EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2

B1D1E1(a) Nama : …………………………………… Kelas :…………

ARAHAN Soalan lisan. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah betul. Sebutkan kad-kad nombor di bawah.

5 27 100 201 694
® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN, KAJANG.

EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D1E1(b) Nama : Menguasai / Tidak menguasai …………………………………… Kelas :…………… Soalan lisan. (ii) Bilang objek secara sepuluh-sepuluh. . Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah betul. (i) Bilang objek secara seratus-seratus. KAJANG. (iii) Bilang objek secara satu-satu ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.

KAJANG. 1. Sebutkan simbol yang ditunjukkan × ÷ = ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D3E1(a) Nama : Menguasai / Tidak menguasai …………………………………… Kelas :……………… Soalan lisan. . Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah betul.

KAJANG. . (i) Tandakan ( / ) pada simbol darab × ÷ = (ii) Tandakan ( / ) pada simbol sama dengan × ÷ = (iii) Tandakan ( / ) pada simbol bahagi × ÷ = ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D3E1(b) 2.

KAJANG. .EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D4E1 Menguasai / Tidak menguasai Nama : …………………………………… Kelas :…………… ARAHAN Soalan lisan. Guru perlu tanda ( / ) pada petak apabila jawapan yang diberi adalah sesuai Nyatakan 3 ciri-ciri wang kertas Malaysia RM100 1 Bentuk 2 Warna 3 Diperbuat daripada apa ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.

EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D2E1 (a) Nama : ___________________________ 1) Kelas : __________ Tuliskan unit ukuran piawai liter atau mililiter. ` 3 500 ml 4 5l 5 245m l ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. KAJANG. .

kilogram 4. 1.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 B1D2E1 (b) Menguasai / Tidak menguasai Kelas : __________ Nama : ___________________________ A) Padankan gambar dengan unit ukuran piawai yang sesuai. kilogram 5. KAJANG. . gram 3. kilogram 2. gram ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.

EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D2E1(c ) Nama : ___________________________ Kelas : __________ B) Tandakan ( √ ) unit ukuran piawai yang betul berdasarkan rajah. . kilogram gram kilogram gram ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. KAJANG.

Kelas : __________ ml cm kg m l g 2) Sebutkan unit ukuran panjang pembaris di bawah. .EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D2E1(d ) Nama : ___________________________ 1) Warnakan unit untuk mengukur panjang. KAJANG. _________________________ 3) Apakah unit yang digunakan untuk mengukur panjang pensel? ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN.

® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. KAJANG. .EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 __________________________ B1D5E1(a) Menguasai / Tidak menguasai Kelas : __________ Nama : ___________________________ A) Suaikan.

4. ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. KAJANG. Tandakan (  ) pada bentuk 2D. 5.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai B1D5E1 (b) Nama : ___________________________ B. 3. 2. . Kelas : __________ 1.

KAJANG.EVIDENS KSSR MATEMATIK TAHUN 2 Menguasai / Tidak menguasai ® AINUL SYARIHA BINTI AZHAR SK TAMAN RAKAN. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful