Anda di halaman 1dari 7

2.

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Menerapkan Seni dalam Pendidikan RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 6

Tarikh Masa Kelas Bil. Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

: 30 Ogos 2012 : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) : Tahun 6 Dahlia : 28 orang : Sains : Menyiasat Bumi dan Alam Semesta : Astronomi : Memahami sistem suria. : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1) Mengenal pasti 8 daripada 9 kedudukan planet dalam Sistem Suria mengikut urutan jarak dari Matahari dengan tepat. 2) Menyatakan bagaimana pergerakan planet berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Matahari dengan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada Strategi Pengajaran Kaedah Pengajaran

: Murid-murid pernah mempelajari tajuk Bumi dan Alam Semesta pada kelas terdahulu. : Konstruktivisme : Simulasi dan Perbincangan
2

Kemahiran Proses Sains : Meramal, berkomunikasi, memerhati, membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Nilai Murni :Menjana idea, menghubungkaitkan : Berkerjasama, berani mencuba,berfikir secara rasional, bekerjasama, mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan, menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam Sumber Pengajaran dan : Komputer riba, LCD, gambar visual planet, papan putih, kad gambar, pembelajaran Powerpoint, model sistem suria, kertas mahjong

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Fasa (Masa) Isi Kandungan Guru 1) Guru memaparkan visual planet Bumi dan Matahari 2) Guru meminta murid menamakan nama planet yang terdapat pada gambar visual. Murid 1) Pelajar menjawab soalan secara lisan dan berinteraksi dengan guru. Catatan

ORIENTASI ( 5 minit)

Pengenalan topik dengan menggunakan gambar Visual Bumi

KPS : - Berkomunikasi - Memerhati KBKK : - Menjana idea ABM : Gambar visual NILAI: Berani mencuba

PENCETUSAN IDEA ( 10 minit)

Sumbang saran Penerangan (Power Point)

1. Guru menayangkan visual sistem suria 2. Murid disoal apakah visual yang ditayangkan. 3. Guru menerangkan tentang bilangan dan nama planet yang terdapat pada sistem suria.

1) Pelajar menjawab soalan secara lisan dan berinteraksi dengan guru.

KPS : Berkomunikasi Meramal Memerhati KBKK: Menjana idea ABM: Power Point NILAI: Berfikir secara rasional

PENSTRUKTU Nyanyian RAN SEMULA Simulasi IDEA ( 25 minit)

1) Guru menulis lirik lagu Planet di papan tulis dan membawa murid menyanyikan lagu Planet 2) Guru menunjukkan model sistem suria kepada murid 3) Guru menerangkan kedudukan planet planet pada paksinya dan edaran planet mengelilingi Matahari. 4) Guru memilih murid untuk membuat aktiviti simulasi di mana 1 orang murid akan melakukan simulasi sebagai matahari manakala 9 orang murid lagi menjadi 9 buah planet. 5) Guru memberi arahan kepada murid dan menyatakan
5

1. Murid mendengar arahan yang diberikan oleh guru.

Strategi: Konstruktivisme

Kaedah Pengajaran: 2. Murid menyanyi bersama-sama dengan Simulasi guru. 3. Murid mendengar penerangan guru melalui demonstrasi model sistem suria yang dikendalikan oleh guru. 4. Murid menyalin nota kedudukan planet dalam mengelilingi matahari. 5. Murid memainkan peranan sebagai matahari dan planet dan melakukan simulasi dengan mengelilingi matahari berpaksikan kepada kedudukan masingmasing. KPS : Memerhati Berkomunikasi KBKK : Menghubungkait Menjana idea ABM: Model sistem suria NILAI: Bekerjasama Berani mencuba SDP: Seni muzik Seni pergerakan

Suriaberada di kedudukan tengah dan dikelilingi oleh 9 buah planet yg sentiasa bergerak mengelilinginya.

APLIKASI IDEA ( 15 minit)

Melakar/ melukis planet mengikut susunan yang betul

1. Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan. 2. Guru memberi setiap murid sehelai kertas mahjong kepada setiap kumpulan. 3. Setiap kumpulan diminta melukis dan menamakan planet mengikut kedudukan dalam sistem suria. 4. Setiap kumpulan diminta untuk membentangkan dapatan kerja di hadapan kelas.
6

1) Murid membentuk empat kumpulan. 2) Murid mendengar arahan daripada guru. 3) Murid membentangkan hasil kerja yang telah disiapkan.

Strategi: Konstruktivisme KPS : Membuat kesimpulan KBKK: Menghubungkait ABM: Kertas mahjong NILAI: Bekerjasama SDP: Kertas mahjong

REFLEKSI (5 minit)

Membuat rumusan isi kandungan pelajaran dan membekalkan lembaran kerja kepada murid

1. Guru menyoal murid secara rawak sebagai ingatan kembali isi pelajaran. 2. Guru memberikan lembaran kerja dan mengarahkan murid menyiapkan lembaran kerja tersebut.

1. Murid memberi KPS : respons kepada soalan Berkomunikasi yang diajukan oleh guru. KBKK : Menghubungkaitkan 2. Murid menyiapkan lembaran kerja yang Nilai : diberikan. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan