Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 1.

Butiran Am: Tarikh Hari Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk : 30 Januari 2013 : Rabu : 8.00 pagi-9.00 pagi : 5 Cekal : 35 orang : Bahasa Melayu : Lestari Alam : Keindahan Alam

2. Hasil Pembelajaran: Fokus Utama :

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. Fokus Sampingan: 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. 3. Objektif pelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. Menyenaraikan lima punca-punca, kesan-kesan dan langkah-langkah

mengekalkan alam sekitar. ii. Mengemukakan pendapat dan idea mengenai langkah-langkah mengekalkan keindahan alam sekitar. iii. Mengemukakan idea dan pandangan mengenai perkara yang didengar.

Sistem Bahasa: Ayat tanya

4. Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Seni Visual Nilai murni: bertanggungjawab, kerjasama, hemah tinggi, cinta akan alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran berfikir: Menghubungkait, menjana idea Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kecerdasan pelbagai: Verbal-linguistik Pembelajaran kontekstual: Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman sedia ada. Bahan Bantu Mengajar: LCD, pembesar suara, slaid pengajaran, komputer riba, dan mikrofon, kertas lukisan saiz A3 Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah terlibat dengan Program Kempen Bumi Hijau yang dianjurkan oleh pihak sekolah dengan kerjasama pihak Jabatan Alam Sekitar.

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set induksi (5 minit)

Tayangan klip video yang bertajuk Bumi Hijau. Soalan yang diajukan oleh guru kepada murid: 1. 2.

1.Guru memberikan arahan kepada murid supaya memerhatikan klip video yang ditayangkan dengan teliti.

BSPP: 1.Komputer riba 2.LCD 3.Pembesar suara

Nilai: Kemahiran Bernilai

Tambah: 2.Guru meminta seorang wakil murid untuk klik pada butang arahan MULA dalam slaid pengajaran untuk tayangan klip video yang bertajuk Bumi Hijau. 3.Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan tayangan klip video tersebut. 4.Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Langkah Satu (10 minit) Membaca petikan teks 1. Guru memaparkan untuk bertajuk LangkahBBM: 1.Komputer riba, 2.LCD 3.Paparan multimedia slaid pengajaran. yang bertajuk Langkah- petikan teks yang langkah Alam. 1.Kemahiran berfikir Menghubungkait Menjana idea

2.Pembelajaran kontekstual 3.Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi

Mengekalkan Keindahan langkah untuk Mengekalkan Keindahan Alam. 2. Guru memberikan arahan kepada murid agar membaca petikan teks yang dipaparkan dalam slaid dengan senyap. 3. Guru memberi arahan kepada murid untuk mencari isi-isi penting yang terdapat

Nilai: Keyakinan diri, kerjasama, cinta akan alam sekitar

Kemahiran Bernilai Tambah: 1.Kecerdasan pelbagai : Verbal-

dalam petikan teks tersebut. 4. Guru meminta wakil murid untuk untuk menyenaraikan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan teks tersebut. 5. Guru berbincang dengan murid mengenai isi-isi penting yang telah disenaraikan oleh murid. Langkah Dua (15 minit) Guru mengadakan sesi sidang video secara langsung dengan Pegawai Alam Sekitar. 1.Guru memberikan arahan kepada murid supaya menumpukan perhatian terhadap sesi sidang video yang Sekiranya sesi sidang video secara langsung dengan Pegawai Alam Sekitar tersebut gagal dijalankan, guru akan menayangkan rakaman video dengan pegawai tersebut. akan dijalankan secara langsung. 2.Guru akan memberikan arahan kepada murid agar mendengar dengan

linguistik 2. Pembelajaran Kontekstual

BBM: 1.Komputer riba 2.LCD 3.Mikrofon 4.Pembesar suara

Nilai murni: Bertanggungjawab, kerajinan, keyakinan diri, hemah tinggi

teliti isi-isi penting yang Kemahiran Bernilai disampaikan oleh pegawai tersebut dalam sidang video yang dijalankan. 3.Guru meminta murid untuk mencatat soalan-soalan yang Tambah: 1.Kecerdasan pelbagai: Verballinguistik

ingin ditanyakan kepada pegawai tersebut. Langkah Tiga (10 minit) Sesi soal jawab antara murid dengan Pegawai Alam Sekitar. 1. Guru memberikan BBM: arahan kepada murid 1.Komputer riba mengenai aktiviti soal jawab secara sidang video 1. Apakah yang menyebabkan pencemaran alam semakin kerap berlaku ? yang 2.LCD 3.Mikrofon

akan 4.Pembesar suara secara dengan Nilai murni: Bertanggungjawab,

dijalankan langsung

pegawai tersebut.

2. Guru meminta agar hemah tinggi, murid yang ingin keyakinan diri soalan pegawai Kemahiran Bernilai

2. Apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah pencemaran alam yang semakin berleluasa ?

bertanyakan kepada

tersebut untuk tampil Tambah: ke hadapan. 1.Kecerdasan pelbagai: Verbal3. Murid akan bersoal linguistik

3. Apakah kesan yang akan berlaku kepada alam sekiranya masalah pencemaran tidak ditangani ?

jawab dengan pegawai tersebut soalan berdasarkan yang telah

disediakan oleh guru.

4. Selain daripada Jabatan Alam Sekitar ,apakah agensi lain yang memainkan peranan dalam usaha menangani isu alam sekitar ? Permainan Kotak Tanya

Langkah

1.Guru

menerangkan BBM

Empat (15 minit)

cara-cara permainan Tanya

bermain 1.Komputer riba Kotak 2.LCD 3.Paparan slaid pengajaran

2.

Guru

akan 4.Kertas lukisan saiz Kotak A3

mengedarkan

Tanya dengan diiringi muzik dan murid Nilai murni: kotak Bertanggungjawab, rakan- kerajinan, keyakinan mereka diri urutan

mengedarkan tersebut rakan mengikut tempat duduk ke

3. Apabila muzik berhenti, murid yang memegang kotak tersebut perlu mencabut kertas yang ada di dalam kotak yang mengandungi ayat penyata

4. Berdasarkan ayat penyata, murid perlu membina soalan yang sesuai dengan ayat penyata tersebut. Penutup 5 minit) Merumuskan hasil pembelajaran pada hari tersebut dan menerapkan nilai murni dalam kalangan murid. 1.Guru membuat rumusan mengenai hasil pembelajaran pada hari tersebut. 2.Guru menyemai nilai BBM: 1.Komputer riba 2.LCD 3.Paparan slaid pengajaran

murni dalam kalangan murid dengan memberikan nasihatnasihat yang berguna. Nilai murni: Kebersihan fizikal dan mental, kesyukuran

Refleksi kendiri: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________