Struktur Akar

Akar tumbuhan merupakan bagian yang sangat penting. Akar pada umumnya terletak di dalam tanah. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar [bulu akar] dan tudung akar. Rambut akar merupakan jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah.

Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut di miliki oleh tumbuhan biji berkeping satu [monokotil]

Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. akar tunggang di miliki oleh tumbuhan berkeping dua [monokotil]. Tumbuhan dikotil tidak berakartunggang jika di tanam dgn cara cangkok di setek. Tumbuhan yang di cangkok atau di setek menjadi berakar serabut pada bagian tumbuhan terdapat juga akar-akarkhusus. Berikut ini akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus : -Akar tunggang -Akar pelekat -Akar tunjang -Akar napas

tersusun rapat tanpa ruang antar sel.Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan tentu saja berbeda dengan hewan. c. Dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menyokong dan memperkuat batang. Korteks      Tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis. Berikut adalah penjelasan mengenai Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan. terdiri atas epidermis. kolenkim akan diganti sklerenkim dan tidak ada klorofil. b. Epidermis Epidermis batang umumnya terdiri atas selapis sel. dan silinder pusat (stele). Silinder Pusat (Stele)   Letak sebelah dalam korteks Dalam stele terdapat zat-zat parenkim dan berkas pengangkut (xilem dan floem) . Pada batang tua. a. Batang muda mempunyai banyak kolenkim sebagai penyokong dan terdapat klorofil untuk fotosintesis.Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan . endodermis. Batang tumbuhan terdiri ata Batang dikotil dan batang monokotil. Letak sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. korteks. Endodermis Lapisan endodermis pada batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. >> Struktur anatomi batang dikotil mirip dengan akar. dan mempunyai kutikula. d.

jarum. Baun biasanya tipis melebar. terbelah dan berduri. Bentuk ujung daun misalnya runcing. akhirya akan rntuh warna daun berubah menjadi kekungingan. Daun memiliki bentuk yang beragam mulai dari bentuk helainan daun misalnya bulat telur. bercangap dan berbagi. berombak. Bagian tubuh tumbuhan ini mempunyai umur yang terbatas. melengkung dan sejajar. garis. meruncing. Sedngkan daun tidak lengkap adaoah daun yang tidak memiliki salah satu bagian pokok daun. Tulang tengah bercabang cabang membentuk tulang daun. berlekuk. menjari. bergigi. dan helaian daun (lamina). . tangkai daun (petiolus). kaya akan zat berwarna hijau yang dinamakan klorofil. Alat ini hanya terdapat pada batang dan tidak pernah terdapat pada bagian lain dari tubuh manusia. daun yang lengkap mempunyai bagian bgian pokok berupa pelepah daun (vagina).>> Struktur anatomi batang monokotil      Tidak mempunyai kambium Pertumbuhannya terbatas Ikatan pembuluh dengan tipe kolatral tertutup Memiliki empulur dan sklerenkim Epidermis dengan stomata dan bulu-bulu akar     Daun merupakan bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap timbuhan memiliki sejumlah besar daun. segitiga.  Secara morfologi. Daun ditopang oleh tangkai daun. membulat. Bentuk tepian daun misalnya bergerigi. jantung dan masih banyak lagi. tumpul. pita. Tangkai daun berhubungan dengan tulang tengah. Bentuk susunan daun misalnya menyirip. rata.

daun pelindung. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya dilapisi kutin. dan trikoma. Berkas pengangkut. Bunga fertilterdiri dari mikrosporofil sebagai benang sari dan makrosporofil sebagai putik. Oleh karena itu. dan biasanya mengandung madu. D.  E. daun mahkota dan daun daun kelopak mempunyai struktur yang sama yakni memiliki sel sel parenkim yang disebut juga mesofil. daun tangkai. warna. Perhiasan bunga terdiri dari daun kelopak.  Secara anatomi. Bunga terdiri dari bagian fertil dan steril. terdiri dari sel sel parenkim ang tersusun renggang dan banyak ruang antar sel. dasar bunga. struktur daun mahkota sel selnya mempunyai berkas pengangkut yang kecil. Daun kelopak umumnya mempunyai struktur sederhana. bebau harum. Benang sari erdiri atas kepala sari dan benang sari.  b. Bunga Bunga adalah modifikasi suatu tunas yang bentuk. tangkai bunga. mengandung banyak kloroplas dan tersusunrapat. Pada epidermis terdapat stomata yang diapit oleh sel penutup. dengan daun buah sebagai penyusunnya. Epidermis. dan mahkota. mengandung lebih sedikit kloroplas dan tersusun renggang. dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Sel sel palisade bentukya memanjang. Stomata ada yang terletak dipermukaan atas saja atau di bawah permukaan saja. stomata.    Secara anatomi. bentuknya bermacam macam.    c. Putik mempunyai bangian penyusun yakni daun daun yang mengalami metamorfosis yaitu daun buah. pada bunga dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan alat alat perkembangbiakan. Bagian steril terdiri dari ibu tangkai bunga. daun memiliki struktur sebagai berikut: a. Parenkim spons bentuknya tidak teraturm bercabang. mesofil berdeferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Sel daun kelopak juga mengandung klorofi. berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dati zat kutikula atau kadang lignin. Alat tambahan yang terletak pada epidermis adalah trikoma dan sel kipas. dan perhiasan bunga. Buah . Pada umumnya bunga memiliki warna yang menarik. Pada kebanyakan daun. terdapat pada tulang daun yang berfungsi sebagai alat transpor dan sebagai penguat daun. Mesofil.

Buah sungguh adalah jika buah yang padanya tidak terdapat bagian bagian dari bunga.geotropism .Gerak begian tumbuhan karena pengaruh air seperti pada akar tersebut disebut gerak hidrotropisme . Berdasarkan asal rangsangan dan jenis rangsangan yang memengaruhi tumbuhan .sedangkan gerak yang menjauhi rangsangan di sebut tropi negative .nasty.Gerak autonom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri .gerak esionom . Pada umumnya buah digolongkan menjai dua golonga.    Buah adalah hasil dari penyerbukan bunga yakni dari benang sari ke putik.          MACAM-MACAM GERAK PADA TUMBUHAN Tumbuhan seperti halnya hewan juga melakukan gerak untuk merespon rangsang yang memengaruhi kehidupannya .berdasarkan arah geraknya . Buah semu atau tertutup jika buah itu terbentuk dari bakal buah dan bagian bagian bunga yang masih melekat.dan taksis      1.yaitu tropisme .dan gerak higroskopis A. Geotropisme .berdasarkan jenis rangsangan gerak tropisme dibedakan menjadi empat macam .yaitu gerak autonom .gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam .gerak yang menuju arah rangsangan di sebut tropi positif . Gerak Autonom Mengapa disebut gerak autonom? Auto berarti sendiri .gerak esionom dibedakan menjadi tiga macam .yaitu hidrotropisme .Gerak autonom disebut juga dengan gerak endonom . TROPISME Tropisme yaitu gerak bagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan . Gerak yang dilakukan oleh tumbuhan untuk merespon perubahan yang diterima dari lingkungannya di sebut iritabilitas . Hidrotropisme Pernahkah kamu melihat gerak akar pada tempat yang berair ?Apakah akar tersebut menjauhi atau mendekati tempat air itu?Akar tersebut akan bergerak menuju ketempat yang berair . b. yakni buah semu dan buah sungguh. B. Gerak Esionom Gerak Esionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dariluar tubuh tumbuhan .dan fototropisme . a.

jadi .Berdasarkan jenis rangsangan yang memengaruhi .gerak mengembangnya (mekarnya) bunga ntulip karena adanya kenaikan suhu lingkungan dan mengatupnya kembali bunga apabila suhu lingkunagn menurun merupakan salah satu contoh gerak termonasti  c.gerak tigmotropisme disebut juga gerak haptotropisme . Termonasti  Termonasti yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang perubahan suhu lingkungan .Gerak fototropisme disebut juga heliotropisme .gerak nasti dibedakan menjadi seismonasti .Gerak membelitnya atau membeloknya sulur kacang panjang dan mentimun seperti telah diceritakan diatas adalah contoh tigmotropisme . niktinasti.pernahkah kamu mendengar bunga tulip?  Bunga tulip sangat cocok hidup di Negara belanda .gerak ini disebut gerak tidur .gerak yang demikian merupakan salah satu contoh gerak niktinasti . Nasti  Nasti yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan .kearah mana tumbuhnya akar?Akar tersebut tumbuh dan bergerak menuju ke pusat bumi.gerak seismonasti yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran .  Bagaimanakah arah pertumbuhan ujung batang ?ujung batang suatu tanaman akan tumbuh kearah cahaya mata hari .gerak batang dan gerak bunga matahari menuju kearah cahaya matahari merupakan contoh gerak fototropisme .   2.   Geotropisme merupakan gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gaya tarik bumi (gravitasi bumi ). Seismonasti  Gerak menutupnya daun putri malu setelah mendapat rangsangan sentuhan disebut gerak seismonasti. Niktinasti  daun petai cina Pernahkah kamu memerhatikan daun petai cina pada malam hari?jika kamu perhatikan dengan benar .  b.daun petai cina tersebut terlihat mengatup(menutup).apakah kamu pernah melihat bunga matahari ? coba kamu perhatikan kemana arah bungan matahari itu akan tumbuh . Fototropisme  Gerak fototropisme yaitu bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya .itulah salah satu contoh gerak geotropisme . gerak bunga matahari menuju matahari termasuk gerak fototropisme  d.dan nasty kompleks . c. Tigmotropisme Tigmotropisme merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan (persinggungan ).termonasti. .Gerak niktinasti merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsanagn gelap.  a.Apakah kamu mempunyai pohon mangga atau belimbing? Coba kamu perhatikan.

Dengan demikian .misalnya buah jarak dan kembang merak . a.taksis dapat dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis . C. Gerak membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh cahaya matahari .dan air merupakan contoh gerak nasty kompleks .yaitu gerak membukanya sporangium (kotak spora) tumbuahn paku sebagai akibat berkerutnya sel-sel anulus               . b.antara lain sebagai berikut: · Gerak sel spermatozoid tumbuhan lumut dan tumbuhan paku karena pengaruh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh arkegonium agar sel telur (ovum) yang direproduksi dapat dibuahi oleh selspermatozoid · Gerak bakteri Engelman ke pita kloroplas alga cladophora yang terkena cahaya karena pengaruh O2 yang dihasilkan oleh kloroplas melalui proses fotosintesis.beberapa contoh gerak fototaksis .itu dipengaruhi oleh cahaya dan suhu. Taksis Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan . Contoh gerak higroskopis . 3.timbul nya gerakan hanya dipengaruhi oleh satu jenis rangsang . Fototaksis Bagaimana tumbuhan melakukan gerak fototaksis ? gerak fototaksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya .buah polong lain yang melakukan gerak higroskopis .zat kimia .apakah rumah kamu mempunyai bungan pukul empat (mirabilis jalapa )? Megapa disebut bunga pukul empat?ternyata . Kemotaksis Gerak kemotaksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia .Apabila gerak tumbuhan menuju kearah rangsangan disebut taksis positif dan sebaliknya apabila gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut taksis negative Berdasarkan jenis rangsangan yang memngaruhi nya .   d.karena mekarnya bunga itu pada pukul empat .berikut ini dijelaskan beberapa contoh gerak kemotaksis . Gerak higroskopis Pecahnya buah lamtoro merupakan salah satu gerak higroskopis yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata .gerak pada bunga pukul empat merupakan gerak nasty kompleks .yaitu gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya dan gerak spora kembara ke tempat yang bercahaya . Nasti Kompleks Pada berbagai gerak nasty yang telah disebutkan diatas .pada Nasti kompleks timbulnya gerakan dipengaruhi oleh lebih dari satu macam rangsangan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful