TEKNIK PENULISAN ESEI SEJARAH KERTAS 2 YANG BETUL formula: F + H + C = 1 markah

Contoh Soalan: Huraikan ciri-ciri kerajaan agraria. (10 markah) Skema: F1 Pertanian F5 Padi huma F2 Lembah sungai F6 Tanaman sampingan F3 Tanah subur F7 Rempah F4 Padi sawah F8 Hasil hutan F9 F10 F11 F12 Ternak binatang Sarang burung Tangkap ikan Lebihan hasil F13 F14 Sistem pengairan Raja

CARA 1
Kerajaan agraria merupakan sebuah kerajaan berasaskan pertanian. Ia terletak di kawasan pertanian subur seperti di lembah sungai, kawasan bukit dan lereng gunung berapi. Tanaman utama yang diusahakan ialah padi sawah kerana mendapat bekalan air yang mencukupi. Selain itu, padi huma pula ditanam di kawasan tanah tinggi atau bukit yang kurang mendapat bekalan air. Tanaman sampingan juga turut ditanam seperti jagung, pisang dan keledek. Kerajaan agraria juga menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih dan lada hitam. Hasil hutan yang diperoleh seperti kayu gaharu, kapur barus, tanduk dan gading serta pelbagai jenis buah-buahan. Sarang burung juga diambil untuk tujuan perdagangan. Masyarakat agraria juga terlibat dengan kegiatan menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Selain itu, mereka juga mengusahakan kegiatan menternak binatang seperti lembu, kerbau, kambing dan ayam.

CARA 2 Ciri-ciri kerajaan agraria ialah berasaskan pertanian terletak di kawasan bertanah subur seperti lembah sungai, bukit dan lereng gunung berapi menanam padi sawah di tanah datar serta menanam padi huma di kawasan tanah tinggi tanaman sampingan turut ditanam seperti jagung, pisang dan keledek menghasilkan rempah seperti cengkih dan lada hitam hasil hutan seperti kayu gaharu, kapur barus dan tanduk sarang burung juga diambil menjalankan aktiviti menangkap ikan dan menternak binatang CARA 4

CARA 3 Kerajaan agraria ialah sebuah kerajaan berasaskan pertanian, Ciri-ciri kerajaan agraria ialah berasaskan pertanian terletak di lembah sungai, bertanah subur, menjalankan tanaman padi lembah sungai sawah dan padi huma, menghasilkan tanaman sampingan, rempah, tanah subur hasil hutan, menternak binatang, menangkap ikan dan juga padi sawah mengambil sarang burung.
padi huma tanaman sampingan rempah hasil hutan ternak binatang sarang burung tangkap ikan