Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM PENINGKATAN PMR BAHASA INGGERIS 2012 ISU STRATEGIK Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

tidak memberangsangkan dari segi kualiti. MATLAMAT Meningkatkan peratus kelulusan pelajar ke 60% STRATEGI 1. Mengesan murid yang berpotensi cemerlang,sederhana dan kritikal berdasarkan TOV 2. Program belajar menggunakan modul 3. Bengkel Teknik Menjawab ( sekurangkurangnya 3 kali) 1. Klinik Pemulihan ( untuk pelajar kritikal ) 2. Modul Back to Basics ( 7 grammar rules, SV,SVO- fokus kepada pelajar kritikal)

Pelajar sangat lemah dalam membina ayat.

Pelajar mampu mendapat markah minimum 10 untuk soalan guided writing (section A) rujuk Band Description B.Inggeris. Pelajar mampu mendapat 5 markah untuk isi dan markah minimum 3 untuk bahasa.

Pelajar tidak score dalam soalan Section C Summary.

1. Bengkel Summary 2. Koleksi soalan summary ( beserta contoh jawapan) 1. Bengkel Literature 2. Koleksi soalan literature ( beserta contoh jawapan) 1. 2. Bengkel Writing ( fokus kepada pelajar berpotensi cemerlang dan sederhana) Modul Writing ( fokus kepada pelajar berpotensi cemerlang dan sederhana)

Pelajar mempunyai masalah dari aspek Literature Component, kerana soalan lebih berbentuk open-ended ( poem) dan open-response (novel) Pelajar bermasalah dalam karangan (section A).

Pelajar mampu memberi jawapan dan memperolehi seminimum 7 markah.

Pelajar mampu membuat simple sentence ( SV,SVO,SVA,etc) , compound sentence dan juga complex sentence. Pelajar score markah minimum 15 untuk section A.

Pelajar kurang membaca bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris dan kurang perbendaharaan kata Bahasa Inggeris. Pelajar berpotensi seringkali merasa bosan dan kurang berminat dalam kelas kerana terpaksa menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran pelajar yang sederhana atau kritikal.

Pelajar mampu membaca sekurangkurangnya 2 artikel pendek , menggunakan kamus dan menjawab soalan mudah mengenai artikel. Sekurang-kurangnya 10 pelajar berpotensi dipilih untuk Kelas Bimbingan Terarah.n

3.

Program Fun Reading ( fokus kepada pelajar sederhana dan pelajar kritikal)

1. Program Top 10 2. Program Sharing is Caring.

Pelajar kurang bersedia untuk menghadapi peperiksaan

Gerak gempur sekurang-kurangnya 5 set soalan dijawab oleh pelajar dan dibincangkan di kelas.

1. Koleksi Soalan PMR

SE