Struktur Akar

Akar tumbuhan merupakan bagian yang sangat penting. Akar pada umumnya terletak di dalam tanah. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar [bulu akar] dan tudung akar. Rambut akar merupakan jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah.

Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut di miliki oleh tumbuhan biji berkeping satu [monokotil]

Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. akar tunggang di miliki oleh tumbuhan berkeping dua [monokotil]. Tumbuhan dikotil tidak berakartunggang jika di tanam dgn cara cangkok di setek. Tumbuhan yang di cangkok atau di setek menjadi berakar serabut pada bagian tumbuhan terdapat juga akar-akarkhusus. Berikut ini akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus : -Akar tunggang -Akar pelekat -Akar tunjang -Akar napas

kolenkim akan diganti sklerenkim dan tidak ada klorofil. terdiri atas epidermis. c. >> Struktur anatomi batang dikotil mirip dengan akar. Epidermis Epidermis batang umumnya terdiri atas selapis sel. Batang muda mempunyai banyak kolenkim sebagai penyokong dan terdapat klorofil untuk fotosintesis. Berikut adalah penjelasan mengenai Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan. d. b. Dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menyokong dan memperkuat batang. korteks. Batang tumbuhan terdiri ata Batang dikotil dan batang monokotil. dan mempunyai kutikula. Pada batang tua. Korteks      Tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis. a.Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan . Silinder Pusat (Stele)   Letak sebelah dalam korteks Dalam stele terdapat zat-zat parenkim dan berkas pengangkut (xilem dan floem) .Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan tentu saja berbeda dengan hewan. Endodermis Lapisan endodermis pada batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. tersusun rapat tanpa ruang antar sel. dan silinder pusat (stele). Letak sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. endodermis.

tangkai daun (petiolus). jarum.  Secara morfologi. Bentuk ujung daun misalnya runcing. bergigi. Daun ditopang oleh tangkai daun. akhirya akan rntuh warna daun berubah menjadi kekungingan. Bentuk tepian daun misalnya bergerigi. melengkung dan sejajar. membulat. pita. menjari. Tangkai daun berhubungan dengan tulang tengah. Tulang tengah bercabang cabang membentuk tulang daun. tumpul. daun yang lengkap mempunyai bagian bgian pokok berupa pelepah daun (vagina). Daun memiliki bentuk yang beragam mulai dari bentuk helainan daun misalnya bulat telur. segitiga. terbelah dan berduri. Alat ini hanya terdapat pada batang dan tidak pernah terdapat pada bagian lain dari tubuh manusia. Bagian tubuh tumbuhan ini mempunyai umur yang terbatas. Baun biasanya tipis melebar. rata. bercangap dan berbagi. Bentuk susunan daun misalnya menyirip. garis. jantung dan masih banyak lagi. berombak. meruncing. berlekuk. .>> Struktur anatomi batang monokotil      Tidak mempunyai kambium Pertumbuhannya terbatas Ikatan pembuluh dengan tipe kolatral tertutup Memiliki empulur dan sklerenkim Epidermis dengan stomata dan bulu-bulu akar     Daun merupakan bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap timbuhan memiliki sejumlah besar daun. Sedngkan daun tidak lengkap adaoah daun yang tidak memiliki salah satu bagian pokok daun. kaya akan zat berwarna hijau yang dinamakan klorofil. dan helaian daun (lamina).

   c. mesofil berdeferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. terdiri dari sel sel parenkim ang tersusun renggang dan banyak ruang antar sel. dan biasanya mengandung madu. dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. terdapat pada tulang daun yang berfungsi sebagai alat transpor dan sebagai penguat daun. Benang sari erdiri atas kepala sari dan benang sari. Daun kelopak umumnya mempunyai struktur sederhana. daun tangkai.    Secara anatomi. daun pelindung. bebau harum. Parenkim spons bentuknya tidak teraturm bercabang. Epidermis. Berkas pengangkut. Bunga terdiri dari bagian fertil dan steril. pada bunga dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan alat alat perkembangbiakan. mengandung lebih sedikit kloroplas dan tersusun renggang. daun mahkota dan daun daun kelopak mempunyai struktur yang sama yakni memiliki sel sel parenkim yang disebut juga mesofil. dengan daun buah sebagai penyusunnya. Sel daun kelopak juga mengandung klorofi.  E. Alat tambahan yang terletak pada epidermis adalah trikoma dan sel kipas. Pada kebanyakan daun. Oleh karena itu. warna. dan perhiasan bunga. Mesofil. D. Pada umumnya bunga memiliki warna yang menarik. Buah . mengandung banyak kloroplas dan tersusunrapat. daun memiliki struktur sebagai berikut: a. Pada epidermis terdapat stomata yang diapit oleh sel penutup. Putik mempunyai bangian penyusun yakni daun daun yang mengalami metamorfosis yaitu daun buah. tangkai bunga.  b. stomata. Perhiasan bunga terdiri dari daun kelopak. Bunga Bunga adalah modifikasi suatu tunas yang bentuk. dasar bunga. dan trikoma. Sel sel palisade bentukya memanjang.  Secara anatomi. Bagian steril terdiri dari ibu tangkai bunga. berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dati zat kutikula atau kadang lignin. Bunga fertilterdiri dari mikrosporofil sebagai benang sari dan makrosporofil sebagai putik. struktur daun mahkota sel selnya mempunyai berkas pengangkut yang kecil. bentuknya bermacam macam. dan mahkota. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya dilapisi kutin. Stomata ada yang terletak dipermukaan atas saja atau di bawah permukaan saja.

gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam .Gerak autonom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri .yaitu gerak autonom .gerak yang menuju arah rangsangan di sebut tropi positif . TROPISME Tropisme yaitu gerak bagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan . Buah sungguh adalah jika buah yang padanya tidak terdapat bagian bagian dari bunga. Gerak Esionom Gerak Esionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dariluar tubuh tumbuhan .gerak esionom dibedakan menjadi tiga macam .Gerak autonom disebut juga dengan gerak endonom .          MACAM-MACAM GERAK PADA TUMBUHAN Tumbuhan seperti halnya hewan juga melakukan gerak untuk merespon rangsang yang memengaruhi kehidupannya . a.berdasarkan jenis rangsangan gerak tropisme dibedakan menjadi empat macam .berdasarkan arah geraknya . Berdasarkan asal rangsangan dan jenis rangsangan yang memengaruhi tumbuhan . Pada umumnya buah digolongkan menjai dua golonga.yaitu hidrotropisme . Gerak yang dilakukan oleh tumbuhan untuk merespon perubahan yang diterima dari lingkungannya di sebut iritabilitas . Gerak Autonom Mengapa disebut gerak autonom? Auto berarti sendiri .dan gerak higroskopis A. yakni buah semu dan buah sungguh. Buah semu atau tertutup jika buah itu terbentuk dari bakal buah dan bagian bagian bunga yang masih melekat. b. Hidrotropisme Pernahkah kamu melihat gerak akar pada tempat yang berair ?Apakah akar tersebut menjauhi atau mendekati tempat air itu?Akar tersebut akan bergerak menuju ketempat yang berair .sedangkan gerak yang menjauhi rangsangan di sebut tropi negative .dan fototropisme .yaitu tropisme .    Buah adalah hasil dari penyerbukan bunga yakni dari benang sari ke putik.gerak esionom .geotropism .nasty. Geotropisme . B.Gerak begian tumbuhan karena pengaruh air seperti pada akar tersebut disebut gerak hidrotropisme .dan taksis      1.

gerak mengembangnya (mekarnya) bunga ntulip karena adanya kenaikan suhu lingkungan dan mengatupnya kembali bunga apabila suhu lingkunagn menurun merupakan salah satu contoh gerak termonasti  c.Gerak niktinasti merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsanagn gelap.gerak ini disebut gerak tidur .Berdasarkan jenis rangsangan yang memengaruhi .jadi .gerak seismonasti yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran .Apakah kamu mempunyai pohon mangga atau belimbing? Coba kamu perhatikan.gerak nasti dibedakan menjadi seismonasti . c.   2.  b.kearah mana tumbuhnya akar?Akar tersebut tumbuh dan bergerak menuju ke pusat bumi.   Geotropisme merupakan gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gaya tarik bumi (gravitasi bumi ). .dan nasty kompleks .Gerak membelitnya atau membeloknya sulur kacang panjang dan mentimun seperti telah diceritakan diatas adalah contoh tigmotropisme .apakah kamu pernah melihat bunga matahari ? coba kamu perhatikan kemana arah bungan matahari itu akan tumbuh .gerak tigmotropisme disebut juga gerak haptotropisme . Niktinasti  daun petai cina Pernahkah kamu memerhatikan daun petai cina pada malam hari?jika kamu perhatikan dengan benar .Gerak fototropisme disebut juga heliotropisme .  a. Seismonasti  Gerak menutupnya daun putri malu setelah mendapat rangsangan sentuhan disebut gerak seismonasti.itulah salah satu contoh gerak geotropisme . Termonasti  Termonasti yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang perubahan suhu lingkungan .termonasti.gerak yang demikian merupakan salah satu contoh gerak niktinasti .pernahkah kamu mendengar bunga tulip?  Bunga tulip sangat cocok hidup di Negara belanda . gerak bunga matahari menuju matahari termasuk gerak fototropisme  d. Nasti  Nasti yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan . niktinasti. Tigmotropisme Tigmotropisme merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan (persinggungan ).  Bagaimanakah arah pertumbuhan ujung batang ?ujung batang suatu tanaman akan tumbuh kearah cahaya mata hari .gerak batang dan gerak bunga matahari menuju kearah cahaya matahari merupakan contoh gerak fototropisme .daun petai cina tersebut terlihat mengatup(menutup). Fototropisme  Gerak fototropisme yaitu bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya .

a. Contoh gerak higroskopis .yaitu gerak membukanya sporangium (kotak spora) tumbuahn paku sebagai akibat berkerutnya sel-sel anulus               .buah polong lain yang melakukan gerak higroskopis .pada Nasti kompleks timbulnya gerakan dipengaruhi oleh lebih dari satu macam rangsangan . Taksis Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan .dan air merupakan contoh gerak nasty kompleks .berikut ini dijelaskan beberapa contoh gerak kemotaksis .taksis dapat dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis . Kemotaksis Gerak kemotaksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia . Gerak higroskopis Pecahnya buah lamtoro merupakan salah satu gerak higroskopis yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata .antara lain sebagai berikut: · Gerak sel spermatozoid tumbuhan lumut dan tumbuhan paku karena pengaruh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh arkegonium agar sel telur (ovum) yang direproduksi dapat dibuahi oleh selspermatozoid · Gerak bakteri Engelman ke pita kloroplas alga cladophora yang terkena cahaya karena pengaruh O2 yang dihasilkan oleh kloroplas melalui proses fotosintesis. Gerak membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh cahaya matahari . C.itu dipengaruhi oleh cahaya dan suhu.gerak pada bunga pukul empat merupakan gerak nasty kompleks . Nasti Kompleks Pada berbagai gerak nasty yang telah disebutkan diatas . b.   d. Fototaksis Bagaimana tumbuhan melakukan gerak fototaksis ? gerak fototaksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya . 3.beberapa contoh gerak fototaksis .karena mekarnya bunga itu pada pukul empat . Dengan demikian .Apabila gerak tumbuhan menuju kearah rangsangan disebut taksis positif dan sebaliknya apabila gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut taksis negative Berdasarkan jenis rangsangan yang memngaruhi nya .zat kimia .misalnya buah jarak dan kembang merak .timbul nya gerakan hanya dipengaruhi oleh satu jenis rangsang .yaitu gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya dan gerak spora kembara ke tempat yang bercahaya .apakah rumah kamu mempunyai bungan pukul empat (mirabilis jalapa )? Megapa disebut bunga pukul empat?ternyata .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful