Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN JABATAN TENAGA RAKYAT (KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA) MALAYSIA KERTAS KERJA

KURSUS / TRADE TAHAP / LEVEL DUTI / DUTY TUGAS / TASK OBJEKTIF PENCAPAIAN PIAWAIAN / TERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE NO. KOD NAMA : MEKANIK TEKNOLOGI ELEKTRONIK RADIO DAN VIDEO TAHAP DUA 10.00 ~ BAIK PULIH PERALATAN 10.07 ~ BAIK PULIH KEROSAKAN SYSTEM SIARAYA REPAIR FAULTY PUBLIC ADDRESS SYSTEM BY INTERPRETING SYMPTOM THROUGH BLOCK DIAGRAM USING TEST EQUIPMENT FOLLOWING THE PROPER PROCEDURES SO THAT THE FAULTY COMPONENT CAN BE LOCATED AND REPLACED E - 020 - 2 - 10.07 ~ KK(1) MUKA : TARIKH : 1 DRP : 4

TAJUK TUJUAN a. b. c. d. PENERANGAN

: :

BAIK PULIH KEROSAKAN SYSTEM SIARAYA PELATIH-PELATIH MESTI BOLEH: Ulas simtom melalui gambarajah blok Tentukan kerosakan dengan pemeriksaan menggunakan peralatan yang sesuai Tukar komponen yang rosak Uji serviceability

setiap

peringkat

Sila rujuk litar penguat dan service manual seperti jenama yang digunakan.

NO. KOD

E-020 - 2 - 10.07 ~ KK(1)

Muka :

Dpd : 4

CARA MEMBAIKI KEROSAKAN TRANSISTOT ASAS

150K R1 C1 10 10K R2

10K RL 2n2214 Q1 C2 -

+Vcc 24 V

keluaran

RE

CE

Tiada isyarat keluaran R2 terbuka BE terbuka E-C litar pintas B-C litar pintas Sukat voltan dipemunggut
tinggi tinggi rendah

Sukat voltan dipengeluar Kapasitan bagi C1 dan C2 tidak mencukupi

R1 terbuka RL terbuka C-E litar pintas B-E litar pintas Sukat voltan di pemunggut

rendah

RE terbuka

R2 terbuka E-C litar pintas B-C litar pintas

RL terbuka C-E litar pintas

R1 terbuka \BE litar pintas

NO. KOD

E-020 - 2 - 10.07 ~ KK(1)

Muka :

Dpd : 4

CARA-CARA PENYAMBUNGAN MENCARI KEROSAKAN DI SET SIARAYA

AUDIO GENERATOR 1Khz @1Vp-p

I/p

O/p SET SIARAYA

OSCILLOSCOPE 1Khz @1Vp-p

RAJAH SAMBUNGAN PERALATAN UJIAN

NO. KOD PERALATAN/BAHAN-BAHAN

E-020 - 2 - 10.07 ~ KK(1)

Muka :

Dpd : 4

1. Komponen seperti dalam gambarajah litar

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Projek board Bekalan kuasa DC Osilloscope AF generator Kabel yang mencukupi Multimeter

LANGKAH KERJA 1. Pasang litar seperti dalam gambarajah di atas. 2. Sukat bacaan voltan dan bentuk gelombang semasa penguat dalam keadaan baik. Dan buatkan jadual dan masukkan bacaan dalam jadual. 3. Buka komponen seperti mana dalam rajah carta aliran dan sukat voltan dan bentuk gelombang. Bandingkan bentuk gelombang, dan bacaan voltan semasa baik dan dirosakan. 4. OFF kan set dan kemaskan peralatan.