ANALISIS STRATEGI P&P AKHLAK TAHUN 1-6

~KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH~
DISEDIAKAN Click to edit Master OLEH: NIK subtitle KHADIJAH style NIK HASSAN NOR LAILY SAMSINAR AHMAD ZAWAWI NUUR SYUHADA ZAMANI

3/23/13

Kaedah Perbincangan • Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti :-~perbualan ~mengeluarkan idea dan pendapat ~bertukar-tukar fikiran ~saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik untuk mencari penyelesaian. 3/23/13 .

Tujuan Kaedah Perbincangan 3/23/13 .

3/23/13 .

3/23/13 . forum.Perbincangan Formal Ø Dilakukan secara perbahasan. pembentangan kertas kerja dan sebagainya.

Perbincangan Tidak Formal 3/23/13 .

3/23/13 .

KAEDAH LAKONAN watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan. *Pelajar terpilih melakonkan watak 3/23/13 tersebut dan murid lain CONTOH: Pelajar diminta melakonkan .

PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN DALAM KAEDAH LAKONAN 3/23/13 .

LANGKAH KAEDAH LAKONAN 3/23/13 .

3/23/13 .

Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut. Ø 3/23/13 .q KAEDAH SIMULASI Ø Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran.

3/23/13 .

LANGKAH KAEDAH SIMULASI 3/23/13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful