TAJUK 4

PENDEKATAN SAINTIFIK DLM PENYELIDIKAN

Pengumpulan data. . • Maksud saintifik: – Maklumat mesti dibuktikan secara empirikal. – Penyelidikan mengutamakan unsur logik & rasional.KEPERLUAN SAINTIFIK • Semua dakwaan & penemuan perlu dibuktikan secara ilmiah. Pembinaan hipotesis. • 4 tahap penyelidikan perlu disaintifikkan: – – – – Mengenalpasti masalah. Menghasilkan laporan kajian.

LANGKAH MENSAINTIFIK PENYELIDIKAN MAKLUMAT AWAL MENGENALPASTI MASALAH TEORI HIPOTESIS BAIKI HIPOTESIS MODEL AGAKAN MENGUMPUL DATA MENGANALISIS DATA TOLAK HIPOTESIS MENGUJI HIPOTESIS MENERIMA HIPOTESIS PENEMUAN KESIMPULAN CADANGAN .

• Tajuk kajian: – Masalah dlm keupayaan penyelidik. – Masalah diminati penyelidik. – Masalah semakin meningkatkan kefahaman penyelidik • Tiga gabungan unsur penting dlm tajuk: – Permasalahan – Matlamat – Metodologi kajian .MAKLUMAT AWAL • Sumber cetusan idea: – – – – – Pengalaman Pembacaan Pemerhatian Kajian literatur Perbincangan • Maklumat mencetuskan tajuk kajian.

– Teori boleh diuji secara empirikal • 5 Langkah pembentukan teori: – – – – – Menjelaskan skop teori8. Menguji data secara empirikal. Membiasakan diri dengan literatur. Membina teori. Membuat ramalan. .TEORI • Satu set andaian berkenaan sebab kpd sesuatu fenomena/kejadian/keterangan. • 2 ciri teori: – Teori ada asas kukuh fenomena/kejadian boleh terjadi.

• Kebenaran hipotesis perlu diuji . • Hipotesis dibina dalam 2 bentuk: – Bentuk 1: Mengemukakan persoalan-persoalan awal sebelum menjalankan penyelidikan. – Bentuk 2: Membina Hipotesis utama (Ho) & Hipotesis alternatif (Ha) Kedua-dua hipotesis diuji bagi menerima salah satu. Kebenaran/penolakan hipotesis berdasarkan dapatan pada akhir penyelidikan.Hipotesis • Hipotesis = andaian/persoalan terhadap sesuatu perkara/kejadian/fenomena.

MENGUMPUL & MENGANALISIS DATA Availability Accuracy 4A Adequacy Authenticity .

RANGKAMASA • Rangkamasa sebagai pelengkap saintifik penyelidikan. • 2 kaedah penentuan rangkamasa: – Kaedah Cross-sectional (dlm satu tempoh masa) – Kaedah Longitudinal (melangkau 1 tempoh masa) • Kajian trend (masa berbeza tetapi subjek sama) • Kajian cohort (masa berbeza & subjek berbeza) • Kajian Panel (masa tertentu subjek berbeza0. .

– Fakta baru – -Jawapan terhadap hipotesis. • Penemuan yang baik mampu menjawab (5WsH): – – – – – – – – Who? What? When? Where? Why? How? Pembentangan Penerbitan • Mendedahkan penemuan: . • Pelbagai bentuk penemuan: – Teori baru. • Penemuan sama ada: – Berdasarkan objektif kajian.PENEMUAN KAJIAN • Penemuan tahap terpenting kajian. – Penemuan di luar jangka.

Mengenepikan nilai-nilai kritis.RUMUSAN & CADANGAN • Rumusan: disampaikan berdasarkan dapatan kajian. . • Cadangan: disampaikan berdasarkan masalah ditemui. Metode pengumpulan data lemah. – * Kedua-duanya diulas pada bahagian menulis laporan. Analisis data yang salah. • Sebab-sebab TIDAK saintifik: – – – – Permasalahan tidak jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful