Anda di halaman 1dari 36

ERYATI DARWIN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

TRACTUS DIGESTIVUS
CAVUM ORIS PHARYNX OESOPHAGUS VENTRICULUS/GASTER INTESTINUM TENUE INTESTINUM CRASSUM

KELENJAR PENCERNAAN
KELENJAR PADA DINDING TRACTUS DIGESTIVUS KELENJAR DI LUAR DINDING TRACTUS DIGESTIVUS GLANDULA PAROTIS GLANDULA SUBMANDIBULARIS GLANDULA SUBLINGUALIS HEPAR PANCREAS
2

MEMBRANA MUCOSA
EPITEL LAMINA PROPRIA KELENJAR

TUNICA MUSCULARIS JARINGAN PENGIKAT

CAVUM ORIS
BATAS/DINDING
DEPAN: LABIUM ORIS SAMPING: BUCCAE = PIPI ATAP: PALATUM LANTAI: DIAPHRAGMA ORIS BELAKANG: FAUCIUM

ISI
GIGI-GELIGI LIDAH

KELENJAR:
KELENJAR PADA DINDING KELENJAR DI LUAR CAVUM ORIS

LABIUM ORIS
MERAH BIBIR

PARS MARGINALIS

PARS MUCOSA

PARS CUTANEA

PALATUM: PALATUM DURUM DAN PALATUM MOLLE STRUKTUR:


MEMBRANA MUCOSA EPITEL: EPITEL GEPENG BERLAPIS TANPA KERATINISASI LAMINA PROPRIA PALATUM DURUM BAGIAN DEPAN LEMPENG TULANG LAMINA PROPRIA MENYATU DENGAN PERIOSTEUM PALATUM MOLLE BAGIAN BELAKANG: TEPI BEBAS OTOT SERAN LINTANG UVULA: DI TENGAH KELENJAR: GLANDULA PALATINA : SEROMUCOSA

PERMUKAAN LUAR:
KULIT: LANJUTAN KULIT WAJAH

PERMUKAAN DALAM:
MEMBRANA MUOSA LANJUTAN MEMBRANA MUCOSA BAGIAN CAVUM ORIS LAIN.

BAGIAN TENGAH:
MUSCULUS BUCCINATORIUS: OTOT SERAN LINTANG

KELENJAR:
GLANDULA BUCCINATORIA KELENJAR SEROMUKOSA DALAM LAMINA PROPRIA

LANTAI CAVUM ORIS


DIAPHRAGMA ORIS
1. OTOT SERAN LINTANG (OTOT LURIK) 2. MEMBRANA MUCOSA:

BAGIAN TENGAH:
LINGUA

FAUCIUM
ISTHMUS FAUCIUM BATAS:
UVULA ARCUS PHARYNGOPALATINUS RADIX LINGUAE

ANULUS TONSILLARIS WALDEYER TONSILLA PALATINA TONSILLA LINGUALIS TONSILLA PHARYNGEALIS

CAVUM ORIS BERMUARA:


ORO-PHARYNX

10

BAGIAN-BAGIAN:
APEX LINGUAE CORPUS LINGUAE RADIX LINGUAE

PERMUKAAN:
DORSUM LINGUAE FACIES MYLOHYOIDEA :

HISTOLOGIS
DILAPISI MEMBRANA MUKOSA TERDAPAT PAPILLA LINGUAE OTOT LURIK

11

TONSILLA LINGUALIS

12

MEMBRANA MUCOSA
DORSUM LINGUAE: 2/3 BAGIAN DEPAN 1/3 BAGIAN BELAKANG , BATAS SEPERTI HURUF V KEDEPAN PAPILLA LINGUALIS, PERMUKAAN KASAR

EPITEL GEPENG BERLAPIS TIDAK BERKERATIN


LAMINA PROPRIA, JARINGAN PENGIKAT PADAT GEMMA GUSTATORIA

JARINGAN PENGIKAT
SEPTUM LINGUAE, MEMBAGI LIDAH DI TENGAH MENJADI 2

KELENJAR
GLANDULA LINGUALIS: KELENJAR SEROSA/MUKOSA

MUSCULI LINGUAE
OTOT INTRINSIK (SERAN LINTANG): M. LONGITUDINALIS LINGUAE M. TRANSVERSUS LINGUAE M. VERTICALIS LINGUAE
13

GAMBARAN MIKROSKOPIS LIDAH


PAPILLA CIRCUMVALATA

KELENJAR MUKOSA

KELENJAR SEROSA

14

TONJOLAN MEMBRANA MUCOSA


PAPILLA FILIFORMIS TONJOLAN SEBAGAI BENANG, PANJANG 2 - 3 mm MEMENUHI SEBAGIAN BESAR PERMUKAAN DEPAN UJUNG-UJUNG TONJOLAN EPITEL BERKERATIN PAPILLA FUNGIFORMIS WARNA MERAH: BANYAK ANYAMAN PEMBULUH DARAH BERADA DI ANTARA PAP. FILIFORMIS JUMLAH KURANG DARIPADA PAP. FILIFORMIS TONJOLAN BERBENTUK JAMUR, MENGECIL DI BAWAH, PERMUKAN LICIN LAM. PROPRIA MEMBENTUK TONJOLAN SEKUNDER PAPILLA FOLIATA LIPATAN-LIPATAN PADA TEPI SAMPING LIDAH PADA MANUSIA: RUDIMENTER BANYAK PADA HEWAN MENGERAT
15

PAPILLA LINGUALIS

16

PAPILLA FILLIFORMIS dan FUNGIFORMIS

17

PAPILLA CIRCUMVALATA
LOKASI:

BERDERET-DERET ( 10-12) PADA GARIS PERBATASAN DEPAN RADIX LINGUAE YANG BERBENTUK HURUF V
MIKROSKOPIS

PERMUKAAN LEBIH RENDAH DARIPADA PERMUKAAN MEMBRANA MUCOSA PERMUKAAN ATAS LICIN DIKELILINGI OLEH CELAH MELINGKAR DASAR CELAH: MUARA KELENJAR VON EBNER BAGIAN ATAS: PAPILLA SEKUNDER LAMINA PROPRIA PERMUKAAN SAMPING: BANYAK GEMMA GESTATORIA

18

PAPILLA CIRCUMVALATA

GLANDULA VON EBNER TASTE BUDS

19

ANATOMI:
CORONA DENTIS COLLUM DENTIS

RADIX DENTIS

KEDUDUKAN:
DALAM ALVEOLUS DARI

PROCCESSUS ALVEOLARIS MANDIBULA dan MAXILLA

20

PERTUMBUHAN
PEMBENTUKAN ORGAN EMAIL KALSIFIKASI TULANG DENTINOGENESIS AMELOGENESIS

ERUPSI
DALAM JARINGAN TULANG DALAM CAVUM ORIS

ATRISI
PENGIKISAN EMAIL PENGIKISAN DENTIN

21

22

Gambaran Histologis Pertumbuhan gigi

23

KLASIFIKASI BERDASARKAN LETAK:


DILUAR CAVUM ORIS (MASING-MASING SEPASANG) GLANDULA PAROTIS GLANDULA SUBMANDIBULARIS GLANDULA SUBLINGUALIS DALAM DINDING CAVUM ORIS GLANDULA LABIALIS GLANDULA BUCCALIS GLANDULA PALATINA DALAM CAVUM ORIS GLANDULA LINGUALIS

MUARA KELENJAR:
CAVUM ORIS

24

KELENJAR PENGHASIL SALIVA SALIVA:


CAMPURAN DARI HASIL BERBAGAI KELENJAR

FUNGSI:
PELUMAS MEMBRANA MUCOSA MULUT PENCERNAAN BAGIAN DARI SISTEM IMUN

KANDUNGAN

ENZIM PENCERNAAN AIR, MINERAL, MUKOPROTEIN, KARBOHIDRAT

KATEGORI (BERDASARKAN JENIS SEL SEKRETORI)


KELENJAR MUKOSA MURNI (TERUTAMA MUSIN) KELENAJR SEROSA MURNI (JERNIH, CAIR} MENGANDUNG: AMILASE, LISOSIM, PEROKSIDASE ETC. KELENJAR CAMPURAN SEROSA DAN MUKOSA

25

KELENJAR MUKOSA:
PARS SECRETORIA : PANJANG, TUBULER BERCABANG

KELENJAR SEROSA MURNI DAN CAMPURAN:


PARS SECRETORIA: BERVARIASI DARI BENTUK ASINUS

SEDERHANA SAMPAI BENTUK TUBULO-ASINER

SISTEM PERCABANGAN DUCTUS EXCRETORIUS:


DUCTUS INTRALOBULARIS DUCTUS INTERCALATUS : TIPIS, BERCABANG DUCTUS STRIATUS , LEBIH BESAR, SEL EPITEL BERGARIS DUCTUS LOBULARIS DUCTUS INTERLOBULARIS DUCTUS EXCRETORIS PRIMARIUS

26

SEL MUKOSA DALAM KELENJAR MUKOSA


BERBENTUK KUBOID, TERSUSUN BERDERET PADA LAMINA

BASALIS SITOPLASMA JERNIH MENGANDUNG MUCIGEN = BAKAL MUSIN INTI LONJONG TERDESAK KE DASAR SEL,

SEL SEROSA DALAM KELENJAR SEROSA


BERBENTUK KUBOID/PIRAMIDAL, TERSUSUN SEKELILING

RONGGA TUBULER INTI BULAT

SEL KELENJAR DALAM KELENJAR CAMPURAN


PADA KELENJAR DENGAN DOMINASI SEL SEROSA: SELURUH PARS SECRETORIA ADALAH SEL-SEL SEROSA PARS SECRETORIA, CAMPURAN SEL SEROSA DAN SEL MUKOSA PADA KELENJAR DENGAN DOMINASI SEL MUKOSA SEL SEROSA TERDESAK KE UJUNG, MEMBENTUK DEMILUNES GIANNUZZI

27

STRUKTUR UMUM GLANDULA SALIVARIUS


KELENJAR SEROSA

BULAN SABIT GIANUZZI

KELENJAR MUKOSA

28

GLANDULA PAROTIS
SEPASANG
DI DEPAN TELINGA DI BAWAH KULIT

GLANDULA LINGUALIS POSTERIOR VON EBNER


PADA LIDAH BERMUARA DALAM CELAH PAPILLA CIRCUMVALLATAE

29

KELENJAR SEROSA

30

GLANDULA LINGUALIS POSTERIOR


DI DAERAH RADIX LINGUAE

GLANDULA PALATINA
PALATUM

31

GLANDULA SUBMANDIBULARIS
SEPASANG PARS SECRETORIA : TERUTAMA CAMPURAN, SEBAGIAN

MUKOSA

GLANDULA SUBLINGUALIS
SEPASANG PARS SECRETORIA: CAMPURAN DENGAN SEL-SEL MUKOSA

DOMINAN

GLANDULA LABIALIS GLNDULA BUCCALIS GLANDULA LINGUALIS ANTERIOR NUHN

32

33

KELENJAR MUKOSA:
PARS SECRETORIA : PANJANG, TUBULER BERCABANG

KELENJAR SEROSA MURNI DAN CAMPURAN:


PARS SECRETORIA: BERVARIASI DARI BENTUK ASINUS

SEDERHANA SAMPAI BENTUK TUBULO-ASINER

SISTEM PERCABANGAN DUCTUS EXCRETORIUS:


DUCTUS INTRALOBULARIS DUCTUS INTERCALATUS : TIPIS, BERCABANG DUCTUS STRIATUS , LEBIH BESAR, SEL EPITEL BERGARIS DUCTUS LOBULARIS DUCTUS INTERLOBULARIS DUCTUS EXCRETORIS PRIMARIUS

34

GLANDULA SUBMANDIBULARIS
SEPASANG
PARS SECRETORIA : TERUTAMA CAMPURAN, SEBAGIAN

MUKOSA

GLANDULA SUBLINGUALIS
SEPASANG PARS SECRETORIA: CAMPURAN DENGAN SEL-SEL MUKOSA

DOMINAN

GLANDULA LABIALIS GLNDULA BUCCALIS GLANDULA LINGUALIS ANTERIOR NUHN

35

KELENJAR CAMPUR

GLANDULA SUBMANDIBULARIS

GLANDULA SUBLINGUALIS

36