Anda di halaman 1dari 2

BORANG KAJI SELIDIK GURU BESAR NAMA SEKOLAH : Nama Guru Besar:

1=TIDAK BERSETUJU LANGSUNG 2=TIDAK BERSETUJU 3=KURANG BERSETUJU 4=SEDERHANA 5=SETUJU 6=SANGAT SETUJU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Guru mempunyai jaringan profesional untuk mendapatkan informasi dan bahan untuk kaedah mengajar dalam kelas Saya menghargai pendapat dan pandangan guru. Guru diberi peluang untuk berdialog dan membuat perancangan merentasi subjek dan kelas. Guru saling mempercayai satu sama lain. Guru menyokong misi sekolah. Guru dan ibubapa mempunyai jangkaan dan target yang sama mengenai prestasi pelajar. Saya meletakkan kepercayaan kepada keputusan guru. Guru merancang bersama dengan guru lain dengan teliti. Guru sering mencari idea daripada seminar, rakan seperjuangan dan perjumpaan. Guru mudah memberi kerjasama apabila timbul sebarang permasalahan. Saya meraikan guru dengan memberi penghargaan ke atas tugasan cemerlang. Misi sekolah memberi pedoman yang jelas kepada guru. Ibubapa mempercayai guru. Guru terlibat sama dalam sebarang keputusan sekolah. Guru meluangkan masa untuk melihat dan belajar cara guru lain mengajar. Peningkatan profesionalisma dihargai oleh saya. Idea guru dihargai oleh guru lain. Saya meraikan dan mnggalakkan kerjasama sesama guru. Guru faham misi sekolah. Guru diberitahu tentang perkembangan terkini di sekolah. Komunikasi yang baik dan kerap antara guru dan ibubapa mengenai prestasi murid. Penglibatan guru dalam polisi dan keputusan sekolah adalah diambil serius. Guru prihatin terhadap apa yang sedang diajar oleh guru lain. Guru sentiasa mengambil tahu akan perkembangan terkini dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Guru bekerjasama dalam kerja kumpulan. Penghargaan diberi kepada guru yang berinovasi . Misi sekolah melambangkan nilai komuniti. Saya menyokong usaha inovasi dan berani mengambil risiko dalam proses P&P.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Guru bekerjasama antara satu sama lain untuk melaksanakan dan membuat post-mortem sebarang program dan projek. Saya menghargai sekolah yang berjaya meningkatkan prestasi. Prestasi mengajar melambangkan misi sekolah. Pentadbiran mengambil berat dan menekan kepentingan masa P&P. Kritikan membina mengenai cara P&P dijalankan akan disuarakan dengan jelas dan secara terbuka. Guru digalakkan saling bertukar pandangan dan idea. Murid mempunyai rasa tanggungjawab untuk belajar dengan baik di sekolah. Secara keseluruhannya budaya sekolah adalah positif,penyayang dan saling bekerjasama. Saya mempunyai kemamuan dan kebolehan untuk menyahut sebaran cabaran. Saya dihormati oleh warga sekolah. Saya berjaya menanamkan semangat kerjasama yang erat dengan visi yang jelas. Saya menanam semangat kepimpinan kepada warga sekolah. Saya menekan pentingnya ada matlamat yang jelas dalam kepimpinan sekolah. Saya memimpin dengan tindakan bukan sekadar mengarah. Saya adalah simbol kejayaan dan pencapaian cemerlang dalam pendidikan. Saya memberikan contoh terbaik untuk diikuti oleh guru. Saya memberi ruang secukupnya untuk guru melibatkan diri menetapkan objektif sekolah. Saya menggalakkan kesatuan hati di kalangan guru ke arah matlamat yang sama. Saya mengguna pendekatan menyelesaikan masalah yang ada dan menjadikan ia matlamat sekolah. Saya memastikan persetujuan semua dalam menentukan prioriti dalam matlamat sekolah. Saya menggalakkan penilaian dan semakan semula tahap mana progres pencapaian prestasi sekolah. Saya menyediakan kursus kepada guru untuk meningkatkan kemahiran guru. Saya menyediakan prasarana yang mencukupi untuk menjayakan program sekolah. Saya meraikan kelebihan dan keunikan seseorang guru. Saya meraikan pandangan guru yang berkaitan dengan tugas guru tersebut. Saya mengambil berat mengenai guru. Saya suka mencabar guru untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya sentiasa menggalakkan guru untuk membuat refleksi atas keberkesanan P&P di dalam kelas. Saya memberi bimbingan dan bantuan maklumat secukupnya untuk melaksanakan program sekolah. Saya menekan pentingnya prestasi tinggi dalam P&P. Saya meletakkan harapan yang tinggi ke atas profesionalisme guru. Saya hanya mahu yang terbaik dalam prestasi kerja guru. Saya berjaya memimpin sekolah ke arah kecemerlangan P&P.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6