PANDUAN PERMOHONAN LESEN MENGILANG, BORONG DAN RUNCIT BARANG-BARANG KAWALAN BERJADUAL

1.

Sila isi borang berasingan bagi permohonan untuk lesen mengilang, borong dan runcit dengan menggunakan Borang KPDN/CSA/MBR- 1/2013. Nota: Bagi permohonan baru lesen runcit petrol (RON97), petrol (RON95) dan diesel, permohonan hendaklah menggunakan Borang KPDN/PDA/CSA RUNCIT Sila isi bahagian A, B, C, E dan F sahaja Sila isi bahagian A, B (1,2,3), C, D(a), E dan F sahaja Sila isi bahagian A,B (1,2,3), D(b), E dan F sahaja Sila isi bahagian A,B (1,2,3), C, D(c), E dan F sahaja

Baru dan Pembaharuan Perubahan Had Kuantiti Simpanan Pertukaran Alamat Perniagaan / Stor Perubahan Jenis Barang Kawalan

2.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN Petrol / Diesel / Gas Petroleum Cecair (LPG)/ Kerosin dan Baja Kimia

LESEN MENGILANG Permohonan bagi lesen mengilang hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing; (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis; (c) Lesen mengilang atau surat pengecualian lesen mengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) *; (d) Permit di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) *; (e) Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan, stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan. (e)

LESEN BORONG Permohonan bagi lesen borong hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing; Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis; Surat sokongan daripada pembekal terkini; yang

(b) (c)

(d)

Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK); Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan, stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan.

* NOTA : Dikecualikan bagi aktiviti bottling LPG

(c) Surat sokongan daripada pembekal. (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis. e) Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. LPG dikecualikan lesen PDA Gula/ Tepung Gandum/ Minyak Masak / Simen/ Bar Bulat Keluli Lembut LESEN MENGILANG Permohonan bagi lesen mengilang hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis. (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis. c) Surat sokongan daripada pembekal yang terkini. Minyak tanah dan baja kimia dikecualikan daripada lesen runcit ii. LESEN BORONG Permohonan bagi lesen borong hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis. LESEN RUNCIT Permohonan bagi lesen runcit hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. (c) Surat sokongan daripada pembekal/salinan invois/resit belian bulan terakhir. Nota : Simen dan bar besi keluli lembut dikecualikan daripada lesen runcit 2 .LESEN RUNCIT Permohonan bagi lesen runcit hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. d) Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan. (c) Lesen mengilang atau surat pengecualian lesen mengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan. Nota : i.

Lesen Runcit dikecualikan ii. Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) 3 . Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis. LESEN ASAL hendaklah dikembalikan bersama surat permohonan kepada Ibu Pejabat/ PPDNKK Negeri. 5. LESEN ASAL hendaklah dikemukakan semasa/selepas lesen baru dikeluarkan dan dikembalikan kepada Ibu Pejabat/ PPDNKK Negeri. Koperasi dan Kepenggunaan Negeri/ Cawangan di mana premis perniagaan beroperasi. (b) Nota : Lesen borong dan runcit dikecualikan 3. 7. Pihak KPDNKK berhak untuk membatalkan permohonan / lesen (sekiranya telah diluluskan) jika didapati maklumat atau salinan dokumen-dokumen yang diberikan untuk permohonan lesen adalah palsu. Bagi pengambilalihan stesen minyak. Segala maklumat dan salinan dokumen-dokumen yang diberikan dalam borang ini adalah sah. Pihak KPDNKK tidak akan memproses permohonan sekiranya borang atau dokumen tidak lengkap. Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis. Kelulusan permohonan akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat/ PPDNKK Negeri sahaja. 4. 9.Ayam LESEN BORONG Permohonan bagi lesen borong hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. Bahagian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. lesen asal/surat penamatan daripada syarikat pembekal hendaklah dikemukakan bersama borang permohonan. Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan di Ibu Pejabat / Pejabat Perdagangan Dalam Negeri. Pemohon perlu memastikan bahawa borang permohonan lengkap diisi dan dikepilkan bersamasama kesemua dokumen sokongan sebelum mengemukakan permohonan. Roti LESEN MENGILANG Permohonan bagi lesen mengilang hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. betul dan benar. Bagi pembatalan. (b) (c) Nota : i. 8. Surat sokongan daripada pembekal. Bagi pembaharuan. 6. salinan lesen perlu dikemukakan. Lesen mengilang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan. 10. Bagi perubahan.

.. Lesen : ................3 (a) (d) (g) MENGILANG Gula Kerosin Simen Diesel BORONG Gula Kerosin Simen Diesel RUNCIT Gula Petrol (RON95) (b) (e) Tepung Gandum Petrol (RON97) (c) (f) Minyak Masak Diesel (b) (e) (h) (k) Tepung Gandum Baja Petrol (RON95) Gas Petroleum Cecair (LPG) (c) (f) (i) (l) Minyak Masak Bar Bulat Keluli Lembut Petrol (RON97) Ayam (b) (e) (h) (k) Tepung Gandum Baja Petrol (RON95) Gas Petroleum Cecair (LPG) (c) (f) (i) (l) Minyak Masak Bar Bulat Keluli Lembut Petrol (RON97) Roti Gas Petroleum Cecair (LPG) 4 .1 (a) (d) (g) (j) 2.......... Lesen : ...... JENIS LESEN 2.................) 2..............2 (a) (d) (g) (j) 2. BAHAGIAN A : MAKLUMAT LESEN YANG DIPOHON (Sila Tandakan X dalam petak yang berkenaan) 1. JENIS PERMOHONAN 1 . (a) (b) (c) Baru Pembaharuan (No.....KPDN/CSA/MBR-1/2013 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI. KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN PERMOHONAN LESEN BARANG-BARANG KAWALAN BERJADUAL (PERATURAN-PERATURAN KAWALAN BEKALAN 1974) ARAHAN PENTING : Sila baca panduan permohonan sebelum mengisi borang ini..) Perubahan had kuantiti simpanan/ alamat perniagaan/ alamat stor/ jenis barang kawalan (No.......

PENDAFTARAN PERNIAGAAN/ SYARIKAT: 4. Pendaftaran Syarikat/Perniagaan serta Alamat Pembekal 5 . ALAMAT STOR DAN JUMLAH HAD KUANTITI SIMPANAN YANG DIPOHON Nama Barang (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Kuantiti (kg/ liter) Alamat Stor BAHAGIAN C : MAKLUMAT SYARIKAT PEMBEKAL (Bagi pengilang-pengilang namakan bahan-bahan mentah yang digunakan) Nama Barang / Bahan Mentah Nama dan No. ALAMAT SURAT MENYURAT : POSKOD : BANDAR : 3.BAHAGIAN B : MAKLUMAT PERNIAGAAN/ SYARIKAT 1. NO. NO. NAMA DAN ALAMAT PERNIAGAAN/ SYARIKAT : POSKOD : BANDAR : 2. TEL : H/P : FAKS : 5.

LAMA 2. PERUBAHAN ALAMAT PERNIAGAAN ALAMAT PERNIAGAAN / ALAMAT STOR ALAMAT STOR 1. 1.BAHAGIAN D : PINDAAN (Sila tandakan X dalam petak yang berkenaan) a. PERUBAHAN JENIS BARANG KAWALAN BIL JENIS BARANG HAD KUANTITI SIMPANAN LAMA HAD KUANTITI SIMPANAN BARU 6 . b. c. BARU 2. PERUBAHAN HAD KUANTITI SIMPANAN BIL JENIS BARANG HAD KUANTITI SIMPANAN LAMA HAD KUANTITI SIMPANAN BARU Sebab perubahan :………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….

....... Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelulusan Pihak Berkuasa/Majlis Kerajaan Tempatan Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) ..................................................................... betul dan benar................................................ 3........... pihak KPDNKK juga berhak MEMBATALKAN LESEN tersebut sekiranya didapati maklumat atau salinan dokumen-dokumen yang diberikan untuk permohonan ini adalah palsu............................................................... K/P Jawatan Tarikh : : : : ......................... ............... ......................................................... ....................... BAHAGIAN F : PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat dan salinan dokumen-dokumen yang diberikan dalam borang ini adalah sah........................................... .........................................................BAHAGIAN E : BUTIR-BUTIR LESEN/KELULUSAN DARIPADA JABATAN/AGENSI BERKAITAN (Sila sertakan salinan yang disahkan) Jenis Kelulusan 1............................ 2.................... .... 7 ........................................ T/tangan Pemohon & Cap Syarikat/Perniagaan Nama No.......... 4................ Rujukan ............... Pihak KPDNKK BERHAK untuk MENOLAK PERMOHONAN atau sekiranya lesen telah diluluskan...................................... .......

................................ 3....................................................................... 5............ stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan Salinan lesen asal (CSA) Laporan naziran / siasatan (jika perlu) 2........................................................................................................................................ 6... ....................... Dokumen Untuk kegunaan pemohon Untuk kegunaan KPDNKK sahaja 1... 7...................................... ....... ........................................... 8 ...............................BAHAGIAN G : SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN Tandakan (√) sekiranya dokumen disertakan Bil.................................................................... Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan........ BAHAGIAN H : ULASAN KETUA CAWANGAN (UNTUK CAWANGAN SAHAJA) Permohonan ini disokong / tidak disokong Catatan (sekiranya ada) : ................... Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri...... Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing..... .................................................. 4.............................................................................. 8.............................. Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Surat sokongan pembekal Lesen mengilang atau surat pengecualian lesen mengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) * Permit di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)*. 9............ Tandatangan Nama dan cap jawatan Tarikh : : : ...........................

...................................... T/tangan Pegawai Pelulus : .................................................... ............................... T/tangan Pegawai Pengesah Nama Tarikh : : ................................................................. 9 ............................................. ....................................................................................................................... : ......................................... Catatan : .................................................... .......... .......................................................................................................................................................BAHAGIAN I : ULASAN PEGAWAI KPDNKK (IBU PEJABAT/NEGERI) 1........................... PENGESAHAN PERMOHONAN Permohonan disokong 2......................................................................... Nama Tarikh ................... .............................................................. ............................. KELULUSAN PERMOHONAN Permohonan diluluskan Permohonan tidak disokong Permohonan ditolak Catatan : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful