Anda di halaman 1dari 4

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

Chapter 6 : Kesan Teknologi Komunikasi Kepada Perhubungan 6.1 Teknologi Komunikasi Dalam Hubungan Manusia Dengan tekonologi, manusia berinteraksi dengan menggunakan komputer dan interaksi berlaku dalam dunia maya Mampu memindahkan semua bentuk komunikasi sama ada dalam bentuk teks, audio atau video menerusi sambungan Sistem Rangkaian Komunikasi Elektrik. Satelit adalah medium utama dalam menyalurkan mesej. Berlaku dalam Komuniti Maya, Komuniti Elektrik dan Komuniti Cyber. Teknologi Komunikasi dan Identiti Diri Budaya siber mempunyai pengaruh dalam membentuk identiti seseorang. Komunikasi maya berlaku di atas talian (online) yang berbeza dengan komunikasi secara face to face. Komunikasi fece to face melibatkan proses penerimaan, memahami dan menilai sesuatu mesej Perwatakan seseorang dapat dinilai Komunikasi Online, perwatakan seseorang tidak dapat dinilai keran tidak dinampak dan juga menyebabkan seseorang memberikan gambaran yang berlainan tentang dirinya seperti maklumat peribadi, budaya, jantina dll Contohnya : Anita yang berumur 45 tahun dan belum berumah tangga mungkin akan menyatakan bahawa beliau berumur 26 tahun apabila berkomunikasi dengan seorang lelaki secara maya/online tujuannya adalah untuk mendapatkan pasangan hidup. Internet boleh digunakan untuk menyiarkan (published) maklumat peribadi di dalam laman web sendiri. Kesan Teknologi Komunikasi Dalam Hubungan Personel Inovasi dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan dalam membentuk hubungan personel. Membolehkan penghantar dan penerima mesej berkomunikasi walaupun berada di lokasi yang berjauhan dan pada waktu yang berlainan. Contoh melalui e-mail. Komunikasi online membolehkan seseorang mengekalkan perhubungan peribadi dengan orang lain Email dan Online Chatting adalah antara bentuk komunikasi yang popular dan sering digunakan untuk berkomunikasi denga ahli keluarga, sahabat dan kekasih. Meningkatkan keyakinan diri khususnya bagi mereka yang pemalu Mereka yang mempunyai penyakit seperti penyakit kanser dapat berkongsi masalah yangdihadapi dan mencari penyelesaian terhadap penyakit yang dihadapi seperti meminta bantuan dll Bertukar pendapat dan idea dengan orang lain tentang sesuatu isu

6.2

6.3

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

Cabaran komunikasi siber o Mesej : Ketidakupayaan seseorang untuk memahami mesej akan menyebabkan salah tafsir o Sumber atau Kandungan Mesej Yang Tidak Diketahui : Komunikasi online selalunya membawa mesej yang tidak diketahui sumbernya dan mengandungi maklumat yang tidak benar. o Isu Etika : Komunikasi online memerlukan kejujuran Teknologi Komunikasi Dalam Interksi NV Dalam NVC, percakapan, pergerakan badan, ekspresi wajah, pemakaian dll digunakan sebagai elemen untuk memberikan gambaran kepada diri seseorang Interaksi dipersembahkan melalui simbol yang akan membentuk proses komunikasi NVC juga digunakan sebagai medium untuk menerangkan sesuatu mesej Dalam tekonologi komunikasi, simbol yang dikenali sebagai emoticons digunakan untuk menggantikan NVC Oleh itu, seseorang yg terlibat dalam komunikasi Online dalam menggambarkan perasaan dan kelakuan seseorang yang berkomunikasi dengannya. Contohnya seperti penggunaan simbol sedih, marah, sedih dll

6.4

6.5

Kesan ICT Dalam Konteks Organisasi Teknologi digunakan untuk menggantikan struktur tradisional sesebuah organisasi dan mengubah struktur hierarki dalam usaha untuk membentuk perhubungn antara pekerja di dalam pejabat Melalui teknologi, sesuatu maklumat yang berguna dapat dikongsi oleh pekerja. Kesan ICT juga boleh dilihat dalam situasi lain seperti pembangunan sistem maklumat, budaya kerja, sistem perakaunan, gaya pengurusan dan proses membuat keputusan Maklumat dalaman dan luaran boleh diperolehi dengan mudah Tugasan harian juga dapat dilakukan dengan lebih sistematik dan dilaksanakan dengan cepat meninagkatkan pengetahuan dan keupayaan pekerja Maklumat dapat dikongsi, diagihkan, diubat, dibentuk dan digunakan semula pada bila2 masa apabila diperlukan. Maklumat dan mesej dapat dipindahkan dengan cepat dan boleh diperolehi oleh pekerja yang berbeza dan berjauhan lokasi Pekerja juga dapat melakukan kerja di mana2 sahaja walaupun tidak berada di dalam pejabat

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

Melalui Persidangan Video (Video Conferencing), proses komunikasi dapat diperluaskan dan membolehkan interaksi dua hala di pelbagai lokasi di seluruh dunia.

6.6

Kesan ICT Kepada Kumpulan Komunikasi ICT membolehkan sekumpulan individu membentuk komunikasi secara maya ICT melalui internet dapat digunakan untuk memindahkan maklumat Contohnya : Persdiangan Telefon (Teleconferencing) yang membolehkan sesebuah kumpulan komuniti berhubung melalui sambungan talian telefon. Persidangan Video (Video Conferencing) pula membolehkan sesebuah kumpulan berinteraksi secara bersemuka (melalui video) dan suara (melalui audio) Komunikasi pada ruangan siber (cyber space) dilakukan dengan menggunakan Multi User Domain dan Dungeon. Kelebihan : Pengguna boleh berkomunikasi tanpa dipengaruhi oleh faktor budaya, bangsa, bentuk fizikal atau umur Maklumat dapat dipindahkan dan diperolehi dengan mudah. Contohnya melalui email. Following items describe the respective functions:o Instant Messaging (Penghantaran Mesej Dengan Cepat) : Panggilan telefon dibuat menerusi internet dan pemindahan mesej dilakukan dengan menaip mesej tersebut. Mesej tersebut akan diterima oleh penerima dan akan menekan butang Return untuk membacanya o Senarai Mail (Mailing Lists) : Mesej boleh dipindahkan menerusi email kepada ramai orang yang berbeza lokasi. o Chatting : Digunakan dalam interaktif komunikasi yang menghantar dan menerima respon dengan serta-merta. Tapi, semua ahli kumpulan perlu connected online dan terlibat aktif dalam komunikasi Kelebihan : Dapat meningkatkan kerjasama antara ahli kumpulan dan maklumat dapat diperolehi dengan cepat Etika Dalam Komunikasi Maya Individu yang terlibat dalam komunikasi maya selalu bertindak dengan tindakan yang tidak beretika Contohnya : Memberi maklumat yang tidak betul, maklumat seseorang tidak dirahsiakan, memudahkan capaian sistem komputer dan perisian komputer tanpa kebenaran, berita-berita yang tidak tepat, salah faham terhadap sesuatu maklumat Isu etika komunikasi dalam ruangan maya (cyber space) sangat penting kerana beberapa faktor seperti o Komunkasi Online berbeza dengan VC dan NVC o Sesetengah maklumat dilindungi oleh peraturan dan undang-undang

6.7

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Asas Komunikasi Perorangan

o Komunikasi dalam alam maya melibatkan hak umum manusia (natural human right) o Amalan tidak beretika juga dalam pekerjaan. Contohnya, memo yang dihantar kepada pekerja mungkin mengandungi rahsia atau moral yang harus dilihat oleh pekerja o Mesej dalam bentuk gosip, cacian dan penipuan tidak boleh dikenal pasti sumber penghantarnya, identiti dan latar belakang penghantar. Etika dalam komunikasi maya sangat diperlukan kerana ia akan membantu proses komunikasi. Terdapat beberapa panduan untuk membentuk etika dalam komunikasi seperti komunikasi dala email, mailing lists atau newsgroup o Membaca dan memahami mesej o Mesej yang hendak dihantar perlu dibaca terlebih dahulu bagi mengelakkan salah faham o Melabel mesej yang penting dengan menggunakan emoticons o Mendapatkan maklumat tentang individu yang akan menerima mesej o Bersikap sabar dan cuba untuk memahami mereka yang baru terlibat dalam komunikasi o Memastikan bahawa nama dan tajuk mesej adalah jelas o Fokus kepada tajuk setiap mesej o Tidak membuat andaian terhadap seseorang atau maklumat yang diperolehi o Bersikap sensitif terhadap perasaan orang lain

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)