PANDUAN PERMOHONAN LESEN MENGILANG, BORONG DAN RUNCIT BARANG-BARANG KAWALAN BERJADUAL

1.

Sila isi borang berasingan bagi permohonan untuk lesen mengilang, borong dan runcit dengan menggunakan Borang KPDN/CSA/MBR- 1/2013. Nota: Bagi permohonan baru lesen runcit petrol (RON97), petrol (RON95) dan diesel, permohonan hendaklah menggunakan Borang KPDN/PDA/CSA RUNCIT Sila isi bahagian A, B, C, E dan F sahaja Sila isi bahagian A, B (1,2,3), C, D(a), E dan F sahaja Sila isi bahagian A,B (1,2,3), D(b), E dan F sahaja Sila isi bahagian A,B (1,2,3), C, D(c), E dan F sahaja

Baru dan Pembaharuan Perubahan Had Kuantiti Simpanan Pertukaran Alamat Perniagaan / Stor Perubahan Jenis Barang Kawalan

2.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN Petrol / Diesel / Gas Petroleum Cecair (LPG)/ Kerosin dan Baja Kimia

LESEN MENGILANG Permohonan bagi lesen mengilang hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing; (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis; (c) Lesen mengilang atau surat pengecualian lesen mengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) *; (d) Permit di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) *; (e) Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan, stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan. (e)

LESEN BORONG Permohonan bagi lesen borong hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing; Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis; Surat sokongan daripada pembekal terkini; yang

(b) (c)

(d)

Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK); Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan, stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan.

* NOTA : Dikecualikan bagi aktiviti bottling LPG

Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). c) Surat sokongan daripada pembekal yang terkini.LESEN RUNCIT Permohonan bagi lesen runcit hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. LESEN RUNCIT Permohonan bagi lesen runcit hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis. LPG dikecualikan lesen PDA Gula/ Tepung Gandum/ Minyak Masak / Simen/ Bar Bulat Keluli Lembut LESEN MENGILANG Permohonan bagi lesen mengilang hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. Minyak tanah dan baja kimia dikecualikan daripada lesen runcit ii. LESEN BORONG Permohonan bagi lesen borong hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. Nota : i. stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan. e) Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis. (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis. (b) Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/ Majlis. d) Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan. (c) Surat sokongan daripada pembekal/salinan invois/resit belian bulan terakhir. (c) Lesen mengilang atau surat pengecualian lesen mengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). (c) Surat sokongan daripada pembekal. Nota : Simen dan bar besi keluli lembut dikecualikan daripada lesen runcit 2 .

9. 4. 10. 6. 7. Bagi pembatalan. Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) 3 . Pihak KPDNKK berhak untuk membatalkan permohonan / lesen (sekiranya telah diluluskan) jika didapati maklumat atau salinan dokumen-dokumen yang diberikan untuk permohonan lesen adalah palsu. Pemohon perlu memastikan bahawa borang permohonan lengkap diisi dan dikepilkan bersamasama kesemua dokumen sokongan sebelum mengemukakan permohonan. LESEN ASAL hendaklah dikembalikan bersama surat permohonan kepada Ibu Pejabat/ PPDNKK Negeri. Surat sokongan daripada pembekal. Segala maklumat dan salinan dokumen-dokumen yang diberikan dalam borang ini adalah sah. Bagi pembaharuan. Bahagian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. LESEN ASAL hendaklah dikemukakan semasa/selepas lesen baru dikeluarkan dan dikembalikan kepada Ibu Pejabat/ PPDNKK Negeri. Roti LESEN MENGILANG Permohonan bagi lesen mengilang hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani. Bagi perubahan.Ayam LESEN BORONG Permohonan bagi lesen borong hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen berikut: (a) Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing. 8. lesen asal/surat penamatan daripada syarikat pembekal hendaklah dikemukakan bersama borang permohonan. Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis. Bagi pengambilalihan stesen minyak. Pihak KPDNKK tidak akan memproses permohonan sekiranya borang atau dokumen tidak lengkap. Lesen Runcit dikecualikan ii. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan di Ibu Pejabat / Pejabat Perdagangan Dalam Negeri. Lesen mengilang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan. 5. Koperasi dan Kepenggunaan Negeri/ Cawangan di mana premis perniagaan beroperasi. Lesen Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis. (b) Nota : Lesen borong dan runcit dikecualikan 3. betul dan benar. salinan lesen perlu dikemukakan. (b) (c) Nota : i. Kelulusan permohonan akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat/ PPDNKK Negeri sahaja.

......... (a) (b) (c) Baru Pembaharuan (No............. JENIS PERMOHONAN 1 ......) 2... JENIS LESEN 2..... Lesen : .........) Perubahan had kuantiti simpanan/ alamat perniagaan/ alamat stor/ jenis barang kawalan (No...............KPDN/CSA/MBR-1/2013 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI.....2 (a) (d) (g) (j) 2.....3 (a) (d) (g) MENGILANG Gula Kerosin Simen Diesel BORONG Gula Kerosin Simen Diesel RUNCIT Gula Petrol (RON95) (b) (e) Tepung Gandum Petrol (RON97) (c) (f) Minyak Masak Diesel (b) (e) (h) (k) Tepung Gandum Baja Petrol (RON95) Gas Petroleum Cecair (LPG) (c) (f) (i) (l) Minyak Masak Bar Bulat Keluli Lembut Petrol (RON97) Ayam (b) (e) (h) (k) Tepung Gandum Baja Petrol (RON95) Gas Petroleum Cecair (LPG) (c) (f) (i) (l) Minyak Masak Bar Bulat Keluli Lembut Petrol (RON97) Roti Gas Petroleum Cecair (LPG) 4 .. KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN PERMOHONAN LESEN BARANG-BARANG KAWALAN BERJADUAL (PERATURAN-PERATURAN KAWALAN BEKALAN 1974) ARAHAN PENTING : Sila baca panduan permohonan sebelum mengisi borang ini.1 (a) (d) (g) (j) 2. Lesen : ........ BAHAGIAN A : MAKLUMAT LESEN YANG DIPOHON (Sila Tandakan X dalam petak yang berkenaan) 1..

ALAMAT STOR DAN JUMLAH HAD KUANTITI SIMPANAN YANG DIPOHON Nama Barang (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Kuantiti (kg/ liter) Alamat Stor BAHAGIAN C : MAKLUMAT SYARIKAT PEMBEKAL (Bagi pengilang-pengilang namakan bahan-bahan mentah yang digunakan) Nama Barang / Bahan Mentah Nama dan No. PENDAFTARAN PERNIAGAAN/ SYARIKAT: 4. ALAMAT SURAT MENYURAT : POSKOD : BANDAR : 3. TEL : H/P : FAKS : 5.BAHAGIAN B : MAKLUMAT PERNIAGAAN/ SYARIKAT 1. Pendaftaran Syarikat/Perniagaan serta Alamat Pembekal 5 . NO. NAMA DAN ALAMAT PERNIAGAAN/ SYARIKAT : POSKOD : BANDAR : 2. NO.

PERUBAHAN JENIS BARANG KAWALAN BIL JENIS BARANG HAD KUANTITI SIMPANAN LAMA HAD KUANTITI SIMPANAN BARU 6 .BAHAGIAN D : PINDAAN (Sila tandakan X dalam petak yang berkenaan) a. PERUBAHAN ALAMAT PERNIAGAAN ALAMAT PERNIAGAAN / ALAMAT STOR ALAMAT STOR 1. 1. b. c. BARU 2. PERUBAHAN HAD KUANTITI SIMPANAN BIL JENIS BARANG HAD KUANTITI SIMPANAN LAMA HAD KUANTITI SIMPANAN BARU Sebab perubahan :………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. LAMA 2.

.................................. K/P Jawatan Tarikh : : : : ..................... 3................................................... Rujukan . BAHAGIAN F : PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat dan salinan dokumen-dokumen yang diberikan dalam borang ini adalah sah................... betul dan benar..... ..................................... ......... ........ 7 ....... ..................... 4...................... pihak KPDNKK juga berhak MEMBATALKAN LESEN tersebut sekiranya didapati maklumat atau salinan dokumen-dokumen yang diberikan untuk permohonan ini adalah palsu................. Pihak KPDNKK BERHAK untuk MENOLAK PERMOHONAN atau sekiranya lesen telah diluluskan................................ .........................................................................................................................BAHAGIAN E : BUTIR-BUTIR LESEN/KELULUSAN DARIPADA JABATAN/AGENSI BERKAITAN (Sila sertakan salinan yang disahkan) Jenis Kelulusan 1...................... Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelulusan Pihak Berkuasa/Majlis Kerajaan Tempatan Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) ............................ ..................................................................... T/tangan Pemohon & Cap Syarikat/Perniagaan Nama No............... 2.........................................................

...... 6..... 9...... 7..... Tandatangan Nama dan cap jawatan Tarikh : : : .................................... ................................................................................................................................................... stor simpanannya dan kuantiti yang dibenarkan dari segi keselamatan Salinan lesen asal (CSA) Laporan naziran / siasatan (jika perlu) 2............................................. 3................ ............................................... Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri............................. Lesen Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Surat sokongan pembekal Lesen mengilang atau surat pengecualian lesen mengilang daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) * Permit di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA) daripada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)*............ 8.......... 4......................... Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Surat sokongan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) mengenai kesesuaian tempat perniagaan..... 8 ....................................BAHAGIAN G : SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN Tandakan (√) sekiranya dokumen disertakan Bil.................... Pendaftaran perniagaan / syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)/ Dokumen Penubuhan di bawah Akta Parlimen atau Kementerian masing-masing............................................................................................ ........................................................................................ 5.......... BAHAGIAN H : ULASAN KETUA CAWANGAN (UNTUK CAWANGAN SAHAJA) Permohonan ini disokong / tidak disokong Catatan (sekiranya ada) : ........................ Dokumen Untuk kegunaan pemohon Untuk kegunaan KPDNKK sahaja 1... ....................................

....... ..................................................... T/tangan Pegawai Pelulus : ........................................................................................................ ........BAHAGIAN I : ULASAN PEGAWAI KPDNKK (IBU PEJABAT/NEGERI) 1........................... Catatan : ....................................................................................... PENGESAHAN PERMOHONAN Permohonan disokong 2................. T/tangan Pegawai Pengesah Nama Tarikh : : ................................................. Nama Tarikh ..... ................................................................................................................................................... ................................................... : .................................................................. ....................................... KELULUSAN PERMOHONAN Permohonan diluluskan Permohonan tidak disokong Permohonan ditolak Catatan : .................................. ........................................................................................................ 9 .................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful