Anda di halaman 1dari 46

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D1E1 - GARISAN Definisi: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Namakan jenis- jenis garisan berikut berdasarkan kepada jawapan yang diberi.

melintang menegak zig-zag berpancar beralun berlingkar

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D1E1 - RUPA Definisi : _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Padankan rupa- rupa di bawah ini dengan jawapan yang betul. Rupa organik rupa geometri rupa positif rupa negatif

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D1E1 - BENTUK Definisi : _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Padankan rupa di bawah dengan bentuk-bentuk asas yang di berikan.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D1E1 - JALINAN Defenisi : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Jawab soalan di bawah ini dengan jawapan yang betul. 1. Jalinan terbahagi kepada ________________________bahagian iaitu ______________________ Jalinan _______________________ dan jalinan __________________________.

2. Jalinan sentuh bermaksud jalinan yang boleh dirasai melalui deria______________________.

3. Jalinan tampak bermaksud jalinan yang hanya dapat _______________________ tetapi tidak dapat dirasai melalui sentuhan.

4. Permukaan jalinan sentuh dapat dipindahkan ke atas kertas melalui teknik

_________________ dan _________________________.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D1E1 - RUANG Definisi: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Isikan tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul.

1. Ruang terbahagi kepada dua iaitu ruang _______________________ dan ruang _________________.

2. Ruang nyata dikenali sebagai ruang ___________________________ dan ruang ilusi dikenali sebagai ruang _________________________.

3. Ruang ilusi terbahagi kepada tiga iaitu ruang _______________________, ruang____________________ dan ruang _______________________________.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D1E1 - WARNA Definisi: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Jawab soalan di bawah ini dengan jawapan yang betul.

1. Warna boleh digolongkan kepada tiga kumpulan iaitu:

a )______________________________________ b)______________________________________ c)______________________________________

2. Warna asas terdiri daripada warna ______________________________, _________________________ dan ______________________________.

3. Warna Sekunder ialah campuran dua warna _____________________________.

Kontra dengan rupa Kontra dengan ruang

Kontra dengan garisan Kontra dengan jalinan

4. Warna tertier terhasil daripada campuran satu warna _____________________________ dan satu warna________________________________.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D2E1 - KONTRA Definisi: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Padankan gambar berikut dengan jenis kontra yang diberi.

Harmoni pada bentuk Harmoni pada ruang

Harmoni pada jalinan Harmoni pada garisan

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D2E1 - HARMONI Definisi: _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Padankan gambar berikut dengan prinsip harmoni yang diberi. A B

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D2E1- PENEGASAN Definisi: _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Jawab soalan dengan betul berdasarkan jawapan yang diberi. penegasan garisan penegasan rupa penegasan jalinan penegasan bentuk penegasan warna penegasan ruang

10

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D2E1- IMBANGAN Definisi:_______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Bulatkan betul atau salah pada gambar rajah di bawah ini.

IMBANGAN SIMETRI BETULSALAH

IMBANGAN SIMETRI BETULSALAH

IMBANGAN TIDAK SIMETRI

IMBANGAN TIDAK SIMETRI

11

IMBANGAN TIDAK SIMETRI INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D2E1- IRAMA DAN PERGERAKAN Definisi: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Tandakan ( ) pada gambar di bawah yang menunjukkan prinsip irama dan pergerakan.

1)

2)

4)

5)
12

6)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D2E1- KEPELBAGAIAN Definisi: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Padankan gambar di bawah ini dengan berpandukan kepada jawapan yang diberikan. Kepelbagaian pada garisan kepelbagaian pada rupa kepelbagaian pada bentuk Kepelbagaian pada ruang

1)

2)

3)

13

4)

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B1D2E1 - KESATUAN Definisi: _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Tandakan betul ( ) pada gambar rajah yang menunjukkan prinsip kesatuan,dan ( ) pada gambar yang salah.

14

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B2D1E1 - UNSUR SENI PADA SUMBER ALAM Padankan gambar di bawah dengan unsur seni yang betul. ruang rupa jalinan bentuk garisan warna

15

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B2D1E2 - UNSUR SENI PADA OBJEK BUATAN MANUSIA Padankan gambar di bawah ini dengan unsur seni yang betul. ruang rupa jalinan bentuk garisan warna

16

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B2D2E1 - PRINSIP REKAAN PADA SUMBER ALAM Padankan gambar di bawah ini dengan prinsip seni yang betul.
A. Irama dan pergerakan

B. penegasan F. kepelbagaian

C. harmoni G. imbangan

D. kesatuan

E. kontra

17

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B2D2E2 - PRINSIP REKAAN PADA OBJEK BUATAN MANUSIA Padankan gambar di bawah ini dengan prinsip seni yang betul.

Irama dan pergerakan kesatuan A. kontra B.

penegasan kepelbagaian

harmoni imbangan C.

D.

E.

F.

18

G.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

LEMBARAN : B2D1E3 - UNSUR SENI PADA HASIL SENI VISUAL Tampal koleksi gambar yang menunjukkan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Nyatakan unsur seni yang terdapat pada gambar tersebut. Contoh:

Garisan dan jalinan

Bentuk dan warna 19

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

NAMA

:TARIKH:.
TELAH MENGUASAI BELUM MENGUASAI

TINGKATAN :.......................................................

LEMBARAN : B2D2E3 - PRINSIP REKAAN PADA HASIL SENI VISUAL Nyatakan prinsip rekaan yang terdapat pada gambar di bawah.

a)____________________ b)____________________ c)____________________ d)____________________ e)____________________

20 a)______________________ b)______________________

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

LEMBARAN : BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan BAND 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak standard prestasi PBS PSV Tingkatan 1) TUGASAN 1 BIDANG TAJUK TUGASAN Anda dikehendaki melukis semula salah satu lukisan yang diberikan mengikut spesifikasi berikut: Bahan Teknik : : media kering teknik garisan, lorekan, titik, dan gosokan : : SENI HALUS LUKISAN

21

*Olahan pelbagai jenis garisan dapat menimbulkan jalinan , ton, bentuk dan pergerakan. Ia akan menjadikan lukisan anda lebih menarik.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

LEMBARAN : BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan BAND 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak standard prestasi PBS PSV Tingkatan 1) TUGASAN 2 BIDANG TAJUK : : SENI HALUS CATAN

TUGASAN Pilih salah satu lakaran di bawah ini dan hasilkan sebuah catan mengikut spesifikasi berikut: Bahan Teknik : : media basah teknik basah atas kering

22

BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan Band 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak Standard Prestasi PBS PSV Tingkatan 1)

TUGASAN 3 BIDANG TAJUK : : SENI HALUS ARCA

TUGASAN Bina sebuah arca mobail bertemakan fauna. Bahan Ukuran : : bahan-bahan terbuang tinggi 15cm X lebar 15cm

Contoh rujuk lampiran

23

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan Band 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak Standard Prestasi PBS PSV Tingkatan 1)

TUGASAN 4 BIDANG TAJUK : : SENI HALUS CETAKAN

TUGASAN Hasilkan sebuah karya cetakan timbulan teknik kolaj dari bahan-bahan terbuang yang sesuai . Bahan : Bod atau papan lapis, bahan-bahan buangan (contoh: ranting, daun, tali, biji-bijian dan sebagainya) dan Motif Ukuran : : Flora /Fauna 10cm x 10cm

Contoh rujuk lampiran

24

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

LEMBARAN : BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan BAND 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak standard prestasi PBS PSV Tingkatan 1) TUGASAN 5 (PILIHAN) POSTER ATAU SENI REKA TANDA BIDANG TAJUK : : REKA BENTUK GRAFIK POSTER

TUGASAN Hasilkan sebuah poster bertemakan alam sekitar dengan menggunakan teknik catan. Contoh:

25

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

LEMBARAN: BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan BAND 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak standard prestasi PBS PSV Tingkatan 1) TUGASAN 5 (PILIHAN) POSTER ATAU SENI REKA TANDA BIDANG TAJUK : : REKA BENTUK GRAFIK SENI REKA TANDA

TUGASAN Hasilkan satu seni reka tanda DILARANG MEROKOK. Contoh:

26

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

LEMBARAN :BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan BAND 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak standard prestasi PBS PSV Tingkatan 1) TUGASAN 6 BIDANG TAJUK : : KRAF TRADISIONAL TEMBIKAR

TUGASAN Dengan menggunakan teknik lingkaran, hasilkan sebuah pasu hiasan . Bahan Ukuran : : bebas tinggi 8cm x lebar 8cm

Contoh:

27

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

LEMBARAN: BAND 3, BAND 4, BAND 5 dan BAND 6 (rujuk DSP dan borang senarai semak standard prestasi PBS PSV Tingkatan 1) TUGASAN 7 BIDANG TAJUK : : KRAF TRADISIONAL ANYAMAN

TUGASAN Hasilkan sebuah anyaman yang ringkas dengan menggunakan kertas warna untuk menghasilkan anyaman berdasarkan motif tradisional. Motif Ukuran : : unsur fauna panjang 10cm x lebar 10cm

Contoh:

Kelarai mata bilis

kelarai mata lalat

28

CONTOH PRAKTIS LEMBARAN INSTRUMEN SUMATIF Pilih jawapan yang paling tepat. 1. A B C D 2. A B C D 3. A B C D Apakah yang dimaksudkan dengan garisan Titik-titik yang bersambung Unsur seni yang asas Menggunakan elemen struktur Mempunyai nilai ton Garisan yang terdapat pada alam sekeliling ialah Roda basikal Bunga tayar Urat daun Ubat nyamuk Berikut adalah media yang boleh menghasilkan garisan kecuali Pensel Arang Pen Arca

4. A B C D 5. A B C D 6. A B C

Jenis garisan yang terdapat pada rajah di atas ialah garisan Beralun Berlingkar Berduri Berbulu Manakah antara berikut menampakkan pergerakan garisan Garisan berpancar Garisan tegak Garisan bersilang Garisan melintang Rupa geometri adalah rupa yang mempunyai Bentuk Warna Jalinan
29

D 7. A B C D 8. A B C D 9. A B C D 10. A B C D 11. A B C D

Sudut Rupa bunga dan daun adalah contoh rupa Geometri Negatif Organik Positif Berikut adalah ciri-ciri rupa kecuali Tidak mempunyai titik permulaan dan penghujung Mempunyai tinggi dan lebar Mempunyai jisim Mempunyai kawasan yang rata Muka taip ialah jenis-jenis rupa berbentuk Rupa simbol Rupa lambang Rupa corak Rupa huruf Ciri-ciri rupa organik boleh dikenali melalui Ia seolah-olah hidup dan bernyawa Bersudut dan berpenjuru Menggunakan alat geometri Bentuk isipadu dan jalinannya Manakah karya seni berikut yang berbentuk tiga dimensi? Lukisan Arca Catan Batik

12. A B C D 13. A B

Apakah yang dimasukkan dengan bentuk konkrit? Bentuk yang boleh dilihat , disentuh dan dirasa Bentuk yang rata Bentuk yang mempunyai tinggi dan lebar Bentuk dalam lukisan Berikut adalah teknik-teknik menghasilkan bentuk konkrit kecuali Kaedah lingkaran Teknik acuan
30

C D 14. A B C D 15. A B C D 16. A B C D 17. A B C D

Origami Melukis teknik gosokan Berikut merupakan bentuk-bentuk konkrit kecuali Sarang burung Tembikar Catan arca Anyaman buluh Berapa kalikah saiz kepala berbanding tubuh badan manusia? Lima kali Enam kali Lapan kali Sembilan kali Berikut merupakan jalinan alam semulajadi kecuali Kulit buah nenas Corak kain Kulit kayu Ranting kayu Jalinan pada tayar kenderaan berfungsi untuk Keindahan Kelajuan Keselamatan Nilai harga

18. A

Corak yang terdapat pada kulit ular di atas adalah contoh jalinan jenis Tampak
31

B C D

Sentuh Geometri Beralun

19. A B C D 20. A B C D 21. A B C D

Teknik resis biasanya digunakan untuk menghasilkan garisan corak Lukisan Capan Batik Arca Teknik-teknik berikut adalah kaedah bagi menghasilkan jalinan sentuh kecuali Pualaman Ukiran Anyaman Luakan Objek yang berada jauh jaraknya diwarnakan _____ manakala objek yang berada dekat diwarnakan ________. Tebal.nipis Terang.kabur Kabur.terang Gelap.kabur

22. A B C D 23. A B C D 24. A B C D 25.

Warna apakah yang terhasil jika warna biru dicampurkan dengan warna kuning Ungu Jingga Hijau Hitam Warna yang menggunakan satu warna dalam beberapa ton dikenali sebagai penggenap Sewarna Tertier Harmoni Ton warna biasanya digunakan untuk menimbulkan Garisan Jalinan Bentuk Rupa Apakah warna yang sesuai digunakan untuk menghiasi ruang bilik kanak-kanak?
32

A B C D 26. A B C D 27. A B C D

Putih Hitam Warna sejuk Warna panas Apakah maksud ruang ? Kawasan disekeliling objek Kawasan taman permainan Kawasan dalam lukisan Kawasan dalam catan Ruang yang terdapat di persekitaran dinamakan Ruang rata Ruang ilusi Ruang fizikal Ruang tampak

28. A B C D

Warna yang manakah boleh digunakan untuk menjadikan ruang sempit kelihatan lebih luas dan ceria Hitam Merah hati Biru biji kundang kuning buah langsat

29. A B C D

Lukisan tersebut menerangkan tentang Ruang dan rupa Ruang dan jarak Ruang dan bentuk Ruang dan tumbuhan
33

30. A B C D 30. A B C D

Ruang ilusi boleh digambarkan dengan menggunakan unsur seni berikut kecuali Garisan Jalinan Kontra Warna Garisan boleh menghasilkan ruang melalui kaedah berikut , kecuali Garisan sama saiz Garisan tergantung Garisan berlainan ton Garisan tidak sama nilai

JAWAPAN B1D1E1 GARISAN

Definisi: garisan ialah cantuman satu siri titik-titik a) menegak e) berlingkar B1D1E1 RUPA b) melintang f) berpancar c) zig-zag d) beralun

Definisi: rupa adalah satu kawasan rata yang tidak mempunyai isipadu rupa positif rupa organik rupa negatif B1D1E1 BENTUK rupa negatif rupa geometrik rupa positif

Definisi: bentuk mempunyai struktur jisim dan isipadu dan boleh dilihat daripada pelbagai sudut seperti karya tiga dimensi.

34

B1D1E1

JALINAN

Definasi: jalinan ialah kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. 1) dua, sentuh, tampak 2) sentuhan 3) dilihat 4) gosokan, capan

B1D1E1

RUANG

Definisi : ruang bermaksud kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek, jarak di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek. 1) ruang nyata, ruang ilusi 2) ruang konrit, ruang tampak 3) ruang dalam, ruang cetek, ruang rata B1D1E1 WARNA

Definisi: warna ialah pigmen yang berwarna dan bertindak balas pada sesuatu permukaan bagi menghasilkan imej. 1) a. asas b. sekunder c. tertier 2) biru , kuning, merah 3) asas 4) asas, sekunder B1D2 E1 KONTRA

Definisi:kontra bermaksud apabila sesuatu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri yang bertentangan di antara satu sama lain. A) kontra dengan garisan C) kontra dengan ruang B) kontra dengan rupa D) kontra dengan jalinan
35

B1D2 E1

HARMONI

Definisi: harmoni bermaksud susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni. A) harmoni pada ruang C) harmoni pada bentuk B1D2 E1 PENEGASAN B) harmoni pada jalinan D) harmoni pada garisan

Definisi: penegasan bermaksud suatu unsur untuk menarik perhatian dan memberi tumpuan kepada sesuatu. A) penegasan jalinan D) penegasan bentuk B1D2 E1 IMBANGAN B) penegasan rupa E) penegasan garisan C) penegasan ruang F) penegasan warna

Definisi: imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat , tarikan, dan tumpuan perhatian.

betul

salah

salah

betul B1D2 E1

salah

IRAMA DAN PERGERAKAN

Definisi: pergerakan adalah keadaan yang bergetar, bergoyang, bergegar, berayun, memancar, bersinar- sinar dan sebagainya yang boleh menimbulkan irama tertentu. No :1, 2, 5 tandakan B1D2 E1 KEPELBAGAIAN

Definisi: kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. 1) kepelbagaian pada garisan 3) kepelbagaian pada ruang B1D2 E1 KESATUAN 2) kepelbagaian pada rupa 4) kepelbagaian pada bentuk

Definisi: kesatuan wujud pada objek gubahan apabila kesemua unsur- unsur di dalamnya mempunyai satu tema atau idea yang sama dan menyeluruh.
36

B2D1E1

UNSUR SENI PADA SUMBER ALAM

BENTUK

GARISAN

JALINAN

WARNA B2D1E2

RUPA

RUANG

UNSUR SENI PADA OBJEK BUATAN MANUSIA

Jalinan

Warna

bentuk

garisan

rupa B2D2E1

ruang PRINSIP REKAAN PADA SUMBER ALAM

F B2D2E2

PRINSIP REKAAN PADA OBJEK BUATAN MANUSIA B. pergerakan F. harmoni C. penegasan G. kesatuan D. kepelbagaian

A. Imbangan E. kontra B2D1E3

UNSUR SENI PADA HASIL SENI VISUAL

Guru mengarahkan pelajar menampal koleksi gambar dan melebelkan unsur seni yang terdapat pada gambar tersebut seperti contoh yang diberi. B2D2E3 - PRINSIP REKAAN PADA HASIL SENI VISUAL

37

a) harmoni b) kepelbagaian e) kesatuan

c) irama dan pergerakan

d) imbangan

a) penegasan

b) kontra

CONTOH PRAKTIS LEMBARAN INSTRUMEN SUMATIF


1.A 2.C 3. D 4. B 5.A 6.D 7.C 8.C 9.D 10.A 11.D 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.C 18.A 19.C 20.A 21.C 22.C 23.B 24.C 25.D 26.A 27.C 28.D 29.B 30.B

LAMPIRAN
Lukisan

38

CATAN

ARCA

CETAKAN

POSTER

39

CONTOH LUKISAN B5 / B6 (rujuk DSP)

40

CONTOH LUKISAN B5 / B6 (rujuk DSP)

41

CONTOH LUKISAN B5 / B6 (rujuk

42

DSP)

CONTOH LUKISAN B3 (rujuk DSP)

43

CONTOH POSTER B3 44

CONTOH POSTER B5 45

46