EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2

B1D1E1(a) Nama : …………………………………… Kelas :…………

ARAHAN Soalan lisan. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah betul. Sebutkan kad-kad nombor di bawah.

5 27 100 201 694
® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN, KAJANG.

(i) Bilang objek secara seratus-seratus. KAJANG.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D1E1(b) Nama : Menguasai / Tidak menguasai …………………………………… Kelas :…………… Soalan lisan. . (iii) Bilang objek secara satu-satu ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. (ii) Bilang objek secara sepuluh-sepuluh. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah betul.

. KAJANG. Sebutkan simbol yang ditunjukkan × ÷ = ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D3E1(a) Nama : Menguasai / Tidak menguasai …………………………………… Kelas :……………… Soalan lisan. 1. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah betul.

. (i) Tandakan ( / ) pada simbol darab × ÷ = (ii) Tandakan ( / ) pada simbol sama dengan × ÷ = (iii) Tandakan ( / ) pada simbol bahagi × ÷ = ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. KAJANG.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D3E1(b) 2.

EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D4E1 Menguasai / Tidak menguasai Nama : …………………………………… Kelas :…………… ARAHAN Soalan lisan. KAJANG. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah sesuai Nyatakan 3 ciri-ciri wang kertas Malaysia RM100 1 Bentuk 2 Warna 3 Diperbuat daripada apa ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. .

KAJANG. . ` 3 500 ml 4 5l 5 245m l ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D2E1 (a) Nama : ___________________________ 1) Kelas : __________ Tuliskan unit ukuran piawai liter atau mililiter.

gram ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. KAJANG. . 1. gram 3. kilogram 2. kilogram 4.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D2E1 (b) Menguasai / Tidak menguasai Kelas : __________ Nama : ___________________________ A) Padankan gambar dengan unit ukuran piawai yang sesuai. kilogram 5.

KAJANG.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D2E1(c ) Nama : ___________________________ Kelas : __________ B) Tandakan ( √ ) unit ukuran piawai yang betul berdasarkan rajah. kilogram gram kilogram gram ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. .

EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D2E1(d ) Nama : ___________________________ 1) Warnakan unit untuk mengukur panjang. . KAJANG. Kelas : __________ ml cm kg m l g 2) Sebutkan unit ukuran panjang pembaris di bawah. _________________________ 3) Apakah unit yang digunakan untuk mengukur panjang pensel? ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.

. ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. KAJANG.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 __________________________ B1D5E1(a) Menguasai / Tidak menguasai Kelas : __________ Nama : ___________________________ A) Suaikan.

® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. 2. 3. . 4. KAJANG.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D5E1 (b) Nama : ___________________________ B. 5. Tandakan (  ) pada bentuk 2D. Kelas : __________ 1.

. KAJANG.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful