Anda di halaman 1dari 2

BORANG KAJI SELIDIK GURU NAMA SEKOLAH : Nama Guru: MataPelajaran: Jawatan:

1=TIDAK BERSETUJU LANGSUNG

2=TIDAK BERSETUJU 3=KURANG BERSETUJU 5=SETUJU 6=SANGAT SETUJU

4=SEDERHANA

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Guru mempunyai jaringan profesional untuk mendapatkan informasi dan bahan untuk kaedah mengajar dalam kelas Pengetua menghargai pendapat dan pandangan guru. Guru diberi peluang untuk berdialog dan membuat perancangan merentasi subjek dan kelas. Guru saling mempercayai satu sama lain. Guru menyokong misi sekolah. Guru mudah memberi kerjasama apabila timbul sebarang permasalahan. Pemimpin sekolah meraikan guru dengan memberi penghargaan ke atas tugasan cemerlang. Misi sekolah memberi pedoman yang jelas kepada guru. Ibubapa mempercayai guru. Guru terlibat sama dalam sebarang keputusan sekolah. Guru meluangkan masa untuk melihat dan belajar cara guru lain mengajar. Pembangunan profesionalisma dihargai oleh pengetua. Idea guru dihargai oleh guru lain. Pemimin sekolah meraikan dan mnggalakkan kerjasama sesama guru. Guru faham misi sekolah. Guru diberitahu tentang perkembangan terkini di sekolah. Komunikasi yang baik dan kerap antara guru dan ibubapa mengenai prestasi murid. Penglibatan guru dalam polisi dan keputusan sekolah adalah diambil serius. Guru prihatin terhadap apa yang sedang diajar oleh guru lain. Guru sentiasa mengambil tahu akan perkembangan terkini dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Guru bekerjasama dalam kerja kumpulan. Penghargaan diberi kepada guru yang berinovasi . Misi sekolah melambangkan nilai komuniti. Pemimpin sekolah menyokong usaha inovasi dan berani mengambil risiko dalam proses P&P. Guru bekerjasama antara satu sama lain untuk melaksanakan dan membuat post-mortem sebarang program dan projek. Pengetua menghargai sekolah yang berjaya meningkatkan prestasi. Prestasi mengajar melambangkan misi sekolah. Pentadbiran mengambil berat dan menekan kepentingan masa P&P. Kritikan membina mengenai cara P&P dijalankan akan disuarakan dengan jelas dan secara terbuka. Guru digalakkan saling bertukar pandangan dan idea. Murid mempunyai rasa tanggungjawab untuk belajar dengan baik di sekolah. Secara keseluruhannya budaya sekolah adalah positif,penyayang dan saling bekerjasama.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Pengetua sekolah saya mempunyai kemampuan dan kebolehan untuk menyahut sebaran cabaran. Pengetua sekolah saya dihormati oleh warga sekolah. Pengetua berjaya menanamkan semangat kerjasama yang erat dengan visi yang jelas. Pengetua menanam semangat kepimpinan kepada warga sekolah. Pengetua menekan pentingnya ada matlamat yang jelas dalam kepimpinan sekolah. Pengetua memimpin dengan tindakan bukan sekadar mengarah. Pengetua adalah simbol kejayaan dan pencapaian cemerlang dalam pendidikan. Pengetua memberikan contoh terbaik untuk diikuti oleh guru. Pengetua memberi ruang secukupnya untuk guru melibatkan diri menetapkan objektif sekolah. Pengetua menggalakkan kesatuan hati di antara guru ke arah matlamat yang sama. Pengetua mengguna pendekatan menyelesaikan masalah yang ada dan menjadikan ia matlamat sekolah. Pengetua memastikan persetujuan semua dalam menentukan prioriti dalam matlamat sekolah. Pengetua menggalakkan penilaian dan semakan semula tahap mana progres pencapaian prestasi sekolah. Pengetua menyediakan kursus kepada guru untuk meningkatkan kemahiran guru. Pengetua menyediakan prasarana yang mencukupi untuk menjayakan program sekolah. Pengetua meraikan kelebihan dan keunikan seseorang guru. Pengetua meraikan pandangan guru yang berkaitan dengan tugas guru tersebut. Pengetua mengambil berat mengenai guru. Pengetua suka mencabar guru untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pengetua sentiasa menggalakkan guru untuk membuat refleksi atas keberkesanan P&P di dalam kelas. Pengetua memberi bimbingan dan bantuan maklumat secukupnya untuk melaksanakan program sekolah. Pengetua menekan pentingnya prestasi tinggi dalam P&P. Pengetua meletakkan harapan yang tinggi ke ata profesionalisme guru. Pengetua hanya mahu yang terbaik dalam prestasi kerja guru. Pengetua berjaya memimpin sekolah ke arah kecemerlangan P&P.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6