eKEHADIRAN

Aplikasi Pangkalan Data Murid
Aplikasi Pangkalan Data Murid

1

PENTADBIR SISTEM Masukkan ID Pengguna iaitu Kod Sekolah (huruf besar) Klik butang Log Masuk Masukkan Kata Laluan iaitu sekolah (huruf kecil) jika masih belum diubah Aplikasi Pangkalan Data Murid 2 .

PENDAFTARAN PENGGUNA Klik di menu Pentadbir Sekolah Masukkan Maklumat Pembantu Tadbir Klik butang Kemaskini Setelah selesai daftar pengguna. klik log keluar Aplikasi Pangkalan Data Murid 3 .

eKEHADIRAN Klik menu eKehadiran bagi melihat status kehadiran mengikut kelas Pilih tarikh kehadiran Status kehadiran mengikut kelas akan dipaparkan Aplikasi Pangkalan Data Murid 4 .

PENGGUNA eKEHADIRAN Masukkan ID Pengguna iaitu No. Kad Pengenalan Pembantu Tadbir Klik butang Log Masuk Masukkan Kata Laluan iaitu pt (huruf kecil) Aplikasi Pangkalan Data Murid 5 .

MENCATAT KEHADIRAN Klik menu kehadiran Pilih tahun dan nama kelas Pilih tarikh kehadiran Log keluar setelah selesai Tandakan √ jika semua tidak hadir dan pilih sebab ATAU Buangkan tanda √ pada nama murid tidak hadir (default adalah murid hadir) dan pilih sebab Aplikasi Pangkalan Data Murid 6 .

TAMAT Sebarang masalah berhubung dengan sistem ini bolehlah menghubungi : Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849443 Bahagian Pengurusan Maklumat Tel : 03-88843680 e-mel : apdm@moe.gov.my Aplikasi Pangkalan Data Murid 7 .