Anda di halaman 1dari 1

Doa sujud syukur Subhanakallahumma Anta Rabbiy haq-qan haqqa, sajadtu laka yaa Rabbi ta-abbudan wa riqqa.

Allahumma inna amali dhaifun fadhai liy. Allahumma qini adzaabaka yawma tubatsu ibaaduka wa tub alayya innaka antat tawwabur Rahim.

1. Memastikan terjadinya gerhana bulan atau matahari terlebih dahulu. (Sebagai panduan lihat di rubrik IPTEK) 2. Shalat gerhana dilakukan saat gerhana sedang terjadi. 3. Sebelum sholat, jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan, Ash-shalatu jaamiah. 4. Niat melakukan sholat gerhana matahari (kusufisy-syams) atau gerhana bulan (khusufil-qamar), menjadi imam atau mamum. / / 5. Sholat gerhana dilakukan sebanyak dua rakaat. 6. Setiap rakaat terdiri dari dua kali ruku dan dua kali sujud. 7. Setelah rukuk pertama dari setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat kembali 8. Pada rakaat pertama, bacaan surat pertama lebih panjang daripada surat kedua. Demikian pula pada rakaat kedua, bacaan surat pertama lebih panjang daripada surat kedua. Misalnya rakaat pertama membaca surat Yasin (36) dan ar-Rahman (55), lalu rakaat kedua membaca al-Waqiah (56) dan al-Mulk (78) 9. Setelah sholat disunahkan untuk berkhutbah. (nam)