Anda di halaman 1dari 4

Model Konstruktivisme Bidang Tajuk Standard Kandungan :Menyiasat Bahan :Keadaan Jirim :Murid dibimbing untuk: 3.

1 Memahami Kitaran Air

Standard Pembelajaran :Murid berupaya untuk: 3.1.1. Menerangkan kejadian pembentukan awan 3.1.2 Menerangkan kejadian pembentukan hujan 3.1.3 Menerangkan Kitaran Air Objektif :Di akhir pembelajaran murid dapat 1. Melengkapkan urutan kejadian pembentukan awan dan hujan dengan betul. 2. Menerangkan kejadian pembentukan awan dan hujan serta proses kitaran air dengan betul. : FASA Persediaan Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Gambar 1.1 Pemerhatian Indikator Amalan 1.1. 1 Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Imaginasi Penjanaan idea Guru meminta murid mengisikan sedikit air ke dalam cerek dan guru mengemukakan soalan. 1. Bagaimanakah anda boleh menghilangkan air di dalam cerek ini seperti dalam gambar di atas? Guru menayangkan dua slaid gambar. 1. Apakah yang dapat anda lihat dalam gambar tadi? 2. Mengapakah lopak air di atas jalan tersebut boleh hilang? 60 minit ( 2 waktu) CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Masa

Murid membuat pemerhatian.

Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang bermakna

Guru menjalankan demonstrasi (simulasi kejadian awan dan hujan) Guru memanaskan sedikit air dalam cerek sehingga kering. Guru menerangkan air berubah menjadi wap air (proses penyejatan). Guru menerangkan wap air akan disejukkan oleh cermin dan akan terkondensasi menjadi titisan air. (Proses Kondensasi)

(gambar lopak air yang hilang)

2. Mengapa tidak ada air di dalam cerek ini lagi?

3. Apakah yang dapat anda perhatikan pada permukaan cermin itu? 4.Mengapakah cermin digunakan dalam simulasi ini?

Perkembangan Penambahbaikan Penjelasan lanjut Indikator Amalan 3.1.1 Menokok tambah idea

Guru memaparkan gambar kitaran air menggunakan power point. Guru meminta murid (rujuk kepada menaipkan laut, wap air demonstrasi- simulasi) dan hujan dalam gambar 1.Apakah yang mewakili tersebut. air laut? Guru memimpin murid untuk mengaitkan simulasi (proses penyejatan dan kondensasi) dengan proses kitaran air yang sebenar. Guru meminta murid menaipkan label proses penyejatan, proses kondensasi, dan urutan 2.Apakah yang mewakili air hujan?

Apakah urutan susunan proses kitaran air yang betul?

anak panah ke dalam gambar tersebut. Tindakan Pelaksanaan Penilaian Indikator Amalan 4.1.2 menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Guru meminta seorang Adakah anda berpuas wakil murid hati dengan penerangan menerangkan rakan anda? pembentukan awan,pembentukan hujan dan proses kitaran air. Guru membimbing murid membuat rumusan terhadap penerangan tersebut. Guru mengedarkan lembaran kerja. LEMBARAN KERJA 1 Murid menyiapkan lembaran kerja. 5/3/3.11-3.1.3 5/3/3.11/3.1.2/3.1.3 KPS 1 K1 KPS 3 K1 KPS 4 K3 KPS 5 K1 SMS 3 K2 Refleksi Nilai dan Sikap Menghargai keseimbangan alam sekitar. Kerjasama Apakah pengetahuan baru yang anda dapat?

Pentaksiran

LEMBARAN KERJA 1 Arahan: Lengkapkan urutan di bawah dengan betul.

KITARAN AIR

PROSES __________________

PROSES __________________