LAPORAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) & DOKUMEN STANDARD PRESTASI TINGKATAN 2 MATAPELAJARAN GEOGRAFI

Tarikh: 14/01/2013 Masa: 7.30 p.m-10.00p.m Tempat: Bilik ICT,SMK Kapit No. 2 Kehadiran: 1) Andrew John 2) Asmah Ismail 3) Ho Mee Fung 4) Wong Nyau Yau Bahan edaran: 5) Lok Ley Liu 6) Siti Rokiah 7) Hasbullah Muda 8) Satia Nath

Fail yang mengandungi Dokumen Standard Prestasi, surat sekeliling, senarai semak calon, soalan dalam PBS, senarai dan bidang tugas dalam PBS, senarai semak guru, rekod eviden serta bahan softcopy in-house training.

OBJEKTIF: 1. Penyebaran pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) Tingkatan 2 peringkat menengah rendah mata pelajaran Geografi. 2. PBS ini akan menggantikan sistem Penilaian Menengah Rendah bermula tahun 2014 KANDUNGAN LATIHAN 1. Pentaksiran Pentaksiran Pusat / Pentaksiran Sekolah / Pelaksanaan Instrumen Pentaksiran Pusat 2. Standard Prestasi dalam Pelaporan Perkembangan Pembelajaran Murid Penggunaan / Penggunaan Standard Prestasi dalam Pelaporan Perkembangan Pembelajaran Murid 3. Keperbagaian Instrumen Pentaksiran Sekolah / Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti dalam Pelaksanaan PBS / Sistem Pengaplikasian PBS KANDUNGAN KESELURUHAN Mendedahkan guru Geografi kepada Dokemen Standard Prestasi Tingkatan 2 yang menjadi kayu ukur dalam menggantikan PMR yang bermula pada tahun 2014. Guru dibimbing mengendalikan proses dalam keadaan yang sebenar melalui soal jawab kristis serta amali. Disediakan oleh,

………………………….. (ANDREW ANAK JOHN) Jurulatih Utama / Ketua Pentaksir Geografi Tingkatan 2