ANALISIS STRATEGI P&P AKHLAK TAHUN 1-6

~KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN AKHLAK SEKOLAH RENDAH~
DISEDIAKAN Click to edit Master OLEH: NIK subtitle KHADIJAH style NIK HASSAN NOR LAILY SAMSINAR AHMAD ZAWAWI NUUR SYUHADA ZAMANI

3/23/13

3/23/13 .Kaedah Perbincangan • Perbincangan sebagai satu kaedah yang melibatkan beberapa aktiviti seperti :-~perbualan ~mengeluarkan idea dan pendapat ~bertukar-tukar fikiran ~saling berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik untuk mencari penyelesaian.

Tujuan Kaedah Perbincangan 3/23/13 .

3/23/13 .

pembentangan kertas kerja dan sebagainya.Perbincangan Formal Ø Dilakukan secara perbahasan. 3/23/13 . forum.

Perbincangan Tidak Formal 3/23/13 .

3/23/13 .

*Pelajar terpilih melakonkan watak 3/23/13 tersebut dan murid lain CONTOH: Pelajar diminta melakonkan .KAEDAH LAKONAN watak Imam Ghazali dengan penyamun semasa beliau mengembara menuntut ilmu pengetahuan.

PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN DALAM KAEDAH LAKONAN 3/23/13 .

LANGKAH KAEDAH LAKONAN 3/23/13 .

3/23/13 .

Murid mengambil bahagian secara langsung serta memperolehi pengetahuan dan pengalaman daripada aktiviti tersebut.q KAEDAH SIMULASI Ø Suatu aktiviti yang menggambarkan situasi yang sebenar untuk menjelaskan konsep atau isi pelajaran. Ø 3/23/13 .

3/23/13 .

LANGKAH KAEDAH SIMULASI 3/23/13 .