Anda di halaman 1dari 2

NAMA : KAMARIAH BT MOHD SAEH UNIT : PPG PIM A SEMESTER 4

TUGASAN Mencirikan poster berdasarkan Prinsip CASPER

CONTRAS
-Penggunaan warna yang jelas dan sesuai -Font menggunakan huruf besar menjelaskan mesej utama poster

ALIGNMENT -susunan teks dan imej adalah seimbang


-Ada kaitan antara teks dan imej

SIMPLICITY
-mesej utama poster jelas dan mudah difahami. -persembahan yang menarik

PROXIMITY
-jarak antara huruf sesuai. -jarak antara grafik juga sesuai -jarak antara teks dan grafik seimbang.

EMPHASISI
-item utama poster dijelaskan pada Imej gambar dan tajuk poster.

REPETITION
-Warna font yang menarik -grafik yang menarik - dapat menyampaikan mesej dengan jelas