Struktur Akar

Akar tumbuhan merupakan bagian yang sangat penting. Akar pada umumnya terletak di dalam tanah. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu rambut akar [bulu akar] dan tudung akar. Rambut akar merupakan jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah.

Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut di miliki oleh tumbuhan biji berkeping satu [monokotil]

Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. akar tunggang di miliki oleh tumbuhan berkeping dua [monokotil]. Tumbuhan dikotil tidak berakartunggang jika di tanam dgn cara cangkok di setek. Tumbuhan yang di cangkok atau di setek menjadi berakar serabut pada bagian tumbuhan terdapat juga akar-akarkhusus. Berikut ini akar-akar yang mempunyai sifat dan tugas khusus : -Akar tunggang -Akar pelekat -Akar tunjang -Akar napas

tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Silinder Pusat (Stele)   Letak sebelah dalam korteks Dalam stele terdapat zat-zat parenkim dan berkas pengangkut (xilem dan floem) . b. d. Batang tumbuhan terdiri ata Batang dikotil dan batang monokotil. a. Pada batang tua. Batang muda mempunyai banyak kolenkim sebagai penyokong dan terdapat klorofil untuk fotosintesis. Endodermis Lapisan endodermis pada batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks.Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan . kolenkim akan diganti sklerenkim dan tidak ada klorofil. terdiri atas epidermis. Korteks      Tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis. c. Dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menyokong dan memperkuat batang. dan silinder pusat (stele). korteks. Epidermis Epidermis batang umumnya terdiri atas selapis sel.Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan tentu saja berbeda dengan hewan. Berikut adalah penjelasan mengenai Struktur dan Fungsi Batang Tumbuhan. dan mempunyai kutikula. Letak sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. >> Struktur anatomi batang dikotil mirip dengan akar. endodermis.

. Daun memiliki bentuk yang beragam mulai dari bentuk helainan daun misalnya bulat telur. berlekuk. jarum.  Secara morfologi. jantung dan masih banyak lagi. menjari. Sedngkan daun tidak lengkap adaoah daun yang tidak memiliki salah satu bagian pokok daun. segitiga. bergigi. berombak. pita. terbelah dan berduri. dan helaian daun (lamina). kaya akan zat berwarna hijau yang dinamakan klorofil. Bagian tubuh tumbuhan ini mempunyai umur yang terbatas. meruncing. daun yang lengkap mempunyai bagian bgian pokok berupa pelepah daun (vagina). tumpul. Daun ditopang oleh tangkai daun. akhirya akan rntuh warna daun berubah menjadi kekungingan. Bentuk ujung daun misalnya runcing. Bentuk tepian daun misalnya bergerigi. tangkai daun (petiolus). bercangap dan berbagi. rata. membulat.>> Struktur anatomi batang monokotil      Tidak mempunyai kambium Pertumbuhannya terbatas Ikatan pembuluh dengan tipe kolatral tertutup Memiliki empulur dan sklerenkim Epidermis dengan stomata dan bulu-bulu akar     Daun merupakan bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap timbuhan memiliki sejumlah besar daun. garis. melengkung dan sejajar. Baun biasanya tipis melebar. Alat ini hanya terdapat pada batang dan tidak pernah terdapat pada bagian lain dari tubuh manusia. Tangkai daun berhubungan dengan tulang tengah. Tulang tengah bercabang cabang membentuk tulang daun. Bentuk susunan daun misalnya menyirip.

Pada kebanyakan daun.    c. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya dilapisi kutin. mengandung lebih sedikit kloroplas dan tersusun renggang. Sel daun kelopak juga mengandung klorofi. stomata. Stomata ada yang terletak dipermukaan atas saja atau di bawah permukaan saja. Perhiasan bunga terdiri dari daun kelopak. Sel sel palisade bentukya memanjang. berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dati zat kutikula atau kadang lignin. daun tangkai. Daun kelopak umumnya mempunyai struktur sederhana. Benang sari erdiri atas kepala sari dan benang sari. Parenkim spons bentuknya tidak teraturm bercabang. daun pelindung. Pada umumnya bunga memiliki warna yang menarik. Bunga fertilterdiri dari mikrosporofil sebagai benang sari dan makrosporofil sebagai putik. Oleh karena itu. daun mahkota dan daun daun kelopak mempunyai struktur yang sama yakni memiliki sel sel parenkim yang disebut juga mesofil. dengan daun buah sebagai penyusunnya. bentuknya bermacam macam. daun memiliki struktur sebagai berikut: a. dan trikoma. dan mahkota. Alat tambahan yang terletak pada epidermis adalah trikoma dan sel kipas. Bagian steril terdiri dari ibu tangkai bunga. Buah . warna. Berkas pengangkut. Pada epidermis terdapat stomata yang diapit oleh sel penutup. D. dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. dasar bunga. pada bunga dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan alat alat perkembangbiakan. Bunga terdiri dari bagian fertil dan steril.  b. Epidermis. mengandung banyak kloroplas dan tersusunrapat. dan perhiasan bunga. terdapat pada tulang daun yang berfungsi sebagai alat transpor dan sebagai penguat daun. struktur daun mahkota sel selnya mempunyai berkas pengangkut yang kecil.  E. tangkai bunga. mesofil berdeferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spons. Putik mempunyai bangian penyusun yakni daun daun yang mengalami metamorfosis yaitu daun buah.    Secara anatomi. bebau harum. Mesofil.  Secara anatomi. terdiri dari sel sel parenkim ang tersusun renggang dan banyak ruang antar sel. dan biasanya mengandung madu. Bunga Bunga adalah modifikasi suatu tunas yang bentuk.

dan fototropisme . B. Berdasarkan asal rangsangan dan jenis rangsangan yang memengaruhi tumbuhan .yaitu tropisme .berdasarkan arah geraknya .geotropism .          MACAM-MACAM GERAK PADA TUMBUHAN Tumbuhan seperti halnya hewan juga melakukan gerak untuk merespon rangsang yang memengaruhi kehidupannya .gerak esionom dibedakan menjadi tiga macam . yakni buah semu dan buah sungguh.Gerak autonom disebut juga dengan gerak endonom .nasty. Buah sungguh adalah jika buah yang padanya tidak terdapat bagian bagian dari bunga.gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam . Pada umumnya buah digolongkan menjai dua golonga.dan gerak higroskopis A.dan taksis      1. Hidrotropisme Pernahkah kamu melihat gerak akar pada tempat yang berair ?Apakah akar tersebut menjauhi atau mendekati tempat air itu?Akar tersebut akan bergerak menuju ketempat yang berair .Gerak begian tumbuhan karena pengaruh air seperti pada akar tersebut disebut gerak hidrotropisme .yaitu hidrotropisme .    Buah adalah hasil dari penyerbukan bunga yakni dari benang sari ke putik. Gerak Esionom Gerak Esionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dariluar tubuh tumbuhan . Geotropisme .berdasarkan jenis rangsangan gerak tropisme dibedakan menjadi empat macam . a.gerak esionom .Gerak autonom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri .yaitu gerak autonom . Gerak Autonom Mengapa disebut gerak autonom? Auto berarti sendiri .sedangkan gerak yang menjauhi rangsangan di sebut tropi negative .gerak yang menuju arah rangsangan di sebut tropi positif . Buah semu atau tertutup jika buah itu terbentuk dari bakal buah dan bagian bagian bunga yang masih melekat. Gerak yang dilakukan oleh tumbuhan untuk merespon perubahan yang diterima dari lingkungannya di sebut iritabilitas . TROPISME Tropisme yaitu gerak bagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan . b.

termonasti.apakah kamu pernah melihat bunga matahari ? coba kamu perhatikan kemana arah bungan matahari itu akan tumbuh .jadi . Termonasti  Termonasti yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang perubahan suhu lingkungan .Apakah kamu mempunyai pohon mangga atau belimbing? Coba kamu perhatikan. Fototropisme  Gerak fototropisme yaitu bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya .gerak batang dan gerak bunga matahari menuju kearah cahaya matahari merupakan contoh gerak fototropisme .  Bagaimanakah arah pertumbuhan ujung batang ?ujung batang suatu tanaman akan tumbuh kearah cahaya mata hari . c. Seismonasti  Gerak menutupnya daun putri malu setelah mendapat rangsangan sentuhan disebut gerak seismonasti.gerak mengembangnya (mekarnya) bunga ntulip karena adanya kenaikan suhu lingkungan dan mengatupnya kembali bunga apabila suhu lingkunagn menurun merupakan salah satu contoh gerak termonasti  c. niktinasti.dan nasty kompleks . .gerak yang demikian merupakan salah satu contoh gerak niktinasti . Nasti  Nasti yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan .  b.  a.pernahkah kamu mendengar bunga tulip?  Bunga tulip sangat cocok hidup di Negara belanda . Niktinasti  daun petai cina Pernahkah kamu memerhatikan daun petai cina pada malam hari?jika kamu perhatikan dengan benar .gerak seismonasti yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran .Gerak fototropisme disebut juga heliotropisme .gerak tigmotropisme disebut juga gerak haptotropisme .gerak nasti dibedakan menjadi seismonasti .gerak ini disebut gerak tidur .   2.   Geotropisme merupakan gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gaya tarik bumi (gravitasi bumi ). Tigmotropisme Tigmotropisme merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan (persinggungan ).kearah mana tumbuhnya akar?Akar tersebut tumbuh dan bergerak menuju ke pusat bumi.Gerak niktinasti merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsanagn gelap.Berdasarkan jenis rangsangan yang memengaruhi .Gerak membelitnya atau membeloknya sulur kacang panjang dan mentimun seperti telah diceritakan diatas adalah contoh tigmotropisme . gerak bunga matahari menuju matahari termasuk gerak fototropisme  d.daun petai cina tersebut terlihat mengatup(menutup).itulah salah satu contoh gerak geotropisme .

antara lain sebagai berikut: · Gerak sel spermatozoid tumbuhan lumut dan tumbuhan paku karena pengaruh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh arkegonium agar sel telur (ovum) yang direproduksi dapat dibuahi oleh selspermatozoid · Gerak bakteri Engelman ke pita kloroplas alga cladophora yang terkena cahaya karena pengaruh O2 yang dihasilkan oleh kloroplas melalui proses fotosintesis.dan air merupakan contoh gerak nasty kompleks .beberapa contoh gerak fototaksis .pada Nasti kompleks timbulnya gerakan dipengaruhi oleh lebih dari satu macam rangsangan .gerak pada bunga pukul empat merupakan gerak nasty kompleks . a.Apabila gerak tumbuhan menuju kearah rangsangan disebut taksis positif dan sebaliknya apabila gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut taksis negative Berdasarkan jenis rangsangan yang memngaruhi nya .timbul nya gerakan hanya dipengaruhi oleh satu jenis rangsang . Nasti Kompleks Pada berbagai gerak nasty yang telah disebutkan diatas .apakah rumah kamu mempunyai bungan pukul empat (mirabilis jalapa )? Megapa disebut bunga pukul empat?ternyata . Gerak higroskopis Pecahnya buah lamtoro merupakan salah satu gerak higroskopis yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata . 3.zat kimia . C.buah polong lain yang melakukan gerak higroskopis .misalnya buah jarak dan kembang merak . Fototaksis Bagaimana tumbuhan melakukan gerak fototaksis ? gerak fototaksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya . Dengan demikian . Gerak membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh cahaya matahari . Contoh gerak higroskopis .taksis dapat dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis .yaitu gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya dan gerak spora kembara ke tempat yang bercahaya .yaitu gerak membukanya sporangium (kotak spora) tumbuahn paku sebagai akibat berkerutnya sel-sel anulus               .itu dipengaruhi oleh cahaya dan suhu.karena mekarnya bunga itu pada pukul empat . Kemotaksis Gerak kemotaksis yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia .   d. b. Taksis Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan .berikut ini dijelaskan beberapa contoh gerak kemotaksis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful