Anda di halaman 1dari 35

TERBIYAH RABBANIYAH BERSUMBERKAN QURAAN DAN SUNNAH

KANDUNGAN
1.

2.
3. 4. 5. 6.

7.
8.

TEORI DAN TAKRIF TARBIYYAH TARBIYYAH RABBANIYAH TARBIYAH DALAM GERAKAN ISLAM PENTINGNYA TARBIYAH DALAM AMAL ISLAM FAKTOR KEGAGALAN TARBIYYAH WASILAH TARBIYYAH GERAKAN ISLAM TARBIYYAH FARDIYAH PENUTUP

TEORI DAN TAKRIF TARBIYAH


Tarbiyah: berasal dari perkataan bererti didik, asuh, jaga, pelihara. Didik: asuh pelihara Pendidikan: : perihal mendidik Tarbiyah: peroses berterusan untuk membentuk pola-pola tingkah laku dalam diri anak didik sejajar dengan kehendak pendidik. Tarbiyah dilakukan berdasarkan manusia boleh dipengaruhi dengan perkataan dan amalan

TARBIYAH RABBANIYAH
Rabbani:

dinisbahkan kepada Allah Tarbiyah rabbaniyah: peroses berterusan dalam usaha membentuk pola-pola tingkah laku dalam diri anak didik sejajar dengan kehendak Allah berpandukan manhaj tarbiyah Ilahiyah.

IDEOLOGI TARBIYAH RABBANIYAH


1. 2. 3.

Bebaskan jiwa manusia dari semua bentuk perhambaan Terima manusia terdiri dari komponen ruh akal dan jasasd Keadilan yang syamil

DINAMIKA TARBIYAH RABBANIYAH


Tarbiyah rabbaniyah dinamik kerana: 1. Dimulakan dengan merubah dalaman manusia: akidah, konsep, nilai dan neraca 2. Jadikan akidah sebagai penggerak tindakan manusia. 3. Bentuk kehalusan jiwa dengan meneliti keindahan ciptaan Allah

RUANG LINGKUP TARBIYAH RABBANIYAH


1.

Tarbiyah ruhiyah
1.
2.

Bersih dari sifat mazmumah (kufur & maksiat) Hiasi dengan sifat mahmudah Bebaskan akal dari terikat dengan sesuatu Gerakkan iradah dan nurani Bebaskan dari taklid
Tidak taklifkan yang tidak mampu Penjagaan kesihatan

2.

Tarbiyah akliyah
1. 2. 3.

3.

Tarbiyah badaniyah
1. 2.

Sambungan .
3. Perangi sikap melampau dalam beribadat: )171 ( ) ( 4. Haruskan nikmati kemewahan ) 29 ( 5. Kemukakan perinsip: berpantang lebih baik dari berubat. Beringat sebelum kena.

MATLAMAT TATRBIYAH RABBANIYAH


1. 2. 3. 4. 5.

Bebaskan jiwa manusia dari perhambaan Bentuk insan soleh dan musleh Bentuk jasmani yang kuat Bentuk tata cara hidup rabbani Bina daya dan kemampuan dengan bimbing gunakan akal dan galakkan cari ilmu

CIRI TARBIYAH RABBANIYAH


1.

2.
3.

4.
5. 6.

7.
8.

Mengimani wahdaniyah Allah Iktiraf manusia terdiri dari komponen ruh, akal dan jasad. Seimbang Syumul Ilmiyah dan amaliyah Persamaan Berbeza Tidak menyimpan daya nanusia

SUMBER TARBIYAH RABBANIYAH

Beberapa Istilah:

Syariah: peraturan, sistem, tata cara hidup Hukum: sebarang ketentuan mengenai sesuatu perkara Undang-undang: norma-norma hukum Perlembagaan: undang-undang trtinggi negara

Sumber tarbiyah rabbaniyah:


Al-Quraan Al-Sunnah

Sambung.

Quraan:wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam Bahasa Arab dengan lafaz dan maknya daripada Allah,mu`jiz. Sunnah: wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan maknanya dari Allah dan lafaznya daripada Nabi Quraan pegangan hidup muslim:

Rasulullah tinggalkan dua: Qwuraan dan Sunnah

....

Allah tidak terima pegangan hidup lain

Sambungan.

Muslim wajib terima al-Quraan sebagai perlembagaan hidup muslin Qurqqn pegangan hidup bererti:

Menerima seluruh ajaran Quraan Menerima konsep tauhd R.U.H Matlamat hidup ubudiyah lillahi wahdah Melaksanakan akhlak islamiyah Bina keluarga muslim

Quraan sebagai perlembagaan negara:

Perlembagaan undang-undang tertinggi Quraan perlembagaan Negara Islam Menurut Quraan wenangan hukum milik Allah

Sambungan.

Yang bercanggah dengan Quraan ditolak Peranan manusia:pelaksana, pemudah cara Negara mengaku Negara Islam mesti jadikan Quraan perlembagaan Tidak jadikan Quraan perlmbagaan gugur status Negara Islam. Jadikan Quraan perlembagaan perlu proses lagiskatif Cakup seluruh aspek hidup manusia

Al-Quraan lengkap:

Hubungan manusia Allah dan manusia manusia

Sambung

Urusan dunia akhirat Individu, keluarga, masyarakat, negara, antara bangsa. Akidah, ibadah, muamalah, jenayah

Qurqqn jelaskan ajaran berbagai cara:

Hukum terperinci Kaedah umum Perinsip dasar

Keistimewaan Quraan:

Bebas dari kelemahan

Allah maha sempurna

Bebas dari kepentingan pencipta

Sambungan..

Allah tidak ambil manfaat Yang rugi atau untung manusia Allah cipta makhluk, tahu apa yang bawa maslahat dan mudarat Tahu apa manusia suka, benci Ajarannya syumul, tetap dan anjal Ditaati dari dalam diri muslim Tiada helah lari undang-undang

Sesuai untuk semua tempat, masa, orang


Mampukekal :

Terjamin pelaksanaan

TARBIYYAH DALAM GERAKAN ISLAM


Tarbiyyah

dalam gerakan Islam: satu proses berterusan dalam usaha melahirkan muslimin yang memenuhi syarat-syarat tausiq ( ) atau mendapat kepercayaan untuk diserahkan tanggungjawab amal Islami

Sambingan

Ukuran thiqah: berdasarkan penca-paian memenuhi piawai yang telah ditentukan mengikut peringkat tanggung jawab. Tarbiyah dilakukan atas dasar manusia dipengaruhi persekitaran Tarbiyah uslub paling ideal dalam berintraksi dengan fitrah manusia
Tarbiyah

dilakikan berdaraskan manhaj, wasilah dan uslum yang telah ditentukan

MATLAMAT TARBIYAH GERAKAN ISLAM


Secara

umum matlamat tarbiyah GI ialah melakukan perubahan secara total dalam masyarakat untuk membimbing manusia memberikan ubudiyak lillahi wahdah den memampukan mereka menegakkan hakimiyah Allah dibumi. Untuk itu GI ada matlamat tetap dan matlamat berubah.

MATLAMAT TETAP TAK BERUBAH


1. 2. 3.

4.
5.

Mempastikan ubudiyah lillahi wahdah Tegakkan khilafah islamiyah Taaruf antara manusia Pastikan dominasi islam Tegakkan syariat Allah

MATLAMAT SENTIASA BERUBAH


Untuk

menghadapi perubahanperubahan dalam masyarakat dan gerakan islam Mempersiapkan apa yang diperlukan untuk menghadapi perubahanperubahan itu

SASARAN TARBIYAH GERAKAN ISLAM


Ada 7 sasaran untuk capai matlamat ini: Bina individu muslim Bina rumahtangga islam Bina bangsa muslim Tubuhkan kerajaan islam Satukan kembali ummat islam Kibarkan panji-panji islam Sebarkan dakwah islam.

EMPAT PENDEKATAN CAPAI MATLAMAT


Mampukan manusia menunaikan ubudiyah kepada /allah 2. Mampukan manusia tunaikan t.jawab khalifah Allah 3. Mampukan manusia tunaikan t.jawab taafur 4. Mampukan manusia bekerja bagi menjamin domonasi islam dan ummat islam
1.

PENTINGNYA TARBIYAH DALAM GI


Mtlamat GI perlukan amilin berkualiti tinggi, jati diri, tahan uji, sanggup berkorban dll 2. Perjalanan jauh, perlu stamina. 3. Perlu ilmu, intelektual dan kemampuan ijtihad 4. Saf bersatu, bersaudara dan ithar 5. Tanzim rapi, qiadah, baiah syura dan taah 6. Penuh ranjau, ujian dan cubaan Semua ini hanya dihasilkan melalui tarbiyah
1.

FAKTOR KEGAGALAN TARBIYYAH


1.

Faktor Luaran:
1. 2.

3.

Halangan keselamatan Pertembungan pembangkang dengan pemerentah Peristiwa dalam dan luar negara

2. 3.

Faktor Luaran: Faktor peribadi individu.

Sambungan
2. Faktur Dalaman:
1. Berlaku halangan pelengkapan kualiti ahli 2. Wujud ahli pertikai kepimpinan 3. Naqib rasa diri serba boleh & pandang rendah pada org lain 4. Sistem penilaian tidak standard 5. Terlalu baku 6. Wujud ahli suka banyak cakap 7. Tingkat ilmu tidak sama dalam satu usrah

Sambungan.. 3. Faktur Peribadi


1. Saki baki jahiliyah 2. Sifat-sifat keperibadian individu 3. Kecemerlangan kerjaya 4. Rumah tangga.

PENDEKATAN TARBIYYAH BERKESAN

Pendekatan tarbiyyah berkesan


Naqib menjadi qudwah mithaliyah kepada ahli Memperbaiki keaiban dan kekurangan Memotivasikan ahli untuk mencapai sasaran mithali Menghubungkan ahli dengn satu matlamat yang praktik Galakkan ahli berfikir

TIGA PERKARA PENTING DALAM PROSES TARBIYYAH


1. 2. 3.

Keyakinan ahli kepada kepimpinan Membangun kepercayaan diri sendiri sebagai ahli dalam usrah Tarbiah milik organisasi

WASILAH TARBIYYAH
1. Usrah 2. Katibah 3. Rehlah 4. Mukhaiyam 5. Daurah 6. Nadwah 7. Muktamar

TARBIYAH FARDIYAH
Tarbiyyah

fardiyah ialah tarbiyyah yang dilakukan oleh ahli keatas dirinya sendiri, dalam erti kata dia sendiri berinisiatif untuk melengkapkan kualiti atau syurut dalam dirinya

BEBERAPA KEPERLUAN
DALAM TARBIYAH FARDIYAH
Murabbi Komunikasi Tentukan

Matlamat Kelakuan dijadikan matlamat untuk dirubah Perlaksanaan

FAKTOF KEJAYAAN TARBIYAH FARDIYAH


Kehendak

ahli Kualiti dan kekerapan interaksi Bertanggungjawab dan peka terhadap keadaan ahli

PENUTUP
Keupayaannya

berdikari dan tidak bergantung kepada orang lain Organisasi mestilah berusaha membentuk ahli yang berkualiti

Sekian terima kasih


Wassalam