Anda di halaman 1dari 6

INSTRUMEN PENTAKSIARAN

NAMA MURID :

TARIKH

BAND

: B1D11E1

KAUM

STANDARD KANDUNGAN

: KEPERCAYAAN
KEPADA TUHAN

STANDARD PRESTASI

:1.1.1

PERAYAAN

MELAYU
CINA
INDIA
IBAN
SIKH

INSTRUMEN PENTAKSIRAN
NAMA MURID :

STANDARD PRESTASI

:1.1.2

TARIKH

BAND

: B2D11E1

1. Senaraikan 5 cara menghormati perayaan yang disambut warga sekolah.


a. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

NAMA MURID :

STANDARD PRESTASI

:1.1.3

TARIKH

BAND

: B2D11E2

CARA MENGHORMATI PELBAGAI PERAYAAN WARGA SEKOLAH

INSTRUMEN PENTAKSIRAN

NAMA MURID :

STANDARD PRESTASI

: 1.1.4

TARIKH

BAND

: B3D11E1

2. PILIH KEMUDIAN GUNTING DAN TAMPAL KEPENTINGAN MENGHORMATI PELBAGAI PERAYAAN YANG
DISAMBUT OLEH WARGA SEKOLAH PADA RUANG YANG DISEDIAKAN.

HUBUNGAN YANG LEBIH ERAT TERJALIN ANTARA PELBAGAI KAUM DAPAT DIPERKUKUHKAN
SALING BENCI MEMBENCI ANTARA SATU SAMA LAIN.
MEWUJUDKAN SUASANA SEKOLAH DALAM KEADAAN AMAN DAN HARMONI
KEHIDUPAN LEBIH BERTOLERANSI DAN HUBUNGAN MESRA DAPAT DIAMALKAN
BERLAKUNYA PERMASALAHAN KURANGNYA NILAI-NILAI MURNI DIKALANGAN WARGA SEKOLAH.
MELAHIRKAN MURID YANG KURANG SOPAN DAN TIDAK MENGHORMATI PERAYAAN WARGA SEKOLAH
SUASANA DAN PERHUBUNGAN YANG BAIK DIKALANGAN WARGA SEKOLAH DAPAT DIKEKALKAN.
TIDAK BERLAKUNYA SIKAP BENCI-MEMBENCI DIKALANGAN WARGA SEKOLAH YANG PELBAGAI KAUM.
MEWUJUDKAN WARGA SEKOLAH YANG ANGKUH DAN SOMBONG.
MELAHIRKAN WARGA SEKOLAH YANG MEMPUNYAI NILAI-NILAI BAIK DALAM DIRI.

NAMA MURID :

STANDARD PRESTASI

:1.1.4

TARIKH

BAND

: B3D11E1

2. PILIH KEMUDIAN GUNTING DAN TAMPAL KEPENTINGAN MENGHORMATI PELBAGAI PERAYAAN YANG
DISAMBUT OLEH WARGA SEKOLAH PADA RUANG YANG DISEDIAKAN.
JAWAPAN

KEPENTINGAN MENGHORMATI PELBAGAI PERAYAAN WARGA SEKOLAH