eKEHADIRAN

Aplikasi Pangkalan Data Murid
Aplikasi Pangkalan Data Murid

1

PENTADBIR SISTEM Masukkan ID Pengguna iaitu Kod Sekolah (huruf besar) Klik butang Log Masuk Masukkan Kata Laluan iaitu sekolah (huruf kecil) jika masih belum diubah Aplikasi Pangkalan Data Murid 2 .

klik log keluar Aplikasi Pangkalan Data Murid 3 .PENDAFTARAN PENGGUNA Klik di menu Pentadbir Sekolah Masukkan Maklumat Pembantu Tadbir Klik butang Kemaskini Setelah selesai daftar pengguna.

eKEHADIRAN Klik menu eKehadiran bagi melihat status kehadiran mengikut kelas Pilih tarikh kehadiran Status kehadiran mengikut kelas akan dipaparkan Aplikasi Pangkalan Data Murid 4 .

Kad Pengenalan Pembantu Tadbir Klik butang Log Masuk Masukkan Kata Laluan iaitu pt (huruf kecil) Aplikasi Pangkalan Data Murid 5 .PENGGUNA eKEHADIRAN Masukkan ID Pengguna iaitu No.

MENCATAT KEHADIRAN Klik menu kehadiran Pilih tahun dan nama kelas Pilih tarikh kehadiran Log keluar setelah selesai Tandakan √ jika semua tidak hadir dan pilih sebab ATAU Buangkan tanda √ pada nama murid tidak hadir (default adalah murid hadir) dan pilih sebab Aplikasi Pangkalan Data Murid 6 .

TAMAT Sebarang masalah berhubung dengan sistem ini bolehlah menghubungi : Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Tel : 03-88849443 Bahagian Pengurusan Maklumat Tel : 03-88843680 e-mel : apdm@moe.my Aplikasi Pangkalan Data Murid 7 .gov.