TAJUK 4

PENDEKATAN SAINTIFIK DLM PENYELIDIKAN

Menghasilkan laporan kajian. • Maksud saintifik: – Maklumat mesti dibuktikan secara empirikal. . – Penyelidikan mengutamakan unsur logik & rasional. Pengumpulan data. Pembinaan hipotesis. • 4 tahap penyelidikan perlu disaintifikkan: – – – – Mengenalpasti masalah.KEPERLUAN SAINTIFIK • Semua dakwaan & penemuan perlu dibuktikan secara ilmiah.

LANGKAH MENSAINTIFIK PENYELIDIKAN MAKLUMAT AWAL MENGENALPASTI MASALAH TEORI HIPOTESIS BAIKI HIPOTESIS MODEL AGAKAN MENGUMPUL DATA MENGANALISIS DATA TOLAK HIPOTESIS MENGUJI HIPOTESIS MENERIMA HIPOTESIS PENEMUAN KESIMPULAN CADANGAN .

– Masalah diminati penyelidik. • Tajuk kajian: – Masalah dlm keupayaan penyelidik.MAKLUMAT AWAL • Sumber cetusan idea: – – – – – Pengalaman Pembacaan Pemerhatian Kajian literatur Perbincangan • Maklumat mencetuskan tajuk kajian. – Masalah semakin meningkatkan kefahaman penyelidik • Tiga gabungan unsur penting dlm tajuk: – Permasalahan – Matlamat – Metodologi kajian .

TEORI • Satu set andaian berkenaan sebab kpd sesuatu fenomena/kejadian/keterangan. . Membina teori. Menguji data secara empirikal. Membiasakan diri dengan literatur. – Teori boleh diuji secara empirikal • 5 Langkah pembentukan teori: – – – – – Menjelaskan skop teori8. • 2 ciri teori: – Teori ada asas kukuh fenomena/kejadian boleh terjadi. Membuat ramalan.

Kebenaran/penolakan hipotesis berdasarkan dapatan pada akhir penyelidikan. – Bentuk 2: Membina Hipotesis utama (Ho) & Hipotesis alternatif (Ha) Kedua-dua hipotesis diuji bagi menerima salah satu. • Kebenaran hipotesis perlu diuji . • Hipotesis dibina dalam 2 bentuk: – Bentuk 1: Mengemukakan persoalan-persoalan awal sebelum menjalankan penyelidikan.Hipotesis • Hipotesis = andaian/persoalan terhadap sesuatu perkara/kejadian/fenomena.

MENGUMPUL & MENGANALISIS DATA Availability Accuracy 4A Adequacy Authenticity .

RANGKAMASA • Rangkamasa sebagai pelengkap saintifik penyelidikan. • 2 kaedah penentuan rangkamasa: – Kaedah Cross-sectional (dlm satu tempoh masa) – Kaedah Longitudinal (melangkau 1 tempoh masa) • Kajian trend (masa berbeza tetapi subjek sama) • Kajian cohort (masa berbeza & subjek berbeza) • Kajian Panel (masa tertentu subjek berbeza0. .

• Pelbagai bentuk penemuan: – Teori baru.PENEMUAN KAJIAN • Penemuan tahap terpenting kajian. • Penemuan yang baik mampu menjawab (5WsH): – – – – – – – – Who? What? When? Where? Why? How? Pembentangan Penerbitan • Mendedahkan penemuan: . – Fakta baru – -Jawapan terhadap hipotesis. – Penemuan di luar jangka. • Penemuan sama ada: – Berdasarkan objektif kajian.

– * Kedua-duanya diulas pada bahagian menulis laporan. Analisis data yang salah. • Sebab-sebab TIDAK saintifik: – – – – Permasalahan tidak jelas. Metode pengumpulan data lemah. . Mengenepikan nilai-nilai kritis.RUMUSAN & CADANGAN • Rumusan: disampaikan berdasarkan dapatan kajian. • Cadangan: disampaikan berdasarkan masalah ditemui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful