Anda di halaman 1dari 15

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

Practical 2: Bilakah bermulanya spesis? Taksonomi dan menjejaki Kepelbagaian Biologi. Reading
Burgman M.A. & Lindenmayer D.B (1998) Conservation Biology for the Australian Environment. Surrey Beatty & Sons. Chapter 2 What should be conserved ? sections 2.1-2.5. Primack R.B. (2002) Essentials of Conservation Biology 3rd edition. Sinauer Associates, Publishers. Chapter 2 What is biological diversity pp 27-33. Pengenalan Kepelbagaian biologi mendasari semua proses hidup di bumi ini. Walaupun jumlah spesies yang membentuk kepelbagaian ini belum diketahui dengan tepat, anggaran semasa meletakkan jumlah spesies hidupan di bumi di sekitar 10-30 juta. Daripada jumlah ini, hanya 1.4 juta spesies telah dinamakan dan banyak lagi yang masih belum diketahui sains. Tiap satu spesies yang wujud itu adalah bitara dan cukup teradaptasi kepada alam persekitarannya. Tiada siapa yang mengetahui mengapakah terdapat berbagai-bagai jenis hidupan di bumi ini. Sains ekologi menyarankan bahawa kepalbagaian yang tidak terhingga ini merupakan hasil adaptasi hidupan mengelak daripada dituai oleh hidupan lain, yang akhirnya memberikan ciri-ciri yang tersendiri untuk setiap spesies yang wujud di bumi. Tiap spesies juga mempunyai peranan dan fungsi tertentu yang tidak semuanya diketahui oleh manusia. Spesies umumnya didefinisikan melalui satu atatu dua cara, pertama, spesies dapat diertikan sebagai kelompok individu yang menunjukan beberapa ciri-ciri penting berbeza dari kelompok-kelompok lain dari segi marfologi, fisiologi, atau biokimia. Definisi spesies secara morfologi, spesies yang kelihatannya mirip, misalnya bakteria, bahkan dapat dibezakan lebih lanjut berdasarkan perbezaan urutan DNA dan penanda molekular lainnya (Tautz dkk, 2003).

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

Kedua, spesies dapat diertikan sebagai kelompok individu-individu yang berpotensi untuk berbiak dengan sesama mereka di alam, tidak mampu berbiak dengan indidvidu-individu dari spesies lain. Definisi spesies secara marfologis paling banyak banyak digunakan oleh taxonomists. Taksonomists adalah ahli biologi yang mengkhususkan diri untuk mengklasifikasikan spesies dan mengidentifikasi spesimen (contoh) yang belum diketahui. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, tassein yang bermaksud untuk mengklasifikasi dan nomos yang bermaksud aturan. Taksonomi dapat diertikan sebagai klasifikasi berhirarki dari sesuatu, atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Dalam biologi, taksonomi merupakan cabang ilmu tersendiri, yang disebut juga klasifikasi atau sistematik. Sistem yang dipakai adalah penamaan dengan dua sebutan, yang dikenal sebagai tatanama binomial atau binomial nomenclature, yang diusulkan oleh Carl von Linne (Latin: Carolus Linnaeus), seorang naturalis dari Swedia. Beliau memperkenalkan hierarki (pemeringkatan) untuk mengelompokkan semua organisma hidup. Hierarki adalah seperti berikut:

Tugasan: Contoh hipotesis MoonMorphs

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

Seseorang ahli sains itu tiba di bulan, dan dalam tempoh lima minit yang diperuntukkan kepadanya, mengumpul beberapa 'haiwan' dari permukaan bulan. Haiwan-haiwan ini telah dibawa balik ke bumi dan akan menjadi sebahagian daripada buku 'Biodiversiti Bulan'. Anda telah diberi tugas mengelaskan haiwanhaiwan bulan kepada kumpulan yang berbeza (atau "spesis"). Dalam kumpulan, satu set "haiwan" digunting, dan mereka dikumpulkan kepada beberapa 'spesies'. Bilangan "spesies", moonmorphs dan ciri-ciri yang digunakan apabila mengelaskan mereka dicatat. Andaikan mereka semua dewasa, dan bahawa tidak ada perbezaan yang dapat dilihat antara "wanita" atau "lelaki". Anda tidak mempunyai maklumat mengenai habitat atau kelakuan, jadi anda hanya boleh menggunakan ciri-ciri yang anda boleh lihat (iaitu morfologi mereka). Adakah anda mempunyai 29 "spesies", atau adakah anda mengumpulkan beberapa individu bersama-sama ke dalam sesuatu spesis?

Laporan Laporan anda perlu mempunyai tajuk, pengenalan ringkas menjelaskan perbincangan ringkas (kira-kira 300 patah perkataan) soalan-soalan berikut. Laporan ini boleh ditulis dalam bentuk"soal jawab" tetapi is mesti mempunyai rujukan.
1.

Apakah ciri-ciri yang kumpulan anda guna apabila anda meletakkan haiwan bersama-sama? Mengapa anda memilih ciri-ciri tersebut? Mengapa tidak beberapa ciri yang lain (s)? Spesies yang mempunyai mata merupakan ciri yang dipilih dan diutamakan kerana boleh dilihat dan dikenalpasti dengan mudah. Ciriciri lain seperti spesies yang ada tangan, spesies yang gemuk, spesies yang mempunyai kulit bercorak, jari spesies, dan spesies yang ada sayap tidak dipilih kerana memerlukan pemerhatian yang lebih teliti.

Rujukan : http://www.askabiologist.org.uk/from_the_lab/species-concepts
2.

Adakah semua individu dalam satu spesies serupa? Berapa banyak perbezaan yang kita perlu terima antara individu-individu 'dalam' spesies? Semua individu dalam satu spesies tidak serupa. Ini adalah kerana setiap individu mempunyai penampilan yang berbeza dan struktur

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

badan. Terdapat enam jenis perubahan yang boleh diterima di antara individu dalam spesies, iaitu spesies yang mempunyai mata, mempunyai tangan, gemuk, mempunyai kulit bercorak, keadaan jari, dan ada sayap. Rujukan : http://www.utm.edu/departments/cens/biology/rirwin/391/391species.htm 3. Apa yang akan berlaku kepada "spesis" anda jika anda mendapati tahap perbezaan individu yang tinggi? Apa yang akan terjadi jika anda mendapati tahap perbezaan yang sangat rendah? Jika tahap perbezaan individu (variasi) tinggi, MoonMorphs akan dikumpul dan diklasifikasi khusus. MoonMorphs juga akan dibahagikan kepada pelbagai jenis spesies. Jika tahap perbezaan individu rendah, MoonMorphs hanya dikumpulkan ke dalam beberapa spesies yang berbeza mengikut ciri-ciri biasa. Oleh itu, variasi dalam kalangan spesis juga akan kurang. Rujukan : http://www.uni-koeln.de/~aeb25/species2.html 4. Terangkan bagaimana ia boleh didapati untuk ahli taksonomi untuk memecahkan satu spesies ke dalam dua atau lebih spesies "baru". Pertama, ahli taksonomi mengumpulkan spesies. Kemudian, mereka mengenal pasti ciri-ciri dan ciri-ciri luaran setiap spesies. Ahli taksonomi akan dikenal pasti dan diberi perhatian pada perbezaan rupa dan ciriciri spesis. Selepas itu, ahli taksonomi akan kumpulan spesies menurut ciri-ciri yang serupa. Ini menjadikan spesis-spesisnya berpecah kepada dua atau lebih spesis baru.

Rujukan : http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080723062031AAP1D6E

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

5.

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan dalam individu spesies? Terdapat banyak faktor yang menyebabkan variasi dalam individu spesies. Variasi yang pertama ialah variasi genetik yang berasal dari mutasi rawak yang terjadi pada gen organisma. Mutasi merupakan perubahan pada urutan DNA sel genom dan disebabkan oleh radiasi, virus , transposon , bahan kimia mutagenik , serta kesalahan semasa proses meiosis atau replikasi DNA . Mutagen-mutagen ini menghasilkan beberapa jenis perubahan pada urutan DNA . Hal ini dapat mengakibatkan perubahan produk gen , mencegah gen berfungsi, atupun tidak menghasilkan kesan sama sekali.

Perubahan iklim juga membolehkan fleksibiliti dan survival populasi dalam menghadapi perubahan keadaan iklim. Apabila interbreeds berlaku dalam populasi, mengawan bukan rawak kadangkadang boleh berlaku kerana satu organisma memilih untuk mengawan dengan yang lain berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dalam kes ini, individuindividu di kalangan populas membuat pilihan tingkah laku yang khusus, dan pilihan ini membentuk kombinasi genetik yang muncul dalam generasi berturut-turut.

Selain itu, penghijrahan spesies juga menyebabkan perubahan dalam spesies. Migrasi adalah pergerakan sesuatau organisma dari satu lokasi ke lokasi lain. Walaupun ia boleh berlaku dalam corak kitaran, penghijrahan apabila digunakan dalam konteks genetik populasi sering merujuk kepada pergerakan individu bagi populasi tertentu. Aliran gen merupakan pertukaran gen antara penduduk, yang biasanya merupakan spesies yang sama. Contoh aliran gen dalam satu spesies termasuk penghijrahan dan pembiakan organisma atau pertukaran debunga . Rujukan :http://id.wikipedia.org/wiki/Evolusi#Variasi

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

6. Mengapa ini "Bulan Morphs" spesis dipanggil "morphospecies"? Konsep morphospecies menggunakan perbezaan dalam ciri-ciri morfologi untuk membezakan spesies. Spesies adalah populasi organisma yang sejenis atau serupa dibezakan dengan jelas daripada individu kumpulan lain. Pada amali kali ini, terdapat beberapa spesies MoonMorphs yang sama dan tidak sama. MoonMorphs yang mempunyai ciri-ciri yang sama telah kami kumpulkan dalam spesies yang sama supaya dapat membezakan ciri-ciri yang serupa antara MoonMorphs. Oleh itu, MoonMorphs dipanggil sebagai morphospecies. Rujukan : http://www.ohioamphibians.com/salamanders/monitoring/Streamdwelling/Morpho.html

7. Terangkan mengapa "spesies" anda tidak spesies pembiakan / biologi. Spesies biologi adalah sekumpulan individu yang boleh membastar(interbreed) dan menghasilkan keturunan(offspring). Dalam kes ini, MoonMorphs tdak dapat dbezakan antara jantinanya sama ada jantan atau betina. Malahan ia adalah sukar untuk mengetahui sama ada populasi geografi terpencil berpotensi membastar atau tidak. Selain itu, kami hanya mengelaskan MoonMorphs mengikut ciri-ciri fizikal atau luaran mereka sahaja. Jadi, Moonmorphs merupakan spesies bukan biologi. Rujukan : http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/VA1BioSpeciesConcept.shtml

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

MoonMorphs

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

10

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

11

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

12

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

13

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

14

Ecosystems &Biodiversity

When is it a species ?

15