Anda di halaman 1dari 4

Matapelajaran

Tema/Tajuk
Masa
Standard kandungan
Standard pembelajaran
Objektif pembelajaran
Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

Penilaian pengajaran
dan pembelajaran:
Refleksi

Pendidikan Jasmani
Kesihatan Diri dan Reproduktif
0730-0800
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang
sihat.
1.1.2
1.1.4
Berkebolehan melakukan kemahiran asas mengelecek bola dengan
menggunakan tangan, kaki, dan alatan.
Tayangan klip video berkaitan kepentingan
menjaga kebersihan anggota badan.
1. Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan
anggota seksual. (Lampiran 1)
2. Menyenaraikan amalan penjagaan kebersihan
anggota seksual dan melengkapkan peta
minda. (Lembaran Kerja 1)

Klip video (Upin dan Ipin Diri Bersih Badan Sihat


Bahagian 2)
Layari laman web:
http://www.youtube.com/watch?v=xg62U3P

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


NAMA:
KELAS:

TARIKH:

Aktiviti : Lisan

Mengapakah kita harus menjaga kebersihan pada anggota seksual?

B2D1E1
1.1.2

NAMA:
KELAS:

B3D1E1
TARIKH:
1.1.3 / 1.1.4
INSTRUMEN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Aktiviti : Bertulis

1. Bagaimana cara kamu menjaga kebersihan anggota seksual?


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Ceritakan amalan yang biasa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan anggota seksual di rumah.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________