TAJUK 4

PENDEKATAN SAINTIFIK DLM PENYELIDIKAN

Menghasilkan laporan kajian. • Maksud saintifik: – Maklumat mesti dibuktikan secara empirikal. Pengumpulan data. • 4 tahap penyelidikan perlu disaintifikkan: – – – – Mengenalpasti masalah. Pembinaan hipotesis. .KEPERLUAN SAINTIFIK • Semua dakwaan & penemuan perlu dibuktikan secara ilmiah. – Penyelidikan mengutamakan unsur logik & rasional.

LANGKAH MENSAINTIFIK PENYELIDIKAN MAKLUMAT AWAL MENGENALPASTI MASALAH TEORI HIPOTESIS BAIKI HIPOTESIS MODEL AGAKAN MENGUMPUL DATA MENGANALISIS DATA TOLAK HIPOTESIS MENGUJI HIPOTESIS MENERIMA HIPOTESIS PENEMUAN KESIMPULAN CADANGAN .

– Masalah diminati penyelidik. – Masalah semakin meningkatkan kefahaman penyelidik • Tiga gabungan unsur penting dlm tajuk: – Permasalahan – Matlamat – Metodologi kajian . • Tajuk kajian: – Masalah dlm keupayaan penyelidik.MAKLUMAT AWAL • Sumber cetusan idea: – – – – – Pengalaman Pembacaan Pemerhatian Kajian literatur Perbincangan • Maklumat mencetuskan tajuk kajian.

.TEORI • Satu set andaian berkenaan sebab kpd sesuatu fenomena/kejadian/keterangan. Membiasakan diri dengan literatur. • 2 ciri teori: – Teori ada asas kukuh fenomena/kejadian boleh terjadi. Membuat ramalan. Menguji data secara empirikal. Membina teori. – Teori boleh diuji secara empirikal • 5 Langkah pembentukan teori: – – – – – Menjelaskan skop teori8.

Kebenaran/penolakan hipotesis berdasarkan dapatan pada akhir penyelidikan.Hipotesis • Hipotesis = andaian/persoalan terhadap sesuatu perkara/kejadian/fenomena. • Kebenaran hipotesis perlu diuji . – Bentuk 2: Membina Hipotesis utama (Ho) & Hipotesis alternatif (Ha) Kedua-dua hipotesis diuji bagi menerima salah satu. • Hipotesis dibina dalam 2 bentuk: – Bentuk 1: Mengemukakan persoalan-persoalan awal sebelum menjalankan penyelidikan.

MENGUMPUL & MENGANALISIS DATA Availability Accuracy 4A Adequacy Authenticity .

RANGKAMASA • Rangkamasa sebagai pelengkap saintifik penyelidikan. • 2 kaedah penentuan rangkamasa: – Kaedah Cross-sectional (dlm satu tempoh masa) – Kaedah Longitudinal (melangkau 1 tempoh masa) • Kajian trend (masa berbeza tetapi subjek sama) • Kajian cohort (masa berbeza & subjek berbeza) • Kajian Panel (masa tertentu subjek berbeza0. .

– Penemuan di luar jangka. • Pelbagai bentuk penemuan: – Teori baru. • Penemuan yang baik mampu menjawab (5WsH): – – – – – – – – Who? What? When? Where? Why? How? Pembentangan Penerbitan • Mendedahkan penemuan: . • Penemuan sama ada: – Berdasarkan objektif kajian. – Fakta baru – -Jawapan terhadap hipotesis.PENEMUAN KAJIAN • Penemuan tahap terpenting kajian.

Analisis data yang salah. . • Sebab-sebab TIDAK saintifik: – – – – Permasalahan tidak jelas. Mengenepikan nilai-nilai kritis. – * Kedua-duanya diulas pada bahagian menulis laporan. Metode pengumpulan data lemah. • Cadangan: disampaikan berdasarkan masalah ditemui.RUMUSAN & CADANGAN • Rumusan: disampaikan berdasarkan dapatan kajian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful