TAJUK 4

PENDEKATAN SAINTIFIK DLM PENYELIDIKAN

. • 4 tahap penyelidikan perlu disaintifikkan: – – – – Mengenalpasti masalah. Pembinaan hipotesis.KEPERLUAN SAINTIFIK • Semua dakwaan & penemuan perlu dibuktikan secara ilmiah. – Penyelidikan mengutamakan unsur logik & rasional. Pengumpulan data. Menghasilkan laporan kajian. • Maksud saintifik: – Maklumat mesti dibuktikan secara empirikal.

LANGKAH MENSAINTIFIK PENYELIDIKAN MAKLUMAT AWAL MENGENALPASTI MASALAH TEORI HIPOTESIS BAIKI HIPOTESIS MODEL AGAKAN MENGUMPUL DATA MENGANALISIS DATA TOLAK HIPOTESIS MENGUJI HIPOTESIS MENERIMA HIPOTESIS PENEMUAN KESIMPULAN CADANGAN .

MAKLUMAT AWAL • Sumber cetusan idea: – – – – – Pengalaman Pembacaan Pemerhatian Kajian literatur Perbincangan • Maklumat mencetuskan tajuk kajian. – Masalah semakin meningkatkan kefahaman penyelidik • Tiga gabungan unsur penting dlm tajuk: – Permasalahan – Matlamat – Metodologi kajian . • Tajuk kajian: – Masalah dlm keupayaan penyelidik. – Masalah diminati penyelidik.

Menguji data secara empirikal. Membina teori. . • 2 ciri teori: – Teori ada asas kukuh fenomena/kejadian boleh terjadi.TEORI • Satu set andaian berkenaan sebab kpd sesuatu fenomena/kejadian/keterangan. Membuat ramalan. – Teori boleh diuji secara empirikal • 5 Langkah pembentukan teori: – – – – – Menjelaskan skop teori8. Membiasakan diri dengan literatur.

• Kebenaran hipotesis perlu diuji . • Hipotesis dibina dalam 2 bentuk: – Bentuk 1: Mengemukakan persoalan-persoalan awal sebelum menjalankan penyelidikan. – Bentuk 2: Membina Hipotesis utama (Ho) & Hipotesis alternatif (Ha) Kedua-dua hipotesis diuji bagi menerima salah satu.Hipotesis • Hipotesis = andaian/persoalan terhadap sesuatu perkara/kejadian/fenomena. Kebenaran/penolakan hipotesis berdasarkan dapatan pada akhir penyelidikan.

MENGUMPUL & MENGANALISIS DATA Availability Accuracy 4A Adequacy Authenticity .

RANGKAMASA • Rangkamasa sebagai pelengkap saintifik penyelidikan. . • 2 kaedah penentuan rangkamasa: – Kaedah Cross-sectional (dlm satu tempoh masa) – Kaedah Longitudinal (melangkau 1 tempoh masa) • Kajian trend (masa berbeza tetapi subjek sama) • Kajian cohort (masa berbeza & subjek berbeza) • Kajian Panel (masa tertentu subjek berbeza0.

• Pelbagai bentuk penemuan: – Teori baru.PENEMUAN KAJIAN • Penemuan tahap terpenting kajian. – Penemuan di luar jangka. • Penemuan yang baik mampu menjawab (5WsH): – – – – – – – – Who? What? When? Where? Why? How? Pembentangan Penerbitan • Mendedahkan penemuan: . • Penemuan sama ada: – Berdasarkan objektif kajian. – Fakta baru – -Jawapan terhadap hipotesis.

Metode pengumpulan data lemah. – * Kedua-duanya diulas pada bahagian menulis laporan. Mengenepikan nilai-nilai kritis. • Sebab-sebab TIDAK saintifik: – – – – Permasalahan tidak jelas. . • Cadangan: disampaikan berdasarkan masalah ditemui.RUMUSAN & CADANGAN • Rumusan: disampaikan berdasarkan dapatan kajian. Analisis data yang salah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.