Anda di halaman 1dari 15

1

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)


6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global
Identiti nasional Kemahiran berfikir Kemahiran memimpin Kemahiran dwibahasa

Pengetahuan

Etika dan Kerohanian

Program i-THINK merupakan


program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir
3

Bertujuan
Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif

Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing


4

Kenapa?
Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA menunjukan murid Malaysia di tahap yang rendah TIMSS 2007 #26/56 (M) #28/56 (S) PISA 2009 #57/74 (M), #52/74 (S), # 55/74 (R) Murid berpengetahuan tetapi tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru mengajar untuk peperiksaan Dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.

Keputusannya
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berkerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia (AIM) memperkenalkan program i-THINK Program i-THINK dirintis di 10 buah sekolah seluruh Malaysia (6 SR dan 4 SM) Pihak AIM telah melantik perunding dari Kestrel Education (UK) untuk mengendalikan kursus kemahiran berfikir kepada guru sekolah rintis dan Jurulatih Kebangsaan Perbelanjaan rintis program i-THINK dibiayai sepenuhnya oleh AIM.
6

Bagaimana?
Memperkenalkan alat berfikir kepada guru dan murid. Semua guru akan menggunakan alat berfikir mengikut kesesuaian tajuk semasa mengajar. Murid akan menggunakan dalam pembelajaran. Penggunaan alat berfikir dan kemahiran aras tinggi dalam pdp menjadi amalan. Mengadakan portal bahan interaktif p&p yang dapat merangsangkan kemahiran berfikir.
7

Alat berfikir

Thinking Hats

Thinking Maps

Habits of Mind

Apakah yang diharapkan dari Program i-THINK?


Prestasi meningkat

Fokus
Berkeyakinan

Seronok belajar

Aktif

Hubungan gurumurid rapat


9

Membudayakan Membudayakan kemahiran kemahiran berfikir berfikir


Amalan
Alat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam pdp

Perubahan set minda


Bentuk pasukan pemandu di sekolah

Memberi kesedaran
Latihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat kepada ibu bapa Melantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD dan IPGK
10

Pendekatan Seluruh Sekolah (Whole School Approach)


Bagaimana?

1.Latihan diberi kepada pentadbir, guru dan murid dalam mengajar dan belajar berfikir 2.Guru dan murid mempunyai bahasa pemikiran dan alat berfikir yang sama
11

Status Pelaksanaan
2011 Okt -Nov 2011 Jan- Jun 2012 Jun 2012 2012 Sept 2012 2013

Okt 2012

Nov 2012

Jan 2013

Kursus Need Pasukan Analysis dan Pemandu

guru di 10 buah sekolah

Rintis di 10 buah sekolah: Pemantauan KPM/AIM

Penilaian Rintis: - Exeter University (kuantitif) - UPM/ IPSAS (kualitatif)

Mesyuarat Penyelarasa n peringkat BPK/JPN/P PD Taklimat kepada Pentadbir/ PIBG

Melatih Pasukan Pemandu daripada 1,000 buah sekolah

Pasukan Pemandu melatih guru di sekolah masingmasing

Guru memperkenalkan alat berfikir kepada murid

Pemantauan kolaboratif (JKK)


12

Peluasan

Rintis di 10 buah sekolah

4 SM dan 6 SR 2012

Diperluaskan ke 1,000 2013

Semua sekolah 2014

13

Tanggungjawab semua pihak dalam menjayakan program i-THINK

14

Sekian, terima kasih


SEK. KEB. TAN SRI DATUK HAJI MOHAMED PADAWAN KUCHING SARAWAK

15

Anda mungkin juga menyukai