Anda di halaman 1dari 50

Tafsir Surah al- Anfal

Untaian Petikan Surah Al-Anfal Fiqh Dakwah dan Harakah

Latar Belakang Surah

Diturunkan selepas Al-Baqarah semasa peristiwa Badar Penting dalam perjalanan dakwah dan harakah. Ghazwah Badar Yaumul al-Furqan [ pemisahan kelompok mukmin >> kelompok Kafir

Latar Belakang Surah

Surah penting kerana mendedahkan :


Hakikat jihad di dalam Islam Tabiat & Ciri-Ciri Harakah Islamiah

Syed Qutb saring tulisan Al-Imam Ibnu al-Qayyim ( Zaadul Maad ) dan al-Maududi ( Jihad fil Islam ) Ibn al-Qayyim garis peringkat dakwah Rasulullah :

Permulaan wahyu Ayat kerasulan ( Mudattir ) Dakwah kepada keluarga & karabat [ Sirriyah Tanzim wa alaniyatud dakwah ] Dakwah ke seluruh umat Arab & manusia

Latar Belakang Surah

Peringkat awal dakwah : diarah bersabar, pemaaf sehinggalah hijrah ke Madinah dan izin perang. Selepas Jihad : orang kafir ada 3 kategori :

Kafir yang berdamai Kafir Harbi Kafir Zimmi

Latar Belakang Surah

Golongan Yang Berdamai


Yang cabul : wajib diperangi. Perjanjian + tempoh tertentu + tdk cabul : patuh pada perjanjian. Yang tdk memeterai + tdk memerangi : tempoh 4 bulan dan boleh diperangi tapi ramai yang memeluk Islam.

Golongan yang memeluk Islam : Zimmi dan bayar Jizyah.

Latar Belakang Surah

Penghuni bumi terbahagi 3 :


Muslim Mukmin Kafir Zimmi [ jaminan perlindungan ] Kafr harbi

Sikap Rasulullah pada orang Munafikin : menerima tindak tanduk mereka yang lahir dan serah urusan hati pada allah, berdebat dengan hujjah & ilmu, bersikap kasar, melarang solat dan berdiri pada kubur mereka.

Ciri-Ciri Harakah Islamiah


1 ) Waqiiyyah Jiddiyah [keseriusan yang realistik ]

Manhaj harakah <> realiti dgn wasilah tertentu sesuai dengan realiti manusia. Menghadapi Jahiliah dengan ideologi [ dakwah ] + kekuatan tanzim [ jihad ] Tidak cukup dengan usaha dakwah tapi perlu kekuatan organissai dan sistem. Ideologi diubah dengan kefahaman dan dakwah sedangkan sistem dan kekuatan diubah dengan sistem dan kekuatan.

Ciri-Ciri Harakah Islamiah


2 ) Waqiyyah Harakiyyah [ realistik dan dinamik / Gerak Kerja yang realistik ]

Realiti tabi Harakah Islam bergerak secara berperingkat-peringkat [ ada marhalah + fasa tertentu + aktiviti sesuai dengan tuntutan dan kemampuan ] Mereka yang tidak faham hakikat : beri tafsiran salah terhadap konsep Jihad. Jihad dalam Islam untuk hapus Thaghut dan mengembalikan Ubudiyah Lillahi wahdah.

Ciri-Ciri Harakah Islamiah


3 ) Harakah Daiibah [ gerakan yang survive dan berlanjutan ]

Gerakan yang hidup dan berterusan + wasilah yang berkembang + prinsip yang tidak berubah. Tidak ada tolok ansur [ kompromi ] dalam merealisasikan prinsip luhur ini.

Ciri-Ciri Harakah Islamiah


4 ) Memiliki Dhawabit Syarak dalam Siasah Khariji

Perlu ada kawalan undang-undang. Susun Siasah Khariji atas prinsip penyerahan diri yang total kepada Allah.

Konsep Jihad Di Dalam Islam


Syed Qutb dedah penulis yang berminda tewas dalam faham konsep Jihad. Mereka bataskan jihad hanya mempertahankan diri. Matlamat jihad dalam Islam sebenarnya menurut pemikiran Syed Qutb :

Membebaskan manusia dari ubudiyah sesama makhluk kepada ubudiyah lillahi wahdah. Menegakkan hakimiyah allah di muka bumi. Inqilab akidah dan Sistem ke atas sistem buatan manusia.

Sebab tidak disyariatkan Jihad Qital di Mekah

Dakwah di Mekah merupakan fasa tarbiyah dan takween. Dakwah secara damai lebih efektif dan berpengaruh dalam sebuah masyarakat Quraisy yang mementingkan kemegahan dan kehormatan diri. Mengelak berlaku pertempuran dan peperangan.

Sebab tidak disyariatkan Jihad Qital di Mekah

Allah mengetahui akan ada sebilangan besar tokoh-tokoh Quraisy akan memeluk Islam. Semangat Asabiyah Arab akan membeli golongan yang lemah dan tertindas. Kuantiti Umat Islam kecil dan dakwah belum berkembang.

Sebab Rasulullah Adakan Muahadah dengan Yahudi di Madinah.

Madinah : medan amal yang luas, bebas untuk dakwah. Rasulullah tumpu usaha untuk menghadapi Kaum Quraisy. Justifikasi Jihad dalam Islam ialah menegakkan Uluhiyah Allah dan merealisasikan manhaj Rabbani dalam kehidupan.

Saringan Konsep Jihad [al-Maududi ]

Penulis Barat (Orientalisme) justifikasikan jihad sebagai Holy War + tafsiran jahat iaiitu tabiat yang rakus, perilaku liar suka menumpahkan darah. Ungkapan mereka : gambaran ini mencerminkan watak umat Islam yang di zaman lampau yang lahap dan rakus kepada pertumpahan darah dan membunuh orangorang yang tidak berdosa.

Saringan Konsep Jihad [al-Maududi ]

Hakikatnya : merekalah yang melakukan perbuatan sedemikian ke atas umat Timur demi memenuhi kehendak nafsu syahwat mereka bukannya fi sabilillah. Kesannya : ada cendekiawan Islam yang terpengaruh dan tertipu dengan slogan ini dan merasa malu, menyesal dan mendorong mereka untuk meminta maaf kepada penulis Barat.

Salah Faham Terhadap Konsep Jihad

Menurut Maududi ia berpunca dari kesilapan memahami istilah :

Islam sebagai agama ( religion ) Umat Islam sebagai nation ( kebangsaan )

Salah Faham Terhadap Konsep Jihad

Agama pada tanggapan mereka hanya kepercayaankepercayaan, upacara-upacara tertentu, terhad pada persolan peribadi tanpa ada kaitan dengan sistem hidup atau pedang atau senjata perang. Nation pula ialh sekumpulan manusia sebangsa yang berpadu dan ada ciri tersendiri dan berkongsi hak asasi. Umat dalam makna ini tidak perlu guna mata pedang kecuali apabila diserang atau memerangi kumpulan lain untuk merampas hak mereka.

Jawapan terhadap salah faham

Jika Islam merupakan agama seperti yang mereka fahami : Jihad akan hilang ciri ciri dan kelebihannya. Islam adalah gagasan revolusionar atau manhaj Inqilab yang meruntuhkan sistem kemasyarakatan dunia dan membangunkan gagasan Islam dan tatacaranya yang praktikal. Jihad merupakan perjuangan revolusionar bagi Harakah Islamiah yang bergerak aktif untuk mencapai motif tersebut.

Jawapan terhadap salah faham

Istilah Jihad berbeza dengan war atau struggle yang sempit. Jihad mengungkap tugas Islam dan butiran dakwah. Jihad adalah perjuangan berterusan yang tidak ada noktah hentinya, pengembelingan seluruh daya usaha, penggunaan seluruh kekuatan dan sarana untuk satu motif yang suci [ fi sabilillah ]

Jawapan terhadap salah faham

Pengertian luas ini : guna mata pena utk mengubah pandangan hidup. Menghapus sistem hidup yang zalim kepada sistem yang adil, pengorbanan harta, menanggung kepayahan dan kesusahan adalah dari Jihad Islami. Jihad dalam Islam ialah perjuangan fi sabilillah bukan perjuangan pemaksaan doktrin akidah ke atas mereka tetapi perjuangan menundukan manusia kepada ubudiyah kepada Allah secara total.

Jawapan terhadap salah faham

Jihad ialah :

Perjuangan fi sabilillah [ an-Nisa : 76 ] Bersifat sejagat untuk semua manusia [ alBaqarah : 21 ] Seruan yang jelas, revolusi sejagat, tanpa ada kesamaran [ al-Imran : 64 ] Menegakkan hakimiyah allah [ Yusuf : 40 ]

Konsep Dakwah

Dakwah Islam ialah dakwah kepada konsep tauhid bukan sekadar ilmu kalam atau ketuhanan sempit. Dakwah Islam ialh dakwah revolusi sosial untuk menghapuskan orang yang bersemayam di atas kerusi Uluhiyah dan memperbudakkan manusia

Konsep Dakwah

Dakwah Islam ialah dakwah reformasi, pembaharuan dan pembangunan yang merangkum seluruh manusia.[alamiyah ] Mereka yang beriman dengan dakwah diistilahkan al-quran hizbullah/ Hizbullah ini berjuang mencapai matlamat dan objektif jihad iaitu berusaha sedaya upaya menghapuskan sistem-sistem pemerintahan yang tidak berlandaskan Islam kepada sistem tamadun yang tegak atas kalimatullahi hiyal ulya.

Konsep Dakwah

Matlamat Hizbullah yang dijelaskan al-Quran :

Membawa panji kebenaran dan keadilan dan saksi ke atas manusia.[Ali Imran:110 ] Mencabut akar umbi Jahiliyah dan menegakkan pemerintahan Islam [ al-anfal : 39 : 79 / at-Taubah : 33 ] Islahkan dunia dan sebarkan kebaikan.

Konsep Dakwah

Mereka yang ragu terhadap Jihad : iman mereka palsu dan belum meresap di hati. [ Taubah ; 43-45 ] Matlamat jihad jelas ; runtuh sistem dan tegakan kerajaan yang berlandaskan prinsip Islam. Perubahan ini bersifat syumul dan sejagat. Inilah manhaj ar-Rasul,diikuti Khulafa ar-Rasyidin dan mereka yang terdahulu merintis jalan jihad fi sabilillah.

Intisari Surah Secara Am


1. Ayat 1 14

Hukum rampasan perang Arahan bertaqwa + baiki hubungan. Peperangan ini berlaku dengan perancangan,pentadbiran dan berlangsung dengan pimpinan dan arahan-arahan allah. Para pejuang perlu bersihkan hati dari keinginan terhadap harta tersebut kerana ia hak allah dan rasul. Suruhan berulang-ulang untuk gigih berjuang, waspada halangan dan jaga adab perang. [ ayat 15/16/24/27/28/45/46/47/60/65]

Intisari Surah Secara Am


2. Allah menggariskan dasar-dasar akidah disebalik perintah perang dan kegigihan di medan jihad.

Masalah harta rampasan ; kembali prinsip taqwa + perasaan gementar pada allah. [ ayat 1 / 2 / 4 ] Adab berperang : kembali kepada perencanaan dan pengawasan allah. [ ayat 42 ]

Intisari Ayat Secara Am

Natijah peperangan : rujuk pada Qiyadah + bantuan dan pertolonagn Allah. [ ayat 17 ] Perintah perang dengan hati yang teguh + tawakal pada allah. [ ayat 24 / 25 ] Jelas matlamat Jihad [ ayat 39 / 67 / 7 / 8 ] Akidah sebagai dasar siasah antara masayarakat Islam dan bukan Islam. [ ayat 72 / 75]

Intisari Surah Secara Am


3. Penekanan kepada penanaman nilai-nilai keimanan dan ciri-ciri haraki konsep Jihad. [ ayat 15-16 / 55 57 /60/65/67/74 ] 4. Konsep Siasah Syariyyah sebuah kerajaan Islam dalam mengatur hubungan denagn kelompok luar [ ayat 72 75 ]

Intisari Surah Secara Am


5. Enakmen Peraturan dan undang-undang :

Peraturan pengagihan harta rampasan perang. Peraturan sulh [ damai ] Peraturan perjanjian [ muahadah ]

Intisari Surah Secara Am


6. Kesan-kesan Perang Badar Peperangan pemisah antara hak dan batil Perbezaan perencanaan manusia utk capai kebaikan diri dengan perencanaan Allah untuk kebaikan mereka walaupun pada peringkat awal tidak disukai. Allah mahu Jamaah Islam mempelajari faktor-faktor kalah menang dan bimbingan yang diterima secara langsung dari allah. Memahami metodologi al-Quran dalam menggambarkan pemandangan-pemandangan perang dan senario-senarionya.

Suntingan Petikan Surah Al- Anfal Fiqh Dakwah dan Harakah

Ayat 1- 4

Tema utama : persoalan harta rampasan perang. Berebut harta tunjuk kepahlawanan & keperwiraan masing-masing sedangkan allah mengkehendaki kemenangan. Mereka lupa prinsip tasamuh sesama mereka & iradah allah Didikan rabbaniyah ; pengagihan adalah hak allah, bukan untuk diperselisihkan.

Pelajaran dalam Amal

Sifat utama yang perlu ada pada pejuang ialah Taqwa, Islah dan Taat. Ancaman materialistik : taqwa. Krisis kepimpinan kembali kepada masalah dasar : masalah iman.

Pelajaran dalam amal

Sifat-sifat Daie Sentiasa mengingati allah ; reaksi jiwa yang khusyuk Tilawah & tadabur al-Quran Membulatkan Tawakal Solat Infaq Kesedaran : amat penting & dituntut dalam menghadapi realiti yang didominasikan Jahiliah.

Ayat 39

Matlamat perjuangan :memastikan hakimiyah lillah. Dua cara :


Menghapus gangguan & penindasan kepada orang yang beriman Menghancurkan segala thaghut yang ada di muka bumi ini.

Pelajaran dalam amal


Mesti wujud kelompok [jamaah ] untuk menghadapi jahiliyah. Tanzim mesti tersusun [ minhaj wadihah + Qiyadah mausuqah + amilin mukhlisin ] Ciri harakah : waqiiyah + harakiyah + ijabiyah. Peperangan bukan sekadar teori tapi marakah tarbawiyah [ menjelma Islam dalam bentuk realiti : ummah ]

Ayat 45 / 46

Allah menjelaskan faktor-faktor kemenangan yang hakiki. Ukuran kemenangan bukan ukuran maddi [ kebendaan ] tapi ukuran imani. Kemenangan akan tiba sejauh mana kita menghampiri pra-syarat an-Nasr.

Pra- Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan

Thabat [ tetap pendirian ]

Al-Bana sentiasa menjadi akh yang bekerja, berjihad utk mencapai matlamatnya sekalipun jalannya jauh, memakan ratusan tahunjalan ini amat panjang, pelbagai peringkat dan banyak ranjaumemerlukan persiapan yang baik, mengambilkira masa dan pelaksanaan yang teliti.

Pra- Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan

Zikrullah: hubungan yang berterusan dengan allah ketika berjuang.

Hubungan dengan sumber segala kekuatan iaitu allah. Ingatkan hakikat perjuangan ; kerana allah & tegak hakimiyah allah. Tanda patuh & taat kepada allah

Pra- Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan

Jangan Berselisih

Jaga ukhuwwah Hubungan mantap antara qiyadah & jundiyah Faktor niza : hawa nafsu Jaga adab & disiplin amal jamaie Ketaatan kepada Qiyadah

Pra- Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan

Sabar

Sabar samada perjuangan di medan jiwa atau medan peperangan. Syeikh Adil Syuwaikh [ Musafir fi Qitar addakwah ] berkata : Sabar Duat itu disamping kesabaran yang umum..

Sabar dengan takalif dakwah Sabar dengan mehnah Sabar dengan kerenah teman seperjuangan

Pra - Syarat Kemenangan Dalam Perjuangan

Jangan bersikap angkuh, sombong, takbur dan riak dengan kekuatan. Jelas matlamat perjuangan. Jihad dengan motif yang suci iaitu menjulang kalimah allah. [ fi sabilillah ] Duat pastikan matlamat, gerak kerja, perencanaan fi sabilillah.

Ayat 55 75

Siasah Harakah Islamiah Siasah Dakhiliah Siasah Tarbawiyah Siasah kharijiah.

Siyasah Dakhiliah

Membuat istidad dalam amal Harakah perlu bina kekuatan dalaman Wala pada Qiyadah Strategi Dakwah utk hancur thaghut Amal dakwah kepada mereka yang nak terima risalah Islam

Siyasah Tarbawiyah

Kefardhuan perintah jihad ; walau musuh ramai. Ukhuwwah syiar dakwah kita : akidah Thiqah billah

Siyasah Kharijiah

Hubungan negara Islam dengan dar al-Kufr Pendirian masalah perjanjian damai dengan musuh Islam. Perjanjian dengan musuh di ambil kira atas maslahah dakwah & siasah syariyyah.

Fiqh Harakah

Menghadapi Jahiliah mesti dalam bentuk mewujudkan ummah Islamiah. Jahiliyah tidak dapat dihadapi secara individu tetapi mesti dalam bentuk ummah. Jahiliah dihadapi dengan bentuk program yang tersusun.

Penutup

Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh