 1 8 ke bawah PEREMPUAN10TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 84 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 35 ke atas 85-108 17-20 15-17 30-34 3 109-133 13-16 11-14 24-29 2 134-158 9-12 8-10 18-23 1 1 59 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 1 7 ke bawah LELAKI 11 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 78 ke bawah 1 6 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 79-101 13-15 16-18 32-38 3 102-124 9-12 12-15 25-31 2 125-147 7-8 8-11 18-24 1 148 ke atas 6 ke bawah 7 ke bawah 17 ke bawah PEREMPUAN 11 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 86 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 36 ke atas 111-87 17-20 15-17 31-35 3 112-136 13-16 11-14 25-30 2 137-161 9-12 8-10 19-24 1 162 8 ke bawah 7 ke bawah 18 ke bawah LELAKI 12 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 77 ke bawah 1 8 ke atas 20 ke atas 39 ke atas 4 78-100 15-17 16-19 32-38 3 101-123 11-14 12-15 25-31 2 124-146 8-10 8-11 19-24 1 147 ke atas 7 ke bawah 7 ke bawah 1 8 ke bawah PEREMPUAN 12TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 83 ke bawah 21 ke atas 1 8 ke atas 38 ke atas 4 84-107 18-20 15-17 32-37 12 3 108-132 13-17 11-14 25-31 2 133-156 9-12 8-10 20-24 1 1 57 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah .1 9 ke bawah .

LELAKI 13TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 76 ke bawah 25 ke atas 21 ke atas 42 ke atas 77-98 21-24 17-20 34-41 3 99-121 15-20 13-16 25-33 2 122-143 11-14 9-12 16-24 1 144 ke atas 10 ke bawah 8 ke bawah 15 ke bawah PEREMPUAN13TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 82 ke bawah 22 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 4 83-106 18-21 16-18 33-38 3 107-130 13-17 11-15 26-32 2 131-154 9-12 8-10 20-25 1 1 55 ke atas 8 ke bawah 7 ke bawah 1 9 ke bawah LELAKI 14TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 76 ke bawah 27 ke atas 22 ke atas 44 ke atas 4 98-77 22-26 18-21 35-43 3 99-121 17-21 13-17 26-34 2 122-143 12-16 9-12 17-25 1 1 44 ke atas 1 1 ke bawah 8 ke bawah 1 6 ke bawah PEREMPUAN14TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 81 ke bawah 22 ke atas 1 9 ke atas 39 ke atas 82-104 19-21 16-18 33-38 3 105-128 14-18 11-15 27-32 2 129-152 10-13 8-10 21-26 1 1 53 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah LELAKI 15TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 75 ke bawah 30 ke atas 23 ke atas 46 ke atas 4 76-97 24-29 19-22 37-45 3 98-120 18-23 14-18 27-36 2 121-142 13-17 10-13 17-26 1 143 ke atas 12 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN 15TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 80 ke bawah 23 ke atas 1 9 ke atas 40 ke atas 4 81-104 19-22 16-18 34-39 13 3 105-128 14-18 11-15 27-33 2 129-151 10-13 8-10 21-26 1 1 52 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah .

LELAKI 16TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 74 ke bawah 30 keatas 23 ke atas 47 ke atas 75-96 25-29 19-22 37-46 3 97-119 19-24 14-18 27-36 2 120-140 13-18 10-13 17-26 1 141 ke atas 1 2 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN16TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBI SEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 78 ke bawah 23 ke atas 1 9 ke atas 41 ke atas 79-100 19-22 16-18 35-40 3 101-124 14-18 11-15 28-34 2 125-146 10-13 8-10 21-27 1 1 47 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 20 ke bawah LELAKI 17TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 70 ke bawah 31 ke atas 23 ke atas 48 ke atas 71-91 26-30 19-22 38-47 3 92-112 19-25 14-18 27-37 2 113-133 14-18 10-13 17-26 1 1 34 ke atas 1 3 ke bawah 9 ke bawah 16 ke bawah PEREMPUAN 17 TAHUN SKOR NAIKTURUN BANGKU TEKAN TUBI RINGKUKTUBISEPARA JANGKAUAN MELUNJUR 5 4 75 ke bawah 24 ke atas 1 9 ke atas 41 ke atas 76-97 20-23 16-18 35-40 3 98-120 15-19 12-15 28-34 2 121-142 10-14 8-11 22-27 1 143 ke atas 9 ke bawah 7 ke bawah 21 ke bawah 14 .

12HINGGA14MARKAH C 2 BINTANG 4.KEPUTUSAN KESELURUHAN SETELAH MELAKUKAN 4 UJIAN. 8HINGGA11 MARKAH D 1 BINTANG TAHAP KECERGASAN Dl BAWAH NORMA TIDAK CERGAS 5. 15HINGGA17MARKAH B 3 BINTANG 3. SILA RUJUK KEPADA SKALA MARKAH KESELURUHAN UNTUK MENENTUKAN TAHAP KECERGASAN BAGI TUJUAN PEMARKAHAN. JUMLAH SKOR KESELURUHAN 18HINGGA20MARKAH GRED PENCAPAIAN PENYATAAN 1. BIL. 4HINGGA7 MARKAH E TIADA BINTANG 15 . A 4 BINTANG TAHAP KECERGASAN SANGATTINGGI TAHAP KECERGASAN TINGGI CERGAS NORMA 2.

merentas desa. 16 . Advanced Fitness Assesment & Exercise Prescription (2nd ed). naiktangga. joging. merentas desa. mendayung.JENIS-JENIS LATIHAN DAN SENAMAN UNTUK MENINGKATKAN TAHAP KECERGASAN FIZIKAL KOMPONEN JENIS LATIHAN CADANGAN AKTIVITI KECERGASAN FIZIKAL Daya tahan kardiovaskular Latihan aerobik Kekuatan dan daya tahan otot Latihan rintangan dan aerobik Berjalan.H. V. berbasikal.proprioceptive neuromuscular facilitation) Tai Chi dan latihan relaksasi secara progresif Komposisi Badan Latihan rintangan dan aerobik Fleksibiliti Latihan regangan Ketegangan dan stres neuromascular Latihan relaksasi yang menggunakan tenaga dan konsentrasi sederhana Sumber: Heyward. merentas desa. tarian aerobik dan senamrobik Latihan bebanan dengan menggunakan alatan Berjalan. naiktangga. joging. tarian aerobik dan senamrobik Berjalan. joging. mendayung. berbasikal. (1991). mendayung. berbasikal. tarian aerobik dan senamrobik Regangan statik dan regangan berintangan secara berpasangan (PNF . naiktangga.

17 .STANDARD KECERGASAN FIZIKAL MURID MALAYSIA JANTINA: LELAKI Naik Turun Umur Bangku (kiraan denyutan nadi) Tekan Tubi (kiraan ulangan) Ringkuk Tubi Separa (kiraan ulangan) 11 12 12 13 13 14 14 14 Jangkauan Melunjur (jarak dalam cm) 25 25 25 25 26 27 27 27 10tahun 11 tahun 12tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 125 ke bawah 1 24 ke bawah 123 ke bawah 121 ke bawah 121 ke bawah 120 ke bawah 1 1 9 ke bawah 1 1 2 ke bawah 9 9 11 15 17 18 19 19 JANTINA: PEREMPUAN Naik Turun Umur Bangku (kiraan denyutan nadi) Tekan Tubi (kiraan ulangan) Ringkuk Tubi Separa (kiraan ulangan) 11 11 11 11 11 11 11 12 Jangkauan Melunjur (jarak dalam cm) 24 25 25 26 27 27 28 26 10 tahun 11 tahun 12 tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 133 ke bawah 1 32 ke bawah 132 ke bawah 1 30 ke bawah 1 28 ke bawah 128ke bawah 1 24 ke bawah 120 ke bawah 13 13 13 13 14 14 14 15 Catatan: Standard ini berdasarkan skala C dalam ujian kecergasan di atas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful